PROebiz
NAR
Tobogan
Templates
Coloring
Katalog BASE
Profily zadavatelů
FSA
Budownictwo (9)
Budownictwo drogowe
Materiały i prace hydrauliczne
Malarze i prace malarskie
Materiały budowlane
Prace budowlane, rekonstrukcja i rewitalizacja
Maszyny budowlane
Roboty budowlane w zakresie rurociągów i gazociągów
Budownictwa wodne
Inne
Art. Spożywcze (7)
Chleb, pieczywo i produkty piekarskie
Mięso i produkty mięsne
Mleko i produkty mleczne
Napoje
Owoce i warzywa
Ryby i produkty rybne
Inne
Maszyny, sprzęty, przyrządy, narzędzia (22)
Pompy i sprężarki
Przenośniki taśmowe, maszyny kruszące
Urządzenia hydrauliczne, narzędzia i akcesoria
Łożyska, uszczelki olejowe
Urządzenia do podnoszenia, wózki
Przyrządy pomiarowe
Części zamienne
Przyrządy i narzędzie
Oleje i smary
Naprawy i utrzymanie
Pneumatyczny sprzęt, maszyny i walce
Automatyka przemysłowa, rozwiązania technologiczne i innowacje
Maszyny przemysłowe
Systemy sterowania i automatyki
Materiały połączeniowe
Spawalnicze materiały i usługi
Uszczelki, zawory
Windy, schody ruchome i platformy
Wentylacja, klimatyzacja
Urządzenia bezpieczeństwa, gaśnice i sprzęt gaśniczy
Maszyny rolnicze
Inne
Komputery, usługi IT i telekomunikacyjne (6)
Hardware i akcesoria
IT i internet
Usługi komputerowe
Software i systemy informatyczne
Usługi i urządzenia telekomunikacyjne
Inne
Biuro (5)
Materiały biurowe
Druk i urządzenia do drugi
Meble
Papier
Inne
Materiały hutnicze, metale, stopy metalu (8)
Produkcja metali i ich wykończenie
Metale, stopy i odlewy ze stali nierdzewnej
Blachy
Kołnierze, kolana
Rury, armatury i przewody
Łańcuchy
Pręty i druty
Inne
Usługi transportowe, akcesoria samochodowe i motocyklowe (9)
Autobusy i usługi
Usługi kurierskie
Samochody ciężarowe
Samochody osobowe
Opony
Serwis, naprawy, części zamienne i akcesoria
Transport drogowy
Transport kolejowy
Inne
Elektronika (9)
Baterie, akumulatory, generatory i silniki elektryczne
Prace elektroinstalacyjne
Urządzenia elektryczne wysokoprądowe, słupy, maszty
Izolatory i inne produkty elektryczne
Naprawy i części zamienne
Oświetlenie
Transformatory
Przewody, rozdzielacze i kable
Inne
Służba zdrowia (6)
Leki
Przyrządy i urządzenia
Opieka zdrowotna
Materiały medyczne
Meble zdrowotne
Inne
Energia, paliwo (5)
Energia elektryczna
Paliwo
Gaz
Bojlery, kotłownie, wymienniki ciepła, pompy ciepła, panele słoneczne
Inne
Usługi porządkowe (6)
Środki higieniczne i czyszczące
Sprzątanie przemysłowe i chemiczne
Zarządzanie i utrzymanie dróg
Usługi porządkowe
Sprzęty sprzątające
Inne
Chemia (7)
Farby i lakiery, rozcieńczalniki
Środki chemiczne
Aparatura chemiczne
Mieszaniny kalibracyjne
Sprzęt laboratoryjny, wyposażenie, meble i urządzenia
Płyny techniczne
Inne
Gospodarka odpadowa (5)
Surowce wtórne
Odpady komunalne
Likwidacja odpadów niebezpiecznych
Złom i odpady metalowe
Inne
Opakowania (5)
Drewniane opakowania i palety
Opakowania kartonowe
Plastikowe opakowania i folie
Puszki
Inne
Marketing, reklama i druk (3)
Reklama, artykuły promocyjne
Poligrafia i usługi drukarskie
Inne
Usługi finansowe, ubezpieczenia (5)
Usługi finansowe
Ubezpieczenie
Księgowość
Usługi prawne
Inne
Pozostałe usługi (11)
Usługi ochroniarskie
BHP
Utrzymanie krajobrazu, gospodarka środowiskowa i usługi
Ochrona przeciwpożarowa, materiały gaśnicze i usługi
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych
Usługi nieruchomości i przechowywania
Rewizja urządzeń elektrycznych i urządzeń gazowych
Oddziały usługi rekrutacyjne
Edukacja i Konferencja
Książki, czasopisma, materiały szkoleniowe
Inne
BHP (2)
BHP
Spinające liny i akcesoria
Działalność inżynierska (5)
Prace geologiczne i geodezyjne
Projektowanie i zatwierdzanie dokumentacji dla energetyki
Projektowanie i zatwierdzanie dokumentacji dla działalności budowlanej
Usługi eksperckie i audytu
Inne
Inne (10)
Drewno i wyrobów z drewna
Elektronika
Sprzęt kuchenny i wyposażenie
Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych
Szkło i wyroby ze szkła
Kategorie testowe
Wyroby włókiennicze
Zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia rekreacyjne
Zwierzęta i weterynaryjne materiały
Inne
Kategorie sprzedażowe (9)
Należności finansowe
Nieruchomości
Złom, odpady metalowe, stal nierdzewna i odlewy
Surowce wtórne
Pojazdy silnikowe
Sprzęt komputerowy i maszyny biurowe
Plastiki
Maszyny i wyposażenie maszyn
Pozostałe
Nazwa postępowaniazamawiającyTermindokumentacja
1.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Devítimístný minibus pro přepravu žáků se zdravotním postižením******06.11.2028 11:00Detal
2.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství II (DNS)******24.04.2021 00:00Detal
3.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky běžné výpočetní techniky******31.12.2020 23:59Detal
4.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT pro rok 2017-2020******31.12.2020 00:00Detal
5.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje na období let 2017-2020******31.12.2020 00:00Detal
6.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny******31.12.2020 00:00Detal
7.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup nábytku******14.12.2020 16:00Detal
8.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Likvidace klestu (DNS)******15.11.2020 00:00Detal
9.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství******16.09.2020 23:59Detal
10.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 2168: Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství (otevřené řízení, dodávky )******16.09.2020 23:59Detal
11.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, III. etapa******01.09.2020 09:00Detal
12.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zhotovení publikace k 80. výročí Baťova kanálu******14.08.2020 09:00Detal
13.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky terénních automobilů včetně pick-up******31.05.2020 00:00Detal
14.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce******16.03.2020 00:00Detal
15.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup reklamních a propagačních předmětů k zajištění obchodních aktivit ČP OZ ICTs******29.02.2020 00:00Detal
16.PROEBIZ Projekční práce a inženýrské služby - kvalifikační řízení******31.12.2019 10:00Wniosek
Detal
17.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019******31.12.2019 00:00Detal
18.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na centrální dodávky mobilních telefonů pro roky 2016-2019******31.12.2019 00:00Detal
19.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky multifunkčních zařízení******18.11.2019 00:00Detal
20.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky tištěných propagačních a informačních materiálů a knihařských a kartonážských služeb pro reklamní a propagační účely - zavedení NS******30.10.2019 17:00Detal
21.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup serverových technologií k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit******28.10.2019 00:00Detal
22.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zařízení pro ukládání a archivaci dat k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit******28.10.2019 00:00Detal
23.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na tiskařské služby pro UHK******02.08.2019 00:00Detal
24.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky AV pro UHK******22.06.2019 00:00Detal
25.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky IT pro UHK******20.06.2019 00:00Detal
26.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky mobilních telefonů a příslušenství (DNS) – II. zadání******15.06.2019 00:00Detal
27.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odchovna jalovic******06.06.2019 10:00Detal
28.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Asanace lesních pozemků kontaminovaných pyrotechnickým materiálem – lokalita Boří les******07.05.2019 00:00Detal
29.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství (DNS)******21.04.2019 00:00Detal
30.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******06.04.2019 00:00Detal
31.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******06.04.2019 00:00Detal
32.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky laboratorních přístrojů pro UHK******31.03.2019 00:00Detal
33.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskařské služby******16.03.2019 00:00Detal
34.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laboratorní nábytek******06.03.2019 14:00Detal
35.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školní nábytek******06.03.2019 10:30Detal
36.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kancelářský nábytek******06.03.2019 08:00Detal
37.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školní nábytek******06.03.2019 00:00Detal
38.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laboratorní nábytek******06.03.2019 00:00Detal
39.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kancelářský nábytek******06.03.2019 00:00Detal
40.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******02.03.2019 00:00Detal
41.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky zámečnického materiálu 2017 - 2018******28.02.2019 00:00Detal
42.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Propagační předměty******16.01.2019 00:00Detal
43.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje******12.12.2018 10:00Detal
44.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SPORTaS – údržba elektro******05.12.2018 10:00Detal
45.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hygienické a mycí prostředky 308-17******06.11.2018 12:00Detal
46.PROEBIZ Usługa przeglądu Systemu Sygnalizacji Pożaru Schrack SECONET******08.10.2018 11:00Wniosek
Detal
47.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Diskové pole Synology******02.10.2018 14:00Detal
48.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Z předlohy: síťová karta pro UPS EATON 5P******12.09.2018 09:00Detal
49.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová dohoda) - LZ Židlochovice 2018******01.09.2018 15:00Detal
50.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov – zateplení objektu/ opakované řízení******01.09.2018 10:00Detal
51.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/17719 Dožice - Mladý Smolivec******23.08.2018 08:30Detal
52.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rampa a plošina OACB******14.08.2018 13:00Detal
53.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy opěrných zdí - PD******07.08.2018 09:30Detal
54.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komunikace k bytovým domům******03.08.2018 11:00Detal
55.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Krnov - Rozšíření MKDS o mobilní kameru******12.07.2018 10:00Detal
56.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup plynového grilu 204-17******11.07.2018 08:00Detal
57.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna vodoměrů v bytových domech v majetku města Krnova******06.06.2018 10:00Detal
58.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Huštěnovický potok, km 0,000-2,040 odstranění nánosů - projektová dokumentace******06.06.2018 09:00Detal
59.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******26.05.2018 00:00Detal
60.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******26.05.2018 00:00Detal
61.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a UNI Hobby, Zlín – Louky******23.05.2018 13:00Detal
62.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí******23.05.2018 00:00Detal
63.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ EOÚ - MŠ Žešov, Prostějov******11.05.2018 09:00Detal
64.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskopisy:F-TN-997 Žádanka o vyprání prádla******04.05.2018 08:00Detal
65.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******04.05.2018 00:00Detal
66.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojízdná lehátka******03.05.2018 10:00Detal
67.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2017 - 2018******30.04.2018 09:00Detal
68.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 029_LS_Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby******29.04.2018 00:00Detal
69.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MŠ Čechovice – rekonstrukce, zvýšení kapacity******21.04.2018 09:00Detal
70.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Označení vozidel, poboček a ostatních prostředků České pošty, s.p.******12.04.2018 10:00Detal
71.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému pro ZZSPK 2017******08.03.2018 10:00Detal
72.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace a propustků Kadlín******28.02.2018 14:00Detal
73.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dvorecký most******16.02.2018 12:00Detal
74.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dvorecký most******16.02.2018 12:00Detal
75.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dvorecký most ******16.02.2018 12:00Detal
76.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Propagační předměty******31.01.2018 00:00Detal
77.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD - Zasypání montážních kanálů DPO II******30.01.2018 12:00Detal
78.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba opravárenské haly Maloměřice******30.01.2018 10:00Detal
79.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech******29.01.2018 09:45Detal
80.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech******29.01.2018 09:45Detal
81.PROEBIZ Opravy izolací technologie na těžebních zařízeních MND a.s. v roce 2018 ******19.01.2018 12:30Wniosek
Detal
82.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu******19.01.2018 12:00Detal
83.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stejnokroj 97 pro muže a ženy******18.01.2018 10:00Detal
84.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/19 Chýnov******18.01.2018 10:00Detal
85.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice******18.01.2018 10:00Detal
86.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stejnokroj 97 pro muže a ženy******18.01.2018 10:00Detal
87.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/19 Chýnov******18.01.2018 10:00Detal
88.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice******18.01.2018 10:00Detal
89.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čisticí a úklidové prostředky******16.01.2018 00:00Detal
90.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace úpravny vody Švařec******15.01.2018 14:00Detal
91.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6******15.01.2018 12:00Detal
92.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rukavice kožené******15.01.2018 10:00Detal
93.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rukavice kožené******15.01.2018 10:00Detal
94.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV******15.01.2018 10:00Detal
95.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ IdM – Identity Management******10.01.2018 10:00Detal
96.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ IdM - Identity Management******10.01.2018 10:00Detal
97.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Londýn pro potřeby interního projektu Agetury pro podporu ponikání a invetic CzechInvest******09.01.2018 13:00Detal
98.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zhotovení PD na opravy chodníků ve FNOL******09.01.2018 10:00Detal
99.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V LETECH 2018 – 2022******09.01.2018 09:00Detal
100.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů******08.01.2018 10:00Detal
101.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přístroje pro laboratoře molekulární biologie a histologie, praktikárnu anatomie, praktikárnu fyziologie******08.01.2018 10:00Detal
102.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stoly operační vč. příslušenství******04.01.2018 13:00Detal
103.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stoly operační vč. příslušenství******04.01.2018 13:00Detal
104.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Restaurování mobiliáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi******04.01.2018 12:00Detal
105.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - SW a HW vybavení učeben******04.01.2018 10:45Detal
106.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení******04.01.2018 10:30Detal
107.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - vybavení mobiliářem******04.01.2018 10:15Detal
108.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část II. – Služební terénní stejnokroj******04.01.2018 10:00Detal
109.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava******04.01.2018 10:00Detal
110.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D6 LS Pavlov-Velká Dobrá- oprava komunikace******04.01.2018 10:00Detal
111.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část III. – Služební stejnokroj na lov, lesnické činnosti a obuv******04.01.2018 10:00Detal
112.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D6 LS Pavlov-Velká Dobrá- oprava komunikace******04.01.2018 10:00Detal
113.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část I. – „Osobní ochranné pracovní pomůcky******04.01.2018 10:00Detal
114.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita (aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol)******04.01.2018 09:45Detal
115.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž******04.01.2018 09:15Detal
116.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění komplexního servisu prádla******04.01.2018 09:00Detal
117.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2017-1******03.01.2018 11:00Detal
118.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2017-2******03.01.2018 11:00Detal
119.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detal
120.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D1 Modernizace – úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085******03.01.2018 10:00Detal
121.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění pěstebních činností – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detal
122.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detal
123.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D1 Modernizace – úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085******03.01.2018 10:00Detal
124.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zabezpečení Základního programu v rámci projektu Zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji (Se sousedy II)******03.01.2018 10:00Detal
125.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění pěstebních činností – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detal
126.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detal
127.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detal
128.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území******03.01.2018 10:00Detal
129.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova******03.01.2018 08:00Detal
130.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky 2019 - 2022******02.01.2018 10:00Detal
131.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory – měkké a ekonomicko-právní kurzy******02.01.2018 10:00Detal
132.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky 2019 - 2022******02.01.2018 10:00Detal
133.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD******02.01.2018 10:00Detal
134.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/3773 Lomnice - Brumov- DSP/PDPS, SP,IČ,AD******02.01.2018 10:00Detal
135.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka systému pro monitorování výkonnosti aplikací a infrastruktury (výzva 28)******31.12.2017 00:00Detal
136.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ GO kremační pece******31.12.2017 00:00Detal
137.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka datového trezoru - replikace produkčních dat (výzva 28)******31.12.2017 00:00Detal
138.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technologický park DRONET – 1. etapa******31.12.2017 00:00Detal
139.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výběrové řízení na dodavatele zkušebních strojů pro zkoušky tečení******31.12.2017 00:00Detal
140.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revize a opravy tepelných čerpadel a plynových spotřebičů******30.12.2017 10:00Detal
141.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cytostatika k perorálnímu podání 2017******29.12.2017 10:00Detal
142.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín******29.12.2017 09:00Detal
143.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín******29.12.2017 09:00Detal
144.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybudování objektu šaten a hygienického zázemí ve Škodalandu******29.12.2017 00:00Detal
145.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy Baarovy ulice - II. etapa******29.12.2017 00:00Detal
146.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jiná periferně působící myorelaxancia 2017******28.12.2017 10:00Detal
147.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.******22.12.2017 14:00Detal
148.PROEBIZ Dodávky drogistického zboží******22.12.2017 12:00Wniosek
Detal
149.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení výrobní haly a výzkumného centra společnosti API CZ s.r.o.******22.12.2017 10:00Detal
150.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávací služby pro členy CAFIN II******22.12.2017 10:00Detal
151.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Interaktivní modul pro detekci IZ, Gama skener pro kontrolu RAO******22.12.2017 09:00Detal
152.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CO2 inkubátory******21.12.2017 14:00Detal
153.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CO2 inkubátory******21.12.2017 14:00Detal
154.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přístroj pro stanovení velikosti nano až mikročástic suchou cestou******21.12.2017 13:00Detal
155.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vstřikovací lis******21.12.2017 13:00Detal
156.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály******21.12.2017 13:00Detal
157.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Normální lidský imunoglobulin pro intravenózní podání******21.12.2017 13:00Detal
158.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RÚ Kladruby - nákup robotického vybavení******21.12.2017 13:00Detal
159.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/152 Hrotovice - Dukovany, PD******21.12.2017 12:00Detal
160.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Skenovací elektrochemický mikroskop******21.12.2017 11:30Detal
161.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II******21.12.2017 11:00Detal
162.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II.******21.12.2017 11:00Detal
163.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PřF – Konfokální mikroskop pro analýzu a měření technických materiálů******21.12.2017 10:00Detal
164.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/38 Starý Kolín – Malín, oprava vozovky******21.12.2017 10:00Detal
165.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sanitní automobily******21.12.2017 10:00Detal
166.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů******21.12.2017 10:00Detal
167.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby pro Českou televizi******21.12.2017 10:00Detal
168.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sanitní automobily******21.12.2017 10:00Detal
169.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů******21.12.2017 10:00Detal
170.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby pro Českou televizi******21.12.2017 10:00Detal
171.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Plzeň – obnova a modernizace mobilních RTG******21.12.2017 09:00Detal
172.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů, LP-PP******21.12.2017 09:00Detal
173.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD******20.12.2017 23:59Detal
174.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sequential injection chromatography II******20.12.2017 14:00Detal
175.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích******20.12.2017 14:00Detal
176.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích******20.12.2017 14:00Detal
177.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích******20.12.2017 14:00Detal
178.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Restaurování orební garnitury zn. Fowler II******20.12.2017 13:00Detal
179.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Restaurování orební garnitury zn. Fowler II.******20.12.2017 13:00Detal
180.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Veřejné prostranství Prusy - oprava chodníku, sch******20.12.2017 12:00Detal
181.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky******20.12.2017 11:00Detal
182.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim - dodávka gastrotechniky ******20.12.2017 11:00Detal
183.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SOŠ a SOU Polička - dodávka vybavení technologiemi pro výuku oboru řezník-uzenář ******20.12.2017 10:15Detal
184.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ 111.17 Zpracování projektové dokumentace na "Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka" ORG 1134******20.12.2017 10:00Detal
185.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Služby TDI v průběhu realizace stavby – Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13******20.12.2017 10:00Detal
186.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna******20.12.2017 10:00Detal
187.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ REKONSTRUKCE ÚRAO RICHARD- 1. ETAPA******20.12.2017 10:00Detal
188.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování projektové dokumentace na „Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka******20.12.2017 10:00Detal
189.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.******20.12.2017 10:00Detal
190.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích******20.12.2017 10:00Detal
191.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče 1. - část 1 - zdravotnická technika pro více odborností******20.12.2017 10:00Detal
192.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SOŠ a SOU Polička – dodávka nábytku a zařízení******20.12.2017 10:00Detal
193.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Inhibitory interleukinu 2017******20.12.2017 10:00Detal
194.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Realizace lokálního biokoridoru LBK 642 v k. ú. Slatina******20.12.2017 10:00Detal
195.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SOŠ a SOU Polička - dodávka nábytku a zařízení ******20.12.2017 10:00Detal
196.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Milník č. 2 - Stavební práce: „Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem******20.12.2017 10:00Detal
197.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 1 - zdravotnická technika pro více odborností******20.12.2017 10:00Detal
198.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura******20.12.2017 10:00Detal
199.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích******20.12.2017 10:00Detal
200.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.******20.12.2017 10:00Detal
201.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol - Dodávka tvarovaného prádla******20.12.2017 09:00Detal
202.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – Pořízení dopravního automobilu – pro JSDH Česká Skalice******20.12.2017 08:30Detal
203.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií******19.12.2017 14:00Detal
204.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka urodynamického přístroje******19.12.2017 13:00Detal
205.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka urodynamického přístroje******19.12.2017 13:00Detal
206.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ PRO SERVEROVNY******19.12.2017 11:00Detal
207.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka přístrojové techniky******19.12.2017 11:00Detal
208.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka přístrojové techniky******19.12.2017 11:00Detal
209.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ/2017/6/200/5 Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje******19.12.2017 10:00Detal
210.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OPRAVA NP 814.209/014.005/814.210 PO MU******19.12.2017 10:00Detal
211.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PŘETRUBKOVÁNÍ KONDENZÁTORU TG4 - 110 MW******19.12.2017 10:00Detal
212.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Inovace kompozitních materiálů společností GDP KORAL, s.r.o.******19.12.2017 10:00Detal
213.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vývoj metod detoxikace a komplexní degradace nebezpečných chemických látek a biologických agens po identifikaci nálezů neznámých látek******19.12.2017 10:00Detal
214.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení******19.12.2017 10:00Detal
215.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace Budovy Fakulty zdravotnických studií NFZS – 2017/0092******19.12.2017 10:00Detal
216.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbální páteře po úrazu******19.12.2017 10:00Detal
217.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje******19.12.2017 10:00Detal
218.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění služeb autoservisu pro nákladní vozidla SSHMP******19.12.2017 10:00Detal
219.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení******19.12.2017 10:00Detal
220.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Videolaryngoskop - Vybavení pro operativu - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín******19.12.2017 10:00Detal
221.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017******19.12.2017 10:00Detal
222.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Letní údržba 2016******19.12.2017 09:00Detal
223.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Adalimumab III******19.12.2017 09:00Detal
224.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka intenzivních lůžek******19.12.2017 09:00Detal
225.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Navýšení kapacity a rozšíření typu analýz metodou NMR - dodávka******19.12.2017 09:00Detal
226.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Letní údržba 2016******19.12.2017 09:00Detal
227.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka intenzivních lůžek******19.12.2017 09:00Detal
228.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Adalimumab III******19.12.2017 09:00Detal
229.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 12******19.12.2017 08:30Detal
230.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 7******19.12.2017 08:30Detal
231.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 4******19.12.2017 08:30Detal
232.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa******19.12.2017 08:30Detal
233.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 21******19.12.2017 08:30Detal
234.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 19******19.12.2017 08:30Detal
235.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 16******19.12.2017 08:30Detal
236.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 13******19.12.2017 08:30Detal
237.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 8******19.12.2017 08:30Detal
238.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 5******19.12.2017 08:30Detal
239.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa******19.12.2017 08:30Detal
240.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 22******19.12.2017 08:30Detal
241.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 2******19.12.2017 08:30Detal
242.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 17******19.12.2017 08:30Detal
243.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 14******19.12.2017 08:30Detal
244.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 9******19.12.2017 08:30Detal
245.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 11******19.12.2017 08:30Detal
246.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 6******19.12.2017 08:30Detal
247.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 10******19.12.2017 08:30Detal
248.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 3******19.12.2017 08:30Detal
249.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 20******19.12.2017 08:30Detal
250.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 18******19.12.2017 08:30Detal
251.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 15******19.12.2017 08:30Detal
252.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Centrální nákup elektrické energie******18.12.2017 15:00Detal
253.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kancelářské potřeby ČPZP – II******18.12.2017 14:30Detal
254.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kancelářské potřeby ČPZP – II******18.12.2017 14:30Detal
255.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úspory energie Kovo Staněk II******18.12.2017 14:00Detal
256.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění technického dozoru stavebníka******18.12.2017 14:00Detal
257.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora licencí SIEM ArcSight ESM******18.12.2017 14:00Detal
258.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019******18.12.2017 13:00Detal
259.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Teoretické ústavy LF UP v Olomouci II. – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5******18.12.2017 13:00Detal
260.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019******18.12.2017 13:00Detal
261.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Teoretické ústavy LF UP v Olomouci II. – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5******18.12.2017 13:00Detal
262.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Personální zajištění Call Centra NDIC******18.12.2017 13:00Detal
263.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Centrální nákup elektrické energie******18.12.2017 13:00Detal
264.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nástrojů pro management ECU X******18.12.2017 13:00Detal
265.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Zakázkový angiografický set pro Kliniku zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol******18.12.2017 13:00Detal
266.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka technologických komponent pro SOS******18.12.2017 12:00Detal
267.PROEBIZ Dodávky ložního prádla a prádla pro pacienty s potiskem******18.12.2017 12:00Wniosek
Detal
268.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zotavovna VS ČR Přední Labská - realizace stavební akce na budově B******18.12.2017 12:00Detal
269.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka tiskového zařízení a zajištění souvisejících služeb******18.12.2017 11:00Detal
270.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka tiskového zařízení a zajištění souvisejících služeb******18.12.2017 11:00Detal
271.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol - Ivakaftor******18.12.2017 10:30Detal
272.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka - TDS a koordinátor BOZP******18.12.2017 10:00Detal
273.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc – AV a přenosová technika******18.12.2017 10:00Detal
274.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Náložky hodnostní******18.12.2017 10:00Detal
275.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technické vzdělávání – SOŠ Litvínov - Hamr******18.12.2017 10:00Detal
276.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Lomnička – vodovod a kanalizace******18.12.2017 10:00Detal
277.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce a stavební úpravy objektu č.p. 1852/25 ul. Komornická******18.12.2017 10:00Detal
278.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení a orientačního systému (část 1)******18.12.2017 10:00Detal
279.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mobilní hlasové a datové služby******18.12.2017 10:00Detal
280.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik******18.12.2017 10:00Detal
281.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení špičkové tvářecí a obráběcí technologie pro společnost TriLine s.r.o.******18.12.2017 10:00Detal
282.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jmenovky textilní******18.12.2017 10:00Detal
283.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín******18.12.2017 10:00Detal
284.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol - Léčiva používaná u hereditárního angioedému******18.12.2017 10:00Detal
285.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přestupní terminál Svitavy nádraží******18.12.2017 10:00Detal
286.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nový systém důchodových agend******18.12.2017 10:00Detal
287.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc –AV a přenosová technika******18.12.2017 10:00Detal
288.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka - TDS a koordinátor BOZP******18.12.2017 10:00Detal
289.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant******18.12.2017 10:00Detal
290.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nový systém důchodových agend******18.12.2017 10:00Detal
291.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/20 Cihelny, most ev. č. 20-006******18.12.2017 10:00Detal
292.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR na období 48 měsíců******18.12.2017 10:00Detal
293.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bikesharing v Ostravě******18.12.2017 10:00Detal
294.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ V 00255B – Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín******18.12.2017 10:00Detal
295.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní praní prádla a ostatních textilií pro ON Příbram******18.12.2017 10:00Detal
296.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/20 Cihelny, most ev. č. 20-006******18.12.2017 10:00Detal
297.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Náložky hodnostní******18.12.2017 10:00Detal
298.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení a orientačního systému******18.12.2017 10:00Detal
299.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jmenovky textilní******18.12.2017 10:00Detal
300.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení a orientačního systému******18.12.2017 10:00Detal
301.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA******18.12.2017 09:30Detal
302.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/305 Borohrádek – hranice okresu RK – PA******18.12.2017 09:30Detal
303.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol - Blinatumomab******18.12.2017 09:30Detal
304.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ruxolitinib II.******18.12.2017 09:00Detal
305.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/298 Ledce - Opočno, II. etapa******18.12.2017 09:00Detal
306.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P včetně odpočívky Drahelčice******18.12.2017 09:00Detal
307.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/298 Ledce – Opočno, II. etapa******18.12.2017 09:00Detal
308.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka a montáž konvektomatů s příslušenstvím do pěti MŠ v Liberci******18.12.2017 09:00Detal
309.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Glatiramer - Acetát******18.12.2017 09:00Detal
310.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P včetně odpočívky Drahelčice******18.12.2017 09:00Detal
311.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ruxolitinib II.******18.12.2017 09:00Detal
312.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín******18.12.2017 08:30Detal
313.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny – Krčín******18.12.2017 08:30Detal
314.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Most ev.č. 3082-1 Svinary******18.12.2017 08:00Detal
315.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na nábytek 2017 -2019******18.12.2017 08:00Detal
316.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Most ev.č. 3082-1 Svinary******18.12.2017 08:00Detal
317.PROEBIZ Koloniální zboží II.část na I.Q.2017******16.12.2017 10:00Wniosek
Detal
318.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017******16.12.2017 10:00Detal
319.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžba dřeva harvestorovou technologií Šternberk******16.12.2017 08:30Detal
320.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tahač letadel - nákup******15.12.2017 16:00Detal
321.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tahač letadel - nákup******15.12.2017 16:00Detal
322.PROEBIZ Projektová dokumentace pro výpočet a návrh trubkového výměníku -Chladič par fenolu E66/65******15.12.2017 15:00Wniosek
Detal
323.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Gradientový HPLC systém******15.12.2017 13:00Detal
324.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Gradientový HPLC systém******15.12.2017 13:00Detal
325.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství******15.12.2017 13:00Detal
326.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce******15.12.2017 12:00Detal
327.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň******15.12.2017 12:00Detal
328.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Systém pro kvantitativní PCR******15.12.2017 12:00Detal
329.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Systém pro kvantitativní PCR******15.12.2017 12:00Detal
330.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček******15.12.2017 11:00Detal
331.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část 2: Zajištění podpory provozu a rozvoje systému DMS spisové služby MZe 2017+******15.12.2017 10:00Detal
332.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních******15.12.2017 10:00Detal
333.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí******15.12.2017 10:00Detal
334.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu******15.12.2017 10:00Detal
335.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní******15.12.2017 10:00Detal
336.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci******15.12.2017 10:00Detal
337.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP provozovaného na platformě GINIS Enterprise+******15.12.2017 10:00Detal
338.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technické vzdělávání – SŠ řemesel a služeb Děčín******15.12.2017 10:00Detal
339.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu******15.12.2017 10:00Detal
340.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci******15.12.2017 10:00Detal
341.PROEBIZ Koloniální zboží I.část na I.Q.2017 ******15.12.2017 10:00Wniosek
Detal
342.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka osobních automobilů pro resort ČÚZK******15.12.2017 10:00Detal
343.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce lékařského domu Pokratická, Litoměřice******15.12.2017 10:00Detal
344.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin******15.12.2017 10:00Detal
345.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektrorevize******15.12.2017 10:00Detal
346.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MSp – Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant******15.12.2017 10:00Detal
347.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zdravotní vyšetření pokusných zvířat******15.12.2017 10:00Detal
348.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část 2: Zajištění podpory provozu a rozvoje systému DMS spisové služby MZe 2017+******15.12.2017 10:00Detal
349.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí******15.12.2017 10:00Detal
350.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP provozovaného na platformě GINIS Enterprise+******15.12.2017 10:00Detal
351.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo) a Rekonstrukce ŽST Kyjov******15.12.2017 09:20Detal
352.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo) a Rekonstrukce ŽST Kyjov******15.12.2017 09:20Detal
353.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/397 Kotvrdovice – Senetářov – Podomí - DSP/PDPS, SP, IČ, AD******15.12.2017 09:00Detal
354.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Robotický operační systém (3. vyhlášení)******15.12.2017 09:00Detal
355.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace zámeckých zahrad******15.12.2017 09:00Detal
356.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/379 Kotvrdovice - Senetářov - Podomí - DSP/PDPS, SP, IČ, AD******15.12.2017 09:00Detal
357.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SILNICE II/437: RATIBOŘ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK******15.12.2017 09:00Detal
358.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace zámeckých zahrad******15.12.2017 09:00Detal
359.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROJEKT CYKLOSTEZKA SVATÁ ZDISLAVA, ÚSEK CVIKOV - SVOR******15.12.2017 08:30Detal
360.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROJEKT CYKLOSTEZKA SVATÁ ZDISLAVA, ÚSEK CVIKOV - SVOR******15.12.2017 08:30Detal
361.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stružná, ČOV - intenzifikace******15.12.2017 08:00Detal
362.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přeprava 25% čpavkové vody******15.12.2017 00:00Detal
363.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Angiografický systém******14.12.2017 13:30Detal
364.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hypoxická jednotka pro kultivaci buněk a příslušenství******14.12.2017 13:00Detal
365.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZZS ZK – Poskytování přednemocniční neodkladné péče 2017******14.12.2017 13:00Detal
366.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hypoxická jednotka pro kultivaci buněk a příslušenství******14.12.2017 13:00Detal
367.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zhotovení a dodání dílů TRACTOR******14.12.2017 13:00Detal
368.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chodník v Jivenské ulici - Rudolfov******14.12.2017 12:59Detal
369.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přístroj pro simultánní TGA a DSC analýzy do 1500 °C - Termogravimetrie******14.12.2017 11:30Detal
370.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přístroj pro simultánní TGA a DSC analýzy do 1500 °C - Termogravimetrie******14.12.2017 11:30Detal
371.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis angiolinky INNOVA******14.12.2017 10:30Detal
372.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stolní orbitální chlazená třepačka******14.12.2017 10:00Detal
373.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Implementace a pronájem licencí AEM FORMS******14.12.2017 10:00Detal
374.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 1 ks oplenového návěsu******14.12.2017 10:00Detal
375.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění města Benešov******14.12.2017 10:00Detal
376.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mapování rizik na území České republiky******14.12.2017 10:00Detal
377.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stolní orbitální chlazená třepačka******14.12.2017 10:00Detal
378.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace kláštera Osek – restaurátorské práce******14.12.2017 10:00Detal
379.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany******14.12.2017 10:00Detal
380.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.******14.12.2017 10:00Detal
381.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis angiolinky Artis zee floor******14.12.2017 10:00Detal
382.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup podpory softwarových produktů ORACLE******14.12.2017 10:00Detal
383.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 1 ks oplenového návěsu******14.12.2017 10:00Detal
384.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání v projektech Vzdělávání ICT firem - společná cesta k rozvoji a Vzdělávání zaměstnanců České asociace pro IT služby******14.12.2017 10:00Detal
385.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úprava plochy pro hřiště Lejčkov******14.12.2017 09:42Detal
386.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sterilizátor plazmový******14.12.2017 09:30Detal
387.PROEBIZ Oprava přesypů u pasových dopravníků v kamenolomu Chraberce******14.12.2017 09:30Wniosek
Detal
388.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sterilizátor plazmový******14.12.2017 09:30Detal
389.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RCPTM/PřF – UV-laser (325 nm) vč. příslušenství II.******14.12.2017 09:00Detal
390.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komunitní centrum Kopřivnice******14.12.2017 09:00Detal
391.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Horní Slavkov - Oprava dlažby, obkladů a izolací obj.č. 2 - kuchyně odsouzených******14.12.2017 09:00Detal
392.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RCPTM/PřF – UV-laser (325 nm) vč. příslušenství II.******14.12.2017 09:00Detal
393.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komunitní centrum Kopřivnice******14.12.2017 09:00Detal
394.PROEBIZ Oprava na třídič TR3 a skluzů do násypky v kamenolomu Chraberce******14.12.2017 09:00Wniosek
Detal
395.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-133 Přenosný rámový (portálový) monitor gama záření******14.12.2017 08:45Detal
396.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-133 Přenosný rámový (portálový) monitor gama záření******14.12.2017 08:45Detal
397.PROEBIZ Dodávka hranolů a oprava jazyku a svárů na odhliňovači TR1 v kamenolomu Chraberce******14.12.2017 08:30Wniosek
Detal
398.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kalibrace a opravy měřících přístrojů******14.12.2017 08:00Detal
399.PROEBIZ Oprava podavačů v kamenolomu Chraberce******14.12.2017 08:00Wniosek
Detal
400.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace Panské zahrady v Železném Brodě******14.12.2017 00:00Detal
401.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Dolní Dvořiště******13.12.2017 16:30Detal
402.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přírodní koupací biotop Studénka******13.12.2017 15:30Detal
403.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě******13.12.2017 15:00Detal
404.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice******13.12.2017 14:00Detal
405.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SPOLUPRACE NA VÝVOJ LASEROVÝCH A EXPERIMENTÁLNÍCH KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ******13.12.2017 14:00Detal
406.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka multifunkční pánve******13.12.2017 13:30Detal
407.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hemokultivační analyzátor******13.12.2017 13:00Detal
408.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sekvenátor NGS******13.12.2017 13:00Detal
409.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení kvality návazné péče - Mikrobiologie a hematologie******13.12.2017 13:00Detal
410.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Myčka laboratorního nádobí******13.12.2017 13:00Detal
411.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Inteligentní robot pro standardizaci a automatizaci náběru a depozici kolonií připravovaných pro analýzu na hmotnostním spektrometru MALDI-TOF a HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETR MALDI-TOF******13.12.2017 13:00Detal
412.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskárna pro potisk mikroskopických skel******13.12.2017 13:00Detal
413.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Agitátor s inkubátorem******13.12.2017 13:00Detal
414.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hematologický analyzátor******13.12.2017 13:00Detal
415.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskárna pro potisk tkáňových kazet******13.12.2017 13:00Detal
416.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - MIKROBIOLOGIE A BIOCHEMIE******13.12.2017 13:00Detal
417.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole******13.12.2017 13:00Detal
418.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nátěrový a barvící automat s digitalizací******13.12.2017 13:00Detal
419.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mgr16 - výpočetní a zobrazovací technika******13.12.2017 11:30Detal
420.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Endoskopická věž pro gastroenterologii vč. příslušenství - 2 ks******13.12.2017 11:00Detal
421.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu B1 včetně servisu a stavebních úprav prostor******13.12.2017 11:00Detal
422.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mgr16 - Stereomikroskopy s příslušenstvím pro diplomové projekty******13.12.2017 11:00Detal
423.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-075 Pohořelice – oprava zasedací místnosti a zázemí******13.12.2017 11:00Detal
424.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení chlebové linky P E C U D******13.12.2017 11:00Detal
425.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/444 MEDLOV - PRŮTAH******13.12.2017 10:00Detal
426.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky******13.12.2017 10:00Detal
427.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část B - Datové rozvody pro Střední školu stavební Jihlava******13.12.2017 10:00Detal
428.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/18 Sedlčany - Vojkov, oprava povrchu vozovky, svodidel a odvodnění******13.12.2017 10:00Detal
429.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Endoskopická věž pro ORL******13.12.2017 10:00Detal
430.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vozidlo pro svoz odpadů******13.12.2017 10:00Detal
431.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část C - Doplnění strukturované a optické kabeláže vč. příslušenství v budovách VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou******13.12.2017 10:00Detal
432.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu – interiérové vybavení******13.12.2017 10:00Detal
433.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území Kraje Vysočina******13.12.2017 10:00Detal
434.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení totálních endoprotéz******13.12.2017 10:00Detal
435.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část D - Datové rozvody pro Střední průmyslovou školu stavební Havlíčkův Brod******13.12.2017 10:00Detal
436.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava sociálního zařízení jih Mírové náměstí 36, ÚL******13.12.2017 10:00Detal
437.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 2 drtiče bioodpadu pro DSO Ždánický les a Politaví******13.12.2017 10:00Detal
438.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část A - Dodávka komponent a licencí******13.12.2017 10:00Detal
439.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/18 Sedlčany - Vojkov, oprava povrchu vozovky, svodidel a odvodnění******13.12.2017 10:00Detal
440.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení totálních endoprotéz******13.12.2017 10:00Detal
441.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu – interiérové vybavení******13.12.2017 10:00Detal
442.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodání a instalace serveru a upgrade firemní IT-infrastruktury******13.12.2017 10:00Detal
443.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Doplnění ICT konektivity vybraných středních škol na území kraje Vysočina******13.12.2017 10:00Detal
444.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/20 oprava mostu 20-001 Doubí******13.12.2017 10:00Detal
445.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část E - Doplnění strukturované a optické kabeláže vč. příslušenství a freecoolingová klimatizační jednotka pro Střední průmyslovou školu Třebíč******13.12.2017 10:00Detal
446.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část******13.12.2017 09:00Detal
447.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10******13.12.2017 09:00Detal
448.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kolový nakladač s příslušenstvím******13.12.2017 09:00Detal
449.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10******13.12.2017 09:00Detal
450.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kompostéry pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví******13.12.2017 09:00Detal
451.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část******13.12.2017 09:00Detal
452.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10******13.12.2017 09:00Detal
453.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře******13.12.2017 09:00Detal
454.PROEBIZ Kontrola a vyčištění motorů - kamenolom Chraberce******13.12.2017 08:30Wniosek
Detal
455.PROEBIZ Oprava pístnic kamenolom Chraberce******13.12.2017 08:00Wniosek
Detal
456.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cyklické opravy výměnných dílů u OŘ HK 2018******13.12.2017 00:00Detal
457.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera******12.12.2017 15:00Detal
458.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Soutěž o návrh "Rozvoj rekreačního areálu Kamencového jezera" ******12.12.2017 15:00Detal
459.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis přístroje MR AVANTO Fit******12.12.2017 14:00Detal
460.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stanovení standardu údržby vymezených druhů letištních ploch a vytvoření regulačního rámce pro prevenci a minimalizaci následků leteckých nehod při vyjetí z dráhy (etapa II)******12.12.2017 13:00Detal
461.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Svítidla operační vč. příslušenství******12.12.2017 13:00Detal
462.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Antimikrobiální intravenózní krytí s chlorhexidin glukonátem******12.12.2017 13:00Detal
463.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-063 - Opravy a údržba motorových vozidel Škoda******12.12.2017 13:00Detal
464.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Svítidla operační vč. příslušenství******12.12.2017 13:00Detal
465.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-063 - Opravy a údržba motorových vozidel Škoda******12.12.2017 13:00Detal
466.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Okresní soud v České Lípě - Vybudování videokonferenční místnosti, zabezpečení a klimatizace serveroven******12.12.2017 12:00Detal
467.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Spinální implantáty******12.12.2017 12:00Detal
468.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transformace DNR Svitavy******12.12.2017 11:00Detal
469.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 05 Infrastruktura******12.12.2017 11:00Detal
470.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova serverové infrastruktury VZP ČR II******12.12.2017 11:00Detal
471.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BUS CNG KLADNO 2017******12.12.2017 11:00Detal
472.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu B1 včetně servisu a stavebních úprav prostor******12.12.2017 11:00Detal
473.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-084 Uherské Hradiště – oprava podlahy budova D******12.12.2017 10:45Detal
474.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace osvětlení výrobního areálu NELI property, a.s.******12.12.2017 10:00Detal
475.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace zvuku v kině Oko******12.12.2017 10:00Detal
476.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci******12.12.2017 10:00Detal
477.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kompostéry pro obce Regionu MTJ******12.12.2017 10:00Detal
478.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Evidenční systém pro sbírky muzejní povahy Ústeckého kraje******12.12.2017 10:00Detal
479.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě******12.12.2017 10:00Detal
480.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí******12.12.2017 10:00Detal
481.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce areálu Radegastův šenk”******12.12.2017 10:00Detal
482.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba travnatých ploch na území městského obvodu Poruba II******12.12.2017 10:00Detal
483.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Evidenční systém pro sbírky muzejní povahy Ústeckého kraje******12.12.2017 10:00Detal
484.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě******12.12.2017 10:00Detal
485.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jazykové vzdělávání zaměstnanců CENTRA******12.12.2017 10:00Detal
486.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) v letech 2018 – 2019 včetně zajištění servisu******12.12.2017 10:00Detal
487.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – implantabilní neurostimulační systém pro léčbu bolestivých stavů-MRI kompatibilní******12.12.2017 10:00Detal
488.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.******12.12.2017 10:00Detal
489.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávku síranu hlinitého tekutého, pro úpravu pitné vody******12.12.2017 10:00Detal
490.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí******12.12.2017 10:00Detal
491.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory – jazykové kurzy******12.12.2017 10:00Detal
492.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 04 Rozvody chlazení******12.12.2017 10:00Detal
493.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka akustických Dopplerových přístrojů pro měření pohybu vody v nádržích******12.12.2017 10:00Detal
494.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SOŠ a SOU Polička – dodávka vybavení technologiemi pro výuku oboru řezník-uzenář******12.12.2017 10:00Detal
495.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace******12.12.2017 10:00Detal
496.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace osvětlení výrobního areálu NELI property, a.s. ******12.12.2017 10:00Detal
497.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kompostéry pro obce Regionu MTJ******12.12.2017 10:00Detal
498.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu Pernerova 29******12.12.2017 10:00Detal
499.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa******12.12.2017 10:00Detal
500.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transformace DNZ Bystré******12.12.2017 10:00Detal
501.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce lékařského domu Pokratická, Litoměřice******12.12.2017 10:00Detal
502.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje******12.12.2017 10:00Detal
503.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora systému OctoPOS******12.12.2017 10:00Detal
504.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka náhradních dílů na opravy po dopravních nehodách a po mimořádných událostech pro autobusy a trolejbusy******12.12.2017 10:00Detal
505.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka materiálového vybavení pro společnost ROMOTOP spol. s r.o. - 1. etapa******12.12.2017 10:00Detal
506.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání členských firem v rámci projektu Akademie III ? zbývající části******12.12.2017 09:30Detal
507.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kolový nakladač s příslušenstvím******12.12.2017 09:00Detal
508.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úprava lůžkového oddělení - 1. etapa******12.12.2017 09:00Detal
509.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova a modernizace lůžkového fondu návazné péče ve FN Plzeň – II.******12.12.2017 09:00Detal
510.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Moderní metody detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; moderní prostředky ochrany osob******12.12.2017 09:00Detal
511.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum (statický, dynamický, materiálový a stavebně historický) s návrhem řešení rekonstrukce mostu******12.12.2017 09:00Detal
512.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávku polymerního flokulantu******12.12.2017 09:00Detal
513.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Termovizní monitorovací vozidla******12.12.2017 09:00Detal
514.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Inovace procesu výroby vaček spalovacích motorů ve ŠK - PS 03 Elektro******12.12.2017 09:00Detal
515.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa******12.12.2017 09:00Detal
516.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba silnic 1. třídy******12.12.2017 09:00Detal
517.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKY MOTOROVÉ NAFTY******12.12.2017 09:00Detal
518.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba silnic 1. třídy******12.12.2017 09:00Detal
519.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova jabloňových alejí v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.******12.12.2017 09:00Detal
520.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ V 010 Hlávkův most – technická pomoc v přípravě výběrového řízení na předprojektovou přípravu stavby******12.12.2017 08:50Detal
521.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Propagace a podpora kulturních aktivit v Německu, Rakousku a Švýcarsku******12.12.2017 08:45Detal
522.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup drogistického zboží a úklidových prostředků na rok 2018 - Dům kultury Teplice******12.12.2017 00:00Detal
523.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci******12.12.2017 00:00Detal
524.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Instalace čistých RECI-S na kotli K2, K3, K5 a K6******12.12.2017 00:00Detal
525.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 5-ti osé obráběcí centrum******11.12.2017 15:00Detal
526.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení databáze lékových interakcí******11.12.2017 14:30Detal
527.PROEBIZ Hygienické potřeby 2018 ******11.12.2017 13:30Wniosek
Detal
528.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ HOZ Barevna a Moravany******11.12.2017 13:00Detal
529.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace zařízení pro hmotnostní spektroskopii sekundárních iontů******11.12.2017 13:00Detal
530.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2017 - 2021******11.12.2017 13:00Detal
531.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup automobilů II.******11.12.2017 13:00Detal
532.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup automobilů II.******11.12.2017 13:00Detal
533.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RCPTM/PřF – Solární simulátor******11.12.2017 13:00Detal
534.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RCPTM/PřF – Solární simulátor******11.12.2017 13:00Detal
535.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nástrojů pro automatické generování C kódu******11.12.2017 13:00Detal
536.PROEBIZ Kovoobrábačske práce – výroba náhradných dielov a opravy pomocou strojného obrábania pre potreby závodu Elektrárne Vojany******11.12.2017 12:00Wniosek
Detal
537.PROEBIZ Prodej - soubor hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - jednotek v domě č. p. 2440, Evropská 38a******11.12.2017 12:00Wniosek
Detal
538.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ČSSZ - Pořízení a obnova HW a SW 2016-2017******11.12.2017 12:00Detal
539.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava lavic ve vstupní hale AO Mírové náměstí 36, ÚL******11.12.2017 12:00Detal
540.PROEBIZ Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - jednotek v domě č. p. 2440, Evropská 38a******11.12.2017 12:00Wniosek
Detal
541.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ČSSZ - Pořízení a obnova HW a SW 2016 - 2017******11.12.2017 12:00Detal
542.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Efektivní řízení organizací města******11.12.2017 11:30Detal
543.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě – koordinátor BOZP******11.12.2017 11:30Detal
544.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Efektivní řízení organizací města“ ******11.12.2017 11:30Detal
545.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě – koordinátor BOZP******11.12.2017 11:30Detal
546.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ICIS – testování informačního systému II.******11.12.2017 11:00Detal
547.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Efektivní a transparentní úřad“ ******11.12.2017 11:00Detal
548.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka EKG a defibrilátorů******11.12.2017 11:00Detal
549.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – TDS a koordinátor BOZP******11.12.2017 11:00Detal
550.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ20/2017 - Nákup reprezentativního vozidla pro potřeby ČRo******11.12.2017 11:00Detal
551.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – TDS a BOZP******11.12.2017 11:00Detal
552.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provozní zabezpečení genetického analyzátoru II. ******11.12.2017 11:00Detal
553.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup reprezentativního vozidla pro potřeby ČRo******11.12.2017 11:00Detal
554.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Efektivní a transparentní úřad******11.12.2017 11:00Detal
555.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka EKG a defibrilátorů******11.12.2017 11:00Detal
556.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ostraha objektů SAKO Brno******11.12.2017 10:30Detal
557.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Trastuzumab 2017******11.12.2017 10:15Detal
558.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Trastuzumab 2017******11.12.2017 10:15Detal
559.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Upgrade NMR spektrometru pro CEITEC MU (opakování)******11.12.2017 10:00Detal
560.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021 - 2. vyhlášení******11.12.2017 10:00Detal
561.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF III******11.12.2017 10:00Detal
562.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na zajištění přepravy vybraných sortimentů na období roku 2018 na území NP Šumava******11.12.2017 10:00Detal
563.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Upgrade NMR spektrometru pro CEITEC MU (opakování)******11.12.2017 10:00Detal
564.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 173_Lo_ERDF_Deskový lis******11.12.2017 10:00Detal
565.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Peginterferonum alfa-2b******11.12.2017 10:00Detal
566.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava komunikací Teplická a Tovačovského - e.č. 443/2017******11.12.2017 10:00Detal
567.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro******11.12.2017 10:00Detal
568.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti EPRIN spol. s r.o.******11.12.2017 10:00Detal
569.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zřízení optických vláken******11.12.2017 10:00Detal
570.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance******11.12.2017 10:00Detal
571.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti EPRIN spol. s r.o. 2018 - 2019******11.12.2017 10:00Detal
572.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Malířské centrum - zhotovitel stavby******11.12.2017 10:00Detal
573.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Systém pro dokumentační a obrazovou analýzu******11.12.2017 10:00Detal
574.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování PD na rekonstrukci VO a autorský dozor******11.12.2017 10:00Detal
575.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021 - 2. vyhlášení******11.12.2017 10:00Detal
576.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ostrov - oprava střechy skladu truhlářských výrobků******11.12.2017 10:00Detal
577.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná******11.12.2017 10:00Detal
578.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jiná léčiva nervového systému 2017******11.12.2017 10:00Detal
579.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů******11.12.2017 10:00Detal
580.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávky trakčního materiálu a speciální technologie elektro******11.12.2017 10:00Detal
581.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Překladatelské a tlumočnické služby (do 31.12.2019)******11.12.2017 10:00Detal
582.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém - Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.******11.12.2017 10:00Detal
583.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na dodávky AV techniky pro Ostravskou univerzitu******11.12.2017 10:00Detal
584.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova a zajištění provozu ICT infrastruktury CZVV******11.12.2017 10:00Detal
585.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava osobního výtahu ZUŠ Kuřim******11.12.2017 10:00Detal
586.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tahač s podvalníkem spolufinancovaný z IROP******11.12.2017 10:00Detal
587.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Systém pro dokumentační a obrazovou analýzu******11.12.2017 10:00Detal
588.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Peginterferonum alfa-2b******11.12.2017 10:00Detal
589.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zkapacitnění stávajícího parkoviště, Krátká ul., Kynšperk nad Ohří******11.12.2017 10:00Detal
590.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na zajištění přepravy vybraných sortimentů na období roku 2018 na území NP Šumava******11.12.2017 10:00Detal
591.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Peginterferonum alfa-2a******11.12.2017 09:45Detal
592.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Peginterferonum alfa-2a******11.12.2017 09:45Detal
593.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy sociálních zařízení Česká 617 a******11.12.2017 09:30Detal
594.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 177_KV_ERDF_Digitální mikroskop pro pozorování kovových a nekovových materiálů******11.12.2017 09:30Detal
595.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bevacizumab 2017******11.12.2017 09:30Detal
596.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy sociálních zařízení Česká 617 a Nad Sokolovnou 616******11.12.2017 09:30Detal
597.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bevacizumab 2017******11.12.2017 09:30Detal
598.PROEBIZ Drogerie 2018 ******11.12.2017 09:30Wniosek
Detal
599.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup licencí SAP******11.12.2017 09:00Detal
600.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pozáruční servis vojenských rádiových prostředků a zařízení (MOTOROLA, ICOM)******11.12.2017 09:00Detal
601.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka endoskopické techniky******11.12.2017 09:00Detal
602.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce******11.12.2017 09:00Detal
603.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nájem letecké techniky******11.12.2017 09:00Detal
604.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka endoskopické techniky******11.12.2017 09:00Detal
605.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Plošina FLATRACK******11.12.2017 09:00Detal
606.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pozáruční servis vojenských rádiových prostředků a zařízení (MOTOROLA, ICOM)******11.12.2017 09:00Detal
607.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce******11.12.2017 09:00Detal
608.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem******11.12.2017 09:00Detal
609.PROEBIZ Kancelářské potřeby 2017 - VZ-2017-000821******11.12.2017 09:00Wniosek
Detal
610.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky léků pro transplantované pacienty******11.12.2017 09:00Detal
611.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybudování areálu pro výrobu, montáž komponentů a servis zemědělské techniky.******11.12.2017 08:30Detal
612.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA (PP) na období 2018 – 2021******11.12.2017 08:15Detal
613.PROEBIZ Oprava vnitropodnikových komunikací v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou ******11.12.2017 08:00Wniosek
Detal
614.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory – IT kurzy******10.12.2017 10:00Detal
615.PROEBIZ IPR EMO20400 Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 584/1-03 Čerpacia stanica technickej vody dôležitej a požiarnej vody I.HVB******09.12.2017 04:30Wniosek
Detal
616.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava hřbitovní zdi Semtěš******08.12.2017 16:00Detal
617.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU******08.12.2017 15:00Detal
618.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU******08.12.2017 15:00Detal
619.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zařízení Pin on disc pro měření opotřebení a otěru******08.12.2017 14:00Detal
620.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Záchytné parkoviště Jírovcova – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty******08.12.2017 13:00Detal
621.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 1 ks jednoramenného kloubového nosiče kontejnerů v kategorii pracovní stroj samojízdný******08.12.2017 13:00Detal
622.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Záchytné parkoviště Jírovcova – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty******08.12.2017 13:00Detal
623.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Centrum Kociánka - rekonstrukce kuchyně na pracovišti Březejc******08.12.2017 12:00Detal
624.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SÚKL VZ36/2017 - Technická podpora (maintenance) licencí ORACLE******08.12.2017 12:00Detal
625.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia České Budějovice, Česká 64******08.12.2017 11:45Detal
626.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RCPTM/PřF – UV-laser (325 nm) vč. příslušenství (RCPTM/PřF – UV Laser (325 nm) with accessories)******08.12.2017 11:30Detal
627.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. ? Měkké manažerské dovednosti, Obecné IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Informační systém******08.12.2017 11:00Detal
628.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění jazykových kurzů II******08.12.2017 10:00Detal
629.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor II******08.12.2017 10:00Detal
630.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OPTICKÁ LASEROVÁ PINZETA******08.12.2017 10:00Detal
631.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba kanalizace a ČOV Záhoří******08.12.2017 10:00Detal
632.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín – stavební práce******08.12.2017 10:00Detal
633.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technická podpora, servis a rozvoj prostředí CzechIdM******08.12.2017 10:00Detal
634.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky medicinálních a technických plynů pro KNL, a.s.******08.12.2017 10:00Detal
635.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Interiérové vybavení koleje K1******08.12.2017 10:00Detal
636.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie******08.12.2017 10:00Detal
637.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technická podpora, servis a rozvoj prostředí CzechIdM******08.12.2017 10:00Detal
638.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba kanalizace a ČOV Záhoří******08.12.2017 10:00Detal
639.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání zaměstnanců XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.******08.12.2017 10:00Detal
640.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Optická laserová pinzeta******08.12.2017 10:00Detal
641.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení školních strojních dílen******08.12.2017 09:55Detal
642.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení školních strojních dílen******08.12.2017 09:55Detal
643.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sběrný dvůr Chrudim – rekonstrukce – stavba******08.12.2017 09:50Detal
644.PROEBIZ Kancelářské potřeby 2018 ******08.12.2017 09:30Wniosek
Detal
645.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávky antibakteriálních látek pro systémové použití pro Nemocnici Na Homolce II******08.12.2017 09:30Detal
646.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ralsko - rozvoj areálu Pyrotechnické služby - realizace - opakované vyhlášení******08.12.2017 09:00Detal
647.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ In vitro diagnostika ve FN Brno II******08.12.2017 09:00Detal
648.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka laserů a EHL jednotky******08.12.2017 09:00Detal
649.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-238 Olomouc Holice - TZH budovy D NC ZHP - koordinátor BOZP******08.12.2017 09:00Detal
650.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ In vitro diagnostika ve FN Brno II******08.12.2017 09:00Detal
651.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Rehabilitace******08.12.2017 09:00Detal
652.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.-Dodávka laserů a EHL jednotky******08.12.2017 09:00Detal
653.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - Rehabilitace******08.12.2017 09:00Detal
654.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle km 31,900-35,025 – II. etapa******08.12.2017 08:00Detal
655.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD na rok 2018 - Nákup léčivých přípravků II******08.12.2017 08:00Detal
656.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU******08.12.2017 00:00Detal
657.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup drogistického zboží v průběhu roku 2018 - ZŠ Metelkovo nám.******08.12.2017 00:00Detal
658.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova, sanace skalních svahů******08.12.2017 00:00Detal
659.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přístřešek na techniku střediska Habry, Opakovaná výzva******07.12.2017 14:00Detal
660.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rotační viskozimetr HSHT******07.12.2017 14:00Detal
661.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka CNC ohýbacího stroje******07.12.2017 14:00Detal
662.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ NEMOCNICE NA BULOVCE - SERVIS CT ORTOPEDIE******07.12.2017 13:00Detal
663.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html******07.12.2017 13:00Detal
664.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila (úsek O. Nedbala – E. Rošického)******07.12.2017 13:00Detal
665.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových služeb pro RP Ústí nad Labem - Liberecký kraj******07.12.2017 13:00Detal
666.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modulární aplikační security tester na aplikační vrstvě (HW + SW)******07.12.2017 12:30Detal
667.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka vakuových komponent******07.12.2017 12:00Detal
668.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklid budovy OSSZ Cheb******07.12.2017 12:00Detal
669.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova a doplnění audiovizuální techniky v objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje II.******07.12.2017 11:45Detal
670.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 1 ks čelního kolového nakladače******07.12.2017 11:00Detal
671.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových služeb pro RP Ústí nad Labem - Ústecký kraj******07.12.2017 11:00Detal
672.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Rekonstrukce zázemí v 1.NP soudního lékařství******07.12.2017 11:00Detal
673.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Aktivní laserový systém pro metody asistované reprodukce II******07.12.2017 11:00Detal
674.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 1 ks čelního kolového nakladače******07.12.2017 11:00Detal
675.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a******07.12.2017 10:30Detal
676.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RCPTM/PřF – Rukavicový box pro práci v inertní atmosféře******07.12.2017 10:00Detal
677.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Antihemorhagika******07.12.2017 10:00Detal
678.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení pro CKP******07.12.2017 10:00Detal
679.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky stravenek******07.12.2017 10:00Detal
680.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce pracoviště CT - židle******07.12.2017 10:00Detal
681.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka interiéru stavby Nová škola Chýně s přilehlou komunikací II.******07.12.2017 10:00Detal
682.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium – II., III., IV. Etapa******07.12.2017 10:00Detal
683.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky stravenek“ ******07.12.2017 10:00Detal
684.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dron pro mapování malých území******07.12.2017 10:00Detal
685.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky stravenek******07.12.2017 10:00Detal
686.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nákladního automobilu s valníkem******07.12.2017 10:00Detal
687.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení pro děkanát (část 2)******07.12.2017 10:00Detal
688.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Plató u bývalé Obří boudy******07.12.2017 10:00Detal
689.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Českého hydrometeorologického ústavu******07.12.2017 10:00Detal
690.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Českého hydrometeorologického ústavu******07.12.2017 10:00Detal
691.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nepolisy - EZS a kamerový systém střežení - výstavba******07.12.2017 10:00Detal
692.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RCPTM/PřF – Rukavicový box pro práci v inertní atmosféře******07.12.2017 10:00Detal
693.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nákladního automobilu s valníkem******07.12.2017 10:00Detal
694.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení pro CKP******07.12.2017 10:00Detal
695.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium – II., III., IV. Etapa******07.12.2017 10:00Detal
696.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávky kontrastních látek pro Nemocnici Na Homolce******07.12.2017 09:30Detal
697.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, zajišťováním údržby, opravy, rozvoje, modernizace železniční******07.12.2017 09:00Detal
698.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)******07.12.2017 09:00Detal
699.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem******07.12.2017 09:00Detal
700.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov******07.12.2017 09:00Detal
701.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nábytku pro odbor sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem******07.12.2017 09:00Detal
702.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Plzeň, výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky******07.12.2017 09:00Detal
703.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, ... na období roku 2018******07.12.2017 09:00Detal
704.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování ubytování strážníkům Městské policie hl. m. Prahy - 81317 ******07.12.2017 09:00Detal
705.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace výtahů v Centru sociální péče******07.12.2017 09:00Detal
706.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přeprava dřeva LLKV 2018******07.12.2017 08:30Detal
707.PROEBIZ Oprava deskového podavače v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou******07.12.2017 08:00Wniosek
Detal
708.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.******07.12.2017 08:00Detal
709.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Analyzátor k detekci fluorescence s příslušenstvím a spotřebním materiálem pro provádění analýz III.******07.12.2017 08:00Detal
710.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - etapa II******06.12.2017 15:15Detal
711.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KKN – stavební úpravy porodnického oddělení******06.12.2017 15:00Detal
712.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy Masarykova 365******06.12.2017 14:00Detal
713.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí******06.12.2017 14:00Detal
714.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora rozvoje jazykových a přírodovědných kompetencí******06.12.2017 14:00Detal
715.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova Chebského hradu – 1. etapa – Obnova zdiva******06.12.2017 14:00Detal
716.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce kanalizace - ul. Klasná******06.12.2017 14:00Detal
717.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pracovní kombinézy******06.12.2017 13:30Detal
718.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obměna serverů pro informační systém veřejných rejstříků (ISVR)******06.12.2017 13:00Detal
719.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice ve Vlašském dvoře realizované v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“ ******06.12.2017 13:00Detal
720.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přístroje AED včetně příslušenství******06.12.2017 13:00Detal
721.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová příprava - Obnova budovy NZM Praha, III. etapa******06.12.2017 13:00Detal
722.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obměna serverů pro informační systém veřejných rejstříků (ISVR)******06.12.2017 13:00Detal
723.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování pevných telekomunikačních služeb ******06.12.2017 13:00Detal
724.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace zařízení pro hmotnostní spektroskopii sekundárních iontů******06.12.2017 13:00Detal
725.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování pevných telekomunikačních služeb******06.12.2017 13:00Detal
726.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice ve Vlašském dvoře realizované v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘******06.12.2017 13:00Detal
727.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování pevných telekomunikačních služeb******06.12.2017 13:00Detal
728.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Dodávka Servisních služeb a změn pro systém Messaging Systems (MS)******06.12.2017 12:00Detal
729.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění stravování pro žáky a zaměstnance******06.12.2017 12:00Detal
730.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky pohonných hmot pro Skupinu ČEZ******06.12.2017 12:00Detal
731.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytnutí udržovacího poplatku pro licence sw LABVIEW******06.12.2017 11:51Detal
732.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CzechGeo/EPOS-Sci - IR spektrometr******06.12.2017 11:30Detal
733.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Anesteziologické přístroje s monitory životních funkcí, 2 ks ******06.12.2017 11:00Detal
734.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávku vodoměrů******06.12.2017 11:00Detal
735.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Správa, provozování a údržba veřejných pohřebišť města Žďár nad Sázavou******06.12.2017 11:00Detal
736.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Optická sestava pro ultrarychlé pump-probe experimenty******06.12.2017 11:00Detal
737.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RINGEN - Karotážní souprava******06.12.2017 11:00Detal
738.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Optická sestava pro ultrarychlé pump-probe experimenty******06.12.2017 11:00Detal
739.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Malá Úpa******06.12.2017 10:30Detal
740.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 160_Ve_ERDF_Software pro zpracování dat získaných bezdotykovým skenováním******06.12.2017 10:00Detal
741.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování služeb mobilního operátora******06.12.2017 10:00Detal
742.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/4531 Horní Hoštice – Bílá Voda******06.12.2017 10:00Detal
743.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SÚIP - obnova multifunkčních tiskáren******06.12.2017 10:00Detal
744.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vývoj a testování algoritmů pro prediktivní behaviorální analýzu osob překračujících vnější hranice EU******06.12.2017 10:00Detal
745.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice******06.12.2017 10:00Detal
746.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zákolanský potok ř.km 0,0 - 1,825, Kralupy nad Vltavou-úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí******06.12.2017 10:00Detal
747.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 11592017. Dodávka a instalace zařízení do kuchyně MSSS v Mostě******06.12.2017 10:00Detal
748.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/381 VELKÉ NĚMČICE, MOST EV.Č. 381-006 DSP/ PDPS, IČ, SP, AD******06.12.2017 10:00Detal
749.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec******06.12.2017 10:00Detal
750.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda - Dodávky lapačů, insekticidních sítí a příslušenství v letech 2018 - 2021******06.12.2017 10:00Detal
751.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy užitkových a nákladních vozidel a dodávky ND pro vozy zn. Iveco a Mercedes******06.12.2017 10:00Detal
752.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda - Dodávky lesnických značkovacích barev a příslušenství v letech 2018 - 2021******06.12.2017 10:00Detal
753.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/381 Velké Němčice, most ev.č.381-006, DSP/PDPS, IČ, SP, AD******06.12.2017 10:00Detal
754.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PřF UP v Olomouci - obnova systémů nouzového osvětlení v objektech 17. listopadu 1192/12 a 17. listopadu 1154/50a******06.12.2017 10:00Detal
755.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servisní podpora režií Kahuna******06.12.2017 10:00Detal
756.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Digitální infrastruktura pro scénické osvětlení******06.12.2017 10:00Detal
757.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace******06.12.2017 10:00Detal
758.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně******06.12.2017 10:00Detal
759.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vestavba do vozidel VW Transportér Městské policie hl. m. Prahy 81217******06.12.2017 09:00Detal
760.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/394 TETČICE PRŮTAH 1. STAVBA – AKTUALIZACE DSP, IČ ZPRACOVÁNÍ PDPS, SP, AD******06.12.2017 09:00Detal
761.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/14 Jablonec n.Jiz. Poniklá******06.12.2017 09:00Detal
762.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technický dozor stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti pro stavby: Suchá nádrž SN1 v k.ú. Růžová******06.12.2017 09:00Detal
763.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DH I - likvidace kontaminovaných ploch II******06.12.2017 09:00Detal
764.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení Obce Holasovice včetně souvisejících inženýrských činností******06.12.2017 09:00Detal
765.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 15182 - I/11 Ostrava, mosty ev.č. 11-143B a 11-144******06.12.2017 09:00Detal
766.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/394 Tetčice průtah 1.stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS, SP, AD******06.12.2017 09:00Detal
767.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 15182 - I/11 Ostrava, mosty ev.č. 11-143B a 11-144******06.12.2017 09:00Detal
768.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VT Ostravice, Staré Město, km 26,250-26,400, oprava balvanitého skluzu******06.12.2017 09:00Detal
769.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ R 180 - Cesta HC 6, HC 7 v k.ú. Obědovice******06.12.2017 09:00Detal
770.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou******06.12.2017 09:00Detal
771.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov - Černý Kříž******06.12.2017 09:00Detal
772.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/14 Jablonec n.Jiz. - Poniklá******06.12.2017 09:00Detal
773.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová dokumentace na obnovu historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno******06.12.2017 09:00Detal
774.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění správy a údržby objektů (pracovišť) Magistrátu města Teplice******06.12.2017 00:00Detal
775.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon System Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně******05.12.2017 23:59Detal
776.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Smlouva na provádění STK a měření emisí u nákladních, přípojných vozidel a speciál. strojů 2018-2021******05.12.2017 16:00Detal
777.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jazykové vzdělávání zaměstnanců API******05.12.2017 13:00Detal
778.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění dodavatele jazykové výuky zaměstnanců******05.12.2017 13:00Detal
779.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Harmonizace jednotné georeferenční sítě pozemních komunikací Global Network se specifikací INSPIRE******05.12.2017 13:00Detal
780.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení nízkouhlíkové technologie pro společnost Steelage Czech Republic s.r.o. – nakladače******05.12.2017 12:30Detal
781.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění v roce 2018******05.12.2017 12:00Detal
782.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: DODÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY ČTEČEK IER 600******05.12.2017 12:00Detal
783.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ METANET real estate – Etapa I******05.12.2017 12:00Detal
784.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka systému pro řízení dotací, grantů a individuálních žádostí******05.12.2017 11:00Detal
785.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-074 Horkalen – oprava vrátnice******05.12.2017 11:00Detal
786.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup mediálního prostoru v tištěných médiích******05.12.2017 11:00Detal
787.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZŠ Jižní, Česká Lípa - statické zajištění, oprava atria, odvodnění******05.12.2017 11:00Detal
788.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Gymnázium Ústí nad Orlicí - vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů******05.12.2017 10:30Detal
789.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - LS Horní Blatná a LS Litvínov 2018******05.12.2017 10:30Detal
790.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby v komplexu budov Nového divadla v Plzni******05.12.2017 10:00Detal
791.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice******05.12.2017 10:00Detal
792.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka aferetických souprav na odběr krevní plazmy a bezúplatná výpůjčka 9 ks separátorů krevních složek 3******05.12.2017 10:00Detal
793.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Navýšení výkonnostních a kapacitních zdrojů pro GPFS******05.12.2017 10:00Detal
794.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obměna lokálních UPS******05.12.2017 10:00Detal
795.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici******05.12.2017 10:00Detal
796.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení******05.12.2017 10:00Detal
797.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka návěsného sklízeče hroznů - opakované řízení******05.12.2017 10:00Detal
798.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN v Motole - rekonstrukce DFN – křídlo B – zdravotnická technika – doplnění II******05.12.2017 10:00Detal
799.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou******05.12.2017 10:00Detal
800.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Uzavření rámcové dohody na tiskové práce******05.12.2017 10:00Detal
801.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transmisní elektronový mikroskop pro CEITEC MU******05.12.2017 10:00Detal
802.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka víceosého frézovacího centra******05.12.2017 10:00Detal
803.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 155_Ve_ERDF_Bezdotykový 3D systém pro komplexní digitalizaci dílů******05.12.2017 10:00Detal
804.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory******05.12.2017 10:00Detal
805.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Zřízení EOV v dopravnách Bělčice a Kasejovice******05.12.2017 10:00Detal
806.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění těžebních činností s prodejem dříví "při pni" - LS Nové Město 2018******05.12.2017 10:00Detal
807.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dovybavení laboratoří CAPI-Autogammacounter******05.12.2017 10:00Detal
808.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ GŘ OL - Eskortní pancéřové vozidlo - 2017******05.12.2017 10:00Detal
809.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ GŘ OL - Eskortní pancéřové vozidlo - 2017 ******05.12.2017 10:00Detal
810.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servisní podpora IT infrastruktury******05.12.2017 10:00Detal
811.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Centrum přesného strojírenství******05.12.2017 10:00Detal
812.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Moravská Třebová - rekonstrukce kinosálu - PD 3******05.12.2017 10:00Detal
813.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Studie proveditelnosti k U "SMART" ZONE******05.12.2017 10:00Detal
814.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová dokumentace pro provádění stavby FabLab a učebna, VŠ Klub, Adaptace vzdělávacího prostředí (č.m. 1.14), FitBrain, FocusBrain, Aula, Zpřístupnění objektu Moskevská – 2017/0111******05.12.2017 10:00Detal
815.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transmisní elektronový mikroskop pro CEITEC MU******05.12.2017 10:00Detal
816.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na kontroly provozuschopnosti, údržby/servis a opravy elektrického zařízení VN včetně transformátorů******05.12.2017 10:00Detal
817.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Klimatizace vestavné******05.12.2017 10:00Detal
818.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZAJIŠTĚNÍ TISKAŘSKÝCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB******05.12.2017 10:00Detal
819.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory******05.12.2017 10:00Detal
820.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění těžebních činností s prodejem dříví "při pni" - LS Nové Město 2018******05.12.2017 10:00Detal
821.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obměna lokálních UPS******05.12.2017 10:00Detal
822.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru******05.12.2017 10:00Detal
823.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR******05.12.2017 10:00Detal
824.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Centrum přesného strojírenství******05.12.2017 10:00Detal
825.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce výtahů v budově ÚMČ PRAHA 10 a jejich servis******05.12.2017 10:00Detal
826.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení******05.12.2017 10:00Detal
827.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce bytových jader pokojů č. 113,116,318,401,414, ubytovny NNH******05.12.2017 10:00Detal
828.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Radnice Šumperk - střecha, fasáda******05.12.2017 10:00Detal
829.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Realizace expozice „Odkaz T. G. Masaryka - 100 let Československa“ pro Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace******05.12.2017 09:45Detal
830.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laboratorní přístroje 2017******05.12.2017 09:45Detal
831.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Brno modernizace perinatologického centra******05.12.2017 09:00Detal
832.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace - Rouškování a pláště******05.12.2017 09:00Detal
833.PROEBIZ Paper Ostrava******05.12.2017 09:00Wniosek
Detal
834.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici******05.12.2017 09:00Detal
835.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Brno modernizace perinatologického centra******05.12.2017 09:00Detal
836.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Polní cesta Dudín - Přes Boučí******05.12.2017 09:00Detal
837.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Zřízení EOV v dopravnách Blatná a Radomyšl******05.12.2017 09:00Detal
838.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Ostrava - Operační sál č. 17******05.12.2017 09:00Detal
839.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna oken v budově školy, pav. A, Karlovarská 99, Plzeň (2.vyhlášení)******05.12.2017 09:00Detal
840.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů******05.12.2017 09:00Detal
841.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Gymnázium Česká Třebová – Rekonstrukce a vybavení odborných učeben******05.12.2017 09:00Detal
842.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pěstební práce ruční LLKV 2018******05.12.2017 08:30Detal
843.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přibližování dřeva potahy LLKV 2018******05.12.2017 08:30Detal
844.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komunikace a parkoviště Doudlebská******05.12.2017 08:30Detal
845.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přibližování dřeva UKT LLKV 2018******05.12.2017 08:30Detal
846.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pěstební práce mechanizované LLKV 2018******05.12.2017 08:30Detal
847.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda Tričko SPS 15 PČR pro roky 2018-2020******05.12.2017 08:15Detal
848.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových a domovnických prací ve vybraných objektech Města Kutná Hora******05.12.2017 08:00Detal
849.PROEBIZ Oprava čelisťového drtiče V10 - 2N v Jakubčovicích nad Odrou******05.12.2017 08:00Wniosek
Detal
850.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kreativní návrh a produkční zajištění kampaně IROP******05.12.2017 08:00Detal
851.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava DOÚO žst. Nezamyslice******05.12.2017 00:00Detal
852.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ GŘ OL – Eskortní pancéřové vozidlo - 2017******05.12.2017 00:00Detal
853.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava trafostanice 22/0,4 kV v žst Nezamyslice******05.12.2017 00:00Detal
854.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava STS a TTS 6kV v obvodu OŘ Olomouc******05.12.2017 00:00Detal
855.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni******05.12.2017 00:00Detal
856.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon System Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně“ ******05.12.2017 00:00Detal
857.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky Magdaléna, o.p.s.******04.12.2017 16:00Detal
858.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova fasády a výměna výplní otvorů domu č.p. 45 ve Zlatých Horách******04.12.2017 15:00Detal
859.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce 4 bytových jednotek v bytových domech č.p. 82, č.p. 44 a č.p. 120 ve Zlatých Horách******04.12.2017 15:00Detal
860.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV******04.12.2017 15:00Detal
861.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV******04.12.2017 15:00Detal
862.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Multifunkční tiskárny B25A3 2017******04.12.2017 15:00Detal
863.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektroinstalace a osvětlení v Domě dětí a mládeže Orlová-Lutyně******04.12.2017 15:00Detal
864.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů v nemocnici České Budějovice******04.12.2017 14:30Detal
865.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP******04.12.2017 14:00Detal
866.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Doplnění systému SSO o nonSIS aplikace******04.12.2017 14:00Detal
867.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ "Oprava výplní otvorů - havarijní stav"******04.12.2017 14:00Detal
868.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova******04.12.2017 14:00Detal
869.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov******04.12.2017 14:00Detal
870.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování služby - praní prádla******04.12.2017 14:00Detal
871.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova******04.12.2017 14:00Detal
872.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER******04.12.2017 14:00Detal
873.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda - Nákup sadebního materiálu lesních dřevin v letech 2018-2021******04.12.2017 13:00Detal
874.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 2/Vnější odvodnění a statické zajištění pavilonu A a B ZŠ Děčín III., Březová 369/25 - zpracování projektové dokumentace******04.12.2017 13:00Detal
875.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda - Nákup sadebního materiálu lesních dřevin v letech 2018-2021******04.12.2017 13:00Detal
876.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová dokumentace bezbariérových úprav ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická a MŠ Liliová, Děčín******04.12.2017 13:00Detal
877.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů******04.12.2017 13:00Detal
878.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění servisu aktivních prvků CISCO infrastruktury******04.12.2017 13:00Detal
879.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ DVPP/2******04.12.2017 13:00Detal
880.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zadání zpracování lesních hospodářských osnov******04.12.2017 13:00Detal
881.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník ******04.12.2017 13:00Detal
882.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Novostavba pavilonu MŠ Jaselská ******04.12.2017 12:30Detal
883.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš******04.12.2017 12:00Detal
884.PROEBIZ Opravy mostů 2.část (2x Svratka, Morava)******04.12.2017 12:00Wniosek
Detal
885.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce II******04.12.2017 12:00Detal
886.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pěstební práce v roce 2018 v městských lesích Příbor******04.12.2017 12:00Detal
887.PROEBIZ Těžba, převoz a založení jílových hmot z rozsedliny u PS 124******04.12.2017 12:00Wniosek
Detal
888.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení vedoucích zaměstnanců******04.12.2017 12:00Detal
889.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura******04.12.2017 12:00Detal
890.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kompostéry pro občany města Příbora******04.12.2017 12:00Detal
891.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PA-Vzdělávací program „Cvičná firma“ ******04.12.2017 12:00Detal
892.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CRYZE datové centrum******04.12.2017 12:00Detal
893.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tonery do tiskáren pro KHS Středočeského kraje******04.12.2017 12:00Detal
894.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PA-Vzdělávací program „Cvičná firma******04.12.2017 12:00Detal
895.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka tkalcovských stavů******04.12.2017 12:00Detal
896.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Městská část Praha - Zbraslav - Vybudování skateparku******04.12.2017 12:00Detal
897.PROEBIZ Z01 - Izolační stěna s posuvnými dveřmi ******04.12.2017 12:00Wniosek
Detal
898.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ostraha areálu nemocnice******04.12.2017 11:00Detal
899.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění vzdělávání pro SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.******04.12.2017 11:00Detal
900.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Aktivní laserový systém pro metody asistované reprodukce II******04.12.2017 11:00Detal
901.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vypracování projektové dokumentace pro opravu lávky pro pěší v obci Mosty u Jablunkova******04.12.2017 11:00Detal
902.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tester pro 10G, 25G, 40G, 50G a 100G Ethernet******04.12.2017 11:00Detal
903.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 133_MK_Volumetric PIV systém pro 3D měření rychlostního pole******04.12.2017 10:30Detal
904.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - Steriizace******04.12.2017 10:30Detal
905.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Správa WAN******04.12.2017 10:30Detal
906.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - Praní a chemické čištění prádla v roce 2018******04.12.2017 10:30Detal
907.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zastřešení autobusových zastávek Milovice 2018- 2019******04.12.2017 10:30Detal
908.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – vnitřní dynamický fixátor pro stabilizaci lumbosakrální páteře ze zadního přístupu-základní******04.12.2017 10:30Detal
909.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Sterilizace******04.12.2017 10:30Detal
910.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení linky na zpracování odpadů pro společnost Anylopex plus s.r.o.******04.12.2017 10:30Detal
911.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Samostatné servery******04.12.2017 10:15Detal
912.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Samostatné servery******04.12.2017 10:15Detal
913.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna oken na objektech ve správě ÚMO ÚL - ST******04.12.2017 10:15Detal
914.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Fyzická ostraha areálu skladů Celní správy v Klášterci nad Orlicí******04.12.2017 10:00Detal
915.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky analyzátorů kvality el.napětí pro měření v napěťových úrovních vvn ,vn, nn******04.12.2017 10:00Detal
916.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové******04.12.2017 10:00Detal
917.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Most 216 Ondřejovice******04.12.2017 10:00Detal
918.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 3D obrábění - nové tehnologie******04.12.2017 10:00Detal
919.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Propagační a dárkové předměty Města Česká Třebová******04.12.2017 10:00Detal
920.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení - Akademie dopravního značení******04.12.2017 10:00Detal
921.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru – stavební práce******04.12.2017 10:00Detal
922.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup výpočetní techniky 11/2017******04.12.2017 10:00Detal
923.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Monitory vitálních funkcí******04.12.2017 10:00Detal
924.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kapalných plynů a pronájem kryogenních zásobníků******04.12.2017 10:00Detal
925.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Letiště Cheb oprava TWY-F******04.12.2017 10:00Detal
926.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení technických nástrojů MŽP III. - školení Check Point******04.12.2017 10:00Detal
927.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy na MěÚ Lovosice - kanceláře a zázemí******04.12.2017 10:00Detal
928.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Fyzická ostraha areálu skladů celní správy v Klášterci nad Orlicí******04.12.2017 10:00Detal
929.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště******04.12.2017 10:00Detal
930.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení technických nástrojů MŽP III. - školení Check Point******04.12.2017 10:00Detal
931.PROEBIZ Sanitní vozy 2 ks******04.12.2017 10:00Wniosek
Detal
932.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ IDM - IDENTITY MANAGEMENT******04.12.2017 10:00Detal
933.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/121 Votice ul. Táborská******04.12.2017 10:00Detal
934.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Hradec Králové – obnova přístrojové techniky 2017 a zvýšení kvality návazné péče - Endoskopie******04.12.2017 10:00Detal
935.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová dokumentace - elektroinstalace pavilonu U v objektu ZŠ Pelechovská, Železný Brod******04.12.2017 10:00Detal
936.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ F654 - Výměna klapky na propoji za 2 klapky 1,2VC01S183(184)******04.12.2017 10:00Detal
937.PROEBIZ Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: COOP Jednota Žilina - PJ 159 Rajecké Teplice ... prístavba a stavebné úpravy ******04.12.2017 10:00Wniosek
Detal
938.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace analyzátorů kontroly chemického režimu na ET******04.12.2017 10:00Detal
939.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Snížení energetické náročnosti výrobního objektu firmy LUKO STROJÍRNY s.r.o.******04.12.2017 10:00Detal
940.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Služby v oblasti vyhledávání zaměstnanců******04.12.2017 10:00Detal
941.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví******04.12.2017 10:00Detal
942.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava krovu střechy hospodářské budovy (VZ č. II)******04.12.2017 10:00Detal
943.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka traktoru (vč. úprav pro autoškolu) a sklápěného traktorového přívěsu******04.12.2017 10:00Detal
944.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Milady Horákové******04.12.2017 10:00Detal
945.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení ? Elektronický deník******04.12.2017 10:00Detal
946.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění revizí a kontrol elektrických zařízení nízkého napětí a hromosvodů na skladech ČEPRO, a.s.******04.12.2017 10:00Detal
947.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ IDM - IDENTITY MANAGEMENT******04.12.2017 10:00Detal
948.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru – stavební práce******04.12.2017 10:00Detal
949.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Energetické úspory v areálu MNO - část I******04.12.2017 10:00Detal
950.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup a servis klimatizací******04.12.2017 10:00Detal
951.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sanitní vozy 2 ks******04.12.2017 10:00Detal
952.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví******04.12.2017 10:00Detal
953.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Školení řidičů referentů******04.12.2017 10:00Detal
954.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy dvou střech na ZŠ******04.12.2017 10:00Detal
955.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provozní objekty v oboře Fláje******04.12.2017 09:30Detal
956.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hypoxická stanice******04.12.2017 09:30Detal
957.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transformace PATA Hazlov - zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi******04.12.2017 09:30Detal
958.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka - centrové léky II.******04.12.2017 09:15Detal
959.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ochranné pomůcky pro JSDH Říčany******04.12.2017 09:00Detal
960.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení FN Brno pro návaznou péči - lůžka II******04.12.2017 09:00Detal
961.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára******04.12.2017 09:00Detal
962.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 2 kusů elektromobilů pro město Mariánské Lázně******04.12.2017 09:00Detal
963.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění péče o odchycené psy: 2018, 2019 - opakované vyhlášení******04.12.2017 09:00Detal
964.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-158.2 Servis vozidel ústředí - ŠS Gall******04.12.2017 09:00Detal
965.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Realizace tiskových zakázek – magazín 2018******04.12.2017 09:00Detal
966.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ "Transformace PATA Hazlov - zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti"******04.12.2017 09:00Detal
967.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny******04.12.2017 09:00Detal
968.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka software******04.12.2017 09:00Detal
969.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova******04.12.2017 09:00Detal
970.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy Husova čp. 206 - Masarykovo divadlo" opakované řízení******04.12.2017 09:00Detal
971.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Plošná výsadba zeleně Žim - Záhoří******04.12.2017 09:00Detal
972.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajišťování veterinární léčebné a preventivní péče pro služební koně Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky - 1617.******04.12.2017 09:00Detal
973.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-158.2 Servis vozidel ústředí - ŠS Gall******04.12.2017 09:00Detal
974.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MŠ Kokořínská č.p. 1616 - oprava střechy a zateplení stropů******04.12.2017 09:00Detal
975.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Luminometr******04.12.2017 09:00Detal
976.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí******04.12.2017 09:00Detal
977.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka - centrové léky I.******04.12.2017 09:00Detal
978.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a zemním plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno na roky 2019 a 2020 ******04.12.2017 09:00Detal
979.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZŠ Panešova č.p. 1033, Mělník - oprava oplocení ******04.12.2017 09:00Detal
980.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Lesní hospodářské osnovy Opava (2019-2028)******04.12.2017 09:00Detal
981.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení FN Brno pro návaznou péči - lúžka II******04.12.2017 09:00Detal
982.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Realizace tiskových zakázek 2018 - programový plakát******04.12.2017 09:00Detal
983.PROEBIZ Uzavření rámcové smlouvy na dodávky léčivých přípravků Náhrady mineráních prvků pro nemocniční lékárnu NNH******04.12.2017 08:00Wniosek
Detal
984.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka ohýbačky trubek******04.12.2017 08:00Detal
985.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup nemocničních lůžek a zdravotnické techniky******04.12.2017 08:00Detal
986.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup podzemních kontejnerů na separovaný odpad pro město Klatovy******04.12.2017 00:00Detal
987.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech******04.12.2017 00:00Detal
988.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup velkoobjemových kontejnerů pro město Klatovy******04.12.2017 00:00Detal
989.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laboratorní služby v oblasti molekulární mikrobiologie a genetiky.******04.12.2017 00:00Detal
990.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VEČERNÍK – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur******01.12.2017 15:30Detal
991.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VEČERNÍK – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur******01.12.2017 15:30Detal
992.PROEBIZ Kuželový pastorek a ozubené kolo******01.12.2017 15:30Wniosek
Detal
993.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda - Provádění TK a ME osobních vozidel CZM Týniště nad Orlicí v letech 2018-2022******01.12.2017 14:00Detal
994.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Obchodní zóna T2 - komerční zóna, Letiště Praha-Ruzyně******01.12.2017 14:00Detal
995.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oční optický biometr******01.12.2017 14:00Detal
996.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD - Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín******01.12.2017 13:00Detal
997.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD - Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín******01.12.2017 13:00Detal
998.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UK-FF – Velké posluchárny – Volný interiér II.******01.12.2017 12:00Detal
999.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Protiradonová opatření ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31******01.12.2017 12:00Detal
1000.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení čtyřstranné frézky******01.12.2017 12:00Detal
1001.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kurz motivace a sebeprezentace******01.12.2017 11:00Detal
1002.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ TM 092 Dodávka SW - upgrade SW GeneMapper******01.12.2017 11:00Detal
1003.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hlubokomrazící box skříňový******01.12.2017 11:00Detal
1004.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ 130.17 Dodávka záložních zdrojů pro ICT zařízení 2017******01.12.2017 11:00Detal
1005.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hlubokomrazící box skříňový******01.12.2017 11:00Detal
1006.PROEBIZ Dostawa oleju napędowego grzewczego (lekkiego do celów opałowych)******01.12.2017 10:30Wniosek
Detal
1007.PROEBIZ Dodávka a instalace interaktivního zařízení******01.12.2017 10:30Wniosek
Detal
1008.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 157_MK_Tribometr pro suché i kapalné prostředí******01.12.2017 10:30Detal
1009.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 11602017. Dodávka a instalace myčky do kuchyně 8. ZŠ******01.12.2017 10:30Detal
1010.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Celkové opravy nástaveb zimní a letní údržby******01.12.2017 10:00Detal
1011.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice (BOZP)******01.12.2017 10:00Detal
1012.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče******01.12.2017 10:00Detal
1013.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu - MENDELU 2018******01.12.2017 10:00Detal
1014.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Hamerník s.r.o.; Část 1: Měkké a manažerské dovednosti; Část 2: Účetní, ekonomické a právní kurzy; Část 3: Obecné IT; Část 4: Technické a jiné odborné vzdělávání; Část 5: Odborné školení v informačním systé******01.12.2017 10:00Detal
1015.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka ortopedických implantátů - endoprotéza ramene a endoprotéza hlezna pro Nemocnici Na Homolce******01.12.2017 10:00Detal
1016.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – vybavení odborné učebny - počítačové vybavení******01.12.2017 10:00Detal
1017.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění revizí, čištění a kontrola spalinových cest******01.12.2017 10:00Detal
1018.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RS nákup PHM prostřednictvím odběrových karet na období 1.1.2018 -31.12.2018******01.12.2017 10:00Detal
1019.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Restaurování vybraných částí mobiliáře poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu sv. Maří******01.12.2017 10:00Detal
1020.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021******01.12.2017 10:00Detal
1021.PROEBIZ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ondrašová******01.12.2017 10:00Wniosek
Detal
1022.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – vybavení odborné učebny - počítačové vybavení******01.12.2017 10:00Detal
1023.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Návrh a výroba stánku a zajištění účasti PIS – PCT na mezinárodních veletrzích Holiday World Praha a ITF Slovakiatour Bratislava v letech 2018 – 2020******01.12.2017 10:00Detal
1024.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka sloupových zvedáků s kolejnicovým pojezdem******01.12.2017 10:00Detal
1025.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje******01.12.2017 10:00Detal
1026.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR CHEMIE, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - PŘÍSTAVBA VÝTAHU A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ (2. VYHLÁŠENÍ)******01.12.2017 10:00Detal
1027.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vyšetřovacích rukavic pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.******01.12.2017 10:00Detal
1028.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rychlovarné konvice******01.12.2017 10:00Detal
1029.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nadstavba ISRS - systém pro anonymizaci smluv******01.12.2017 10:00Detal
1030.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava a rekonstrukce fasády včetně zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou******01.12.2017 10:00Detal
1031.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DMF a.s. Vymývací stroj******01.12.2017 10:00Detal
1032.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování havarijní služby v domovním a bytovém fondu******01.12.2017 10:00Detal
1033.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Butas - úklid******01.12.2017 10:00Detal
1034.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis hardware ADIS 2018******01.12.2017 10:00Detal
1035.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění revizí a kontrol vyhrazených plynových zařízení******01.12.2017 10:00Detal
1036.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ 109.17 Provádění oprav (instalatérských a topenářských, elektroinstalačních, zámečnických a sklenářských prací) v bytových domech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava-Jih******01.12.2017 10:00Detal
1037.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provedení revizí elektrorozvodů na vojenské vlečce Týniště nad Orlicí******01.12.2017 10:00Detal
1038.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ekonomicko-organizační a procesní audit Sekce ekonomiky GFŘ******01.12.2017 10:00Detal
1039.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ HPC 2.1, HPC 2.7.1 a HPC 2.7.2 v k.ú. Olešná u Radnic a HPC 2.7.3 v k.ú. Újezd u Sv. Kříže******01.12.2017 10:00Detal
1040.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování servisních a opravárenských prací pro automobily značky Škoda 2018 - 2021******01.12.2017 10:00Detal
1041.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky******01.12.2017 10:00Detal
1042.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava a údržba domovního a bytového fondu – kominické práce******01.12.2017 10:00Detal
1043.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Víceúčelové hřiště v obci Srbsko******01.12.2017 10:00Detal
1044.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení výpočetní techniky pro pracovníky projektů odboru sociálních věcí KÚ LK******01.12.2017 10:00Detal
1045.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba******01.12.2017 10:00Detal
1046.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění poskytování sociálně aktivizačních služeb na území Jihomoravského kraje******01.12.2017 10:00Detal
1047.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Analýza rozvojových příležitostí železniční dopravy v česko-saském příhraničí a prognóza vývoje přepravní poptávky v projektu "Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR******01.12.2017 09:30Detal
1048.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vysokotlaký čistič WAP s ohřevem******01.12.2017 09:00Detal
1049.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby 2018******01.12.2017 09:00Detal
1050.PROEBIZ LED TV******01.12.2017 09:00Wniosek
Detal
1051.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební, restaurátorské a sochařské práce na kulturních památkách v areálu zámeckého parku Šilheřovice******01.12.2017 09:00Detal
1052.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ADEX-2017, Aktualizace/modernizace a servis systémů Active Directory a Exchange******01.12.2017 09:00Detal
1053.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Předzámecký park Židlochovice - stavební část******01.12.2017 09:00Detal
1054.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SW maintenance, servisní podpora e-spisové služby, včetně provádění update/upgrade a práce podle požadavku objednavatele******01.12.2017 09:00Detal
1055.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – projektová dokumentace - etapy III. a IV.******01.12.2017 09:00Detal
1056.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Georadar******01.12.2017 09:00Detal
1057.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zahradní traktor - sekačka******01.12.2017 09:00Detal
1058.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna výtahů Hobzíkova 2565/31 a Hobzíkova 2566/33 v Opavě******01.12.2017 09:00Detal
1059.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby - sídlo Úřadu pro civilní letectví******01.12.2017 09:00Detal
1060.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Realizace energetických úspor polyfunkčního objektu Dopravních staveb Brno, s.r.o.******01.12.2017 09:00Detal
1061.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Konferenční židle pro Divadelní fakultu JAMU******01.12.2017 09:00Detal
1062.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 3D skener******01.12.2017 09:00Detal
1063.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Optický mikroskop******01.12.2017 09:00Detal
1064.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna 2 kusů kogeneračních jednotek na kotelně Hlouška a zajištění výkonu inženýrské činnosti******01.12.2017 09:00Detal
1065.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 002_Lo_Rámcová dohoda na dodávky drogistického zboží******01.12.2017 09:00Detal
1066.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CP1725 Univerzální vakuový systém pro zpracování biologických vzorků******01.12.2017 09:00Detal
1067.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup strojního vybavení pro výrobu náhradních dílů a příslušenství manipulační techniky******01.12.2017 08:30Detal
1068.PROEBIZ Oprava lopaty nakladače LIEBHERR L586******01.12.2017 08:00Wniosek
Detal
1069.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pacientský kabel pro měření SpO2 pro defibrilátor ZOLL X série - RED LCN-10, Masimo set - propojovací kabel mezi přístrojem a senzorem SpO2******01.12.2017 08:00Detal
1070.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technické plyny – 2018******01.12.2017 00:00Detal
1071.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování******30.11.2017 23:59Detal
1072.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování******30.11.2017 23:59Detal
1073.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka zálohovací páskové knihovny HP******30.11.2017 17:00Detal
1074.PROEBIZ Dodávka zálohovací páskové knihovny HP******30.11.2017 17:00Wniosek
Detal
1075.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ruční granátomet 40 mm víceranný******30.11.2017 16:00Detal
1076.PROEBIZ Dodávka 2 ks serverů pro virtuální prostředí VMware******30.11.2017 16:00Wniosek
Detal
1077.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 2 ks serverů pro virtuální prostředí VMware******30.11.2017 16:00Detal
1078.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Linka na výrobu sušených zeleninových chipsů******30.11.2017 16:00Detal
1079.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava krovu multifunkčního domu Řehlovice******30.11.2017 15:00Detal
1080.PROEBIZ GO výměníku E-808******30.11.2017 15:00Wniosek
Detal
1081.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Lieferung einer Beschichtungsanlage II / Dodávka povlakovací linky II******30.11.2017 14:00Detal
1082.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ÚDRŽBA, OPRAVY A OBNOVA OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA V ROCE 2018******30.11.2017 14:00Detal
1083.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní hodnocení systému ekologické stability na území hlavního města Prahy z hlediska jeho stabilizační funkce ******30.11.2017 14:00Detal
1084.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka povlakovací linky II******30.11.2017 14:00Detal
1085.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Změna č. 3 Územního plánu Havířov, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území******30.11.2017 14:00Detal
1086.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Anemometrický systém PIV pro neinvazivní měření rychlostních polí tekutin******30.11.2017 14:00Detal
1087.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ostrov - nákup zahradního traktoru******30.11.2017 13:00Detal
1088.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 050/2/2017 Oprava hydrauliky na robotech Panasonic RTP 1 a RTP2******30.11.2017 13:00Detal
1089.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna zdroje ionizujícího záření v kobaltovém ozařovači******30.11.2017 13:00Detal
1090.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provozovatel vodohospodářského majetku města Rudolfova******30.11.2017 13:00Detal
1091.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce dlažeb a obkladů v plavecké učebně – havarijní stav******30.11.2017 13:00Detal
1092.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ev. č. 17030027 - OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ******30.11.2017 13:00Detal
1093.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2018 - 2019******30.11.2017 13:00Detal
1094.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pronájem kopírovacích zařízení ******30.11.2017 13:00Detal
1095.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2018 - 2019******30.11.2017 13:00Detal
1096.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI - 2. ETAPA******30.11.2017 12:30Detal
1097.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI - 2. ETAPA******30.11.2017 12:30Detal
1098.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka a montáž doškové slaměné krytiny na polygonální stodolu u čp. 56 v Trstěnici u Litomyšle******30.11.2017 12:00Detal
1099.PROEBIZ Kompenzátory******30.11.2017 12:00Wniosek
Detal
1100.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 25 ks křesel******30.11.2017 12:00Detal
1101.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup stravních kuponů v letech 2018 - 2019 - 1******30.11.2017 12:00Detal
1102.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytnutí úvěru na financování rekonstrukce objektu Dukla č.p. 300 v Ústí nad Orlicí******30.11.2017 12:00Detal
1103.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provedení Technických prohlídek a měření emisí vozidel kategorií M1, N1, N2, N3, M3, T, O1, O2 a O3 v roce 2018******30.11.2017 12:00Detal
1104.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup gastro zařízení - myčka skla******30.11.2017 12:00Detal
1105.PROEBIZ Nákup čistících potřeb a prostředků na rok 2018******30.11.2017 12:00Wniosek
Detal
1106.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Malování, výměna koberců, úklid OS ZR - průzkum trhu******30.11.2017 12:00Detal
1107.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Domov U Biřičky-výstavba nových objektů, modernizace budovy Ypsilonka, přístavba stravovacího provozu-zpracování architektonické studie******30.11.2017 12:00Detal
1108.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Endoskopický systém******30.11.2017 12:00Detal
1109.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění ostrahy pro SOU stavební Plzeň a Horní Bříza******30.11.2017 12:00Detal
1110.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Domácí potřeby - rohož******30.11.2017 12:00Detal
1111.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Manažerský rozvojový program pro společnost TIETO Czech s.r.o.******30.11.2017 11:00Detal
1112.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 6 ks křesel pro kardiaky******30.11.2017 11:00Detal
1113.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6******30.11.2017 11:00Detal
1114.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ15/2017 - Obnova centra počítačové sítě******30.11.2017 11:00Detal
1115.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis klimatizačních jednotek 2017-FO0-06-000706******30.11.2017 11:00Detal
1116.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, č. akce 999174, DUR, DSP, PDPS a DVZ******30.11.2017 11:00Detal
1117.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření separace složek odpadů-Město Český Krumlov******30.11.2017 11:00Detal
1118.PROEBIZ Dodávky lečivých přípravků - CEFUROXIM 1,5G INJ, 750MG INJ (J01DC02)******30.11.2017 11:00Wniosek
Detal
1119.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 10ks All-in-one******30.11.2017 11:00Detal
1120.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SW pro mastering DCP******30.11.2017 10:45Detal
1121.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pozáruční servis MKDS - Milovice******30.11.2017 10:30Detal
1122.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681 ******30.11.2017 10:30Detal
1123.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sportovní výstroj******30.11.2017 10:00Detal
1124.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Rekonstrukce galvanovny v Hangáru B******30.11.2017 10:00Detal
1125.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023******30.11.2017 10:00Detal
1126.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 - 2022******30.11.2017 10:00Detal
1127.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKA SAMOCHODNÉHO PÁSOVÉHO ŠTĚPKOVAČE******30.11.2017 10:00Detal
1128.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování PD na stavbu „Prodloužení vodovodního řadu ul. Střelniční, Frenštát p. R.“******30.11.2017 10:00Detal
1129.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sanační opatření v areálu Nová Praga******30.11.2017 10:00Detal
1130.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Realizace 14 denního ozdravného pobytu v oblasti, která není postižena smogovou situací******30.11.2017 10:00Detal
1131.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskárna HP LaserJet PRO 500 Color MFP M570dw******30.11.2017 10:00Detal
1132.PROEBIZ Dodávky lečivých přípravků - KLINDAMYCIN 150MG/ML INJ (J01FF01)******30.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1133.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2018-2023******30.11.2017 10:00Detal
1134.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka automobilu pro Školní jídelnu Frýdlant******30.11.2017 10:00Detal
1135.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka virtualizačních serverů******30.11.2017 10:00Detal
1136.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ JEDNOTNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ OSÁDEK V TERÉNU******30.11.2017 10:00Detal
1137.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení kapacity domova se zvláštním režimem v Domově seniorů Nové Strašecí - VYBAVENÍ******30.11.2017 10:00Detal
1138.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice******30.11.2017 10:00Detal
1139.PROEBIZ Smlouva o prodeji plynu pro rok 2018******30.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1140.PROEBIZ Rukavice ochranné******30.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1141.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poptávka Synology rackstation pro dlouhodobé zálohy******30.11.2017 10:00Detal
1142.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD - Rekonstrukce ulice Kamenná, Cheb******30.11.2017 10:00Detal
1143.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Silnice III/2622 Dobranov, havárie propustku******30.11.2017 10:00Detal
1144.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ubrusoviny******30.11.2017 10:00Detal
1145.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS - TDS a technika BOZP ******30.11.2017 10:00Detal
1146.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS - projekt******30.11.2017 10:00Detal
1147.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VD Modřany – oprava horních vrat PK******30.11.2017 10:00Detal
1148.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební práce******30.11.2017 10:00Detal
1149.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pracoviště ČSSZ České Budějovice - nákup zálohovacího média******30.11.2017 10:00Detal
1150.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka, podpora a rozvoj mobilní aplikace pro Multikanálový odbavovací systém******30.11.2017 10:00Detal
1151.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup IT techniky pro MěÚ Kolín v roce 2017******30.11.2017 10:00Detal
1152.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávky elektrofyziologických katétrů včetně příslušenství pro Nemocnici Na Homolce******30.11.2017 10:00Detal
1153.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o. – dodávka UPS, generátorů a trafostanice******30.11.2017 10:00Detal
1154.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice******30.11.2017 10:00Detal
1155.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MOBILNÍ INFRASTRUKTURA PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI KOTEC O.P.S. - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ******30.11.2017 10:00Detal
1156.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB******30.11.2017 10:00Detal
1157.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zakázka: Development of a Fuel Infrastructure and Operations Business Model for the Prague Airport******30.11.2017 10:00Detal
1158.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/38, I/53 – Náhradní výsadba dřevin******30.11.2017 10:00Detal
1159.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ÚJOP – Prodloužení licencí antivirového a zálohového programu******30.11.2017 10:00Detal
1160.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sanační opatření v areálu Nová Praga******30.11.2017 10:00Detal
1161.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komunitní centrum Valašské Meziříčí******30.11.2017 10:00Detal
1162.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení iontového zdroje a vakuové komory******30.11.2017 10:00Detal
1163.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS - TDS a technika BOZP******30.11.2017 10:00Detal
1164.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tkanina opryžovaná (rubena) - opakovaná******30.11.2017 10:00Detal
1165.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova sanitních vozů******30.11.2017 10:00Detal
1166.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Váhy přesné******30.11.2017 10:00Detal
1167.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD Provádění TK a ME nákladních vozidel "Královehradecký kraj" 2018-2022******30.11.2017 10:00Detal
1168.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/38 Horky-hranice kraje oprava komunikace******30.11.2017 10:00Detal
1169.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tisk časopisu Průmyslové vlastnictví 2018******30.11.2017 10:00Detal
1170.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu Pernerova 29******30.11.2017 10:00Detal
1171.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Expediční a skladová hala Lhota******30.11.2017 10:00Detal
1172.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 20 ks rychlovarných konvic******30.11.2017 10:00Detal
1173.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sportovní výstroj******30.11.2017 10:00Detal
1174.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Deratizace 2017-FO0-06-000705******30.11.2017 10:00Detal
1175.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/38, I/53 – Náhradní výsadba dřevin******30.11.2017 10:00Detal
1176.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KHS Olomouckého kraje - nákup výpočetní techniky listopad 2017******30.11.2017 10:00Detal
1177.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dovybavení laboratoří CAPI – Zobrazovací detektor čítající jednotlivé fotony pro CT******30.11.2017 10:00Detal
1178.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dorozumívací stanice pro ZOH 2018******30.11.2017 10:00Detal
1179.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Diagnostika pro vyšetření krevního obrazu a výpůjčka hematologické linky II.******30.11.2017 10:00Detal
1180.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávky automobilových žebříků******30.11.2017 10:00Detal
1181.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Míchací krmný vůz******30.11.2017 09:45Detal
1182.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka materiálu pro Veřejné osvětlení******30.11.2017 09:30Detal
1183.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka technologie autoklávu******30.11.2017 09:00Detal
1184.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění servisních služeb,pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun******30.11.2017 09:00Detal
1185.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup čistících a hygienických prostředků 11/2017******30.11.2017 09:00Detal
1186.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka elektromobilu pro Magistrát města Ústí nad Labem******30.11.2017 09:00Detal
1187.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Metodika zjištění chemické profilace drog******30.11.2017 09:00Detal
1188.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava GPK v obvodu OŘ Brno - ST Jihlava******30.11.2017 09:00Detal
1189.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/34 Ústrašín, mosty ev.č.34-027, 028******30.11.2017 09:00Detal
1190.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Myši k PC******30.11.2017 09:00Detal
1191.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka a montáž malého nákladního výtahu******30.11.2017 09:00Detal
1192.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jabloňová - oprava 2 ks horských vpustí******30.11.2017 09:00Detal
1193.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova Lobezského parku******30.11.2017 09:00Detal
1194.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění poskytování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území Ústeckého kraje v období 2018 - 2019******30.11.2017 09:00Detal
1195.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky pro VoZP v Olomouci - II******30.11.2017 09:00Detal
1196.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy objektu - služebna MP a modeláři Karla Steinera 10a, Plzeň******30.11.2017 09:00Detal
1197.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis a údržba systémů EPS v období 2018 až 2020******30.11.2017 09:00Detal
1198.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UTB – Zařízení pro měření charakteristik elektronických obvodů******30.11.2017 09:00Detal
1199.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukce polních cest: VPC 3 v k.ú. Březina u Hořepníku, HPC 1 v k.ú. Jakubín a C 14 + C 30 a C 20 v k.ú. Přáslavice, včetně IGP******30.11.2017 09:00Detal
1200.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění poskytování protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území Ústeckého kraje v období 2018 - 2019******30.11.2017 09:00Detal
1201.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka užitkového automobilu do 3500 kg pro Magistrát města Ústí nad Labem******30.11.2017 09:00Detal
1202.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kancelářského nábytku******30.11.2017 09:00Detal
1203.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Horní Slavkov - Úprava el. instalace a klimatizace v obj.č.15******30.11.2017 09:00Detal
1204.PROEBIZ Dodávky lečivých přípravků - LEVOFLOXACIN 5MG/ML INF (J01MA12)******30.11.2017 09:00Wniosek
Detal
1205.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka HW pro vybudování Centrální tiskové a obálkovací linky pro VoZP v Olomouci – II******30.11.2017 09:00Detal
1206.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Grabštejn - výstavba veterinární ošetřovny - výstavba vnějších sítí elekrtonických komunikací - PD******30.11.2017 09:00Detal
1207.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PS 0014 Oprava přízemí budovy SUMO Kasárna G.Píky, Praha 6******30.11.2017 09:00Detal
1208.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VŠE - Demolice objektu dílen a zajištění výkopové jámy******30.11.2017 09:00Detal
1209.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky jednorázových testů na přítomnost drog pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na čtyři roky – VZ 2017******30.11.2017 09:00Detal
1210.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Učebna VT 2017******30.11.2017 09:00Detal
1211.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - Praní a čištění u VÚ pro rok 2018******30.11.2017 08:00Detal
1212.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava povrchu komunikace v Neprobylicích******30.11.2017 08:00Detal
1213.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky - restaurování mobiliáře, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000354******30.11.2017 08:00Detal
1214.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OPP listopad 2017******30.11.2017 08:00Detal
1215.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - Převzetí odpadů jinou oprávněnou osobou a odstranění odpadů kategorie ,,NEBEZPEČNÝ" pro rok 2018******30.11.2017 08:00Detal
1216.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava povrchu komunikace v Oplotech******30.11.2017 08:00Detal
1217.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ GŘ OZS – Parní sterilizátory******30.11.2017 08:00Detal
1218.PROEBIZ Dodávky lečivých přípravků - ERTAPENEM 1G INF (J01DH03)******30.11.2017 08:00Wniosek
Detal
1219.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zdravotnických přístrojů - germicidní svítidla******30.11.2017 08:00Detal
1220.PROEBIZ Slepačie vajcia ******30.11.2017 08:00Wniosek
Detal
1221.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí (založení LBC 7, 8, 9, 10, LBK 5b)******30.11.2017 08:00Detal
1222.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklid kancelářských prostor******30.11.2017 08:00Detal
1223.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava povrchu komunikací v Buškovicích******30.11.2017 08:00Detal
1224.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - Praní a čištění u VŠZ pro rok 2018******30.11.2017 08:00Detal
1225.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úpravy systému SOS pro řízení PNP******30.11.2017 08:00Detal
1226.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava povrchu komunikací v Sýrovicích******30.11.2017 08:00Detal
1227.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stravovací materiál pro VLL Karlovy Vary 2017******30.11.2017 08:00Detal
1228.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nafta 2018******30.11.2017 07:30Detal
1229.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování projektové dokumentace ve společném stupni DUR, DSP a DPS, Parkoviště před poliklinikou v Novém Strašecí a revitalizace přilehlého parku******30.11.2017 00:00Detal
1230.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SINTEX – Výzkum, vývoj a hodnocení textilních struktur, ověřování elektromagnetické stínící účinnosti, ověřováni tepelného odrazu, propustnosti a kontrastu v infračervené oblasti******30.11.2017 00:00Detal
1231.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY žst Břeclav – 2. etapa******30.11.2017 00:00Detal
1232.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci nad Nisou******30.11.2017 00:00Detal
1233.PROEBIZ Castings - Housings Kocks 300 (P170192) II.******29.11.2017 18:01Wniosek
Detal
1234.PROEBIZ Castings - Housings K300 center (P170192) ******29.11.2017 17:30Wniosek
Detal
1235.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Implementace bezdrátové sítě******29.11.2017 17:00Detal
1236.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup pevných paliv pro doléčovací středisko Horní Holčovice******29.11.2017 17:00Detal
1237.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová dokumentace - Rekonstrukce půdních prostor školy Kobylá******29.11.2017 17:00Detal
1238.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poličná - Drážní domek******29.11.2017 16:00Detal
1239.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Průmyslový vysavač-elektrický******29.11.2017 16:00Detal
1240.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provedení zákonné revize lezeckého trenažeru JAKUB 17/6/133/2017-5153******29.11.2017 15:00Detal
1241.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Klastr pro vysoce náročné výpočty******29.11.2017 15:00Detal
1242.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nábytek - více NS 12******29.11.2017 15:00Detal
1243.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ regenerační sůl na změkčování vody******29.11.2017 15:00Detal
1244.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup sportovního zařízení******29.11.2017 15:00Detal
1245.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ LANGIS Finance SE – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady******29.11.2017 14:30Detal
1246.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Spotřební originální materiál do tiskáren a kopírek******29.11.2017 14:00Detal
1247.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Prodloužení licencí zálohovacího systému elektronické pošty******29.11.2017 14:00Detal
1248.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PŘEPRACOVÁNÍ ČOV1 NA ČERPACÍ STANICI, BOHDANEČ******29.11.2017 14:00Detal
1249.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Záruční a pozáruční servis, údržby a opravy vozidla Škoda Fabia v roce 2018-2019******29.11.2017 14:00Detal
1250.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy******29.11.2017 14:00Detal
1251.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přepracování ČOV1 na čerpací stanici, Bohdaneč******29.11.2017 14:00Detal
1252.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ÚP ČR – Praha – rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1******29.11.2017 14:00Detal
1253.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace návsi v obci Lažany******29.11.2017 14:00Detal
1254.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ EKOMASO s.r.o. – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady******29.11.2017 14:00Detal
1255.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ "GŘ OL - Zpracování průkazu energetické náročnosti vybraných budov Vězeňské služby České republiky II."******29.11.2017 14:00Detal
1256.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dechová rehabilitační pomůcka******29.11.2017 14:00Detal
1257.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy Masarykova 365******29.11.2017 14:00Detal
1258.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hyperspektrální kamera VNIR******29.11.2017 14:00Detal
1259.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vstupní a rozdílová analýza GDPR a Zajištění služby externího pověřence******29.11.2017 14:00Detal
1260.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění vzdělávání pro Window Holding a.s.******29.11.2017 14:00Detal
1261.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace návsi v obci Lažany******29.11.2017 14:00Detal
1262.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup nábytku******29.11.2017 14:00Detal
1263.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Praha - Kbely, pojížděcí dráhy - rekonstrukce******29.11.2017 13:30Detal
1264.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Praha - Kbely, pojížděcí dráhy - rekonstrukce******29.11.2017 13:30Detal
1265.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžební činnost – harvestorové technologie******29.11.2017 13:00Detal
1266.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka spektrometru LCMSMS******29.11.2017 13:00Detal
1267.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 11562017. Monitory a příslušenství******29.11.2017 13:00Detal
1268.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Datový projektor******29.11.2017 13:00Detal
1269.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZMR/088/2/2017 Oprava centrální regulace a dálkového ovládání topení v obj.79******29.11.2017 13:00Detal
1270.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup nábytku pro vybavení oddělení a ambulancí v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr, 2.pokus, rozděleno na části.******29.11.2017 13:00Detal
1271.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební příprava pro lineární urychlovač III******29.11.2017 13:00Detal
1272.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výpočetní technika 3/2017******29.11.2017 13:00Detal
1273.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Léčivé přípravky L03 a L04******29.11.2017 13:00Detal
1274.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup elektrospotřebičů******29.11.2017 13:00Detal
1275.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Léčivé přípravky L03 a L04******29.11.2017 13:00Detal
1276.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dopravní hřiště Orebitská******29.11.2017 13:00Detal
1277.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna kotlů v bytových domech ve městě Koryčany******29.11.2017 13:00Detal
1278.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování studií pro město Ústí nad Labem******29.11.2017 12:00Detal
1279.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň – opakované zadání******29.11.2017 12:00Detal
1280.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ F) Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem******29.11.2017 12:00Detal
1281.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ B) Suburbanizace území******29.11.2017 12:00Detal
1282.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D) Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé******29.11.2017 12:00Detal
1283.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UCEEB, notebooky, monitory a IT dily, 11/2017******29.11.2017 12:00Detal
1284.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kuchyňského vybavení 341-17******29.11.2017 12:00Detal
1285.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ C) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě)******29.11.2017 12:00Detal
1286.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ E) Základní komunikační systém a jeho fungování, problémové body - prověření současného uspořádání systému dopravy******29.11.2017 12:00Detal
1287.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ A) Územní bariéry, nepropustnost struktur******29.11.2017 12:00Detal
1288.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UCEEB, výkonný systém pro simulace a zpracování dat, 11/2017******29.11.2017 12:00Detal
1289.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Knihy odborné lékařské - cizojazyčné******29.11.2017 12:00Detal
1290.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-077 Studenec - oprava vnějšího oplocení******29.11.2017 12:00Detal
1291.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DS 2018 Předplatné periodik na rok 2018******29.11.2017 12:00Detal
1292.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kuchyňského vybavení 340-17******29.11.2017 11:00Detal
1293.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Enterální výživa******29.11.2017 11:00Detal
1294.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup elektroniky - 1 ks videokamera , 1 ks stativ pro videokameru, 3 ks televizorů******29.11.2017 11:00Detal
1295.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Upgrade SW SolidWorks II******29.11.2017 11:00Detal
1296.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Endoskopy s příslušenstvím******29.11.2017 11:00Detal
1297.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka osobního automobilu s homologací M1 pro Odbor kanceláře primátora MMZ ******29.11.2017 11:00Detal
1298.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Spotřební materiál pro tiskový stroj RISOGRAPH EZ 571******29.11.2017 11:00Detal
1299.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických prací včetně údržby a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň – opakované zadání******29.11.2017 11:00Detal
1300.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování studie pro obnovu parku Nebozízek ******29.11.2017 11:00Detal
1301.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžební činnost – těžba dřeva a manipulace******29.11.2017 11:00Detal
1302.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup lednice 339-17******29.11.2017 11:00Detal
1303.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Upgrade SW Bakaláři II******29.11.2017 11:00Detal
1304.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PERMANENTKY DO ČERVENÉ VODY******29.11.2017 11:00Detal
1305.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PS 0518 - Kácení stromů – Kasárna Čermná nad Orlicí, 6440-0518-2017-092******29.11.2017 10:30Detal
1306.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chladničky******29.11.2017 10:30Detal
1307.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provozování a odborný servis energetického rozvodného zařízení na napěťové hladině VN - letiště HK******29.11.2017 10:00Detal
1308.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskárny 2017******29.11.2017 10:00Detal
1309.PROEBIZ Osviežujúce nápoje, Cukrové sirupy, Čaj******29.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1310.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vozidla CAS 20 pro účely fungování JSDH Běchovice******29.11.2017 10:00Detal
1311.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hotelové vysavače Vorwerk******29.11.2017 10:00Detal
1312.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech******29.11.2017 10:00Detal
1313.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DOZP ÚL, DOZP Severní Terasa – opravy a rekonstrukce pavilonu B a H******29.11.2017 10:00Detal
1314.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení zaměstnanců společnosti SVOBODA sklenářství, s.r.o.******29.11.2017 10:00Detal
1315.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úpravy okolí Bajkalu******29.11.2017 10:00Detal
1316.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou sběrného dvora Liškárna******29.11.2017 10:00Detal
1317.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny na území Jihomoravského kraje******29.11.2017 10:00Detal
1318.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bezpečnostní rentgen zavazadel******29.11.2017 10:00Detal
1319.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavby veřejného osvětlení - PD+IČ******29.11.2017 10:00Detal
1320.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - LED produkty******29.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1321.PROEBIZ Webová služba kontroly geodetického zaměření sítí******29.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1322.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup papíru do ploteru******29.11.2017 10:00Detal
1323.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových služeb pro VIDA! science centrum 2018 a 2019******29.11.2017 10:00Detal
1324.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění technické podpory a servisu Technologického centra Pardubického kraje******29.11.2017 10:00Detal
1325.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - Autobusová zastávka -ul. Sportovní, Předmostí******29.11.2017 10:00Detal
1326.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech******29.11.2017 10:00Detal
1327.PROEBIZ Lesnická činnost 2018-2019******29.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1328.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Spojovací chodník k VÚH Havířov - projektová dokumentace******29.11.2017 10:00Detal
1329.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VN Sedlice - odstranění nánosů ve vzdutí nádrže – těžební pokus – SO 01-04******29.11.2017 10:00Detal
1330.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou MEROPENEM******29.11.2017 10:00Detal
1331.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Držáky a police II.******29.11.2017 10:00Detal
1332.PROEBIZ Odprodej dopravních prostředků společnosti PETROTRANS Listopad 2017******29.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1333.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy kotelny ZŠ Šimanovská******29.11.2017 10:00Detal
1334.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Testovací zařízení pro 100/50/25 Gb Ethernet******29.11.2017 10:00Detal
1335.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Automatický rozplňovač radiofarmak******29.11.2017 10:00Detal
1336.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny na území Jihomoravského kraje******29.11.2017 10:00Detal
1337.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy rodinného domu č.p. 1355, nám. Jiřího z Poděbrad, Hořice******29.11.2017 10:00Detal
1338.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VS Praha - obnova kamerového systému******29.11.2017 10:00Detal
1339.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VÝBĚR AGENTURY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH A ONLINE V TRVÁNÍ 36 MĚSÍCŮ******29.11.2017 10:00Detal
1340.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ P-Pankrác nákup celonerezových termosů******29.11.2017 10:00Detal
1341.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Administrativní budova LS Ostrava******29.11.2017 09:00Detal
1342.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Věznice a ÚVZD Opava - dodávka pultového mrazáku******29.11.2017 09:00Detal
1343.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Věznice a ÚVZD Opava - dodávka chladící vitríny******29.11.2017 09:00Detal
1344.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chladící vitrína******29.11.2017 09:00Detal
1345.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžební činnost – soustřeďování dřeva******29.11.2017 09:00Detal
1346.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Brno - Rozšíření pracoviště OKH v budově CH******29.11.2017 09:00Detal
1347.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servisní podpora systému IP MON******29.11.2017 09:00Detal
1348.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2018 a 2019******29.11.2017 09:00Detal
1349.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách,Rekonstrukce MK-ul.Pod Branou Kostelec nad Orlicí, Rekonstrukce MK ul. Riegrova-1. etapa, Kostelec nad Orlicí******29.11.2017 09:00Detal
1350.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření aktivní části komunikační infrastruktury MMZ I ******29.11.2017 09:00Detal
1351.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nádob na separaci bioodpadu a propagačních materiálů******29.11.2017 09:00Detal
1352.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Věznice a ÚVZD Opava - dodávka robotu na krouhání zeleniny******29.11.2017 09:00Detal
1353.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Lesní cesta HK067 K Dubu - PD ******29.11.2017 09:00Detal
1354.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Domácí potřeby******29.11.2017 09:00Detal
1355.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tonery a cartridge - alternativní náplně******29.11.2017 09:00Detal
1356.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Brno - Rozšíření pracoviště OKH v budově CH******29.11.2017 09:00Detal
1357.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ E-spis LITE - implementace 31 škol******29.11.2017 09:00Detal
1358.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Věznice a ÚVZD Opava - dodávka kuchyňského zařízení******29.11.2017 09:00Detal
1359.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Demolice přístavby objektu Baštýřská čp. 67 – opakované řízení******29.11.2017 09:00Detal
1360.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technické zhodnocení multilift******29.11.2017 09:00Detal
1361.PROEBIZ ,,Oprava brzdového zariadenia a pružníc ŽKV“******29.11.2017 09:00Wniosek
Detal
1362.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová smlouva – rekonstrukce a oprava bytů v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Zlína ******29.11.2017 09:00Detal
1363.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nábytek 11 2017******29.11.2017 09:00Detal
1364.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nádob na separaci bioodpadu a propagačních materiálů******29.11.2017 09:00Detal
1365.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavby polních cest NVPC 6 a VPC 8 v k.ú. Brodeslavy******29.11.2017 09:00Detal
1366.PROEBIZ Dodávky medicinálních plynů v lahvích******29.11.2017 08:30Wniosek
Detal
1367.PROEBIZ Hygienické potřeby II/2017 ******29.11.2017 08:30Wniosek
Detal
1368.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech******29.11.2017 08:00Detal
1369.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup motorových pil******29.11.2017 08:00Detal
1370.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup záchranářského vybavení******29.11.2017 08:00Detal
1371.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kynšperk - malířské potřeby******29.11.2017 08:00Detal
1372.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové prostředky******29.11.2017 08:00Detal
1373.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup USB mikroskopu******29.11.2017 08:00Detal
1374.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlatnice, 0,000 - 0,250 ř.km******29.11.2017 08:00Detal
1375.PROEBIZ Uzavření rámcové smlouvy na dodávky léčivých přípravků Antiepileptika pro nemocniční lékárnu NNH******29.11.2017 08:00Wniosek
Detal
1376.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech******29.11.2017 08:00Detal
1377.PROEBIZ Oprava zásobníků na třídírně v kamenolomu Chraberce******29.11.2017 08:00Wniosek
Detal
1378.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup audio – video materiálu pro Vojenský historický ústav Praha******29.11.2017 08:00Detal
1379.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup náhradních dílů na padáky******29.11.2017 08:00Detal
1380.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup bezpečnostního značení******29.11.2017 08:00Detal
1381.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vybavení pro zimní sporty******29.11.2017 08:00Detal
1382.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Povrch komunikace v ul. Sibiřská, Sadová a Kpt. Jaroše******29.11.2017 08:00Detal
1383.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup oleje leteckého syntetického AEROSHELL TURBINE OIL 555******29.11.2017 08:00Detal
1384.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis, údržby a opravy vozidel Škoda a UAZ 469 Bi******29.11.2017 08:00Detal
1385.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Újezd u Chorušic******29.11.2017 08:00Detal
1386.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava podvěsu tahače******29.11.2017 08:00Detal
1387.PROEBIZ Dodávky ovoce******29.11.2017 07:00Wniosek
Detal
1388.PROEBIZ Rohož zátěžová******29.11.2017 06:30Wniosek
Detal
1389.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava DOÚO Praha Malešice******29.11.2017 00:00Detal
1390.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování studie a projektové dokumentace rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín******29.11.2017 00:00Detal
1391.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba skalních masivů na území Statutárního města Teplice na období r. 2018 - 2019******29.11.2017 00:00Detal
1392.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sanace odkaliště K1-dodávka betonových směsí.******28.11.2017 18:00Detal
1393.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zabezpečení závodního stravování v roce 2018 pro VÚ 1841 formou nákupu stravovacích poukázek******28.11.2017 17:00Detal
1394.PROEBIZ Pořízení infuzní techniky******28.11.2017 17:00Wniosek
Detal
1395.PROEBIZ Kancelářský papír XEROX - VZ-2017-000804******28.11.2017 16:00Wniosek
Detal
1396.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup skladových regálů (14/000539)******28.11.2017 16:00Detal
1397.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup techniky******28.11.2017 16:00Detal
1398.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda - Provádění TK a ME nákladních vozidel v Moravskoslezském kraji v letech 2018-2022******28.11.2017 15:00Detal
1399.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda - Provádění TK a ME nákladních vozidel v kraji Vysočina v letech 2018-2022******28.11.2017 15:00Detal
1400.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vybavení učeben a poslucháren******28.11.2017 15:00Detal
1401.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda - Provádění TK a ME nákladních vozidel v Ústeckém kraji v letech 2018-2022******28.11.2017 15:00Detal
1402.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komise J. Williama Fulbrighta - pořízení služebního vozidla (2)******28.11.2017 15:00Detal
1403.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zhotovování propagačních tiskovin souvisejících s činností zadavatele pro období leden 2018 – prosinec 2018******28.11.2017 15:00Detal
1404.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stropní svítidla 21W/230V******28.11.2017 14:30Detal
1405.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektronická spisová služba (ESS) včetně servisní podpory******28.11.2017 14:00Detal
1406.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - Servis a oprava velkokuchyňských zařízení******28.11.2017 14:00Detal
1407.PROEBIZ Poptávka renovace tonerových kazet - 04.01.2018 do 29.06.2018 - kompletní renovace - tj. stav nových kazet******28.11.2017 14:00Wniosek
Detal
1408.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ 23-17 Zpracování analýzy připravenosti na GDPR******28.11.2017 14:00Detal
1409.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup nábytku -335******28.11.2017 14:00Detal
1410.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce restaurace Bohemia******28.11.2017 14:00Detal
1411.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektronická spisová služba (ESS) včetně servisní podpory******28.11.2017 14:00Detal
1412.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou******28.11.2017 14:00Detal
1413.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zahraniční periodika ve formě online přístupu pro LF MU pro rok 2018******28.11.2017 14:00Detal
1414.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odborné vzdělávání zaměstnanců ARRIVA CITY******28.11.2017 14:00Detal
1415.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření a prohloubení znalostí v oblasti controllingu******28.11.2017 14:00Detal
1416.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol - pojištění majetku******28.11.2017 13:00Detal
1417.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nástroje, nářadí a břitové destičky******28.11.2017 13:00Detal
1418.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu Pallova - II. etapa, havarijní stav - protipožární opatření******28.11.2017 13:00Detal
1419.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžba dřeva harvestorovou technologií - předmýtní úmyslná I.Q.2018******28.11.2017 13:00Detal
1420.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZMR/093/3/2017 Zhotovení a dodání hřídele******28.11.2017 13:00Detal
1421.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup technických automobilů TA-L2Z s příslušenstvím******28.11.2017 13:00Detal
1422.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby a dodávky******28.11.2017 13:00Detal
1423.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vozidla RZP č. 2******28.11.2017 13:00Detal
1424.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Venkovní bazén u Sportareálu, Česká Lípa - realizace stavby******28.11.2017 13:00Detal
1425.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 16-177.2 Servis, revize EZS******28.11.2017 13:00Detal
1426.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka virtualizačních serverů pro IBA LF MU******28.11.2017 13:00Detal
1427.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol - pojištění majetku******28.11.2017 13:00Detal
1428.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Venkovní bazén u Sportareálu, Česká Lípa - realizace stavby******28.11.2017 13:00Detal
1429.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 16-177.2 Servis, revize EZS******28.11.2017 13:00Detal
1430.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup technických automobilů TA-L2Z s příslušenstvím******28.11.2017 13:00Detal
1431.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Global Business s.r.o.******28.11.2017 13:00Detal
1432.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kancelářské a jiné potřeby******28.11.2017 12:30Detal
1433.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava divadelního sálu loutkového divadla Říše loutek******28.11.2017 12:30Detal
1434.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ TR Příbram Brod - obnova transformovny******28.11.2017 12:00Detal
1435.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ STAVBA OBJEKTU K PODNIKÁNÍ******28.11.2017 12:00Detal
1436.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zdravotnického materiálu 17/6/132/2017-5153******28.11.2017 12:00Detal
1437.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VŠPJ - Výstavba výukového centra (zhotovitel stavby)******28.11.2017 12:00Detal
1438.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ REPRODUKCE STROJNÍHO VYBAVENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY******28.11.2017 12:00Detal
1439.PROEBIZ Dodávky zeleniny******28.11.2017 12:00Wniosek
Detal
1440.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VŠPJ - Výstavba výukového centra (zhotovitel stavby)******28.11.2017 12:00Detal
1441.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Venkovní značení objektů VZP ČR******28.11.2017 12:00Detal
1442.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Multifunkční barevná tiskárna A4 vč. příslušenství******28.11.2017 11:00Detal
1443.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pracovní diagnostika******28.11.2017 11:00Detal
1444.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revize protipožárního systému Slavkov kasárna******28.11.2017 11:00Detal
1445.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tisk publikací TNM8 a MKN-10 2018******28.11.2017 11:00Detal
1446.PROEBIZ Odprodej vybavení strojní a truhlářské dílny, tiskárny - Výstaviště České Budějovice******28.11.2017 11:00Wniosek
Detal
1447.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak******28.11.2017 11:00Detal
1448.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výpočetní technika_Listopad_04******28.11.2017 11:00Detal
1449.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění odpovědnosti za újmu Dopravního podniku měst Chomutova a Jrikova a.s. (ODPOV)******28.11.2017 10:30Detal
1450.PROEBIZ Náhradní díly- 22.11.******28.11.2017 10:30Wniosek
Detal
1451.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění odpovědnosti za újmu dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. (ODPOV)******28.11.2017 10:30Detal
1452.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Moravská Třebová - Výstavba překážkové dráhy NATO - PD******28.11.2017 10:00Detal
1453.PROEBIZ Unášač prevodovej skrine******28.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1454.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení 1 ks služebního osobního vozu pro sociální odbor – SPOD na leasing z dotace MPSV II.******28.11.2017 10:00Detal
1455.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou GLATIRAMER ACETÁT******28.11.2017 10:00Detal
1456.PROEBIZ Zpracování projektové dokumentace-Rekonstrukce ochrany před bleskem PZP Dolní Dunajovice-sondy******28.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1457.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku Chomutova a Jirkova a.s. (POV) ******28.11.2017 10:00Detal
1458.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rapotice - oprava komunikací před věznicí******28.11.2017 10:00Detal
1459.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku Chomutova a Jirkova a.s. (POV)******28.11.2017 10:00Detal
1460.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Marketingová podpora exportu ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.******28.11.2017 10:00Detal
1461.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavba High-tech technologického-výukového pavilonu FLD******28.11.2017 10:00Detal
1462.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 159_Lo_ERDF_Spectroradiometer******28.11.2017 10:00Detal
1463.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace kina ve Frýdlantu******28.11.2017 10:00Detal
1464.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí******28.11.2017 10:00Detal
1465.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II******28.11.2017 10:00Detal
1466.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přestavba objektu bez č.p. na pozemku parc. č. 2364/85,k.ú. Kobylisy******28.11.2017 10:00Detal
1467.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Malířské práce – jídelna školy, schodiště a malá tělocvična******28.11.2017 10:00Detal
1468.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II******28.11.2017 10:00Detal
1469.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Různé další speciální chemické látky a prostředky******28.11.2017 10:00Detal
1470.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Systém funčkní neurostimulace na horní i dolní končetiny******28.11.2017 10:00Detal
1471.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ pořízení archivního systému – centrální spisovna Vaškova 24a, Krnov******28.11.2017 10:00Detal
1472.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. (POV)******28.11.2017 10:00Detal
1473.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mobilní telefon******28.11.2017 10:00Detal
1474.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice – oprava fasády a balustrád, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků******28.11.2017 10:00Detal
1475.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová smlouva na nákup běžné výpočetní techniky******28.11.2017 10:00Detal
1476.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR******28.11.2017 10:00Detal
1477.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 2018-2019******28.11.2017 10:00Detal
1478.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Autobusová doprava Bellevue - 2018******28.11.2017 10:00Detal
1479.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II******28.11.2017 10:00Detal
1480.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka jídelního a kuchyňského nádobí prostřednictvím e-shopu CN, p.o. 2018 - 2019******28.11.2017 10:00Detal
1481.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavba High-tech technologicko-výukového pavilonu FLD******28.11.2017 10:00Detal
1482.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka přímého detektoru elektronů a kryoskopického držáku vzorků s příslušenstvím******28.11.2017 10:00Detal
1483.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Prodloužení podpory Windows server******28.11.2017 10:00Detal
1484.PROEBIZ Armatury 22.11.******28.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1485.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKY DISKOVÝCH POLÍ******28.11.2017 10:00Detal
1486.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup lesnického traktoru včetně příslušenství (naviják, vyvážecí souprava s HR, štěpkovač)******28.11.2017 10:00Detal
1487.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Protektorace autobusových pneumatik 275/70 R 22,5******28.11.2017 10:00Detal
1488.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Různé další speciální chemické látky a prostředky******28.11.2017 10:00Detal
1489.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky náhradních dílů pro osobní vozy zn. Škoda******28.11.2017 10:00Detal
1490.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka síťových prvků******28.11.2017 10:00Detal
1491.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka přímého detektoru elektronů a kryoskopického držáku vzorků s příslušenstvím******28.11.2017 10:00Detal
1492.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup - košťata a hrabla na sníh******28.11.2017 10:00Detal
1493.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Robotický systém pro rehabilitaci ruky - klinická stanice******28.11.2017 10:00Detal
1494.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II******28.11.2017 10:00Detal
1495.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou GLATIRAMER ACETÁT******28.11.2017 10:00Detal
1496.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ LF UPOL – plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem******28.11.2017 10:00Detal
1497.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup tonerů 3/2017******28.11.2017 10:00Detal
1498.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci nad Nisou******28.11.2017 10:00Detal
1499.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření kapacity mateřské školy na ulici Nádražní, Šternberk – vybavení******28.11.2017 10:00Detal
1500.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Simulátor lineárního urychlovače v radioterapii******28.11.2017 10:00Detal
1501.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na tříděný a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. listopadu******28.11.2017 10:00Detal
1502.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka vybavení pro tvůrčí ateliérová pracoviště******28.11.2017 10:00Detal
1503.PROEBIZ Výběrové řízení na dodavatele elektromateriálu pro období 2018-2021******28.11.2017 09:45Wniosek
Detal
1504.PROEBIZ Hutní materiál nabídky do 28.11.2017******28.11.2017 09:30Wniosek
Detal
1505.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Netkaná zdravotnická textilie******28.11.2017 09:30Detal
1506.PROEBIZ Svařovací potřeby nabídky do 28.11.2017******28.11.2017 09:30Wniosek
Detal
1507.PROEBIZ Náhradní díly kompresorů nabídky do 28.11.2017 ******28.11.2017 09:30Wniosek
Detal
1508.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 152_Lo_ERDF_Laserový analyzátor distrubuce částic******28.11.2017 09:00Detal
1509.PROEBIZ Čerpání NaOH do zásobníku v-902******28.11.2017 09:00Wniosek
Detal
1510.PROEBIZ Elektromotor nabídky do 28.11.2017******28.11.2017 09:00Wniosek
Detal
1511.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ICP-MS s trojitým kvadrupólem******28.11.2017 09:00Detal
1512.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Radějovka km 12,302 - 13,000******28.11.2017 09:00Detal
1513.PROEBIZ Nářadí ruční + brašny nabídky do 28.11.2017******28.11.2017 09:00Wniosek
Detal
1514.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka technologie – zařízení pro preanalytickou přípravu vzorků a jejich archivaci******28.11.2017 09:00Detal
1515.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka IPS******28.11.2017 09:00Detal
1516.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ICP-MS s trojitým kvadrupólem******28.11.2017 09:00Detal
1517.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup originálních tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů HSHMP******28.11.2017 09:00Detal
1518.PROEBIZ Tisk příručky "Lokomotivní čety"******28.11.2017 09:00Wniosek
Detal
1519.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Radějovka v km 12,302-13,000; SO 01******28.11.2017 09:00Detal
1520.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka srdečních aortálních chlopní biologických perikardiálních se zvýšeným nárokem na hemodynamiku a trvanlivost chlopně******28.11.2017 09:00Detal
1521.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka přístroje - analyzátor rtuti******28.11.2017 09:00Detal
1522.PROEBIZ RSA Tokeny - upravené zadanie******28.11.2017 09:00Wniosek
Detal
1523.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hradec Králové - nákup elektrospotřebičů******28.11.2017 09:00Detal
1524.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy objektu, Harantova 399, Nová Paka******28.11.2017 09:00Detal
1525.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provozování sběrného dvora - Hlinsko ******28.11.2017 09:00Detal
1526.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kontejner fekál******28.11.2017 09:00Detal
1527.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VV Teplice - Nákup elektrospotřebičů******28.11.2017 09:00Detal
1528.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka služby – Ukládání biologických odpadů******28.11.2017 09:00Detal
1529.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy objektu, Harantova 399, Nová Paka******28.11.2017 09:00Detal
1530.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kontejner fekál******28.11.2017 09:00Detal
1531.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nábytku 2017/4******28.11.2017 09:00Detal
1532.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FEL, Notebook 11B/2017******28.11.2017 09:00Detal
1533.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mycí prostředky pro kuchyň VLL Karlovy Vary SP******28.11.2017 09:00Detal
1534.PROEBIZ Elektromateriál nabídky do 28.11.2017******28.11.2017 09:00Wniosek
Detal
1535.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna podlahové krytiny PVC******28.11.2017 08:30Detal
1536.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD na rok 2018 - Nákup léčivých přípravků******28.11.2017 08:00Detal
1537.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava pokoje č. 311 na domově mládeže******28.11.2017 08:00Detal
1538.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OI Plzeň - oprava ventilátoru topení u služebního automobilu Š Fabia******28.11.2017 08:00Detal
1539.PROEBIZ Leuprorelin - elektronická aukce pro ÚVN ******28.11.2017 08:00Wniosek
Detal
1540.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení fontány na čokoládu******28.11.2017 08:00Detal
1541.PROEBIZ Dodávka drátěných sít do kamenolomu Chornice ******28.11.2017 08:00Wniosek
Detal
1542.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OI Plzeň - oprava ventilátoru topení u služebního automobilu Š Fabia******28.11.2017 08:00Detal
1543.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Outdoorový závod "KRKOMEN 2017******28.11.2017 08:00Detal
1544.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka novorozeneckého inkubátoru******28.11.2017 07:00Detal
1545.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní propracování 1. a 2. koridoru, výměna vadných pražců B91 – ST Břeclav******28.11.2017 00:00Detal
1546.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci nad Nisou******28.11.2017 00:00Detal
1547.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sprchovací a toaletní křesla******28.11.2017 00:00Detal
1548.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 56 ochranných masek k IDP s komunikačním setem******28.11.2017 00:00Detal
1549.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklid objektů ve vlastnictví města Poděbrady******28.11.2017 00:00Detal
1550.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Závodní stravování příslušníků VZ 684800******27.11.2017 17:00Detal
1551.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s.******27.11.2017 16:00Detal
1552.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provedení personálního auditu, zpracování kompetenčních modelů, revize popisů pracovních pozic a revize systému hodnocení******27.11.2017 16:00Detal
1553.PROEBIZ Kuličková spojka Autogard Typ 416-3RR******27.11.2017 15:00Wniosek
Detal
1554.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kobylá nad Vidnavkou - Svoz odpadů******27.11.2017 15:00Detal
1555.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ REKO soc. zařízení DM včetně revitalizace krytu – projektová dokumentace******27.11.2017 15:00Detal
1556.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Závodní stravování příslušníků VZ 684800******27.11.2017 15:00Detal
1557.PROEBIZ Nutné zabezpečovací práce části stavby na pozemcích p.č. 1440 a 1439/2 v k.ú. Polnička******27.11.2017 15:00Wniosek
Detal
1558.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup spotřebičů 336-17******27.11.2017 15:00Detal
1559.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání zaměstnanců společnosti KOVONA SYSTEM, a.s.******27.11.2017 14:00Detal
1560.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Licence pro MAINTENANCE SYMANTEC******27.11.2017 14:00Detal
1561.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Analýza provozování vodohospodářského majetku na území Města Turnova po roce 2020******27.11.2017 14:00Detal
1562.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zabezpečení ostrahy areálu Cestmistrovství Žďár nad Sázavou v roce 2018******27.11.2017 14:00Detal
1563.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zapůjčení výpočetní techniky na volby******27.11.2017 14:00Detal
1564.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy objektu D a C v areálu 60. MŠ v Plzni, Manětínská 37******27.11.2017 14:00Detal
1565.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ 27-17 Sanitní vozidlo RV II******27.11.2017 14:00Detal
1566.PROEBIZ PRUŽINY ******27.11.2017 13:50Wniosek
Detal
1567.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka technologie polovodičového frekvenčního generátoru a kalícího zařízení pro kalení ozubených hřebenů******27.11.2017 13:30Detal
1568.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 3-osého CNC soustruhu******27.11.2017 13:30Detal
1569.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-193.2 Nákup 7 500 tis. l nafty motorové Arktic 2******27.11.2017 13:00Detal
1570.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka zařízení pro elektronickou výrobu: Automatická mycí stanice DPS a Osazovací automat SMD******27.11.2017 13:00Detal
1571.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava propustku DC - 044L, ul. Družstevní, Děčín X******27.11.2017 13:00Detal
1572.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka modulů pro sledování komunikace a měření CAN-FD******27.11.2017 13:00Detal
1573.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba, opravy a obnova kanalizace objektů města Litvínova v roce 2018******27.11.2017 13:00Detal
1574.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZMR/094/3/2017 Dopravník třísek******27.11.2017 13:00Detal
1575.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování PD – Úprava akustických podmínek a osvětlení ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII******27.11.2017 13:00Detal
1576.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklid budov SŠSŘ Brno-Bosonohy******27.11.2017 13:00Detal
1577.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky******27.11.2017 13:00Detal
1578.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky pytlů a sáčků do košů na odpad pro potřeby Nemocnice Kyjov******27.11.2017 13:00Detal
1579.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 3-osého CNC obráběcího centra******27.11.2017 13:00Detal
1580.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Základní škola Mlýnská 758/1, Mohelnice – rekonstrukce kuchyně******27.11.2017 13:00Detal
1581.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Virtuální privátní síť VLRZ pro rok 2018/2019******27.11.2017 13:00Detal
1582.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Malování a výměna krytin v kancelářích MěÚ Litvínov, ul. Tržní******27.11.2017 13:00Detal
1583.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba, opravy a obnova vodoinstalace a otopných systémů objektů města Litvínova v roce 2018******27.11.2017 13:00Detal
1584.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka léků - GIOTRIF (L01XE13), HERCEPTIN 150 mg (L01XC03), HUMIRA40 mg (pero) (L04AB04), OFEV (L01XE31)******27.11.2017 13:00Detal
1585.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2018******27.11.2017 13:00Detal
1586.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka technologie polovodičového středofrekvenčního generátoru a kalícího zařízení******27.11.2017 13:00Detal
1587.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-193.2 Nákup 7 500 tis. l nafty motorové Arktic 2******27.11.2017 13:00Detal
1588.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1. etapa******27.11.2017 13:00Detal
1589.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Zakázkový angiografický set pro KKVC pro dospělé – Kardiologická klinika pro dospělé******27.11.2017 13:00Detal
1590.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kompletní zpracování a vedení účetnictví, vedení mzdové a personální agendy pro Zahradu, poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 + 2019******27.11.2017 12:00Detal
1591.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka IT techniky 2017-11******27.11.2017 12:00Detal
1592.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PRACOVIŠTĚ PRO ROBOTIZOVANÉ SVAŘOVÁNÍ PODSESTAV AUTOBUSŮ******27.11.2017 12:00Detal
1593.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oddělený sběr BRO v Trutnově******27.11.2017 12:00Detal
1594.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení informačních systémů firmy: 1. Nový skladový systém 2. Práce s daty, cloudové úložiště******27.11.2017 12:00Detal
1595.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup - 4 ks promítací plátno, 1 ks projekční plátno, 3 ks projektorů******27.11.2017 12:00Detal
1596.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Prodloužení podpory licencí******27.11.2017 12:00Detal
1597.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vývoj automatizované jednotky pro kontrolu kvality diabolek vč. linky pro balení diabolek do krabiček******27.11.2017 12:00Detal
1598.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ LFP - "IRP - TO - investice do modernizace výuky farmakologie 3"******27.11.2017 12:00Detal
1599.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk******27.11.2017 12:00Detal
1600.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka materiálu pro VT******27.11.2017 12:00Detal
1601.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nejvyšší soud – poskytování překladatelských služeb z anglického a francouzského jazyka do jazyka českého a naopak******27.11.2017 12:00Detal
1602.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk******27.11.2017 12:00Detal
1603.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti BRABEC vzduchotechnika s.r.o.******27.11.2017 12:00Detal
1604.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rukavice pracovní******27.11.2017 12:00Detal
1605.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PPC - automatizace licí buňky******27.11.2017 12:00Detal
1606.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ GŘ OL – magnetostatické detektory******27.11.2017 12:00Detal
1607.PROEBIZ Benzylpenicilin 2017******27.11.2017 11:30Wniosek
Detal
1608.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce výtahu v budově Městského úřadu Český Krumlov******27.11.2017 11:00Detal
1609.PROEBIZ Predaj 8 ks osobných motorových vozidiel ******27.11.2017 11:00Wniosek
Detal
1610.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - pronájem vodní plochy krytého bazénu v roce 2018******27.11.2017 11:00Detal
1611.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jiří Kučera – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady******27.11.2017 11:00Detal
1612.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Firewall USG6630 II******27.11.2017 11:00Detal
1613.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ 17-248 Flash disk - pořízení 500 ks******27.11.2017 11:00Detal
1614.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-134 Souprava osvětlovací přenosná s vlastním zdrojem - 32 ks******27.11.2017 11:00Detal
1615.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici – provedení záchranného archeologického výzkumu - II******27.11.2017 11:00Detal
1616.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FNUSA-ICRC Systém pro kontrolu tělesné teploty ******27.11.2017 11:00Detal
1617.PROEBIZ Degarelix, Teriparatid - elektronická aukce pro ÚVN******27.11.2017 11:00Wniosek
Detal
1618.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ TELEVIZOR Hyundai ULS 65TS300SMART******27.11.2017 11:00Detal
1619.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova Puchárenského rybníka******27.11.2017 11:00Detal
1620.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka kontejnerů na sběr použitého textilu, hraček a obuvi******27.11.2017 11:00Detal
1621.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Literatura******27.11.2017 11:00Detal
1622.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-134 Souprava osvětlovací přenosná s vlastním zdrojem - 32 ks******27.11.2017 11:00Detal
1623.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Skartovačka******27.11.2017 11:00Detal
1624.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Silnice III/28314 Turnov (gumoasfalt)******27.11.2017 10:30Detal
1625.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 146_MK_EBSD detektor pro elektronový mikroskop Vega 3 SBH se softwarovým příslušenstvím******27.11.2017 10:30Detal
1626.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka plynu pro r. 2018******27.11.2017 10:30Detal
1627.PROEBIZ Sterownik Horner RCC-972******27.11.2017 10:30Wniosek
Detal
1628.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce atletických prvků sportovního stadionu Holice******27.11.2017 10:10Detal
1629.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ E623 - 1(2)VF10(20,30)-Rekonstrukce potrubních řádů TVD na podl. - 4,2 a 0,0 m pro chlazení bezpečnostních systémů******27.11.2017 10:00Detal
1630.PROEBIZ Oprava prevodoviek a náhradných dielov podvozkovej časti ŽKV ******27.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1631.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž: Mobilná dátová konektivita pre IMS******27.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1632.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Veřejná zakázka malého rozsahu „Opěrná zeď na parcele p. č. 1311 u parcely č. 1327 „nad schody“, Ondřejská ul., 360 01 Karlovy Vary******27.11.2017 10:00Detal
1633.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění servisních služeb strukturovaných sítí******27.11.2017 10:00Detal
1634.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Fluorometer 2******27.11.2017 10:00Detal
1635.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projekční služby - ul.Komenského a ul. Na Poříčí******27.11.2017 10:00Detal
1636.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výspravy vozovek malého rozsahu s asfaltovým povrchem místních komunikací v roce 2018 a 2019 ******27.11.2017 10:00Detal
1637.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka sklenic 200ml, porcelánových talířů a jídelních podnosů******27.11.2017 10:00Detal
1638.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Roční kontrola detektorů úniku plynu******27.11.2017 10:00Detal
1639.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení nové technologie - dlouhotočný soustružnický automat s protivřetenem******27.11.2017 10:00Detal
1640.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup digitalních fotoaparátů******27.11.2017 10:00Detal
1641.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy pro supravodivý magnet******27.11.2017 10:00Detal
1642.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup podpory licencí Trend Micro - Enterprise Security for Gateway (ESG)******27.11.2017 10:00Detal
1643.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou TRASTUZUMAB EMTANSIN******27.11.2017 10:00Detal
1644.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Míchací a dávkovací systém pro zpracování bariérových výrobků******27.11.2017 10:00Detal
1645.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora pro Cisco Unified Communications Manager (Call Manager)******27.11.2017 10:00Detal
1646.PROEBIZ Dodávka EE z KVET a Dodávka regulačnej EE z KVET Bešeňová 2018******27.11.2017 10:00Wniosek
Detal
1647.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Telekomunikační služby VUT 2017 - opakování******27.11.2017 10:00Detal
1648.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ „Opěrná zeď na parcele p. č. 1311 u parcely č. 1327 „nad schody“, Ondřejská ul., 360 01 Karlovy Vary“******27.11.2017 10:00Detal
1649.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění zdravotních služeb - prohlídek těl zemřelých na území Středočeského kraje******27.11.2017 10:00Detal
1650.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Energetický posudek a PD na rekonstrukci pavilonu patologie******27.11.2017 10:00Detal
1651.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Léčivé přípravky s obsahem nadroparinu******27.11.2017 10:00Detal
1652.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/2 Kostelec nad Černými Lesy obchvat, oprava komunikace******27.11.2017 10:00Detal
1653.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tonery pro Plzeňský kraj 2018******27.11.2017 10:00<