PROebiz
NAR
Tobogan
Templates
Coloring
Katalog BASE
Profily zadavatelů
FSA
Budownictwo (9)
Budownictwo drogowe
Materiały i prace hydrauliczne
Malarze i prace malarskie
Materiały budowlane
Prace budowlane, rekonstrukcja i rewitalizacja
Maszyny budowlane
Roboty budowlane w zakresie rurociągów i gazociągów
Budownictwa wodne
Inne
Art. Spożywcze (7)
Chleb, pieczywo i produkty piekarskie
Mięso i produkty mięsne
Mleko i produkty mleczne
Napoje
Owoce i warzywa
Ryby i produkty rybne
Inne
Maszyny, sprzęty, przyrządy, narzędzia (22)
Pompy i sprężarki
Przenośniki taśmowe, maszyny kruszące
Urządzenia hydrauliczne, narzędzia i akcesoria
Łożyska, uszczelki olejowe
Urządzenia do podnoszenia, wózki
Przyrządy pomiarowe
Części zamienne
Przyrządy i narzędzie
Oleje i smary
Naprawy i utrzymanie
Pneumatyczny sprzęt, maszyny i walce
Automatyka przemysłowa, rozwiązania technologiczne i innowacje
Maszyny przemysłowe
Systemy sterowania i automatyki
Materiały połączeniowe
Spawalnicze materiały i usługi
Uszczelki, zawory
Windy, schody ruchome i platformy
Wentylacja, klimatyzacja
Urządzenia bezpieczeństwa, gaśnice i sprzęt gaśniczy
Maszyny rolnicze
Inne
Komputery, usługi IT i telekomunikacyjne (6)
Hardware i akcesoria
IT i internet
Usługi komputerowe
Software i systemy informatyczne
Usługi i urządzenia telekomunikacyjne
Inne
Biuro (5)
Materiały biurowe
Druk i urządzenia do drugi
Meble
Papier
Inne
Materiały hutnicze, metale, stopy metalu (8)
Produkcja metali i ich wykończenie
Metale, stopy i odlewy ze stali nierdzewnej
Blachy
Kołnierze, kolana
Rury, armatury i przewody
Łańcuchy
Pręty i druty
Inne
Usługi transportowe, akcesoria samochodowe i motocyklowe (9)
Autobusy i usługi
Usługi kurierskie
Samochody ciężarowe
Samochody osobowe
Opony
Serwis, naprawy, części zamienne i akcesoria
Transport drogowy
Transport kolejowy
Inne
Elektronika (9)
Baterie, akumulatory, generatory i silniki elektryczne
Prace elektroinstalacyjne
Urządzenia elektryczne wysokoprądowe, słupy, maszty
Izolatory i inne produkty elektryczne
Naprawy i części zamienne
Oświetlenie
Transformatory
Przewody, rozdzielacze i kable
Inne
Służba zdrowia (6)
Leki
Przyrządy i urządzenia
Opieka zdrowotna
Materiały medyczne
Meble zdrowotne
Inne
Energia, paliwo (5)
Energia elektryczna
Paliwo
Gaz
Bojlery, kotłownie, wymienniki ciepła, pompy ciepła, panele słoneczne
Inne
Usługi porządkowe (6)
Środki higieniczne i czyszczące
Sprzątanie przemysłowe i chemiczne
Zarządzanie i utrzymanie dróg
Usługi porządkowe
Sprzęty sprzątające
Inne
Chemia (7)
Farby i lakiery, rozcieńczalniki
Środki chemiczne
Aparatura chemiczne
Mieszaniny kalibracyjne
Sprzęt laboratoryjny, wyposażenie, meble i urządzenia
Płyny techniczne
Inne
Gospodarka odpadowa (5)
Surowce wtórne
Odpady komunalne
Likwidacja odpadów niebezpiecznych
Złom i odpady metalowe
Inne
Opakowania (5)
Drewniane opakowania i palety
Opakowania kartonowe
Plastikowe opakowania i folie
Puszki
Inne
Marketing, reklama i druk (3)
Reklama, artykuły promocyjne
Poligrafia i usługi drukarskie
Inne
Usługi finansowe, ubezpieczenia (5)
Usługi finansowe
Ubezpieczenie
Księgowość
Usługi prawne
Inne
Pozostałe usługi (11)
Usługi ochroniarskie
BHP
Utrzymanie krajobrazu, gospodarka środowiskowa i usługi
Ochrona przeciwpożarowa, materiały gaśnicze i usługi
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych
Usługi nieruchomości i przechowywania
Rewizja urządzeń elektrycznych i urządzeń gazowych
Oddziały usługi rekrutacyjne
Edukacja i Konferencja
Książki, czasopisma, materiały szkoleniowe
Inne
BHP (2)
BHP
Spinające liny i akcesoria
Działalność inżynierska (5)
Prace geologiczne i geodezyjne
Projektowanie i zatwierdzanie dokumentacji dla energetyki
Projektowanie i zatwierdzanie dokumentacji dla działalności budowlanej
Usługi eksperckie i audytu
Inne
Inne (10)
Drewno i wyrobów z drewna
Elektronika
Sprzęt kuchenny i wyposażenie
Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych
Szkło i wyroby ze szkła
Kategorie testowe
Wyroby włókiennicze
Zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia rekreacyjne
Zwierzęta i weterynaryjne materiały
Inne
Kategorie sprzedażowe (9)
Należności finansowe
Nieruchomości
Złom, odpady metalowe, stal nierdzewna i odlewy
Surowce wtórne
Pojazdy silnikowe
Sprzęt komputerowy i maszyny biurowe
Plastiki
Maszyny i wyposażenie maszyn
Pozostałe
Nazwa postępowaniazamawiającyTermindokumentacja
1.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství II (DNS)******24.04.2021 00:00Detal
2.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky běžné výpočetní techniky******31.12.2020 23:59Detal
3.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny******31.12.2020 00:00Detal
4.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje na období let 2017-2020******31.12.2020 00:00Detal
5.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT pro rok 2017-2020******31.12.2020 00:00Detal
6.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup nábytku******14.12.2020 16:00Detal
7.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Likvidace klestu (DNS)******15.11.2020 00:00Detal
8.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 2168: Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství (otevřené řízení, dodávky )******16.09.2020 23:59Detal
9.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství******16.09.2020 23:59Detal
10.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, III. etapa******01.09.2020 09:00Detal
11.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zhotovení publikace k 80. výročí Baťova kanálu******14.08.2020 09:00Detal
12.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky terénních automobilů včetně pick-up******31.05.2020 00:00Detal
13.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce******16.03.2020 00:00Detal
14.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup reklamních a propagačních předmětů k zajištění obchodních aktivit ČP OZ ICTs******29.02.2020 00:00Detal
15.PROEBIZ Projekční práce a inženýrské služby - kvalifikační řízení******31.12.2019 10:00Wniosek
Detal
16.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na centrální dodávky mobilních telefonů pro roky 2016-2019******31.12.2019 00:00Detal
17.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019******31.12.2019 00:00Detal
18.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky multifunkčních zařízení******18.11.2019 00:00Detal
19.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky tištěných propagačních a informačních materiálů a knihařských a kartonážských služeb pro reklamní a propagační účely - zavedení NS******30.10.2019 17:00Detal
20.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zařízení pro ukládání a archivaci dat k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit******28.10.2019 00:00Detal
21.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup serverových technologií k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit******28.10.2019 00:00Detal
22.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na tiskařské služby pro UHK******02.08.2019 00:00Detal
23.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky AV pro UHK******22.06.2019 00:00Detal
24.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky IT pro UHK******20.06.2019 00:00Detal
25.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky mobilních telefonů a příslušenství (DNS) – II. zadání******15.06.2019 00:00Detal
26.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odchovna jalovic******06.06.2019 10:00Detal
27.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Asanace lesních pozemků kontaminovaných pyrotechnickým materiálem – lokalita Boří les******07.05.2019 00:00Detal
28.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství (DNS)******21.04.2019 00:00Detal
29.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******06.04.2019 00:00Detal
30.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******06.04.2019 00:00Detal
31.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DNS na dodávky laboratorních přístrojů pro UHK******31.03.2019 00:00Detal
32.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskařské služby******16.03.2019 00:00Detal
33.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laboratorní nábytek******06.03.2019 14:00Detal
34.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školní nábytek******06.03.2019 10:30Detal
35.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kancelářský nábytek******06.03.2019 08:00Detal
36.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školní nábytek******06.03.2019 00:00Detal
37.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kancelářský nábytek******06.03.2019 00:00Detal
38.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laboratorní nábytek******06.03.2019 00:00Detal
39.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******02.03.2019 00:00Detal
40.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky zámečnického materiálu 2017 - 2018******28.02.2019 00:00Detal
41.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Propagační předměty******16.01.2019 00:00Detal
42.PROEBIZ Usługa przeglądu Systemu Sygnalizacji Pożaru Schrack SECONET******08.10.2018 11:00Wniosek
Detal
43.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Diskové pole Synology******02.10.2018 14:00Detal
44.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Z předlohy: síťová karta pro UPS EATON 5P******12.09.2018 09:00Detal
45.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová dohoda) - LZ Židlochovice 2018******01.09.2018 15:00Detal
46.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov – zateplení objektu/ opakované řízení******01.09.2018 10:00Detal
47.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/17719 Dožice - Mladý Smolivec******23.08.2018 08:30Detal
48.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rampa a plošina OACB******14.08.2018 13:00Detal
49.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy opěrných zdí - PD******07.08.2018 09:30Detal
50.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komunikace k bytovým domům******03.08.2018 11:00Detal
51.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Krnov - Rozšíření MKDS o mobilní kameru******12.07.2018 10:00Detal
52.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup plynového grilu 204-17******11.07.2018 08:00Detal
53.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna vodoměrů v bytových domech v majetku města Krnova******06.06.2018 10:00Detal
54.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Huštěnovický potok, km 0,000-2,040 odstranění nánosů - projektová dokumentace******06.06.2018 09:00Detal
55.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******26.05.2018 00:00Detal
56.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******26.05.2018 00:00Detal
57.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a UNI Hobby, Zlín – Louky******23.05.2018 13:00Detal
58.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí******23.05.2018 00:00Detal
59.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ EOÚ - MŠ Žešov, Prostějov******11.05.2018 09:00Detal
60.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskopisy:F-TN-997 Žádanka o vyprání prádla******04.05.2018 08:00Detal
61.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******04.05.2018 00:00Detal
62.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojízdná lehátka******03.05.2018 10:00Detal
63.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2017 - 2018******30.04.2018 09:00Detal
64.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 029_LS_Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby******29.04.2018 00:00Detal
65.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MŠ Čechovice – rekonstrukce, zvýšení kapacity******21.04.2018 09:00Detal
66.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Označení vozidel, poboček a ostatních prostředků České pošty, s.p.******12.04.2018 10:00Detal
67.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému pro ZZSPK 2017******08.03.2018 10:00Detal
68.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Propagační předměty******31.01.2018 00:00Detal
69.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech******29.01.2018 09:45Detal
70.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech******29.01.2018 09:45Detal
71.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čisticí a úklidové prostředky******16.01.2018 00:00Detal
72.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ GO kremační pece******31.12.2017 00:00Detal
73.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výběrové řízení na dodavatele zkušebních strojů pro zkoušky tečení******31.12.2017 00:00Detal
74.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revize a opravy tepelných čerpadel a plynových spotřebičů******30.12.2017 10:00Detal
75.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant******18.12.2017 10:00Detal
76.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Náložky hodnostní******18.12.2017 10:00Detal
77.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jmenovky textilní******18.12.2017 10:00Detal
78.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jmenovky textilní******18.12.2017 10:00Detal
79.PROEBIZ Koloniální zboží II.část na I.Q.2017******16.12.2017 10:00Wniosek
Detal
80.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček******15.12.2017 11:00Detal
81.PROEBIZ Koloniální zboží I.část na I.Q.2017 ******15.12.2017 10:00Wniosek
Detal
82.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přeprava 25% čpavkové vody******15.12.2017 00:00Detal
83.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU******08.12.2017 15:00Detal
84.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU******08.12.2017 15:00Detal
85.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Správa WAN******04.12.2017 10:30Detal
86.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky analyzátorů kvality el.napětí pro měření v napěťových úrovních vvn ,vn, nn******04.12.2017 10:00Detal
87.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna 2 kusů kogeneračních jednotek na kotelně Hlouška a zajištění výkonu inženýrské činnosti******01.12.2017 09:00Detal
88.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sportovní výstroj******30.11.2017 10:00Detal
89.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ JEDNOTNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ OSÁDEK V TERÉNU******30.11.2017 10:00Detal
90.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sportovní výstroj******30.11.2017 10:00Detal
91.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Metodika zjištění chemické profilace drog******30.11.2017 09:00Detal
92.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol - pojištění majetku******28.11.2017 13:00Detal
93.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II******28.11.2017 10:00Detal
94.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – dodávky aspiračních trnů******27.11.2017 10:00Detal
95.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D46 MÚK Olšany******27.11.2017 10:00Detal
96.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektronický terč pro PDS - nákup******27.11.2017 08:00Detal
97.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SOUTĚŽ – FRANTIŠEK DRTIKOL******24.11.2017 13:00Detal
98.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace parku Velké Meziříčí******24.11.2017 13:00Detal
99.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace parku Nové Syrovice******24.11.2017 12:00Detal
100.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kompletní dodávka a výstavba stánku na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD A REGION WORLD 2018******24.11.2017 12:00Detal
101.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka sad pro inkontinenci pro oblastní nemocnice založené Středočeským krajem******24.11.2017 10:00Detal
102.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dozimetrie relativní pro terapeutické ozařovače******23.11.2017 13:00Detal
103.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dozimetrie relativní pro terapeutické ozařovače******23.11.2017 13:00Detal
104.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky spotřebního materiálu pro vyšetření parametrů humorální imunity metodou enzymové imunoanalýzy s výpůjčkou analytického systému ******23.11.2017 11:00Detal
105.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka hmotnostního spektrometru******23.11.2017 10:00Detal
106.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Restaurování vybavení Letenského kolotoče******23.11.2017 10:00Detal
107.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Návrh a dodávka herní atrakce - vodního prvku ******23.11.2017 10:00Detal
108.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka operačního a vyšetřovacího stolu******23.11.2017 09:00Detal
109.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ochrana osob v blízkosti výbuchu******23.11.2017 09:00Detal
110.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2018 s využitím technologie HSM a lanovek******23.11.2017 08:00Detal
111.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov******22.11.2017 16:00Detal
112.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování******22.11.2017 12:15Detal
113.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce******22.11.2017 12:00Detal
114.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ V413/416 - smyčka HBM (P.0312), stavebně-montážní práce******22.11.2017 12:00Detal
115.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje******22.11.2017 11:45Detal
116.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čepice služební a večerní******22.11.2017 10:00Detal
117.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čepice služební a večerní******22.11.2017 10:00Detal
118.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod******22.11.2017 09:15Detal
119.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kardiostimulátory pro jihočeské nemocnice******22.11.2017 09:00Detal
120.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)******22.11.2017 09:00Detal
121.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Domov pro seniory Horažďovice - stavební část******22.11.2017 09:00Detal
122.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno – stavební práce II******21.11.2017 13:00Detal
123.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení pro mikrobiologické oddělení - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín******21.11.2017 13:00Detal
124.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FIT-1702 Dodávka IT - servery, storage, centrální firewall******21.11.2017 10:00Detal
125.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR******21.11.2017 10:00Detal
126.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy vozidel a dodávky ND pro vozy zahraničních značek******21.11.2017 10:00Detal
127.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu na jeden rok******21.11.2017 10:00Detal
128.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Spektrální průtokový cytometr******21.11.2017 10:00Detal
129.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov - dodávka síťové infrastruktury******21.11.2017 10:00Detal
130.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ******21.11.2017 10:00Detal
131.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ******21.11.2017 10:00Detal
132.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - LS H.Blatná a M.Albrechtice 2018******21.11.2017 10:00Detal
133.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis, opravy a údržba sanitních, dodávkových a osobních vozidel******21.11.2017 10:00Detal
134.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu******21.11.2017 10:00Detal
135.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZAJIŠŤOVÁNÍ PROVOZU, POSKYTOVÁNÍ SERVISU A PROVÁDĚNÍ REVIZÍ V CENTRU BIOCEV******21.11.2017 10:00Detal
136.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka CNC ohraňovacího a vysekávacího lisu pro firmu PPI - protipožární dveře s.r.o.******21.11.2017 10:00Detal
137.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Materiál pro endoskopický odběr žil******21.11.2017 09:00Detal
138.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Systém pro analýzu textových dat******21.11.2017 09:00Detal
139.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZADAVATELE ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ LETECKÉ ODPOVĚDNOSTI ZADAVATELE ZA ŠKODU******21.11.2017 09:00Detal
140.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Plzeň - Dodávka ultrasonografické techniky nejvyšší třídy 2017******21.11.2017 09:00Detal
141.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.******21.11.2017 09:00Detal
142.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka tramvajových kolejnic******21.11.2017 09:00Detal
143.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka tramvajových kolejnic******21.11.2017 09:00Detal
144.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky náhradních dílů pro osobní vozidla značky Škoda a Volkswagen******21.11.2017 09:00Detal
145.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžba a přibližování harvestrovou technologií 2018******21.11.2017 08:00Detal
146.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opto-mechanical design services 2 - II******20.11.2017 14:00Detal
147.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín******20.11.2017 14:00Detal
148.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka technologické linky na drcení kameniva II******20.11.2017 14:00Detal
149.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD******20.11.2017 13:00Detal
150.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ  II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD******20.11.2017 13:00Detal
151.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 z Mostu do Rudolic******20.11.2017 13:00Detal
152.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů******20.11.2017 13:00Detal
153.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc - Vybavení interiéru******20.11.2017 12:30Detal
154.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ostraha EDU a ETE******20.11.2017 12:00Detal
155.PROEBIZ Vyložené potrubí na obnovu dosluhujících potr. tras******20.11.2017 11:30Wniosek
Detal
156.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích******20.11.2017 11:00Detal
157.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hyperspektrální skener včetně UAV nosiče******20.11.2017 11:00Detal
158.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Imunoglobuliny normální lidské 2017******20.11.2017 10:00Detal
159.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov******20.11.2017 10:00Detal
160.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií******20.11.2017 10:00Detal
161.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modulární maskovací souprava M-BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze******20.11.2017 10:00Detal
162.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě - projektová dokumentace vybavení laboratorním nábytkem vč. souvisejících činností******20.11.2017 10:00Detal
163.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ÚJF Řež - OBJEKT 231-PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY – 2.ETAPA - Projektová dokumentace a související Inženýrské činnosti******20.11.2017 10:00Detal
164.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění služeb acquiringu******20.11.2017 10:00Detal
165.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKY SERVERŮ x86******20.11.2017 10:00Detal
166.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018******20.11.2017 10:00Detal
167.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Golimumab******20.11.2017 09:00Detal
168.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce******20.11.2017 09:00Detal
169.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování Záměrů projektů pro jednotlivé úseky akce Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v České republice******20.11.2017 09:00Detal
170.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců zapojených členských organizací Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.******20.11.2017 08:00Detal
171.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce ÚV Libonice******20.11.2017 00:00Detal
172.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ÚV Lázně Bělohrad******20.11.2017 00:00Detal
173.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sety operačního rouškování******17.11.2017 09:00Detal
174.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění péče o odchycené psy: 2018, 2019******17.11.2017 00:00Detal
175.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Votice – intenzifikace ČOV******16.11.2017 13:00Detal
176.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství“ ******16.11.2017 13:00Detal
177.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství******16.11.2017 13:00Detal
178.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství******16.11.2017 13:00Detal
179.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Moroktokog Alfa******16.11.2017 13:00Detal
180.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VTP UP: Vybavení UPrint3D – 3D tiskárny a 3D scanner******16.11.2017 12:30Detal
181.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 2 ks ohraňovacích lisů 35 tun / 1000 mm******16.11.2017 12:00Detal
182.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 2 svařovacích pracovišť******16.11.2017 12:00Detal
183.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka pásové pily na kov******16.11.2017 12:00Detal
184.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina II.******16.11.2017 12:00Detal
185.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laparoskopická věž pro I. chirurgickou kliniku******16.11.2017 11:00Detal
186.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Plně automatický chemiluminiscenční analyzátor včetně dodávek spotřebního materiálu******16.11.2017 11:00Detal
187.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita******16.11.2017 11:00Detal
188.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laparoskopická věž pro I. chirurgickou kliniku******16.11.2017 11:00Detal
189.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita******16.11.2017 11:00Detal
190.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Plně automatický chemiluminiscenční analyzátor včetně dodávek spotřebního materiálu******16.11.2017 11:00Detal
191.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 144_Lo_ ANSYS Academic Research Mechanical (5 tasks)******16.11.2017 10:30Detal
192.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky******16.11.2017 10:00Detal
193.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Rekonstrukce učeben vč. zajištění bezbariérovosti******16.11.2017 10:00Detal
194.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. II******16.11.2017 10:00Detal
195.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova systému ochran a řízení jaderného reaktoru LVR-15 - náhrada detektorů neutronového toku v kanálech spouštěcího měření výkonu******16.11.2017 10:00Detal
196.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nákladního automobilu N3, 8x8******16.11.2017 10:00Detal
197.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Technický dozor investora a koordinátor BOZP******16.11.2017 10:00Detal
198.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Povýšení výkonu databázových serverů trvalou aktivací procesorů a operační paměti RAM pro potřeby voleb******16.11.2017 10:00Detal
199.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. - II******16.11.2017 10:00Detal
200.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP******16.11.2017 10:00Detal
201.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hmotnostní spektrometr napojený na plynový chromatograf pro analýzu katalytických procesů******16.11.2017 10:00Detal
202.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UTB – Bezkontaktní optický průtahoměr******16.11.2017 10:00Detal
203.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hmotnostní spektrometr napojený na plynový chromatograf pro analýzu katalytických procesů******16.11.2017 10:00Detal
204.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a.s.******16.11.2017 10:00Detal
205.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – stavební práce******16.11.2017 10:00Detal
206.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Technický dozor investora a koordinátor BOZP******16.11.2017 10:00Detal
207.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI******16.11.2017 09:30Detal
208.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka bezpečnostních přepážek pro pokladny - Krajská pobočka ÚP ČR v Plzni******16.11.2017 09:00Detal
209.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice******16.11.2017 09:00Detal
210.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity******16.11.2017 09:00Detal
211.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění tlumočnické a překladatelské činnosti pro řízení o mezinárodní ochraně pro rok 2018 a léta následující".******16.11.2017 09:00Detal
212.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity******16.11.2017 09:00Detal
213.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2018******16.11.2017 00:00Detal
214.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stožárová trafostanice Řečany nad Labem******16.11.2017 00:00Detal
215.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čištění fasády - budova radnice B ******15.11.2017 14:45Detal
216.PROEBIZ Výstavba predajne 530******15.11.2017 14:00Wniosek
Detal
217.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 3D tiskáren a IT techniky******15.11.2017 13:00Detal
218.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 3D tiskáren a IT techniky******15.11.2017 13:00Detal
219.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Lidský koagulační faktor VIII******15.11.2017 13:00Detal
220.PROEBIZ Klinové remene******15.11.2017 13:00Wniosek
Detal
221.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka RTG přístrojů včetně pozáručního servisu******15.11.2017 12:45Detal
222.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technická podpora a údržba elektronického systému spisové služby e-spis******15.11.2017 12:00Detal
223.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technická podpora a údržba elektronického systému spisové služby e-spis******15.11.2017 12:00Detal
224.PROEBIZ VET65915 Montážne plošiny pod obežné kolesá na vodných elektrárňach******15.11.2017 12:00Wniosek
Detal
225.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MODERNIZACE OTOPNÝCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÝCH BUDOV V OBCI LJUBUŠKI A VE MĚSTĚ NOVI TRAVNIK******15.11.2017 11:30Detal
226.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mikroskop operační a mikroskop s kamerou******15.11.2017 11:00Detal
227.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Firemní oblečení VLS - část ostatní******15.11.2017 11:00Detal
228.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SF6 normálový kondenzátor******15.11.2017 11:00Detal
229.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mikroskop operační a mikroskop s kamerou******15.11.2017 11:00Detal
230.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 151_MK_Lis pro přenosový tisk******15.11.2017 10:30Detal
231.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 151_MK_Lis pro přenosový tisk******15.11.2017 10:30Detal
232.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 8. etapa******15.11.2017 10:30Detal
233.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP******15.11.2017 10:00Detal
234.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP******15.11.2017 10:00Detal
235.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP******15.11.2017 10:00Detal
236.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP******15.11.2017 10:00Detal
237.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/422 Ježov - Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ, AD******15.11.2017 10:00Detal
238.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky******15.11.2017 10:00Detal
239.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Verifikátor datové báze projektu "Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)******15.11.2017 10:00Detal
240.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Adast Systems, a.s. - Portálový souřadnicový měřící stroj******15.11.2017 10:00Detal
241.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Adast Systems, a.s. - Portálový souřadnicový měřící stroj******15.11.2017 10:00Detal
242.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DMS – IS pro správu a oběh digitálních dokumentů******15.11.2017 10:00Detal
243.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro laboratoř OKTE******15.11.2017 10:00Detal
244.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky******15.11.2017 10:00Detal
245.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Inhibitory TNF 2017******15.11.2017 10:00Detal
246.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy******15.11.2017 10:00Detal
247.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky******15.11.2017 10:00Detal
248.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění služeb pro vývoj a provoz elektronické komunikace VZP ČR******15.11.2017 10:00Detal
249.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DMS – IS pro správu a oběh digitálních dokumentů******15.11.2017 10:00Detal
250.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování služeb elektronických komunikací******15.11.2017 10:00Detal
251.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ÚP ČR – Praha – pořízení přepážkových pracovišť a vyvolávacího systému pro pracoviště v Praze 7, Na Maninách 876/7******15.11.2017 10:00Detal
252.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš******15.11.2017 10:00Detal
253.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 145_Ve_Mobilní bezdrátový měřící systém rozložení tlaků pro biomechanickou analýzu pohybu******15.11.2017 10:00Detal
254.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kulturní dům Drnholec******15.11.2017 09:00Detal
255.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Těžba dřeva a související činnosti v roce 2018******15.11.2017 09:00Detal
256.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t******15.11.2017 09:00Detal
257.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 6 skladových objektů bez pozemků v k. ú. Bojkovice******15.11.2017 00:00Detal
258.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018******15.11.2017 00:00Detal
259.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1 – dodávka inventáře III******14.11.2017 14:00Detal
260.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2018******14.11.2017 13:00Detal
261.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2018******14.11.2017 13:00Detal
262.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Antiinhibiční komplex koagulačních faktorů, lidský Fibrinogen******14.11.2017 13:00Detal
263.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – Zakázkový angiografický set pro KKVC pro dospělé – Kardiologická klinika pro dospělé******14.11.2017 13:00Detal
264.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-206 Sázava - výměna plynového kotle******14.11.2017 10:30Detal
265.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 4 ks požárních automobilů TACH s příslušenstvím a 3 ks požárních automobilů PKN******14.11.2017 10:00Detal
266.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vektorový síťový analyzátor VNA‐FMR******14.11.2017 10:00Detal
267.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Plicní ventilátory******14.11.2017 10:00Detal
268.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servisní podpora IT infrastruktury******14.11.2017 10:00Detal
269.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BELIMUMAB 2017******14.11.2017 10:00Detal
270.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DENOSUMAB 2017******14.11.2017 10:00Detal
271.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Optimalizace provozu energohospodářství Městské Nemocnice Čáslav******14.11.2017 10:00Detal
272.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KIOVIG 2017******14.11.2017 10:00Detal
273.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY PRO LÉČBU REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ A OSTEOPORÓZY 2017******14.11.2017 10:00Detal
274.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - magnetické rezonance Magnetom Avanto******14.11.2017 10:00Detal
275.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice - počítačový tomograf Optima CT660******14.11.2017 10:00Detal
276.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Implementátor technického řešení projektu "Projekt e-Sbírka a e-Legislativa******14.11.2017 10:00Detal
277.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Praha - rekonstrukce budovy 001 pro ÚH AČR, Parléřova******14.11.2017 10:00Detal
278.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR******14.11.2017 10:00Detal
279.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.******14.11.2017 10:00Detal
280.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy******14.11.2017 10:00Detal
281.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka obalového materiálu a balení sbírkových předmětů******14.11.2017 10:00Detal
282.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RITUXIMAB 2017******14.11.2017 10:00Detal
283.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SIMPONI 2017******14.11.2017 10:00Detal
284.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky elektřiny pro objekty Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. a zřízení odběrného místa******14.11.2017 10:00Detal
285.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dopravní automobily******14.11.2017 10:00Detal
286.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 150_Ve_ DSC - diferenční skenovací kalorimetr******14.11.2017 10:00Detal
287.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ TERIPARATID 2017******14.11.2017 10:00Detal
288.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Organizační zajištění závodu S Lesy proti proudu******14.11.2017 10:00Detal
289.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kardiální a jiné specifické markery******14.11.2017 09:00Detal
290.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VD Rozkoš, aktualizace studie rozvoje rekreace******14.11.2017 09:00Detal
291.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kardiální a jiné specifické markery******14.11.2017 09:00Detal
292.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City******14.11.2017 09:00Detal
293.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Papírové ručníky******14.11.2017 09:00Detal
294.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – vyhřívaná lůžka pro novorozence******14.11.2017 09:00Detal
295.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu – Skiaskopicko-skiagrafický komplet pro pracoviště Centrálního urgentního příjmu******14.11.2017 09:00Detal
296.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Papírové ručníky******14.11.2017 09:00Detal
297.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR******14.11.2017 08:15Detal
298.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Systém pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím******14.11.2017 08:00Detal
299.PROEBIZ Licitatie F 219 Pantelimon Sos.Cernica W45******13.11.2017 17:00Wniosek
Detal
300.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pracoviště 3D tisku kovových materiálů metodou DLMS******13.11.2017 14:00Detal
301.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka vitamínových přípravků pro rok 2017******13.11.2017 13:30Detal
302.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-070 BUTAS - oprava a nástřik plotu******13.11.2017 13:00Detal
303.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování PD - Optimalizace kapacit azylového domu a noclehárny******13.11.2017 13:00Detal
304.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace a servisní podpora informačního systému - Poplatky za komunální odpad******13.11.2017 13:00Detal
305.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 3 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic pro údržbu komunikací******13.11.2017 12:45Detal
306.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 3 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic pro údržbu komunikací******13.11.2017 12:45Detal
307.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová rozvojová dohoda PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu******13.11.2017 12:00Detal
308.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová rozvojová smlouva PROXIO/Agendio pro hl.m. Prahu ******13.11.2017 12:00Detal
309.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová******13.11.2017 11:00Detal
310.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce a přístavby výrobní haly pro společnost TOMAKOV s.r.o. – 1. etapa******13.11.2017 10:00Detal
311.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV******13.11.2017 10:00Detal
312.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování servisních služeb na peroperační MRI 1.5.T Echospeed včetně dodávky upgrade ADV. WORKSTATION 4.4******13.11.2017 10:00Detal
313.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV******13.11.2017 10:00Detal
314.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – dodávky fúzních systémů pro axiální stabilizaci lumbosakrálního přechodu******13.11.2017 10:00Detal
315.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka diskových kapacit, software včetně poskytování podpory******13.11.2017 10:00Detal
316.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – robotický systém (chirurgický telemanipulátor)******13.11.2017 10:00Detal
317.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce sportovního areálu******13.11.2017 10:00Detal
318.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 1 ks kolového traktoru******13.11.2017 10:00Detal
319.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka diskových kapacit, software včetně poskytování podpory******13.11.2017 10:00Detal
320.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021******13.11.2017 10:00Detal
321.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP******13.11.2017 10:00Detal
322.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP******13.11.2017 10:00Detal
323.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení******13.11.2017 09:00Detal
324.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY******13.11.2017 09:00Detal
325.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vinorelbin - ditartarát******13.11.2017 09:00Detal
326.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavba polní cesty VPC15 v k.ú. Dolní Sytová******13.11.2017 09:00Detal
327.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10******13.11.2017 09:00Detal
328.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Plzeň, dodávka a montáž finišovací linky na zpracování tvarového prádla******13.11.2017 09:00Detal
329.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sanace staré ekologické zátěže Dubenec******13.11.2017 08:30Detal
330.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dádávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2018-2021******13.11.2017 08:15Detal
331.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov******13.11.2017 08:00Detal
332.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov******13.11.2017 08:00Detal
333.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Silnice III/4832 – zajištění stability silničního tělesa zpevňujícím pilotovým prahem v místě OZ v obci Žilina u Nového Jičína v km 1,200-1,300******13.11.2017 08:00Detal
334.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.******10.11.2017 14:00Detal
335.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kvazioptický stůl s příslušenstvím (quasi-optical table with accessories)******10.11.2017 11:00Detal
336.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení laboratoře jaderných analytických metod******10.11.2017 11:00Detal
337.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky kitu pro přípravu radiofarmaka Zevalin a radiofarmaceutického prekurzoru Ytracis IV******10.11.2017 11:00Detal
338.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kvazioptický stůl s příslušenstvím (quasi-optical table with accessories)******10.11.2017 11:00Detal
339.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění genderových auditů******10.11.2017 10:00Detal
340.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení zdravotnických a rehabilitačních přístrojů pro ZZMV******10.11.2017 10:00Detal
341.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E******10.11.2017 10:00Detal
342.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ubytovna Ruzyně, objekt B - rekonstrukce******10.11.2017 10:00Detal
343.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda******10.11.2017 10:00Detal
344.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ AC 1701 Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem******10.11.2017 10:00Detal
345.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zasíťování pozemků v Moravském Krumlově******10.11.2017 10:00Detal
346.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování mobilních telekomunikačních služeb******10.11.2017 10:00Detal
347.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování mobilních telekomunikačních služeb******10.11.2017 10:00Detal
348.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra specializované intenzivní péče v perinatologii - dodávka zdrav. prostředků 2 CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003057******10.11.2017 10:00Detal
349.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/4992,III/4995 Hroznová Lhota,úprava křižovatky, DSP/PDPS,IČ,SP,AD******10.11.2017 10:00Detal
350.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Digitální koncertní síň******10.11.2017 10:00Detal
351.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hardwarová obnova pracovišť digitální transkodace******10.11.2017 10:00Detal
352.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Harwarová obnova pracovišť digitální transkodace******10.11.2017 10:00Detal
353.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/4992,III/ Hroznová Lhota, úprava křižovatky DSP/PDPS,IČ,SP,AD******10.11.2017 10:00Detal
354.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy******10.11.2017 09:00Detal
355.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Běžná údržba zeleně******10.11.2017 09:00Detal
356.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Licenční podpora agendového systému ASPU pro období 2018******10.11.2017 09:00Detal
357.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pozáruční servis SVSS - mikrovlnná síť (NERA, ERICSSON, ALCOMA)******10.11.2017 08:00Detal
358.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ AC 1701 Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem******10.11.2017 00:00Detal
359.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Založení krajinných struktur v k.ú. Syrovice******09.11.2017 16:00Detal
360.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ HVLP – Insulin a kombinace******09.11.2017 14:00Detal
361.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pomůcky pro badatelsky orientovanou výuku******09.11.2017 13:00Detal
362.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pomůcky pro badatelsky orientovanou výuku******09.11.2017 13:00Detal
363.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby na kolejích a hotelu ČVUT******09.11.2017 13:00Detal
364.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Měřicí skříně pro EHV - systém pro měření spotřeby trakční energie******09.11.2017 13:00Detal
365.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zabezpečení kolektorů města Plzně, 2. etapa******09.11.2017 13:00Detal
366.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis transakční technologie InkJet******09.11.2017 12:00Detal
367.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Novojičínsko východ******09.11.2017 11:00Detal
368.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Novojičínsko západ******09.11.2017 11:00Detal
369.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace ******09.11.2017 10:30Detal
370.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ultrazvukový přístroj******09.11.2017 10:00Detal
371.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků******09.11.2017 10:00Detal
372.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků******09.11.2017 10:00Detal
373.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Víceúčelová sportovní hala Modřice******09.11.2017 10:00Detal
374.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bioreaktor pro kultivaci bakteriálních kultur při expresi rekombinantních proteinů******09.11.2017 10:00Detal
375.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod******09.11.2017 10:00Detal
376.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod******09.11.2017 10:00Detal
377.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Omezení zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik******09.11.2017 10:00Detal
378.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště******09.11.2017 10:00Detal
379.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka gamakamer pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje******09.11.2017 10:00Detal
380.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bioreaktor pro kultivaci bakteriálních kultur při expresi rekombinantních proteinů******09.11.2017 10:00Detal
381.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka ultrazvuků do Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2017******09.11.2017 10:00Detal
382.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka drtiče pro kompostování******09.11.2017 10:00Detal
383.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka výpočetní techniky-1******09.11.2017 10:00Detal
384.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Veřejné osvětlení v obci Radkov******09.11.2017 10:00Detal
385.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem******09.11.2017 10:00Detal
386.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MNO – Modernizace pavilonu E2 (PD+AD+IČ)******09.11.2017 10:00Detal
387.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace ulice Pražské v Kolíně ******09.11.2017 09:30Detal
388.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I******09.11.2017 09:00Detal
389.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12******09.11.2017 09:00Detal
390.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele******09.11.2017 09:00Detal
391.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - Postele******09.11.2017 09:00Detal
392.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa******09.11.2017 09:00Detal
393.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výběr správce stavby prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích******08.11.2017 15:00Detal
394.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ručníků a utěrek pro vojáky Hradní stráže******08.11.2017 15:00Detal
395.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup samoleštících krémů na boty HS******08.11.2017 15:00Detal
396.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií******08.11.2017 14:30Detal
397.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením (SARPES)******08.11.2017 14:00Detal
398.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D******08.11.2017 13:00Detal
399.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D******08.11.2017 13:00Detal
400.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Teplovodní vytápění areálu firmy EUROMETALGROUP s.r.o. Krásná Lípa******08.11.2017 12:00Detal
401.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze******08.11.2017 12:00Detal
402.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov******08.11.2017 11:45Detal
403.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VFN Praha – zdravotnická technika II, id. č.: 135V01B001601 – Echokardiografický mobilní přístroj******08.11.2017 11:00Detal
404.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VFN Praha – zdravotnická technika II, id. č.: 135V01B001601 – Operační stoly, 2ks******08.11.2017 11:00Detal
405.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Hořovice v letech 2018 – 2020******08.11.2017 11:00Detal
406.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UPLC-MS systém pro analýzu nízkomolekulárních látek a peptidů******08.11.2017 10:00Detal
407.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZT - DVOJROVINNÝ ANGIOGRAFICKÝ STACIONÁRNÍ SYSTÉM******08.11.2017 10:00Detal
408.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mšec - výstavba kanalizace a ČOV******08.11.2017 10:00Detal
409.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UPLC-MS systém pro analýzu nízkomolekulárních látek a peptidů******08.11.2017 10:00Detal
410.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 2 ks zařízení pro měření tramvajových kol II******08.11.2017 10:00Detal
411.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín******08.11.2017 10:00Detal
412.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín******08.11.2017 10:00Detal
413.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodavatel laboratorních služeb******08.11.2017 10:00Detal
414.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/4368 Tršice – Lazníky (II. etapa)******08.11.2017 10:00Detal
415.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opasek popruhový 95, řemen 95 a opasek černý pro VP******08.11.2017 10:00Detal
416.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD – 8 ks******08.11.2017 10:00Detal
417.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opasek popruhový 95, řemen 95 a řemen černý pro VP******08.11.2017 10:00Detal
418.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Systém odděleného sběru Prachatice – technické vybavení ******08.11.2017 09:00Detal
419.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské ozdravné pobyty dětí v roce 2018******08.11.2017 09:00Detal
420.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb******08.11.2017 09:00Detal
421.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské ozdravné pobyty dětí v roce 2018******08.11.2017 09:00Detal
422.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Ventilátory******08.11.2017 09:00Detal
423.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - Venilátory******08.11.2017 09:00Detal
424.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky neuromodulačních systémů k léčbě neztišitelné chronické bolesti 2017******08.11.2017 09:00Detal
425.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy a servis vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o.******08.11.2017 09:00Detal
426.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sběrný dvůr Prachatice – dovybavení ******08.11.2017 08:30Detal
427.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zdobnice, chata Doubravanka, rekonstrukce elektroinstalace******08.11.2017 08:00Detal
428.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sběrný dvůr Prachatice – stavební úpravy******08.11.2017 08:00Detal
429.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka a montáž 1 ks pětiosé CNC nástrojové brusky včetně šestiosého průmyslového robota******08.11.2017 07:00Detal
430.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RÁMCOVÉ DODÁVKY LICENCÍ SAP A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB******07.11.2017 14:00Detal
431.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Urbanistická soutěž o návrh „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“******07.11.2017 14:00Detal
432.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ozdravně-léčebné vysokohorské pobyty 2018-2021******07.11.2017 13:30Detal
433.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-098 Poskytování mobilních komunikačních služeb******07.11.2017 13:00Detal
434.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podnikové vzdělávání zaměstnanců******07.11.2017 12:00Detal
435.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Architektonická soutěž o návrh - Multifunkční budova základní školy s kuchyní a jídelnou, dopravní terminál a propojení se stávajícím školním areálem******07.11.2017 12:00Detal
436.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II – DOLANY******07.11.2017 12:00Detal
437.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace CZT Liberec - GreenNet******07.11.2017 11:00Detal
438.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení protilátek proti vybraným infekčním agens chemiluminiscenční metodou s výpůjčkou analytického systému******07.11.2017 11:00Detal
439.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Fragmentační analyzátor******07.11.2017 11:00Detal
440.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení protilátek proti vybraným infekčním agens chemiluminiscenční metodou s výpůjčkou analytického systému******07.11.2017 11:00Detal
441.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Fragmentační analyzátor******07.11.2017 11:00Detal
442.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Endoskopická věž pro gastroenterologii vč. příslušenství - 2 ks******07.11.2017 11:00Detal
443.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Endoskopická věž pro gastroenterologii vč. příslušenství - 2 ks******07.11.2017 11:00Detal
444.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s, 2018 - 2022******07.11.2017 11:00Detal
445.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022******07.11.2017 11:00Detal
446.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018******07.11.2017 10:30Detal
447.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou******07.11.2017 10:00Detal
448.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou******07.11.2017 10:00Detal
449.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis Angiolinek AlluraXper FD10******07.11.2017 10:00Detal
450.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení pro Rehabilitaci – Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín******07.11.2017 10:00Detal
451.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vysokovakuový rastrovací sondový mikroskop******07.11.2017 10:00Detal
452.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracovatel (projektant) nového územního plánu Teplice******07.11.2017 10:00Detal
453.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Akceptace platebních karet v obchodní síti VZP ČR******07.11.2017 10:00Detal
454.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou******07.11.2017 10:00Detal
455.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vysokovakuový rastrovací sondový mikroskop******07.11.2017 10:00Detal
456.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tábor - rekonstrukce skladu na výsadkové cvičiště - PD******07.11.2017 10:00Detal
457.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Celková rekonstrukce bytových jednotek Zámecká 447, Zámecká 4051, Míru 630******07.11.2017 10:00Detal
458.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11******07.11.2017 10:00Detal
459.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11******07.11.2017 10:00Detal
460.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11******07.11.2017 10:00Detal
461.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov******07.11.2017 10:00Detal
462.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Specializované UZV systémy s příslušenstvím******07.11.2017 09:00Detal
463.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Přístroj pro extrakorporální litotrypsii rázovou vlnou - Lithotryptor (LERV nebo adekvátní systém jiného principu)******07.11.2017 09:00Detal
464.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Informační panel - úřední deska ******07.11.2017 08:00Detal
465.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky bund stejnokrojových SŽDC 2017******07.11.2017 00:00Detal
466.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Prodej bytové jednotky č. 1132/3 v domě č.p. 1132 v Jihlavě, ul. Mrštíkova or.č. 28******06.11.2017 17:00Detal
467.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Prodej bytové jednotky č. 1342/1 v domě č.p. 1342, ul. Křížová or.č. 9******06.11.2017 17:00Detal
468.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Prodej nemovité věci v k.ú. Helenín: pozemek p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 2937 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or.č. 37******06.11.2017 17:00Detal
469.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Prodej opotřebovaného movitého majetku - street-stylové překážky, skateboardové překážky******06.11.2017 17:00Detal
470.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pronájem nebytových prostor č. 1361/9 v přízemí domu č.p. 1361 v Jihlavě, ul. Komenského or. č. 30******06.11.2017 17:00Detal
471.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pronájem nebytových prostor v I. NP domu č.p. 638 v Jihlavě, Masarykovo náměstí or. č. 22******06.11.2017 17:00Detal
472.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pronájem nebytových prostor ve III. NP domu č.p. 79 v Jihlavě, Masarykovo náměstí or. č. 9******06.11.2017 17:00Detal
473.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY HNĚDÉ ŠTĚPKY JAKO PALIVA PRO KOTELNY HARTMANICE NA ROK 2018******06.11.2017 16:00Detal
474.PROEBIZ Výměna zpětných klapek******06.11.2017 14:00Wniosek
Detal
475.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-222.2 Nákup 18 000 tis. l. leteckého petroleje JET A1******06.11.2017 13:00Detal
476.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2018 až 2020 (2. vyhlášení)******06.11.2017 13:00Detal
477.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících******06.11.2017 13:00Detal
478.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-222.2 Nákup 18 000 tis. l. leteckého petroleje JET A1******06.11.2017 13:00Detal
479.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících******06.11.2017 13:00Detal
480.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní servis prádla pro KNTB, a. s.******06.11.2017 12:00Detal
481.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS KHK******06.11.2017 12:00Detal
482.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Metrologické služby******06.11.2017 12:00Detal
483.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Licence pro provoz datového úložiště ČEPS, a.s.******06.11.2017 12:00Detal
484.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče******06.11.2017 11:45Detal
485.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Automatický analyzátor hemostázy******06.11.2017 11:00Detal
486.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mgr16 - Chovné systémy pro Xenopus a Zebrafish******06.11.2017 11:00Detal
487.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Automatický analyzátor hemostázy******06.11.2017 11:00Detal
488.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka plynu v roce 2018******06.11.2017 10:30Detal
489.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy ******06.11.2017 10:00Detal
490.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných sborů na území hl. m. Prahy******06.11.2017 10:00Detal
491.PROEBIZ 2017/03153_Zabezpečenie podpory systémov pre riadenie obchodu (ROVE), terminálov ASDR a systémov ASRVP ******06.11.2017 10:00Wniosek
Detal
492.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají******06.11.2017 10:00Detal
493.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají******06.11.2017 10:00Detal
494.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění servisní podpory informačního systému spisové služby eSpis******06.11.2017 10:00Detal
495.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart******06.11.2017 10:00Detal
496.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a servisní smlouvy k autobusům dle kupní smlouvy******06.11.2017 10:00Detal
497.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP******06.11.2017 10:00Detal
498.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD - Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly******06.11.2017 10:00Detal
499.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY JEDNORÁZOVÉHO ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU – NETKANÉ TEXTILIE******06.11.2017 10:00Detal
500.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby******06.11.2017 10:00Detal
501.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády III******06.11.2017 10:00Detal
502.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky tonerů pro tiskárny a kopírovací zařízení******06.11.2017 10:00Detal
503.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě******06.11.2017 10:00Detal
504.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Multifunkční tiskárna******06.11.2017 10:00Detal
505.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Knižní skener A1 pro OS******06.11.2017 10:00Detal
506.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - REGÁLOVÉ A SKLADOVÉ VYBAVENÍ******06.11.2017 10:00Detal
507.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka výpočetní techniky a audiotechnologie******06.11.2017 10:00Detal
508.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě******06.11.2017 10:00Detal
509.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova síťových komponent na lokalitách resortu ČÚZK******06.11.2017 10:00Detal
510.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s.******06.11.2017 10:00Detal
511.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Baterie pro řídící sekci zařízení DOP1******06.11.2017 10:00Detal
512.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka tonerů pro tiskárny a kopírovací zařízení******06.11.2017 10:00Detal
513.PROEBIZ Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: COOP Jednota Žilina - PJ 120 Dlhé Pole ... prístavba a stavebné úpravy******06.11.2017 10:00Wniosek
Detal
514.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno - stavební práce II.******06.11.2017 09:00Detal
515.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Počátky - vybudování nových a rekonstrukce stávajících chodníků podél komunikace II-351******06.11.2017 09:00Detal
516.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka gastro technologie – restaurace Lví dvůr******06.11.2017 09:00Detal
517.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vytvoření nové veřejné webové prezentace pro UHK******06.11.2017 09:00Detal
518.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce vybraných alejí na Frýdlantsku – III/03511, II/291******06.11.2017 09:00Detal
519.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno - stavební práce II.******06.11.2017 09:00Detal
520.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Atomový absorbční spektrofotometr (AAS) a Zařízení pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)******06.11.2017 08:30Detal
521.PROEBIZ Pravidelné revize elektrických zařízení, hromosvodů a měsíční prohlídky elektrických zařízení v provozovnách společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.******06.11.2017 08:30Wniosek
Detal
522.PROEBIZ Predaj odpadových olejov******06.11.2017 08:00Wniosek
Detal
523.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) - Zhotovitel stavby******06.11.2017 00:00Detal
524.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava kabelového rozvodu 6kV v úseku Sedlnice - Příbor******06.11.2017 00:00Detal
525.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava kabelovodu v Žst Praha hlavní nádraží******06.11.2017 00:00Detal
526.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technologie pro rozvoj inovačního potencionálu firmy******06.11.2017 00:00Detal
527.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava kabelového rozvodu 6kV v úseku Sedlnice - Příbor******06.11.2017 00:00Detal
528.PROEBIZ Dechlorace kyseliny sírové******04.11.2017 17:00Wniosek
Detal
529.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ LHO Přibyslav, správní obvod Města Žďár nad Sázavou, platnost 2019-2028******03.11.2017 13:00Detal
530.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – zajištění výkonu TDS a BOZP******03.11.2017 12:00Detal
531.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel******03.11.2017 12:00Detal
532.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zateplení administrativní budovy a výměna otvorových výplní******03.11.2017 12:00Detal
533.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností – oprava střechy v hlavní budově Masarykova ul. Liberec******03.11.2017 12:00Detal
534.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sestava nano-kapilární HPLC******03.11.2017 11:30Detal
535.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sestava nano-kapilární HPLC******03.11.2017 11:30Detal
536.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - TDS a koordinátor BOZP******03.11.2017 11:00Detal
537.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ultrazvukový přístroj pro Centrum fetální medicíny VFN v Praze******03.11.2017 11:00Detal
538.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - TDS a koordinátor BOZP******03.11.2017 11:00Detal
539.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rotační vakuový koncentrátor******03.11.2017 10:00Detal
540.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozvoj zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.******03.11.2017 10:00Detal
541.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rotační vakuový koncentrátor******03.11.2017 10:00Detal
542.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření diskových polí IT ŘSD******03.11.2017 10:00Detal
543.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kontejnerové stání - ul. Bezručova, Kolín a kontejnerové stání - ul. Tyršova, Kolín******03.11.2017 10:00Detal
544.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Automobily pro terénní sociální služby Oblastní charity Trutnov******03.11.2017 10:00Detal
545.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění úklidu******03.11.2017 10:00Detal
546.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření diskových polí IT ŘSD******03.11.2017 10:00Detal
547.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most******03.11.2017 10:00Detal
548.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.******03.11.2017 10:00Detal
549.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jiná imunostimulancia 2017******03.11.2017 10:00Detal
550.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vstupní analýza pro stanovení rozsahu působnosti GDPR statutárního města Chomutova a jeho příspěvkových organizací.******03.11.2017 10:00Detal
551.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DVT Nučický p. a přítoky, IDVT 10100483. 10276489, 10267864, 10239038; k.ú. Oleška, Nučice, Výžerky – obnova průtočného profilu******03.11.2017 10:00Detal
552.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce******03.11.2017 10:00Detal
553.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávky kancelářského sedacího nábytku******03.11.2017 10:00Detal
554.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Celoplošná kanalizace obce Jívová******03.11.2017 10:00Detal
555.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce******03.11.2017 10:00Detal
556.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU A VELITELSKÉHO AUTOMOBILU PRO JSDH KRÁSNÁ STUDÁNKA II.******03.11.2017 10:00Detal
557.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 50082017. Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most******03.11.2017 10:00Detal
558.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce******03.11.2017 10:00Detal
559.PROEBIZ Obuv bezpečnostná a pracovná******03.11.2017 10:00Wniosek
Detal
560.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stroj pro extruzní vyfukování polymerních materiálů na bázi polypropylenu a polyetylenu s příslušenstvím a se systémem monitorování technologického procesu******03.11.2017 09:00Detal
561.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Eltrombopag - olamin******03.11.2017 09:00Detal
562.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Eltrombopag - olamin******03.11.2017 09:00Detal
563.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pohřby osamělých osob******03.11.2017 09:00Detal
564.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OBNOVA FASÁDY – ZÁMEK PLUMLOV - SANACE VLHKOSTI A ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ******03.11.2017 09:00Detal
565.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů******03.11.2017 09:00Detal
566.PROEBIZ Cenová poptávka náhradních dílů 10-3-2017******03.11.2017 06:36Wniosek
Detal
567.PROEBIZ KS Kouřim - úpravy stávajícího potrubního mostu a přístupových lávek******02.11.2017 14:00Wniosek
Detal
568.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-118 Maso zmrazené - pořízení, ochraňování a obměna******02.11.2017 13:00Detal
569.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-225 Silo Blovice - správce stavby******02.11.2017 13:00Detal
570.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sjednocení a standardizace ARFF výcviku v ČR včetně ověřování kvalifikační úrovně ******02.11.2017 13:00Detal
571.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-118 Maso zmrazené - pořízení, ochraňování a obměna******02.11.2017 13:00Detal
572.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Radiofarmaka 18F-Fluordeoxyglukosa pro Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové******02.11.2017 13:00Detal
573.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-225 Silo Blovice - správce stavby******02.11.2017 13:00Detal
574.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky bezpečnostních boxů pro přepravu hotovosti a cenin******02.11.2017 13:00Detal
575.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba samostatného parkovacího systému ve městě Rotava ******02.11.2017 13:00Detal
576.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výběrové řízení na konstrukční a výpočtový software I******02.11.2017 12:00Detal
577.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup PHM prostřednictvím odběrových karet v letech 2018 - 2019******02.11.2017 12:00Detal
578.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup stravních kuponů v letech 2018 - 2019******02.11.2017 12:00Detal
579.PROEBIZ Dodávka HW Hewlett-Packard******02.11.2017 12:00Wniosek
Detal
580.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021******02.11.2017 11:00Detal
581.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka multifunkčního komunálního stroje se zimními a letními nástavbami******02.11.2017 11:00Detal
582.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska******02.11.2017 11:00Detal
583.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Moravská Třebová - učebny elektro a chemie - rekonstrukce - PD******02.11.2017 10:00Detal
584.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/38 Hrdlořezy - Debř, oprava povrchu komunikace - I. etapa******02.11.2017 10:00Detal
585.PROEBIZ Prodej pozemků pro bytovou výstavbu na ul. Kyselovská v Olomouci******02.11.2017 10:00Wniosek
Detal
586.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Novostavba mateřské školy Sýpka 26a******02.11.2017 10:00Detal
587.PROEBIZ Revize pro plynová zařízení, tlakové nádoby stabilní a kotelny - Morava******02.11.2017 10:00Wniosek
Detal
588.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj II******02.11.2017 10:00Detal
589.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro rok 2018******02.11.2017 10:00Detal
590.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opioidní anestetika a analgetika******02.11.2017 10:00Detal
591.PROEBIZ PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN******02.11.2017 10:00Wniosek
Detal
592.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka vozidla pro rozvoz stravy******02.11.2017 10:00Detal
593.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění******02.11.2017 10:00Detal
594.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce chirurgických sálů na 4.NP NNH******02.11.2017 10:00Detal
595.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Multifunkční kopírovací stroje******02.11.2017 10:00Detal
596.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení diskových polí pro resort MŽP v roce 2017******02.11.2017 10:00Detal
597.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění******02.11.2017 10:00Detal
598.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DM a ŠJ Pardubice - II. etapa rekonstrukce soc. zařízení a umýváren******02.11.2017 10:00Detal
599.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce******02.11.2017 10:00Detal
600.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka výpočetní techniky - stolní počítače - vyhrazená veřejná zakázka******02.11.2017 10:00Detal
601.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 10 kusů souprav výpočetní techniky Tempest******02.11.2017 10:00Detal
602.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby ÚZSVM******02.11.2017 10:00Detal
603.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modulovaná laserová sada - čtyřbarevný PIE systém******02.11.2017 10:00Detal
604.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ názvem „Pořízení KNOW-HOW – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii a Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou energii, elektrickou energii a chlad******02.11.2017 10:00Detal
605.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nakladače******02.11.2017 10:00Detal
606.PROEBIZ Dodávka a montáž samoobslužných výdajných stojanov motorovej nafty s teplotnou kompenzáciou a exportom dát do informačného systému SAP/R3******02.11.2017 10:00Wniosek
Detal
607.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt „ Rekonstrukce areálu Radegastův šenk******02.11.2017 10:00Detal
608.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Antiagregancia parenterální (B01)******02.11.2017 09:45Detal
609.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka******02.11.2017 09:00Detal
610.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Akademie - zpracování projektové dokumentace, včetně výkonu autorského dozoru projektanta – vybudování Výcvikového centra - III******02.11.2017 09:00Detal
611.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ekonomický informační systém******02.11.2017 09:00Detal
612.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komunikační a datová infrastruktura MZ******02.11.2017 09:00Detal
613.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nájem notebooků pro KMA a KGM Západočeské univerzity v Plzni******02.11.2017 09:00Detal
614.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka******02.11.2017 09:00Detal
615.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ, KARVINÁ******02.11.2017 09:00Detal
616.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka, Dodávka výukových pomůcek SŠ Kostka******02.11.2017 09:00Detal
617.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ, KARVINÁ******02.11.2017 09:00Detal
618.PROEBIZ "WIFI zařízení (AP) - 11 ks"******02.11.2017 08:00Wniosek
Detal
619.PROEBIZ Grafická úprava, tisk a distribuce zpravodaje PRIO******02.11.2017 08:00Wniosek
Detal
620.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN******02.11.2017 00:00Detal
621.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cyklické opravy výměnných dílů u OŘ HK 2018******02.11.2017 00:00Detal
622.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce výh. č. 1 v žst. Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P3663)******02.11.2017 00:00Detal
623.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zhotovení obkladového systému pilotových stěn části stavebního objektu SO 32-33-11 Železniční spodek, traťový úsek Ejpovice – Doubravka v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň******02.11.2017 00:00Detal
624.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Supervize ES č. 254/12 pro rok 2018 - Zahlazování následků hornické činnosti, likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod Ralskem, DIAMO s. p. ******01.11.2017 23:59Detal
625.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 63. MŠ Karla Steinera 25 - zateplení pavilonu a rekonstrukce spojovacích chodeb******01.11.2017 15:00Detal
626.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Excimerový laser******01.11.2017 14:00Detal
627.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel******01.11.2017 13:00Detal
628.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel******01.11.2017 13:00Detal
629.PROEBIZ Z02 - Váhy s připojením do IS KARAT******01.11.2017 12:00Wniosek
Detal
630.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka svozového vozidla – MČ Praha-Lysolaje******01.11.2017 12:00Detal
631.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup diagnostického materiálu - kličky sterilní inokulační, bílé 1 µl celkem 20 000 ks******01.11.2017 12:00Detal
632.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa******01.11.2017 11:00Detal
633.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Svoz a nakládání s odpadem města Choceň******01.11.2017 11:00Detal
634.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laboratoř vinařství a posklizňových technologií******01.11.2017 11:00Detal
635.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací******01.11.2017 10:30Detal
636.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby******01.11.2017 10:00Detal
637.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení kamerových systémů do vozidel******01.11.2017 10:00Detal
638.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Služby poradců a expertů pro zařízení určená do potravinářských provozů.******01.11.2017 10:00Detal
639.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD******01.11.2017 10:00Detal
640.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Svoz odpadu pro obec Sulice******01.11.2017 10:00Detal
641.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Automatický izolátor nukleových kyselin******01.11.2017 10:00Detal
642.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kostel Sv. Martina - osvětlení kostela ******01.11.2017 10:00Detal
643.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodání 2 ks nových montážních vozidel svářečů******01.11.2017 10:00Detal
644.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OS Beroun – klimatizace jednacích síní, služebny JS a 6 kanceláří******01.11.2017 10:00Detal
645.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Aleje podél Jizery******01.11.2017 10:00Detal
646.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka modulované laserové sady - čtyřbarevný PIE systém ******01.11.2017 10:00Detal
647.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup mobilních telefonů pro SVS******01.11.2017 10:00Detal
648.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Voliéra kondora královského******01.11.2017 10:00Detal
649.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Infuzní technika 2017******01.11.2017 10:00Detal
650.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I. Višňovka******01.11.2017 10:00Detal
651.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat******01.11.2017 09:00Detal
652.PROEBIZ Poskytování služeb ostrahy pro společnost Green Gas DPB, a.s. se sídlem v Paskově******01.11.2017 09:00Wniosek
Detal
653.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat******01.11.2017 09:00Detal
654.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Park Vinice******01.11.2017 09:00Detal
655.PROEBIZ Signalistica_sediul central Lidl******01.11.2017 09:00Wniosek
Detal
656.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pozemková úprava Police u Jemnice******01.11.2017 09:00Detal
657.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup automobilu SUV pro Město Říčany******01.11.2017 09:00Detal
658.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění provozu v zimním období 2017 - 2018 u ST HK******01.11.2017 00:00Detal
659.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění provozu v zimním období 2017 - 2018 u ST LBC******01.11.2017 00:00Detal
660.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění provozu v zimním období 2017 - 2018 u ST PCE******01.11.2017 00:00Detal
661.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy objektu - služebna MP a modeláři Karla Steinera 10a, Plzeň******01.11.2017 00:00Detal
662.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování podkladů pro monitoring projektů spolufinancovaných v rámci Operačního programu Doprava (programové období 2014-2020), a to pro každý projekt samostatně******01.11.2017 00:00Detal
663.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka spotřebního materiálu pro stomatologické ambulance******31.10.2017 17:00Detal
664.PROEBIZ Revize pro plynová zařízení, tlakové nádoby stabilní a kotelny - Čechy jih******31.10.2017 17:00Wniosek
Detal
665.PROEBIZ Revize pro plynová zařízení, tlakové nádoby stabilní a kotelny - Čechy sever******31.10.2017 17:00Wniosek
Detal
666.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Roznos zpravodaje - Radniční listy města Trutnova******31.10.2017 15:00Detal
667.PROEBIZ Revitalizácia fasády v NsP Trebišov******31.10.2017 14:00Wniosek
Detal
668.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce chirurgických sálů na 4.NP NNH******31.10.2017 14:00Detal
669.PROEBIZ Potápěčské práce pro období 2018 - 2021******31.10.2017 14:00Wniosek
Detal
670.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ORACLE maintenance včetně onsite support******31.10.2017 14:00Detal
671.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ HVLP – Heterologní imunoglobuliny******31.10.2017 14:00Detal
672.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ORACLE maintenance včetně onsite support******31.10.2017 14:00Detal
673.PROEBIZ Uzavření systému pracovní kapaliny v PS 061 a PS 062 v ME******31.10.2017 13:30Wniosek
Detal
674.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice na období 4 let******31.10.2017 13:00Detal
675.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-210 Vinařice - oprava železničního přejezdu na Cikánce - Projektová dokumentace******31.10.2017 13:00Detal
676.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka propagačních předmětů III/2017 – rozděleno na části******31.10.2017 13:00Detal
677.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hadice pro DAPPER******31.10.2017 13:00Detal
678.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dělení materiálu******31.10.2017 13:00Detal
679.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky mezitělových fúzních klecí pro stabilizaci krční páteře z materiálu PEEK******31.10.2017 13:00Detal
680.PROEBIZ SD/14616 Rekonštrukcia kotolne PS Gánovce, výmena kotlov Ortas******31.10.2017 13:00Wniosek
Detal
681.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MR32/2017 - Propojení místností D306 a B4029******31.10.2017 13:00Detal
682.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZZS ZK - zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje na rok 2018 - 2019******31.10.2017 13:00Detal
683.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ prodej skladového objektu s pozemkem v k. ú. Bylany******31.10.2017 12:00Detal
684.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ prodej skladového objektu s pozemkem v k. ú. Kozičín******31.10.2017 12:00Detal
685.PROEBIZ Kancelářské potřeby******31.10.2017 12:00Wniosek
Detal
686.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/406 Kostelec – křiž. s II/639, PD******31.10.2017 12:00Detal
687.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD-Vybudování montážního kanálu pro opravu autobusů - Budova opravna silničních vozidel******31.10.2017 12:00Detal
688.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD - Sanace stoky A, Říčany******31.10.2017 12:00Detal
689.PROEBIZ Cenová poptávka náhradních dílů 10-2-2017******31.10.2017 11:30Wniosek
Detal
690.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozvaděče NN typu RST******31.10.2017 11:00Detal
691.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Skenovací elektronový mikroskop pro 3D zobrazování prostoru buněk a tkání******31.10.2017 11:00Detal
692.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020******31.10.2017 11:00Detal
693.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kamenec u Poličky – splašková kanalizace******31.10.2017 11:00Detal
694.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup IT a komponent pro FNUSA-ICRC******31.10.2017 11:00Detal
695.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020******31.10.2017 11:00Detal
696.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD - Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I - IV******31.10.2017 10:00Detal
697.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce energocentra v areálu VÚRV, v.v.i. Praha******31.10.2017 10:00Detal
698.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Maintenance a dodávka licencí Vmware******31.10.2017 10:00Detal
699.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212 v úseku Ledečko -Zruč nad Sázavou******31.10.2017 10:00Detal
700.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tvorba analytických nástrojů I.******31.10.2017 10:00Detal
701.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění správy nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno******31.10.2017 10:00Detal
702.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění správy nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno******31.10.2017 10:00Detal
703.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Řešení pro Smart Grid Ready Project AMM (SGRP AMM)******31.10.2017 10:00Detal
704.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace pražských nábřeží – projektové dokumentace******31.10.2017 10:00Detal
705.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8******31.10.2017 10:00Detal
706.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úspora energií v objektu společnosti KAJA s.r.o.******31.10.2017 10:00Detal
707.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transfuzní přípravky******31.10.2017 10:00Detal
708.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Energetické úspory v objektu společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.******31.10.2017 10:00Detal
709.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup tlakových lahví******31.10.2017 10:00Detal
710.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT******31.10.2017 10:00Detal
711.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP Zlechovský p. Břestek km 6,850-8,400******31.10.2017 10:00Detal
712.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Demolice bytové domy č.p. 111, 112, 114 Sedmidomky, Nové Sedlo – Loučky******31.10.2017 10:00Detal
713.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava bytu č. 3, náměstí Hrdinů 4 Krnov******31.10.2017 10:00Detal
714.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytnutí úvěrového rámce Obci Mosty u Jablunkova ve výši 30 000 000 Kč******31.10.2017 10:00Detal
715.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů******31.10.2017 10:00Detal
716.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce bytu č.6, Žižkova 16 Krnov******31.10.2017 10:00Detal
717.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT******31.10.2017 10:00Detal
718.PROEBIZ Těžební průzkum Vršany 2018 - 2019******31.10.2017 10:00Wniosek
Detal
719.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Hodonín ******31.10.2017 10:00Detal
720.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/385 ČEBÍN INTRAVILÁN******31.10.2017 10:00Detal
721.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Implementace CAF******31.10.2017 10:00Detal
722.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Řemen 97 do kalhot******31.10.2017 10:00Detal
723.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 2 ks vysokozdvižných pracovních plošin na automobilových podvozcích******31.10.2017 10:00Detal
724.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi******31.10.2017 10:00Detal
725.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi******31.10.2017 10:00Detal
726.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Celková oprava elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kainarova 12, Škodova 33, Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově******31.10.2017 10:00Detal
727.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové******31.10.2017 10:00Detal
728.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka přístrojů pro laboratoř rostlinných biotechnologií – rozděleno na části******31.10.2017 10:00Detal
729.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020******31.10.2017 10:00Detal
730.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sipping 2018******31.10.2017 10:00Detal
731.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové******31.10.2017 10:00Detal
732.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/37324 Loštice - Žadlovice******31.10.2017 10:00Detal
733.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/4562 Nová Červená Voda – po kř. II/456******31.10.2017 10:00Detal
734.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Operativní leasing vozidel******31.10.2017 10:00Detal
735.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Řemen 97 do kalhot******31.10.2017 10:00Detal
736.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava lineárního urychlovače Elekta Synergy******31.10.2017 10:00Detal
737.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020******31.10.2017 10:00Detal
738.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Operativní leasing vozidel******31.10.2017 10:00Detal
739.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP Drnůvka Nosálovice – Drnovice km 1,250-5,600******31.10.2017 09:30Detal
740.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů******31.10.2017 09:30Detal
741.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Likvidace následků větrné smrště VVT Rokytná, ř. km 17,950 - 20,600, M. Krumlov - Rybníky******31.10.2017 09:30Detal
742.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu******31.10.2017 09:00Detal
743.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mobilní pracoviště 6-osého robota do laboratoře EB415******31.10.2017 09:00Detal
744.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část IX.-3******31.10.2017 09:00Detal
745.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Imunochemický analyzátor******31.10.2017 09:00Detal
746.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 vč. propojení s TS2 – TS4******31.10.2017 09:00Detal
747.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka spotřebního materiálu a příslušenství pro výpočetní techniku a tiskárny s postupným plněním******31.10.2017 09:00Detal
748.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu******31.10.2017 09:00Detal
749.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Imunochemický analyzátor******31.10.2017 09:00Detal
750.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 vč. propojení s TS2 – TS4******31.10.2017 09:00Detal
751.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava vozidel Škoda Fabia a Octavia******31.10.2017 09:00Detal
752.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna******31.10.2017 08:30Detal
753.PROEBIZ Uzavření rámcové smlouvy na dodávky léčivých přípravků Antimykotika pro systémové použití pro nemocniční lékárnu NNH******31.10.2017 08:30Wniosek
Detal
754.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup materiálu na výstavnictví – II.******31.10.2017 08:00Detal
755.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD servis a opravy kopírovacích strojů, skartovacích strojů a laminátorů 2018 - 2019******31.10.2017 08:00Detal
756.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace trati Olomouc – Prostějov - Nezamyslice******31.10.2017 00:00Detal
757.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka spotřebního materiálu a příslušenství pro výpočetní techniku a tiskárny s postupným plněním******31.10.2017 00:00Detal
758.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Karlovarský symfonický orchestr - Dodání profesionální orchestrální flétny******31.10.2017 00:00Detal
759.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravné práce v úseku Ostroměř - Jičín******31.10.2017 00:00Detal
760.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka zástěn k lůžkům******31.10.2017 00:00Detal
761.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce objektu Brány borců******31.10.2017 00:00Detal
762.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podnikové vzdělávání zaměstnanců MSV STUDÉNKA s.r.o. a IPARI PARK s.r.o.******30.10.2017 23:59Detal
763.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka obuvi pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál.******30.10.2017 17:00Detal
764.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice******30.10.2017 17:00Detal
765.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Další vzdělávání zaměstnanců WFM******30.10.2017 16:00Detal
766.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava manipulační plochy Wolkerova, Pardubice (u BD čp. 2122 – 2123)******30.10.2017 15:00Detal
767.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytnutí dlouhodobého provozního úvěru na financování přiměřeného zisku a navýšení CDV z provozu MHD******30.10.2017 14:00Detal
768.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ NÁKUP TECHNOLOGIE – SVAŘOVACÍ STROJ******30.10.2017 14:00Detal
769.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Autoatlas ČR******30.10.2017 14:00Detal
770.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO******30.10.2017 14:00Detal
771.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výběrové řízení na generálního dodavatele stavební zakázky „Výrobní objekt – digitální tiskárna a vzorkovna******30.10.2017 14:00Detal
772.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kanalizace a vodovod Žinkovy******30.10.2017 14:00Detal
773.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II. etapa obměny PC******30.10.2017 14:00Detal
774.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II. etapa obměny PC******30.10.2017 14:00Detal
775.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Náplně do plastových zásobníků mýdlo a papírové ručníky******30.10.2017 14:00Detal
776.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043******30.10.2017 13:00Detal
777.PROEBIZ NAD-ROV 73414 - Domoušice-Hřivice (06. 11. 2017 - 09. 11. 2017)******30.10.2017 13:00Wniosek
Detal
778.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-227 Trakční baterie pro vysokozdvižné vozíky - pořízení a servis******30.10.2017 13:00Detal
779.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SZ Lysice – Kolonáda rozmanitosti, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby a pro výběr zhotovitele******30.10.2017 13:00Detal
780.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Konstrukční materiál - deNOx******30.10.2017 13:00Detal
781.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Konstrukční materiál - Rafinace******30.10.2017 13:00Detal
782.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka užitkových vozidel 5 t na údržbu komunikací Kraje Vysočina******30.10.2017 13:00Detal
783.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – dodávky břišních roušek******30.10.2017 13:00Detal
784.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jezuitský kostel v Klatovech******30.10.2017 13:00Detal
785.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání pracovníků MAJAK-SOFTWARE spol. s r.o.******30.10.2017 13:00Detal
786.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol - průtokový cytometr******30.10.2017 13:00Detal
787.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka manipulační technologie pro společnost BIGGEST s.r.o. – III.******30.10.2017 13:00Detal
788.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bezdrátový signalizační systém pro DKE******30.10.2017 13:00Detal
789.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna oken v suterénu budovy B1, 28.října 1155/2, Dc I ******30.10.2017 13:00Detal
790.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova lůžkového vybavení v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.******30.10.2017 13:00Detal
791.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup černobílých multifunkčních tiskáren pro KrP v Jihlavě - říjen 2017******30.10.2017 12:30Detal
792.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD - Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha II******30.10.2017 12:00Detal
793.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úprava dispozice kanceláří objektů B a C******30.10.2017 12:00Detal
794.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup komunálního samosběrného zametacího stroje pro TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě******30.10.2017 12:00Detal
795.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní servis prádla pro KNTB, a.s.******30.10.2017 12:00Detal
796.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vozidlo s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky******30.10.2017 12:00Detal
797.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové práce na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii Kladno******30.10.2017 12:00Detal
798.PROEBIZ Licitatie F253 Resita Rev. din Decembrie 1300******30.10.2017 12:00Wniosek
Detal
799.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka příslušenství pro společnost BIGGEST s.r.o. – II.******30.10.2017 12:00Detal
800.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úprava ploch pro kontejnery II. etapa ve Frenštátě pod Radhoštěm******30.10.2017 12:00Detal
801.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup odborné literatury******30.10.2017 12:00Detal
802.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění realizace projektu Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou - KA 01,02,03******30.10.2017 12:00Detal
803.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pájecí stanice, hadice kyslík+acetylen, redukční ventily a nářadí******30.10.2017 12:00Detal
804.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PD - Úpravy topných větví II******30.10.2017 12:00Detal
805.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění realizace projektu Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou - KA 01,02,03******30.10.2017 12:00Detal
806.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odborná instruktáž zdravotnického personálu na obsluhu přístroje Monitor pacientský LiDCO rapid******30.10.2017 11:00Detal
807.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákladní vozidlo - hákový nosič kontejnerů 2******30.10.2017 11:00Detal
808.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poptávka úklidových prací******30.10.2017 11:00Detal
809.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup dávkovačů na dezinfekci******30.10.2017 11:00Detal
810.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka manipulační technologie pro společnost BIGGEST s.r.o. – II.******30.10.2017 11:00Detal
811.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Léčivé přípravky s obsahem účinné látky SUNITINIB******30.10.2017 11:00Detal
812.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Léčivý přípravek Soliris IV******30.10.2017 11:00Detal
813.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova******30.10.2017 11:00Detal
814.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova******30.10.2017 11:00Detal
815.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Počítače, monitory, notebooky a tiskárny 2017******30.10.2017 10:30Detal
816.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2018 a 2019******30.10.2017 10:00Detal
817.PROEBIZ Náhradní autobusová doprava v úseku Bělá pod Bezdězem - Doksy ve dnech 13. 11. až 2. 12. 2017 při výluce železniční trati dle ROV 53220******30.10.2017 10:00Wniosek
Detal
818.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba Lesoparku Skalky******30.10.2017 10:00Detal
819.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba Lesoparku Skalky******30.10.2017 10:00Detal
820.PROEBIZ PB/2017/10/17 Prodej dřevní hmoty na stojato při kácení nebezpečných dřevin v ochranném pásmu el. vedení a důlní dráhy v k.ú. Třebušice******30.10.2017 10:00Wniosek
Detal
821.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení aplikace pro vyhledávání zahraničních oponentů 2017+******30.10.2017 10:00Detal
822.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Albrechtická 156 - 166 - posílení elektro rozvodů - realizace******30.10.2017 10:00Detal
823.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pozáruční servis SVSS - PORAKOS******30.10.2017 10:00Detal
824.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení v oblasti obecných a specializovaných IT******30.10.2017 10:00Detal
825.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DDM – zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky******30.10.2017 10:00Detal
826.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce kanalizace ul. Kouřimská (komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a sadových úprav) - 2. výzva******30.10.2017 10:00Detal
827.PROEBIZ Rekonstrukce SKAO Tetčice******30.10.2017 10:00Wniosek
Detal
828.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích******30.10.2017 10:00Detal
829.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna******30.10.2017 10:00Detal
830.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obuv pro Městskou policii Havířov 2018 - 2021" ******30.10.2017 10:00Detal
831.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Karlovy Vary, Moskevská ulice - oprava schodiště na p.p.č, 1832“******30.10.2017 10:00Detal
832.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Příjezdová komunikace průmyslová zóna Nová Včelnice******30.10.2017 10:00Detal
833.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Efektivní úřad města Příbram******30.10.2017 10:00Detal
834.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění služeb odpadového hospodářství******30.10.2017 10:00Detal
835.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění závodního stravování******30.10.2017 10:00Detal
836.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 2D rentgenový rtg detektor******30.10.2017 10:00Detal
837.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna sprchových vaniček a jedné zástěny ve VUZ Pardubice******30.10.2017 10:00Detal
838.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – systém pro léčbu refrakterní epilepsie stimulací nervus vagus II******30.10.2017 10:00Detal
839.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Demolice budovy , pozemek p.č. st.558/13, k.ú. Hranice - zpracování projektové dokumentace - e.č. 401/2017******30.10.2017 10:00Detal
840.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZŠ ul. Rokycanova - zateplení půdy nad tělocvičnou******30.10.2017 10:00Detal
841.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přikrývky a omyvatelné polštáře******30.10.2017 10:00Detal
842.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 2D rentgenový rtg detektor******30.10.2017 10:00Detal
843.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podnikové vzdělávání zaměstnanců PEMIC BOOKS a.s. a partnerů******30.10.2017 10:00Detal
844.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odborné vzdělávání zaměstnanců ? specializované IT******30.10.2017 10:00Detal
845.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odborné vzdělávání zaměstnanců – specializované IT ******30.10.2017 10:00Detal
846.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup univerzálního stroje na sekání trávy a hrnutí sněhu ******30.10.2017 10:00Detal
847.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 50092017. Zimní stadion Most - rekonstrukce chladícího zařízení******30.10.2017 10:00Detal
848.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cisternové zodolněné stříkačky 8x8******30.10.2017 10:00Detal
849.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka pevných paliv 2018******30.10.2017 10:00Detal
850.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – projektová dokumentace - etapy III. a IV.******30.10.2017 10:00Detal
851.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/38 Pňov Předhrádí - průtah, oprava vozovky******30.10.2017 10:00Detal
852.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích******30.10.2017 10:00Detal
853.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup pneu BUS+kolo diskové AD20******30.10.2017 10:00Detal
854.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Tocilizumab******30.10.2017 10:00Detal
855.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Karlovy Vary, Moskevská ulice - oprava schodiště na p.p.č, 1832******30.10.2017 10:00Detal
856.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč******30.10.2017 10:00Detal
857.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Plzeň, stavební úpravy lůžkových pokojů č. 6 a 7 (lůžka E) chirurgické kliniky ve 2. NP objektu č. 3 - II ******30.10.2017 10:00Detal
858.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup sáčků a filtrů do vysavačů******30.10.2017 10:00Detal
859.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SZ Rájec nad Svitavou - celková obnova hlavní zámecké brány******30.10.2017 10:00Detal
860.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup skládacích stolů a židlí******30.10.2017 10:00Detal
861.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup univerzálního stroje na sekání trávy a hrnutí sněhu******30.10.2017 10:00Detal
862.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obuv pro Městskou policii Havířov 2018 - 2021******30.10.2017 10:00Detal
863.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obuv pro Městskou policii Havířov 2018 - 2021******30.10.2017 10:00Detal
864.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 2 ks elektronických kartoték typu rotomat, MěÚ Jilemnice – odbor správní******30.10.2017 10:00Detal
865.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka pevných paliv 2018 - Čechy I.******30.10.2017 10:00Detal
866.PROEBIZ Dodání a instalace povrchových filtrů na plochách sond DUN-16 a DUN-17, PZP Dolní Dunajovice******30.10.2017 10:00Wniosek
Detal
867.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení aplikace pro vyhledávání zahraničních oponentů 2017+******30.10.2017 10:00Detal
868.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Program na podporu pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob ? Kurzy domovník a krajinář******30.10.2017 09:30Detal
869.PROEBIZ Úklidové práce v administrativních budovách MěÚ a předsezonní úklid zámku******30.10.2017 09:30Wniosek
Detal
870.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 117_KV_Mikrotvrdoměr pro FS******30.10.2017 09:30Detal
871.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vertikální CNC frézovací centra pětiosá******30.10.2017 09:30Detal
872.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vertikální CNC frézovací centra pětiosá******30.10.2017 09:30Detal
873.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rychlý zásahový automobil******30.10.2017 09:30Detal
874.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nábytek - ubytovna******30.10.2017 09:30Detal
875.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nádobí******30.10.2017 09:30Detal
876.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technická infrastruktura pro kulturní akce, nám. Svornosti, Český Krumlov – I. etapa******30.10.2017 09:30Detal
877.PROEBIZ PB/2017/10/16 Prodej dřevní hmoty na stojato při mýtní těžbě úmyslné v k.ú. Janov u Litvínova ******30.10.2017 09:00Wniosek
Detal
878.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OS pro Prahu 1 – oprava dveří včetně zárubní a obložek******30.10.2017 09:00Detal
879.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Brno - kasárna Šumavská - budova č. 3, snížení energetické náročnosti budov - PD******30.10.2017 09:00Detal
880.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup přídavného rezistoru SE - 326 do vozidla UAZ 469******30.10.2017 09:00Detal
881.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čistící a dezinfekční prostředky******30.10.2017 09:00Detal
882.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání VZ/99/OSRM/17******30.10.2017 09:00Detal
883.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu******30.10.2017 09:00Detal
884.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat******30.10.2017 09:00Detal
885.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tábor, Klokoty - výstavba speciálního skladu - PD******30.10.2017 09:00Detal
886.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Požární kontejnerový nosič******30.10.2017 09:00Detal
887.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jezuitský kostel v Klatovech - restaurátorské práce******30.10.2017 09:00Detal
888.PROEBIZ Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.******30.10.2017 09:00Wniosek
Detal
889.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Instalatérský materiál******30.10.2017 09:00Detal
890.PROEBIZ Nákup 23 ks černobílých multifunkčních zařízení OKI ES4192DN******30.10.2017 09:00Wniosek
Detal
891.PROEBIZ Nákup 12 ks tiskáren OKI 6300 FB pro odbor dopravy******30.10.2017 09:00Wniosek
Detal
892.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v...******30.10.2017 09:00Detal
893.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Autobusová přeprava osob dne 16. 11. 2017******30.10.2017 09:00Detal
894.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nábytek - Dětská skupina******30.10.2017 09:00Detal
895.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021******30.10.2017 09:00Detal
896.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce******30.10.2017 09:00Detal
897.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Autobusová přeprava 45 osob dne 16. 11. 2017******30.10.2017 09:00Detal
898.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kovových odznaků.******30.10.2017 09:00Detal
899.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup materiálu k uchování chlazených a mražených surovin******30.10.2017 09:00Detal
900.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup sportovního zařízení******30.10.2017 09:00Detal
901.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup a instalace HW pro úsekové měřění - Říčany******30.10.2017 09:00Detal
902.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vánočních kolekcí FKSP******30.10.2017 09:00Detal
903.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce******30.10.2017 09:00Detal
904.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2 – zajištění činnosti TDS******30.10.2017 09:00Detal
905.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy - PD******30.10.2017 09:00Detal
906.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov******30.10.2017 09:00Detal
907.PROEBIZ Dodávka čerstvých vajec******30.10.2017 08:55Wniosek
Detal
908.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu – 1.nadzemní podlaží******30.10.2017 08:45Detal
909.PROEBIZ 3BOX - MŠ Pražská******30.10.2017 08:30Wniosek
Detal
910.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup měřících pásem******30.10.2017 08:30Detal
911.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Skládka odpadů Libínské sedlo – sanace oblasti III. etapy 2. sekce******30.10.2017 08:00Detal
912.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup proudového chrániče PKNM 16/1N/C/003******30.10.2017 08:00Detal
913.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čistič oken s odsáváním******30.10.2017 08:00Detal
914.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Křivoklát - vodovod a kanalizace******30.10.2017 08:00Detal
915.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení******30.10.2017 08:00Detal
916.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kontrola hasicích přístrojů******30.10.2017 08:00Detal
917.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ laboratorní materiál******30.10.2017 08:00Detal
918.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ laboratorní přístroje******30.10.2017 08:00Detal
919.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ laboratorní spotřební materiál******30.10.2017 08:00Detal
920.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka kontejnerů ochrany obyvatelstva******30.10.2017 08:00Detal
921.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava T-815 S3******30.10.2017 08:00Detal
922.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 20 ks rychlovarných konvic******30.10.2017 08:00Detal
923.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup hadrů na otěr letecké techniky******30.10.2017 08:00Detal
924.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čistící a hygienické prostředky - Velké Meziříčí******30.10.2017 08:00Detal
925.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup materiálu k zabezpečení transportu a výdeje stravy a nápojů******30.10.2017 08:00Detal
926.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup mycích a dezinfekčních prostředků (3)******30.10.2017 08:00Detal
927.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup polního lůžka s přepravním pouzdrem******30.10.2017 08:00Detal
928.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kontrola, servisní údržba a opravy speciálních infekčních komor IsoArk******30.10.2017 08:00Detal
929.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup rukávových znaků (nášivky)******30.10.2017 08:00Detal
930.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup sokolnických pomůcek (2)******30.10.2017 08:00Detal
931.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup spotřebního materiálu pro vysavače (2)******30.10.2017 08:00Detal
932.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup baterií pro RF 13.1- 12V - NiCd******30.10.2017 08:00Detal
933.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Campingový materiál - druhé zadání******30.10.2017 08:00Detal
934.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup speciální výstroje pro hasiče******30.10.2017 08:00Detal
935.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Online UPS******30.10.2017 08:00Detal
936.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava kopírovacích strojů 2017******30.10.2017 08:00Detal
937.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava mrazícího zařízení******30.10.2017 08:00Detal
938.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pracovní obuv pro dílny******30.10.2017 08:00Detal
939.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provedení revize nádrže PHM******30.10.2017 08:00Detal
940.PROEBIZ Nákup automatizovaného platebního kiosku******30.10.2017 08:00Wniosek
Detal
941.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava zastávky Teplice nad Bečvou******30.10.2017 00:00Detal
942.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Audiovizuální technika******30.10.2017 00:00Detal
943.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cheb-oprava obvodového pláště******30.10.2017 00:00Detal
944.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava diagnostiky ETB Svitavy, Opatov, Zádulka******30.10.2017 00:00Detal
945.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava UNZ SZZ Svitavy a Přelouč******30.10.2017 00:00Detal
946.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka zdravotnického materiálu - defibrilační elektrody******27.10.2017 17:00Detal
947.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vysavačů******27.10.2017 17:00Detal
948.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava nafukovacích ventilů stanů TPE 6004-4 + PŘ******27.10.2017 17:00Detal
949.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jednorázová dodávka záložních zdrojů UPS.******27.10.2017 17:00Detal
950.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Periodické tlakové zkoušky a dílenské opravy hasicích přístrojů.******27.10.2017 17:00Detal
951.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Náhradní díly na vozidlo TOYOTA Land Cruiser.******27.10.2017 17:00Detal
952.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup diagnostických setů pro vyšetřování krevních vzorků******27.10.2017 17:00Detal
953.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zahraniční literatury VIII******27.10.2017 17:00Detal
954.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zásobovací místo elektrickou energií pro logistické jednotky******27.10.2017 16:00Detal
955.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ jednofázový odrušovací filtr******27.10.2017 16:00Detal
956.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OS Ostrava - Pravidelná revize elektrospotřebičů a drobného elektromateriálu******27.10.2017 15:15Detal
957.PROEBIZ Nákup Škoda Octavia******27.10.2017 15:00Wniosek
Detal
958.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 1 ks halogenové přenosné svítilny a 5 ks čelových svítidel.******27.10.2017 15:00Detal
959.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka originálních tonerů******27.10.2017 14:15Detal
960.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Skartovačka******27.10.2017 14:00Detal
961.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ "Oráčov - Oprava páteřní kanalizace kuchyně"******27.10.2017 14:00Detal
962.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DPSS laser******27.10.2017 14:00Detal
963.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kolonky pro odstranění endotoxinu******27.10.2017 14:00Detal
964.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ručního paletového vozíku s váhou******27.10.2017 14:00Detal
965.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Náplň do 3D tiskárny******27.10.2017 14:00Detal
966.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sběrný dvůr Určice******27.10.2017 13:52Detal
967.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 6x televizor 80cm******27.10.2017 13:00Detal
968.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ LED Osvětlení******27.10.2017 13:00Detal
969.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Hradec Králové - skiagrafické RTG přístroje včetně zajištění jejich servisu******27.10.2017 13:00Detal
970.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup startovacích boosterů******27.10.2017 13:00Detal
971.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Policový regál z lamina pro odd. III******27.10.2017 13:00Detal
972.PROEBIZ Konsolidácia a začlenenie systému AZD do infraštruktúry ICT******27.10.2017 12:00Wniosek
Detal
973.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zařízení pro laserové svařování podélných svarů na absorpčních trubkách******27.10.2017 12:00Detal
974.PROEBIZ Tisk plakátů a jízdenek k Mikulášským jízdám******27.10.2017 12:00Wniosek
Detal
975.PROEBIZ Tisk letáků******27.10.2017 12:00Wniosek
Detal
976.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus 2017******27.10.2017 12:00Detal
977.PROEBIZ Stoupací trubice 1110mm******27.10.2017 12:00Wniosek
Detal
978.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup čistících, mycích a změkčovacích prostředků pro myčku nádobí GRANULDISK a konvektomaty******27.10.2017 12:00Detal
979.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup náhradních dílů******27.10.2017 12:00Detal
980.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Záchytné parkoviště Jírovcova - České Budějovice - SO 651 trolejové vedení a SO 661 trakční kabely ******27.10.2017 12:00Detal
981.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Záchytné parkoviště Jírovcova - České Budějovice - SO 651 troljeové vedení a SO 661 trakční kabely******27.10.2017 12:00Detal
982.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oplocení areálu objektu Dětského domova Dagmar, Zeleného 51, Brno******27.10.2017 12:00Detal
983.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup náustků k alkotestru Dräger 6810******27.10.2017 12:00Detal
984.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava a revize kontejnerů ISO 1C******27.10.2017 12:00Detal
985.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava T815 6x6-výměna přídavné převodovky******27.10.2017 12:00Detal
986.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podlahový mycí stroj******27.10.2017 12:00Detal
987.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transformace PATA Hazlov - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné******27.10.2017 11:00Detal
988.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transformace PATA Hazlov - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné******27.10.2017 11:00Detal
989.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zdravotní obuv z pryže******27.10.2017 11:00Detal
990.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ III/23631 Libušín – Kladno, ověření nové technologie******27.10.2017 11:00Detal
991.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Impulzní generátor******27.10.2017 11:00Detal
992.PROEBIZ E/75/DIF/2017 Zakup wraz z dostawą szaf przeznaczonych do przechowywania umundurowania oraz wyposażenia przewodników psów służbowych – 9 kpl.******27.10.2017 11:00Wniosek
Detal
993.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka vozidel s pohonem 4x4 (RD)******27.10.2017 11:00Detal
994.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Drobný materiál pro IT KrP v Jihlavě - říjen 2017******27.10.2017 11:00Detal
995.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup popisovací fólie pro zákres taktické situace na mapách******27.10.2017 11:00Detal
996.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Opravy a servis vozidel značky Škoda, Volkswagen a Fiat******27.10.2017 11:00Detal
997.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti z provozu plavidel******27.10.2017 10:00Detal
998.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tělovýchovný materiál pro základní tělesnou přípravu******27.10.2017 10:00Detal
999.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ TISKOPIS:F-TN-899 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku******27.10.2017 10:00Detal
1000.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskopisy:F-TN-59 Denní záznam ARK******27.10.2017 10:00Detal
1001.PROEBIZ Nealkoholické nápoje******27.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1002.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření systému SIEM v ČNB******27.10.2017 10:00Detal
1003.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové práce pro Domov Korýtko, Ostrava – Zábřeh v letech 2018-2020******27.10.2017 10:00Detal
1004.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření systému SIEM v ČNB******27.10.2017 10:00Detal
1005.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna výtahu v objektu Vladislavova******27.10.2017 10:00Detal
1006.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů******27.10.2017 10:00Detal
1007.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů******27.10.2017 10:00Detal
1008.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zasíťování Hořejšího nábřeží******27.10.2017 10:00Detal
1009.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tělovýchovný materiál pro speciální tělesnou přípravu******27.10.2017 10:00Detal
1010.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vojenská vlečka č. 21 - Loukov – oprava výhybky č. 1******27.10.2017 10:00Detal
1011.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/322 Lžovice – Týnec nad Labem******27.10.2017 10:00Detal
1012.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bytový dům Čerčany******27.10.2017 10:00Detal
1013.PROEBIZ Liaty športový povrch******27.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1014.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mobilní telefony_XV******27.10.2017 10:00Detal
1015.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup knih******27.10.2017 10:00Detal
1016.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 134_Ve_ Průmysloví roboti******27.10.2017 10:00Detal
1017.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskopis -F-510-14.1-1 Žádanka o imunohematologické vyšetření******27.10.2017 10:00Detal
1018.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup baterií a elektrod k defibrilátorům******27.10.2017 10:00Detal
1019.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Brno – Nová MaR ve výměníkové stanici kas. Jana Babáka 2, budova č. 69 a 51******27.10.2017 10:00Detal
1020.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Cartrige do tiskárny******27.10.2017 10:00Detal
1021.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Centrum Kociánka - nákup drogerie******27.10.2017 10:00Detal
1022.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna baterií pro UPS TP2-4, doplnění o battery management******27.10.2017 10:00Detal
1023.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nábytek - více NS 11******27.10.2017 10:00Detal
1024.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup výpočetní techniky******27.10.2017 10:00Detal
1025.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost******27.10.2017 10:00Detal
1026.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu******27.10.2017 10:00Detal
1027.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu******27.10.2017 10:00Detal
1028.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup hydraulických zvedáků******27.10.2017 09:30Detal
1029.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ 4680 Brno nákup 2 ks přenosných bezolejových kompresorů******27.10.2017 09:00Detal
1030.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - USG přístroj a ultrazvukový přístroj (ECHO)******27.10.2017 09:00Detal
1031.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup paletových vozíků******27.10.2017 09:00Detal
1032.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ HEPA filry k CO2 inkubátoru STERI-CYCLE i160******27.10.2017 09:00Detal
1033.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ II/272 Kounice – Bříství******27.10.2017 09:00Detal
1034.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s.******27.10.2017 09:00Detal
1035.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kuchyňského vybavení******27.10.2017 09:00Detal
1036.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup lyžařského vybavení******27.10.2017 09:00Detal
1037.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D4 úsek Nová Hospoda - Radobytce, doplnění oplocení******27.10.2017 09:00Detal
1038.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup pneumatik a duší.******27.10.2017 09:00Detal
1039.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup sportovního vybavení******27.10.2017 09:00Detal
1040.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup busol******27.10.2017 09:00Detal
1041.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup čisticích utěrek a držáků na utěrky******27.10.2017 09:00Detal
1042.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup úklidových a hygienických potřeb.******27.10.2017 09:00Detal
1043.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice******27.10.2017 09:00Detal
1044.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ochranná maska******27.10.2017 09:00Detal
1045.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ochranný overal pro hasiče******27.10.2017 09:00Detal
1046.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Posilovací stroje a vybavení (3.zadání)******27.10.2017 09:00Detal
1047.PROEBIZ Dodávka tuků, tvarohu, zakysané smetany, majonéz a vaječných výrobků******27.10.2017 08:55Wniosek
Detal
1048.PROEBIZ Tonery II/2017 ******27.10.2017 08:30Wniosek
Detal
1049.PROEBIZ Cenová poptávka náhradních dílů 10-1-2017 ******27.10.2017 08:30Wniosek
Detal
1050.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Startovací zdroj******27.10.2017 08:00Detal
1051.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ K - 207/1 - dezinfeční materiál******27.10.2017 08:00Detal
1052.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ekologického materiálu******27.10.2017 08:00Detal
1053.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup lavinových setů******27.10.2017 08:00Detal
1054.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup PHM prostřednictvím odběrových karet v roce 2018******27.10.2017 08:00Detal
1055.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nového serveru, včetně software******27.10.2017 08:00Detal
1056.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DSZO- úprava 1.NP, 3. NP a 4.NP administrativní budovy******27.10.2017 08:00Detal
1057.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ EKG přístroj 12ti svodový******27.10.2017 08:00Detal
1058.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DSZO- úprava 1.NP, 3. NP a 4.NP administrativní budovy******27.10.2017 08:00Detal
1059.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup baterií a akumulátorů******27.10.2017 08:00Detal
1060.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ND a pomůcek do plničky klimatizací vozidel ROBINAIR AC 690 PRO******27.10.2017 08:00Detal
1061.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kalibrace diagnostického přístroje******27.10.2017 08:00Detal
1062.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vybavení posilovny******27.10.2017 08:00Detal
1063.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup hasicích přístrojů přenosných******27.10.2017 08:00Detal
1064.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup jednorázových ochranných obleků******27.10.2017 08:00Detal
1065.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kriminalistického materiálu III******27.10.2017 08:00Detal
1066.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ochranných pracovních pomůcek pro VZP a občanské zaměstnance******27.10.2017 08:00Detal
1067.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému - zřízení nových kamer v lokalitě Český mlýn******27.10.2017 08:00Detal
1068.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup Taktických rukavic 17/6/116/2017-5153******27.10.2017 08:00Detal
1069.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nálepky na automobily******27.10.2017 08:00Detal
1070.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nového serveru, včetně software ******27.10.2017 08:00Detal
1071.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava UNC 060******27.10.2017 08:00Detal
1072.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provedení vodorovného značení RWY******27.10.2017 08:00Detal
1073.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava úrovňových přejezdů v km 15,891 a v km 16,197 a železničního spodku a svršku v km 16,300 - 16,330 v úseku trati mezi žst. Hostivice a žst. Jeneč******27.10.2017 00:00Detal
1074.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sportovní vybavení******26.10.2017 16:00Detal
1075.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vývojový kit s FPGA******26.10.2017 16:00Detal
1076.PROEBIZ Nákup 4 ks ultrabooků HP EliteBook Folio 1040 G3 včetně dokovací stanice******26.10.2017 16:00Wniosek
Detal
1077.PROEBIZ Nákup 15 ks NB s dokovací stanicí******26.10.2017 16:00Wniosek
Detal
1078.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Baterie a žárovky******26.10.2017 16:00Detal
1079.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 15 ks notebooků******26.10.2017 16:00Detal
1080.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kamera s nočním viděním******26.10.2017 16:00Detal
1081.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nábytek KARIM******26.10.2017 15:30Detal
1082.PROEBIZ Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou******26.10.2017 15:00Wniosek
Detal
1083.PROEBIZ Plošina 42 m na podvozku 6x6******26.10.2017 15:00Wniosek
Detal
1084.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup koženkových křesel******26.10.2017 15:00Detal
1085.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FZŠ – Jilemnice – Cisternová automobilová stříkačka******26.10.2017 15:00Detal
1086.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mulčovač k traktoru pro VRÚ Slapy******26.10.2017 15:00Detal
1087.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FZŠ – Jilemnice – Cisternová automobilová stříkačka******26.10.2017 15:00Detal
1088.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mobilní telefony_XIV******26.10.2017 14:30Detal
1089.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Léčivé přípravky s obsahem cyklofosfamidu, chlorambucilu, melfalanu a ifosfamidu******26.10.2017 14:30Detal
1090.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pierce BSA a micro BSA Protein Assay******26.10.2017 14:30Detal
1091.PROEBIZ Výměna staniční baterie B1 II – KS Kralice nad Oslavou******26.10.2017 14:00Wniosek
Detal
1092.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kalendářů a diářů pro rok 2018******26.10.2017 14:00Detal
1093.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ O kroužky******26.10.2017 14:00Detal
1094.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup drobného IT zboží 2017******26.10.2017 14:00Detal
1095.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Znalecký posudek ke stanovení ceny obvyklé - Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II******26.10.2017 14:00Detal
1096.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Drogerie******26.10.2017 14:00Detal
1097.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidové služby v komplexu budov Nového divadla v Plzni******26.10.2017 13:30Detal
1098.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ B1704 Modernizace ozvučení haly ZSIH, č.p. 1598, ul. S.K.Neumanna v Litvínově - projektová dokumentace******26.10.2017 13:00Detal
1099.PROEBIZ Servis a opravy autonómneho vyrozumievacieho servera VYRVAR******26.10.2017 13:00Wniosek
Detal
1100.PROEBIZ čistící prostředky******26.10.2017 13:00Wniosek
Detal
1101.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Léky pro LDN Hořice 2017******26.10.2017 13:00Detal
1102.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Paletový vozík******26.10.2017 13:00Detal
1103.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Porevizní oprava hromosvodu na b.č. 44 Letiště Prostějov******26.10.2017 13:00Detal
1104.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-221 Velká Bučina - kompletní obměna okapových žlabů a svodů a oprava...******26.10.2017 13:00Detal
1105.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování******26.10.2017 13:00Detal
1106.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-221 Velká Bučina - kompletní obměna okapových žlabů a svodů a oprava krytiny střechy******26.10.2017 13:00Detal
1107.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tonery******26.10.2017 13:00Detal
1108.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ohřívačů vzduchu******26.10.2017 13:00Detal
1109.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup závěsu pro přívěs T-145/100 tun******26.10.2017 13:00Detal
1110.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ NVR rekordér a licence******26.10.2017 13:00Detal
1111.PROEBIZ Ovoce, zelenina - FNO ******26.10.2017 12:30Wniosek
Detal
1112.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hydraulické válce 10t a 230t******26.10.2017 12:30Detal
1113.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poradenské služby v oblasti experimentálního měření a legislativy požární ochrany******26.10.2017 12:30Detal
1114.PROEBIZ LOŽISKÁ******26.10.2017 12:25Wniosek
Detal
1115.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Diáře 2018******26.10.2017 12:00Detal
1116.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mikrodestičkový reader pro UV-VIS******26.10.2017 12:00Detal
1117.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Louny+Most; rekonstrukce klientské haly-vypracování PD******26.10.2017 12:00Detal
1118.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Univerzální lepicí páska******26.10.2017 12:00Detal
1119.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Jiřice - přívěsy pro psy******26.10.2017 12:00Detal
1120.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mikrodestičkový reader pro UV-VIS******26.10.2017 12:00Detal
1121.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PS 0514 - Oprava vodovodní přípojky - b.č. 04 – kasárna Těchonín, 6440-0514-2017-09******26.10.2017 12:00Detal
1122.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VŘ 7_Dodávka technologie pro rekonstrukce staveb – Nářadí I******26.10.2017 12:00Detal
1123.PROEBIZ Oprava komunikací na lokalitách Hrabák a Vršany v Mostě-Čepirozích******26.10.2017 12:00Wniosek
Detal
1124.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora pro licence systémového SW – databáze******26.10.2017 12:00Detal
1125.PROEBIZ Odprodej šrot 43.KT******26.10.2017 11:40Wniosek
Detal
1126.PROEBIZ Holter EKG vč. SW******26.10.2017 11:30Wniosek
Detal
1127.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava místní komunikace v lokalitě Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm******26.10.2017 11:00Detal
1128.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce rozvodů vody v objektu K2 u vodojemu a úpravny vody FN Brno, PMDV******26.10.2017 11:00Detal
1129.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Startovací zdroj a ampérmetr******26.10.2017 11:00Detal
1130.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Snížení energetické náročnosti přístavby Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm******26.10.2017 11:00Detal
1131.PROEBIZ Poptávka práce energetického poradce******26.10.2017 11:00Wniosek
Detal
1132.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Z předlohy: Z předlohy: Servis- mechanické rozebrání,vyčištění,případně odvápnění,seřízení a nastavení kávovarů.******26.10.2017 11:00Detal
1133.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nábytek - Zdravotně soc. oddělení******26.10.2017 11:00Detal
1134.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nukleární magnetická rezonance******26.10.2017 11:00Detal
1135.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření kapacit a rozvoj sociálních služeb Pečovatelské služby Rakovník - vnitřní vybavení******26.10.2017 10:30Detal
1136.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hybridní zobrazovací multidetekční reader******26.10.2017 10:00Detal
1137.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2017******26.10.2017 10:00Detal
1138.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby******26.10.2017 10:00Detal
1139.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bezkontaktní tonometry******26.10.2017 10:00Detal
1140.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství******26.10.2017 10:00Detal
1141.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis a opravy výtahů******26.10.2017 10:00Detal
1142.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka kancelářského nábytku včetně montáže, ÚHÚL pobočka Jablonec nad...******26.10.2017 10:00Detal
1143.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hepariny 2017******26.10.2017 10:00Detal
1144.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka plechů do konvektomatu (000611/2017).******26.10.2017 10:00Detal
1145.PROEBIZ Pořízení podpory GFI WebMonitor, prodloužení licencí******26.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1146.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka monitorovacího systému teplot mrazáků, lednic a termostatů******26.10.2017 10:00Detal
1147.PROEBIZ Prodej majetku - zbytkové pozemky******26.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1148.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku III******26.10.2017 10:00Detal
1149.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nádobka na odběr vzorků 30ml******26.10.2017 10:00Detal
1150.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup momentových klíčů a nářadí pro KBVP******26.10.2017 10:00Detal
1151.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup střeleckých sluchátek******26.10.2017 10:00Detal
1152.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ nákup železářského zboží, nátěrových hmot, lepidel, tmelů a brusných prostředků.******26.10.2017 10:00Detal
1153.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35 včetně autorského dozoru projektanta ******26.10.2017 10:00Detal
1154.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dávkovací zařízení biocidu******26.10.2017 10:00Detal
1155.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních komplexů******26.10.2017 10:00Detal
1156.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení podpory GFI WebMonitor, prodloužení licencí******26.10.2017 10:00Detal
1157.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka a instalace laserového multifunkčního systému******26.10.2017 10:00Detal
1158.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních komplexů******26.10.2017 10:00Detal
1159.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výroba a dodávka dvojkolí pro speciální vozidla MUV 69, PV a PVK******26.10.2017 10:00Detal
1160.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PS 0503 - Kácení dřevin rostoucích mimo les, 6440-0503-2017-38******26.10.2017 10:00Detal
1161.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky stravenek a volnočasových poukázek******26.10.2017 10:00Detal
1162.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce sportovního zázemí pro spolkové a školní aktivity v Bruntále******26.10.2017 10:00Detal
1163.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce sportovního zázemí pro spolkové a školní aktivity v Bruntále******26.10.2017 10:00Detal
1164.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis osobních motorových vozidel ve flotile ÚHÚL******26.10.2017 10:00Detal
1165.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření vývojového centra 2. etapa******26.10.2017 10:00Detal
1166.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hybridní zobrazovací multidetekční reader******26.10.2017 10:00Detal
1167.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Blšanka, probírka BP v úseku jez Siřem - most betonárka Kryry******26.10.2017 10:00Detal
1168.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – vnitřní fixátor pro stabilizaci torakolumbosakrální páteře pro deformity******26.10.2017 10:00Detal
1169.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ ÚVN - VoFN Praha – zdravotnická technika – nákup******26.10.2017 10:00Detal
1170.PROEBIZ Odprodej dopravních prostředků společnosti PETROTRANS ŘÍJEN 2017******26.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1171.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih******26.10.2017 10:00Detal
1172.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření kapacit a rozvoj sociálních služeb Pečovatelské služby Rakovník - stavební práce******26.10.2017 10:00Detal
1173.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sportovní areál Záluží u Čelákovic******26.10.2017 10:00Detal
1174.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 4 ks ultrabooků HP EliteBook Folio 1040 G3 včetně dokovací stanice******26.10.2017 10:00Detal
1175.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora účasti společnosti ROmiLL, spol. s r.o. na zahraničních veletrzích a výstavách******26.10.2017 10:00Detal
1176.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení technologií do společnosti VAPALUG IN s.r.o.******26.10.2017 10:00Detal
1177.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technická podpora SW Antivir - AVAST!******26.10.2017 10:00Detal
1178.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup baterií a akumulátorů******26.10.2017 10:00Detal
1179.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozšíření technologického vybavení společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. ******26.10.2017 10:00Detal
1180.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Plzeň, stavební úpravy ambulancí oční kliniky v 10. NP objektu č. 17 ******26.10.2017 10:00Detal
1181.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technická podpora SW Antivir - AVAST!******26.10.2017 10:00Detal
1182.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup startovacích zdrojů pro udržování baterie******26.10.2017 10:00Detal
1183.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky stravenek a volnočasových poukázek******26.10.2017 10:00Detal
1184.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2017******26.10.2017 10:00Detal
1185.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Věž hysteroskopická******26.10.2017 09:30Detal
1186.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Věž hysteroskopická******26.10.2017 09:30Detal
1187.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKY ŘEMESLNICKÉHO NÁŘADÍ******26.10.2017 09:30Detal
1188.PROEBIZ Dodávka licencí antivirového SW******26.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1189.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Meče a dýky******26.10.2017 09:00Detal
1190.PROEBIZ Vybudování recepce v prostorách společnosti******26.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1191.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ******26.10.2017 09:00Detal
1192.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře - stavební objekt SO 01a******26.10.2017 09:00Detal
1193.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup nabíječů – konzervátorů AKB a prodlužovacích kabelů******26.10.2017 09:00Detal
1194.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup naftových topidel******26.10.2017 09:00Detal
1195.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hranice - dokončení rekonstrukce budovy č. 1 - PD******26.10.2017 09:00Detal
1196.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Periodická revize plicních automatik SCUBAPRO.******26.10.2017 09:00Detal
1197.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ******26.10.2017 09:00Detal
1198.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Plakety VeV-VA******26.10.2017 09:00Detal
1199.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna transformátoru******26.10.2017 09:00Detal
1200.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PS 0014 Oprava centrálních sprch Kasárna G.Píky, Praha 6******26.10.2017 09:00Detal
1201.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Periodická revize dýchacích přístrojů CASTORO******26.10.2017 09:00Detal
1202.PROEBIZ Nákup mléčných výrobků pro Nemocnici TGM Hodonín******26.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1203.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KoPÚ v k.ú. Zelená Lhota******26.10.2017 09:00Detal
1204.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Plzeň - Dodávka systému pro radiofrekvenční ablaci – CHK – 2017******26.10.2017 09:00Detal
1205.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DCHT - likvidace samostatných SO II******26.10.2017 09:00Detal
1206.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Plzeň - Dodávka systému pro radiofrekvenční ablaci - CHK - 2017 ******26.10.2017 09:00Detal
1207.PROEBIZ Výměna elektroinstalace domu č. p. 1502 ******26.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1208.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ MOBILNÍ KLUZIŠTĚ -CURLINGOVÁ DRÁHA – LEDOVÁ DRÁHA******26.10.2017 09:00Detal
1209.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zařízení pro poletový rozbor******26.10.2017 09:00Detal
1210.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup bezpečnostních značek a materiálu ADR******26.10.2017 09:00Detal
1211.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup olověných plomb******26.10.2017 09:00Detal
1212.PROEBIZ Rekonštrukcia fasády a súsošia objektu NKP na Kubínyiho nám. 365/9******26.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1213.PROEBIZ Dodávka koření a ochucovadel******26.10.2017 08:55Wniosek
Detal
1214.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba a opravy meteostanic Výstražného varovného systému Boschung na území hl.m. Prahy******26.10.2017 08:50Detal
1215.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKY NOSNÉHO ROZTOKU PRO PRŮTOKOVÉ CYTOMETRY PRO OKBHI NNH******26.10.2017 08:00Detal
1216.PROEBIZ Dodávka rýb ******26.10.2017 08:00Wniosek
Detal
1217.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ K 206 - oprava manipulačních a motorových vozíků******26.10.2017 08:00Detal
1218.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ K 207 - obvaz. materiál******26.10.2017 08:00Detal
1219.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Udržovací práce na kapličce ve Dmýšticích******26.10.2017 08:00Detal
1220.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup dílenského vybavení******26.10.2017 08:00Detal
1221.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Technologie pro bubnovou linku******26.10.2017 08:00Detal
1222.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup butylkaučukových rukavic******26.10.2017 08:00Detal
1223.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup materiálu pro dětskou skupinu******26.10.2017 08:00Detal
1224.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vitaminů 80/9/62/2017-5153******26.10.2017 08:00Detal
1225.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vybíjecího zařízení******26.10.2017 08:00Detal
1226.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vánočních čokoládových kolekcí (FKSP)******26.10.2017 08:00Detal
1227.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - doprojektování neveřejných částí kanalizačních přípojek******26.10.2017 08:00Detal
1228.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodání vozidlových radiostanic******26.10.2017 08:00Detal
1229.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava pojízdné zdvihací plošiny MP-27.1******26.10.2017 08:00Detal
1230.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provádění oprav a revizí regálových zakladačů.******26.10.2017 08:00Detal
1231.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sportovní materiál "Winter Survival******26.10.2017 08:00Detal
1232.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZMR č. 28 - Pravidelný úklid kanceláří a společných prostor –...******26.10.2017 08:00Detal
1233.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trubín******26.10.2017 08:00Detal
1234.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výroba postelí - MARNA.******26.10.2017 08:00Detal
1235.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup laminovacích folií******26.10.2017 08:00Detal
1236.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup materiálu k zabezpečení výcviku osob******26.10.2017 08:00Detal
1237.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vánočních kolekcí 80/9/63/2017-5153******26.10.2017 08:00Detal
1238.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup laminátové podpěrné konstrukce******26.10.2017 08:00Detal
1239.PROEBIZ Vypracovanie vlhkostného posudku ******26.10.2017 08:00Wniosek
Detal
1240.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP - Lom u Stříbra******26.10.2017 07:30Detal
1241.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce půdního prostoru - 2.etapa******26.10.2017 00:00Detal
1242.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ústí n. L.-Střekov-oprava obvodového pláště******26.10.2017 00:00Detal
1243.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Žatec opravy pracoviště OŘ UNL******26.10.2017 00:00Detal
1244.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Děčín hlavní nádraží – dílčí oprava výpravní budovy******26.10.2017 00:00Detal
1245.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sanace lokality ČS PHM BENZINA v Přelouči, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – odštěpný závod BENZINA******25.10.2017 23:59Detal
1246.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Supervize akce „Odra - sanace důlních vlivů - Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039******25.10.2017 23:59Detal
1247.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Supervize akce „Odra - sanace důlních vlivů - Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039“ ******25.10.2017 23:59Detal
1248.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chemikálie******25.10.2017 17:00Detal
1249.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová smlouva na dodavatele přepravních služeb včetně přesunu věcí pro účely Magistrátu města Teplice******25.10.2017 17:00Detal
1250.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pneumatiky a disky kol.******25.10.2017 17:00Detal
1251.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provedení preventivně bezpečnostních technických kontrol (PBTK) defibrilátorů DEFIGARD DG 5000 Schiller (2)******25.10.2017 17:00Detal
1252.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kynologický materiál pro figuranta při výcviku psů******25.10.2017 17:00Detal
1253.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kynologický materiál pro výcvik psů******25.10.2017 17:00Detal
1254.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Konferenční židle******25.10.2017 15:00Detal
1255.PROEBIZ Vypracovanie projektovej dokumentácie ES 110/22kV Trebišov – rekonštrukcia rozvodne******25.10.2017 15:00Wniosek
Detal
1256.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vyšetřovací lehátka******25.10.2017 15:00Detal
1257.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Konektory pre pripojenie káblov na priechodky 22 kV rozvádzačov SF6 a NN zvodiče prepätia******25.10.2017 15:00Wniosek
Detal
1258.PROEBIZ Zajištění náhradní autobusové dopravy při výluce dle ROV 53219 v úseku Choceň - Litomyšl ve dnech 6. - 15. listopadu 2017******25.10.2017 14:30Wniosek
Detal
1259.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laboratorní diagnostika******25.10.2017 14:00Detal
1260.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup Pasteurových pipet jednorázových sterilních a nesterilních******25.10.2017 14:00Detal
1261.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UTB – Dodávky zkušebních těles a simulace pro podprojekt Plasty, části Moderní plasty******25.10.2017 14:00Detal
1262.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UTB – Testovací tělesa pro zkoušky lepeného spoje******25.10.2017 14:00Detal
1263.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozkládací křeslo******25.10.2017 14:00Detal
1264.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka terminálového serveru******25.10.2017 14:00Detal
1265.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nastavení systému komunikace a zajištění realizace vzdělávání „Rýmařov - Efektivní otevřený úřad II******25.10.2017 14:00Detal
1266.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nastavení systému komunikace a zajištění realizace vzdělávání „Rýmařov - Efektivní otevřený úřad II“ ******25.10.2017 14:00Detal
1267.PROEBIZ Revize elektrických zařízení - Čechy sever******25.10.2017 14:00Wniosek
Detal
1268.PROEBIZ Zpracování dokumentace „Rekonstrukce horkovodních rozvodů a horkovzdušných jednotek“******25.10.2017 14:00Wniosek
Detal
1269.PROEBIZ Z05 - Výroba lisovací formy NF2******25.10.2017 13:30Wniosek
Detal
1270.PROEBIZ Řetězové kolo s nábojem ******25.10.2017 13:30Wniosek
Detal
1271.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka a montáž CT přístroje******25.10.2017 13:00Detal
1272.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chemikálie pro parazitologické vyšetření******25.10.2017 13:00Detal
1273.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kuchyňských potřeb (14/000439)******25.10.2017 13:00Detal
1274.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Knihy odborné lékařské - české******25.10.2017 13:00Detal
1275.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přenosné ultrazvukové přístroje pro onkogynekologické centrum******25.10.2017 13:00Detal
1276.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup aktivních reproboxů a stojanů******25.10.2017 13:00Detal
1277.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava vozidla T815 S3 6x6.2 Slápěč******25.10.2017 13:00Detal
1278.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Propagační předměty pro Statutární město Ústí nad Labem******25.10.2017 13:00Detal
1279.PROEBIZ Výmena 70 ks interiérových dverí v budove SZŠ Trenčín******25.10.2017 13:00Wniosek
Detal
1280.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úprava maket cvičných padáků******25.10.2017 13:00Detal
1281.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO NNB - zavedení dynamického nákupního systému******25.10.2017 13:00Detal
1282.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Izolátorové väzy pre vonkajšie vedenia VN******25.10.2017 12:00Wniosek
Detal
1283.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KLAZÁŘ - Klasifikace záznamů řeči******25.10.2017 12:00Detal
1284.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Celofánové sáčky.******25.10.2017 12:00Detal
1285.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě******25.10.2017 12:00Detal
1286.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Doplnění kamerového bodu u multifunkčního hřiště, ul. PKH v Litvínově******25.10.2017 12:00Detal
1287.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ K 204 - kalibrace pracovních měřidel******25.10.2017 12:00Detal
1288.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Knihy odborné lékařské - české******25.10.2017 12:00Detal
1289.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Veřejné osvětlení centrum II.etapa – náměstí Slaný******25.10.2017 12:00Detal
1290.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ložní prádlo, pacientské prádlo - dodávka s náhradním plněním******25.10.2017 12:00Detal
1291.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ochranné obleky ringo pro kynologický výcvik******25.10.2017 12:00Detal
1292.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ochranné vesty pro služební psovody******25.10.2017 12:00Detal
1293.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Polštáře a přikrývky******25.10.2017 12:00Detal
1294.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výběrové řízení na nákup technologického vybavení******25.10.2017 12:00Detal
1295.PROEBIZ Servis a príprava koľajovej váhy SCALEX RDW na úradné overenie, asistencia pri úradnom overení******25.10.2017 12:00Wniosek
Detal
1296.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kynšperk - pronájem kantýny******25.10.2017 12:00Detal
1297.PROEBIZ Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r.******25.10.2017 12:00Wniosek
Detal
1298.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce I******25.10.2017 12:00Detal
1299.PROEBIZ NAD-ROV 75026+73378 - (Děčín hl.n.)-Děčín východ-Česká Kamenice-Rumburk (31. 10. 2017 - 30. 11. 2017)******25.10.2017 12:00Wniosek
Detal
1300.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava******25.10.2017 12:00Detal
1301.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018******25.10.2017 12:00Detal
1302.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mobilní překážky pro výcvik služebních psů******25.10.2017 12:00Detal
1303.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Datový kabel, kleště krimpovací a zářivka******25.10.2017 12:00Detal
1304.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Podpora provozu klinického informačního systému FONS Akord******25.10.2017 11:00Detal
1305.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chladící skříň, mikrovlnná trouba******25.10.2017 11:00Detal
1306.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka stolních lamp (000608/2017).******25.10.2017 11:00Detal
1307.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mgr16 - stavební práce II******25.10.2017 11:00Detal
1308.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektromateriál 10/2017******25.10.2017 11:00Detal
1309.PROEBIZ E/68/DIF/2017 Zakup wraz z dostawą szaf przeznaczonych do przechowywania umundurowania oraz wyposażenia specjalistycznego przez funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej******25.10.2017 11:00Wniosek
Detal
1310.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup papíru A4 bílý 3/2017******25.10.2017 11:00Detal
1311.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka nábytku do foyeru Nového divadla******25.10.2017 11:00Detal
1312.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup 4-dílného záchranářského žebříku******25.10.2017 11:00Detal
1313.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup čerpadel******25.10.2017 11:00Detal
1314.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup dekontaminační sprchy******25.10.2017 11:00Detal
1315.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup hasícího pěnidla******25.10.2017 11:00Detal
1316.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup hasícího prášku******25.10.2017 11:00Detal
1317.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kufru s otevíracím nářadím******25.10.2017 11:00Detal
1318.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ochranných masek s brašnami******25.10.2017 11:00Detal
1319.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup OOPP******25.10.2017 11:00Detal
1320.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup osobního dozimetru******25.10.2017 11:00Detal
1321.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup přejezdových gumových můstků******25.10.2017 11:00Detal
1322.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup přetlakového ventilátoru s nástavcem******25.10.2017 11:00Detal
1323.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup prodlužovacích kabelů na bubnu******25.10.2017 11:00Detal
1324.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup spec.hasičského vybavení******25.10.2017 11:00Detal
1325.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup transportních košových nosítek s popruhy******25.10.2017 11:00Detal
1326.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup únikových vyváděcích masek******25.10.2017 11:00Detal
1327.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup upínacích popruhů s ráčnou******25.10.2017 11:00Detal
1328.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vyprošťovacího nářadí******25.10.2017 11:00Detal
1329.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zdravotnického vybavení******25.10.2017 11:00Detal
1330.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úložná kapacita a příslušenství******25.10.2017 11:00Detal
1331.PROEBIZ Zámek visací******25.10.2017 10:15Wniosek
Detal
1332.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojízdný skiaskopický přístroj s C - ramenem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 2017******25.10.2017 10:00Detal
1333.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávky kartonových obalů******25.10.2017 10:00Detal
1334.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dezinfekční přípravek ESO DETERFERRI 1l******25.10.2017 10:00Detal
1335.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka a montáž herních prvků na hřiště, Kroměříž******25.10.2017 10:00Detal
1336.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KOŠ - Rozpoznávání zda je analyzovaný datový tok komprimovaný nebo šifrovaný******25.10.2017 10:00Detal
1337.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení technických nástrojů MŽP******25.10.2017 10:00Detal
1338.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Radiová síť Hradní stráže - pořízení******25.10.2017 10:00Detal
1339.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu - 2. etapa******25.10.2017 10:00Detal
1340.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hotelová kosmetika******25.10.2017 10:00Detal
1341.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Instalatérský materiál (baterie, umyvadla, WC, sprchové hadice, pancéřové hadičky atd.)******25.10.2017 10:00Detal
1342.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kancelářské židle, křesla a drobné interiérové vybavení******25.10.2017 10:00Detal
1343.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kávovar automatický, expresovač******25.10.2017 10:00Detal
1344.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou******25.10.2017 10:00Detal
1345.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí******25.10.2017 10:00Detal
1346.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb******25.10.2017 10:00Detal
1347.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP Radvančický potok ř. km 0,470-0,600******25.10.2017 10:00Detal
1348.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování telekomunikačních služeb******25.10.2017 10:00Detal
1349.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 6 ks nemocničních lůžek a matrací pro infekční odd.******25.10.2017 10:00Detal
1350.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskové služby******25.10.2017 10:00Detal
1351.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení výpočetní techniky 2017******25.10.2017 10:00Detal
1352.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Plzeňského kraje******25.10.2017 10:00Detal
1353.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část 3 – Rozvoj lidských zdrojů******25.10.2017 10:00Detal
1354.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část 1 – Vzdělávání pro krizové situace******25.10.2017 10:00Detal
1355.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Část 2 – Odborné vzdělávání a rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání******25.10.2017 10:00Detal
1356.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka osobního vozidla střední třídy sedan nebo liftback 4x4******25.10.2017 10:00Detal
1357.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Sportovní oblečení******25.10.2017 10:00Detal
1358.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Grafické zpracování, tisk a distribuce měsíčníku Veselské listy v letech 2018 – 2020******25.10.2017 10:00Detal
1359.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úprava kruhových křižovatek - ozelenění******25.10.2017 10:00Detal
1360.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zařízení mobilního informačního systému******25.10.2017 10:00Detal
1361.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava ponorných čerpadel na středisku odkaliště na ZCHÚ******25.10.2017 10:00Detal
1362.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání zaměstnanců: Technik řízení jakosti ve strojírenství******25.10.2017 10:00Detal
1363.PROEBIZ Pořízení výpočetní techniky 2017******25.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1364.PROEBIZ Revize elektrických zařízení - Morava******25.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1365.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka kompostérů, Kroměříž******25.10.2017 10:00Detal
1366.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskopisy:F-TN-894 Příkaz ke zdravotnímu transportu******25.10.2017 10:00Detal
1367.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I/16 Skuhrov, oprava povrchu komunikace******25.10.2017 10:00Detal
1368.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Grafické zpracování, tisk a distribuce měsíčníku Veselské listy v letech 2018 – 2020 ******25.10.2017 10:00Detal
1369.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení technických nástrojů MŽP******25.10.2017 10:00Detal
1370.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava vozidla Multicar M25 4x2******25.10.2017 10:00Detal
1371.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice - vnitřní vybavení (interiér)******25.10.2017 10:00Detal
1372.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mladkov - rekonstrukce a výstavba administrativní budovy č. 2 - PD******25.10.2017 10:00Detal
1373.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Radiová síť hradní stáže - pořízení******25.10.2017 10:00Detal
1374.PROEBIZ Predaj Š - Felícia AB HATCHBACK 5 DVEROVÁ******25.10.2017 09:30Wniosek
Detal
1375.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II******25.10.2017 09:30Detal
1376.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st. hr. (II. etapa)******25.10.2017 09:15Detal
1377.PROEBIZ Doska riadenia náhradný diel na HDV rady 736******25.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1378.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I.tř. Kácení stromů u silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji******25.10.2017 09:00Detal
1379.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kalibrace nabíjecích bloků NZP-40M******25.10.2017 09:00Detal
1380.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku - nábytek II ******25.10.2017 09:00Detal
1381.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku – nábytek II******25.10.2017 09:00Detal
1382.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dům čp. 1345, ul. Míru - rekonstrukce části domu******25.10.2017 09:00Detal
1383.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Montáž neodnímatelného tažného zařízení na vozidlo ŠKODA FABIA II,******25.10.2017 09:00Detal
1384.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ND UAZ******25.10.2017 09:00Detal
1385.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 1 ks užitkového vozidla (II)******25.10.2017 09:00Detal
1386.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OI Olc - zimní pneumatiky, disky******25.10.2017 09:00Detal
1387.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pomocný startovací zdroj******25.10.2017 09:00Detal
1388.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Porcelán se znakem HS******25.10.2017 09:00Detal
1389.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pořízení a servisní podpora dohledového systému SDH sítě ŘLP ČR, s.p.******25.10.2017 09:00Detal
1390.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Znalecký posudek k posouzení nabídkové ceny - Technické zhodnocení APV ISL******25.10.2017 09:00Detal
1391.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - Nákup palet pro pneumatiky na osobní a nákladní vozidla 2017-2018******25.10.2017 09:00Detal
1392.PROEBIZ Potravinársky tovar******25.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1393.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bílina, Jirkov – oprava LB a PB nábřežních zdí******25.10.2017 09:00Detal
1394.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ruční pákový zvedák******25.10.2017 09:00Detal
1395.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rušení materiálu u Hradní stráže******25.10.2017 09:00Detal
1396.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku - nábytek II******25.10.2017 09:00Detal
1397.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2018******25.10.2017 09:00Detal
1398.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Město Mikulov: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (EFEKT)******25.10.2017 09:00Detal
1399.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mosty - osazení zábradelních svodidel******25.10.2017 09:00Detal
1400.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ D1 Lokální oprava AB v km 356 -370 P+L******25.10.2017 09:00Detal
1401.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Státní vlajka ČR******25.10.2017 09:00Detal
1402.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tisk formulářů******25.10.2017 09:00Detal
1403.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ I.tř. Kácení stromů u silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji******25.10.2017 09:00Detal
1404.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17133 - Vysprávky tryskovou metodou na sil. I.tříd a dálnicích v MSK 2017-2020******25.10.2017 09:00Detal
1405.PROEBIZ Válendy pro soudní, DK a III.IK - VZ-2017-000721******25.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1406.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výrobník a vířič chlazených nápojů, váha stolní digitální******25.10.2017 09:00Detal
1407.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup papírových ručníků******25.10.2017 09:00Detal
1408.PROEBIZ Papírové hrany 2017/2018******25.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1409.PROEBIZ Mražená zelenina a mražené polotovary******25.10.2017 08:55Wniosek
Detal
1410.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poradenské činnosti pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci II.******25.10.2017 08:30Detal
1411.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka a montáž zastřešení kompostárny******25.10.2017 08:00Detal
1412.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kuchyňské potřeby******25.10.2017 08:00Detal
1413.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup automatického stolního laboratorního destilačního přístroje bez zásobníku vody******25.10.2017 08:00Detal
1414.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup horolezeckého vybavení******25.10.2017 08:00Detal
1415.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kapaliny do mycího stolu******25.10.2017 08:00Detal
1416.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup polyetylenových folií, pytlů a pásek******25.10.2017 08:00Detal
1417.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup oděvu polního vývojového******25.10.2017 08:00Detal
1418.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ručního nářadí******25.10.2017 08:00Detal
1419.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup šicích strojů na slepý steh******25.10.2017 08:00Detal
1420.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup sportovního materiálu a vybavení posiloven******25.10.2017 08:00Detal
1421.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP Brodec ř.km. 3,300 - 4,000******25.10.2017 08:00Detal
1422.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup spotřebního krejčovského materiálu******25.10.2017 08:00Detal
1423.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zimního sportovního vybavení******25.10.2017 08:00Detal
1424.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava vzorkovnic výbušnin******25.10.2017 08:00Detal
1425.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Příkrývka termoizolační******25.10.2017 08:00Detal
1426.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - Nákup barev, laků, štetců a chemikálií******25.10.2017 08:00Detal
1427.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ VZ 4680 Brno nákup průmyslového vysavače pro úklid prostor******25.10.2017 08:00Detal
1428.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ochranných pracovních prostředků pro svářeče******25.10.2017 08:00Detal
1429.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup PHM prostřednictvím 4 odběrových karet na období 1.1. 2018 do 31.12.2019 .******25.10.2017 08:00Detal
1430.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - Opravy a servis vozidel na podvozku T 815******25.10.2017 08:00Detal
1431.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ RD - revize a opravy hasicích přístrojů******25.10.2017 08:00Detal
1432.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ LFP - "FRM 2017 - obnova serverové základny děkanátu"******25.10.2017 08:00Detal
1433.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací******25.10.2017 08:00Detal
1434.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Analyzátor k detekci fluorescence s příslušenstvím a spotřebním materiálem pro provádění analýz II.******25.10.2017 08:00Detal
1435.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Záruční servis křovinořezů HUSQVARNA******25.10.2017 08:00Detal
1436.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací******25.10.2017 08:00Detal
1437.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava střešního pláště objektu ÚMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7,9******25.10.2017 00:00Detal
1438.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 1 ks vozíku pro měření APK******25.10.2017 00:00Detal
1439.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ chemikálie******24.10.2017 17:00Detal
1440.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ chemikálie - pepsin******24.10.2017 17:00Detal
1441.PROEBIZ Rekonštrukcia predajne 501******24.10.2017 17:00Wniosek
Detal
1442.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekvalifikace: "Školení k získání profesního průkazu řidiče skupiny C - 140 hod.******24.10.2017 17:00Detal
1443.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup sportovního materiálu - II. výzva******24.10.2017 16:30Detal
1444.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup náhradních dílů k nezávislému topení Eberspacher AIRTRONIC D4 24V vozidel Tatra.******24.10.2017 16:00Detal
1445.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup špiček Finntip pro pipety Finnpipette, objem 5-300 µl, nesterilní******24.10.2017 16:00Detal
1446.PROEBIZ RFP - PC AOM******24.10.2017 16:00Wniosek
Detal
1447.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úklidový materiál - II. výzva******24.10.2017 16:00Detal
1448.PROEBIZ Štúdia uskutočniteľnosti implementácie BIG DATA******24.10.2017 15:30Wniosek
Detal
1449.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup mobilních klimatizací******24.10.2017 15:00Detal
1450.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Z předlohy: Defektace a sepsání protokolu o závadách na velkokuchyňského zařízení******24.10.2017 15:00Detal
1451.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Letecké práce pro ASO DUKLA Prostějov******24.10.2017 14:00Detal
1452.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup autožárovek******24.10.2017 14:00Detal
1453.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Snížení energetické náročnosti střediska Přibyslav, realizace 2018******24.10.2017 14:00Detal
1454.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zdravotnického materiálu - náplasťové stehy, sterilní čtverce, obinadla, dezinfekce******24.10.2017 14:00Detal
1455.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odpadkové koše na psí exkrementy******24.10.2017 14:00Detal
1456.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování do technologie na osazování plošných spojů******24.10.2017 14:00Detal
1457.PROEBIZ Revize elektrických zařízení - Čechy jih******24.10.2017 14:00Wniosek
Detal
1458.PROEBIZ poptávkové řízení zajištění NAD dle ROV 93174 Plzeň Žatec (Kaznějov) v termínu 6.-10.11.2017******24.10.2017 14:00Wniosek
Detal
1459.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž na ES Spišská Nová Ves I., rekonštrukcia rozvodne II. etapa******24.10.2017 14:00Wniosek
Detal
1460.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čistící prostředek pro přístroj Dynablot******24.10.2017 14:00Detal
1461.PROEBIZ Čelovka******24.10.2017 13:30Wniosek
Detal
1462.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pufry pro kalibraci a čištění elektrody******24.10.2017 13:30Detal
1463.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba a opravy veřejného osvětlení******24.10.2017 13:00Detal
1464.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany******24.10.2017 13:00Detal
1465.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany******24.10.2017 13:00Detal
1466.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup materiálu k zajištění kontroly teplotního řetězce******24.10.2017 13:00Detal
1467.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup skartovačky pro zahradu******24.10.2017 13:00Detal
1468.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP Borušovský potok, ř. km 0,0-2,4 - doplnění výsadeb******24.10.2017 13:00Detal
1469.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zimních pneumatik pro užitkové vozy******24.10.2017 13:00Detal
1470.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-193 Nákup 7 500 tis. l nafty motorové Arktic 2******24.10.2017 13:00Detal
1471.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební práce na venkovním koupališti Lovosice******24.10.2017 13:00Detal
1472.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracovatel DSP pro rekonstrukci Haly C1 v NZM Čáslav******24.10.2017 13:00Detal
1473.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Údržba a opravy veřejného osvětlení******24.10.2017 13:00Detal
1474.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Školení zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o.******24.10.2017 13:00Detal
1475.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 17-193 Nákup 7 500 tis. l nafty motorové Arktic 2******24.10.2017 13:00Detal
1476.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ LCD monitory******24.10.2017 13:00Detal
1477.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UTB – Systém pro 3D a 2D obrazovou korelaci******24.10.2017 12:30Detal
1478.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ IMPLEMENTACE NAŘÍZENÍ REACH A CLP******24.10.2017 12:30Detal
1479.PROEBIZ Náhradní díly- 17.10******24.10.2017 12:30Wniosek
Detal
1480.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Revitalizace historického jádra města Slaný, Hanžburského ulice******24.10.2017 12:00Detal
1481.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Knihy******24.10.2017 12:00Detal
1482.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ kompletní kola na vozidla Mercedes Benz VITO******24.10.2017 12:00Detal
1483.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kontrola tělovýchovného nářadí******24.10.2017 12:00Detal
1484.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Korektura anglického manuskriptu******24.10.2017 12:00Detal
1485.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Královéhradeckého kraje******24.10.2017 12:00Detal
1486.PROEBIZ Pronájem a umístění dopravních značek k výlukám ČD******24.10.2017 12:00Wniosek
Detal
1487.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP Pravětínský ř. km 0,3 - 1,7******24.10.2017 12:00Detal
1488.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ UTB – Dodávka rychlostní termokamery s chlazeným fotonovým detektorem******24.10.2017 12:00Detal
1489.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje******24.10.2017 12:00Detal
1490.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění specifických odborných služeb podporující zavedení Cochemského principu do praxe******24.10.2017 12:00Detal
1491.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Služby spojené s údržbou města Ostrov******24.10.2017 12:00Detal
1492.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka mobilních telefonních přístrojů******24.10.2017 12:00Detal
1493.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OS Jihlava - Revitalizace kamerového systému******24.10.2017 12:00Detal
1494.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání zaměstnanců: Odborné školení ? akademie kvality******24.10.2017 12:00Detal
1495.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vzdělávání zaměstnanců: Odborné školení – akademie kvality ******24.10.2017 12:00Detal
1496.PROEBIZ Zajištění NAD dle ROV 93175******24.10.2017 12:00Wniosek
Detal
1497.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o.******24.10.2017 12:00Detal
1498.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rekonstrukce volných bytů - XIX ******24.10.2017 12:00Detal
1499.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Služby spojené s údržbou města Ostrov******24.10.2017 12:00Detal
1500.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Laboratorní přístroje******24.10.2017 11:40Detal
1501.PROEBIZ Odprodej cívky ze svařovacích drátů******24.10.2017 11:40Wniosek
Detal
1502.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Lambda exonuclease******24.10.2017 11:30Detal
1503.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení******24.10.2017 11:30Detal
1504.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ G - 205 oprava myčky MIELE******24.10.2017 11:00Detal
1505.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ IKEM - Dodávka přenosných počítačů******24.10.2017 11:00Detal
1506.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ IT komponenty 10/2017******24.10.2017 11:00Detal
1507.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 068TM - Dodávka tonerů (nové, originál)******24.10.2017 11:00Detal
1508.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice******24.10.2017 11:00Detal
1509.PROEBIZ E/65/DIF/2017 Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych typu laptop ******24.10.2017 11:00Wniosek
Detal
1510.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Stavební úpravy bytového domu Dolní 428 a 433 Frenštát p. R.******24.10.2017 11:00Detal
1511.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o.******24.10.2017 11:00Detal
1512.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o.******24.10.2017 11:00Detal
1513.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup Techniky******24.10.2017 11:00Detal
1514.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Fetoskopická optika pro Centrum fetální medicíny******24.10.2017 11:00Detal
1515.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Fetoskopická optika pro Centrum fetální medicíny******24.10.2017 11:00Detal
1516.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpracování zadávacích podmínek a organizace výběrových řízení ÚHKT ******24.10.2017 11:00Detal
1517.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování telekomunikačních služeb v mobilních sítích v roce 2018******24.10.2017 11:00Detal
1518.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ PCR pracovní stanice pro práci s RNA ******24.10.2017 11:00Detal
1519.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ stomatologický materiál******24.10.2017 11:00Detal
1520.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Systém pro kultivaci buněčných kultur v definované atmosféře******24.10.2017 11:00Detal
1521.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Systém pro kultivaci buněčných kultur v definované atmosféře******24.10.2017 11:00Detal
1522.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Alteplasa******24.10.2017 10:50Detal
1523.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Antithrombin III******24.10.2017 10:50Detal
1524.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Bexaroten******24.10.2017 10:50Detal
1525.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Botulotoxin******24.10.2017 10:50Detal
1526.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Denosumab******24.10.2017 10:50Detal
1527.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Imunoglobuliny******24.10.2017 10:50Detal
1528.PROEBIZ Zabezpečenie tlače predpisu V 15/I - 3. zmena ******24.10.2017 10:30Wniosek
Detal
1529.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Ethanol, NaOH******24.10.2017 10:15Detal
1530.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Rozváděč páteřní jištěný******24.10.2017 10:00Detal
1531.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost******24.10.2017 10:00Detal
1532.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ DODÁVKA KOMPONENT PRO SYSTÉMOVOU INFRASTRUKTURU MSC2007******24.10.2017 10:00Detal
1533.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poskytování služeb aktuálního monitoringu medií včetně přístupu do mediálního archivu******24.10.2017 10:00Detal
1534.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kuchyňské dřezy******24.10.2017 10:00Detal
1535.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Kultivační média pro bunečné linie******24.10.2017 10:00Detal
1536.PROEBIZ Elektroinstalační materiál******24.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1537.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Hlavní náměstí 21 - rekonstrukce kanalizace******24.10.2017 10:00Detal
1538.PROEBIZ Výběrové řízení válcovaného materiálu ******24.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1539.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Krizová připravenost - zdravotnické pomůcky******24.10.2017 10:00Detal
1540.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Týniště nad Orlicí - multifunkční hala - rekonstrukce - PD******24.10.2017 10:00Detal
1541.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Lovosice, Hřbitov - bezodtoková jímka splaškových vod******24.10.2017 10:00Detal
1542.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup barových stolů******24.10.2017 10:00Detal
1543.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin******24.10.2017 10:00Detal
1544.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin******24.10.2017 10:00Detal
1545.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výměna výplní-Vlašimská ul. čp. 1796 a 1921-8, Benešov******24.10.2017 10:00Detal
1546.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup plechových garáží******24.10.2017 10:00Detal
1547.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ“ ******24.10.2017 10:00Detal
1548.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Angiografický systém******24.10.2017 10:00Detal
1549.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka AFM systému******24.10.2017 10:00Detal
1550.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka AFM systému******24.10.2017 10:00Detal
1551.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění dodávky 5 ks přenosných infračervených spektrometrů pro CS ČR II******24.10.2017 10:00Detal
1552.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OS Opava - rozšíření parkovací plochy******24.10.2017 10:00Detal
1553.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ******24.10.2017 10:00Detal
1554.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka vozidla komunální údržby do 7,5 tuny s příslušenstvím******24.10.2017 10:00Detal
1555.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pojištění vrtulníku W-3A Sokol na rok 2018 (1)******24.10.2017 10:00Detal
1556.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup kabelu HDMI******24.10.2017 10:00Detal
1557.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CP1703 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí******24.10.2017 10:00Detal
1558.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vyčištění balkonů od holubího trusu ve VUZ Hradec Králové******24.10.2017 10:00Detal
1559.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Produkty BIO-RAD******24.10.2017 10:00Detal
1560.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zdravotnického materiálu - hemostatická gáza, hrudní chlopeň, popáleninový balíček******24.10.2017 10:00Detal
1561.PROEBIZ Svítidla+zdroje******24.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1562.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CP1703 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí******24.10.2017 10:00Detal
1563.PROEBIZ Čistenie prehliadkových kanálov a kanalizácie na pracovisku RD SNVV******24.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1564.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava a servis horských, silničních a cestovní pánských kol.******24.10.2017 10:00Detal
1565.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ FN Motol – obnova RTG/CT******24.10.2017 10:00Detal
1566.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Čerstvé hovězí a vepřové maso ******24.10.2017 10:00Detal
1567.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 11392017. Dodávka a instalace interaktivní techniky – MŠ Hutnická******24.10.2017 10:00Detal
1568.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mobilní a fixní hlasové a mobilní datové služby pro Město Pelhřimov******24.10.2017 10:00Detal
1569.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Úprava vzduchotechniky č. 13 v budově ústředí ČNB II******24.10.2017 10:00Detal
1570.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ KHS JmK prodloužení 250 licencí MS office 365 Business******24.10.2017 10:00Detal
1571.PROEBIZ Hutní materiál nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1572.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2018******24.10.2017 10:00Detal
1573.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nájem optických vláken******24.10.2017 10:00Detal
1574.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia******24.10.2017 10:00Detal
1575.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zajištění dodávky 5 ks přenosných infračervených spektrometrů pro CS ČR II******24.10.2017 10:00Detal
1576.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ CC - dezinfekční prostředek Dr. Schutz na marmoleum******24.10.2017 10:00Detal
1577.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nátěr střešního pláště z FeZn plechu na budově XN******24.10.2017 10:00Detal
1578.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava a zprovoznění EPS******24.10.2017 10:00Detal
1579.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nové VO ul. Vodní, PKH vnitroblok č.p.1042-1048, 1620-1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově - projektová dokumentace******24.10.2017 10:00Detal
1580.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nátěr střešního pláště z FeZn plechu na budově XN******24.10.2017 10:00Detal
1581.PROEBIZ Následné overenie koľajovej váhy ******24.10.2017 10:00Wniosek
Detal
1582.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Domácí elektrospotřebiče******24.10.2017 10:00Detal
1583.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Elektro materiál******24.10.2017 09:30Detal
1584.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP Lověšický p., ř.km 0,400 – 1,050******24.10.2017 09:30Detal
1585.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP Štípský potok II, ř. km 0,000-0,600******24.10.2017 09:30Detal
1586.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ 106_KV_Akustická kamera s analyzátorem******24.10.2017 09:30Detal
1587.PROEBIZ Nářadí nabídky do 24. 10. 2017******24.10.2017 09:30Wniosek
Detal
1588.PROEBIZ Příslušenství k hadicím nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:30Wniosek
Detal
1589.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Chladničky a mrazničky 09 2017******24.10.2017 09:00Detal
1590.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a kuchyně Skuteč******24.10.2017 09:00Detal
1591.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mobilní telefon******24.10.2017 09:00Detal
1592.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mycí prostředek na nádobí a povrchy******24.10.2017 09:00Detal
1593.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup PC komponentů, příslušenství a síťových prvků 2017" ******24.10.2017 09:00Detal
1594.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Územní studie veřejných prostranství ulic Sokolská – Zámečnická - opakovaná zakázka******24.10.2017 09:00Detal
1595.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava datového sálu Na Perštýně******24.10.2017 09:00Detal
1596.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Pytle na odpad.******24.10.2017 09:00Detal
1597.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OS Nový Jičín - češtění koberců******24.10.2017 09:00Detal
1598.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Služby mobilního operátora 2018-2019******24.10.2017 09:00Detal
1599.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Spojovací chodník k VÚH Havířov - zpracování projektové dokumentace******24.10.2017 09:00Detal
1600.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Virtualizační servery pro pobočky ÚHÚL******24.10.2017 09:00Detal
1601.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vozíky******24.10.2017 09:00Detal
1602.PROEBIZ Betónové výrobky, Betón******24.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1603.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Autobusová přeprava osob dne 8. 11. 2017******24.10.2017 09:00Detal
1604.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Servis, opravy a STK vozidel******24.10.2017 09:00Detal
1605.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Mobilní telefon******24.10.2017 09:00Detal
1606.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Autobusová přeprava osob dne 8. 11. 2017******24.10.2017 09:00Detal
1607.PROEBIZ Náhradní díly kompresorů nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1608.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskopis:F-TN-897 Poukaz na vyšetření-ošetření K******24.10.2017 09:00Detal
1609.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Tiskopisy:F-TN-892 Dekurz tvrdý******24.10.2017 09:00Detal
1610.PROEBIZ Spojovací materiál nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1611.PROEBIZ Náhradní díly čerpadla nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1612.PROEBIZ Sáčky do vysavače nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1613.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup PC komponentů, příslušenství a síťových prvků 2017******24.10.2017 09:00Detal
1614.PROEBIZ Válečky dopravníkové nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Wniosek
Detal
1615.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Vsázková pec pro pájení přetavením******24.10.2017 09:00Detal
1616.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Výkon činnosti BOZP a TDS na realizaci Objektu zázemí v areálu Nového rybníka******24.10.2017 09:00Detal
1617.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup pytlů na odpad******24.10.2017 09:00Detal
1618.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ OSZ Kolín - sanace budovy******24.10.2017 09:00Detal
1619.PROEBIZ Dodávka kompotů a sterilované zeleniny******24.10.2017 08:55Wniosek
Detal
1620.PROEBIZ Zváracia technika bezpečnostné prvky a príslušenstvo - ******24.10.2017 08:45Wniosek
Detal
1621.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka inertního posypového materiálu v roce 2017-2018******24.10.2017 08:30Detal
1622.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Modernizace výtahů - Příbram VIII/101 - 102******24.10.2017 08:30Detal
1623.PROEBIZ Dodávka náhradních dílů pro drtič NORDBERG NW 110 a kuželový drtič HP 200 SH do Těškova******24.10.2017 08:30Wniosek
Detal
1624.PROEBIZ Náhradní díly převodovek nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 08:30Wniosek
Detal
1625.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi******24.10.2017 08:15Detal
1626.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi******24.10.2017 08:15Detal
1627.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Provedení kontroly, servisu a revize plošiny manipulační, vysoko a nízkozdvižných vozíků.******24.10.2017 08:00Detal
1628.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup chladniček a chladící skříně******24.10.2017 08:00Detal
1629.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup materiálu k prezentaci základny (3)******24.10.2017 08:00Detal
1630.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup mikrovlnné trouby******24.10.2017 08:00Detal
1631.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ručního elektrického nářadí******24.10.2017 08:00Detal
1632.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup sportovního oblečení a obuvi******24.10.2017 08:00Detal
1633.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup terčů pepper - popper******24.10.2017 08:00Detal
1634.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup vybaveného kufru pro hasičské vozy - elektřina******24.10.2017 08:00Detal
1635.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup zachycovacích postrojů pro lanový přístup, speleo vaků, přileb******24.10.2017 08:00Detal
1636.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava vozidla AVIA A60-L – SKVP, VPZ 396-53-77******24.10.2017 08:00Detal
1637.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Realizace výstavního projektu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu s názvem "Labyrintem českých ději******24.10.2017 08:00Detal
1638.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Dodávka novorozeneckého inkubátoru******24.10.2017 08:00Detal
1639.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Zpevněná plocha u tenisové haly, Havlíčkův Brod******24.10.2017 08:00Detal
1640.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup ochranných pracovních prostředků.******24.10.2017 08:00Detal
1641.PROEBIZ Zabezpečenie servisnej starostlivosti o prostriedky IT ******24.10.2017 08:00Wniosek
Detal
1642.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Odstranění havarijního stavu venkovních rozvodů vody******24.10.2017 08:00Detal
1643.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup polních lehátek******24.10.2017 08:00Detal
1644.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ BP Černošínský potok******24.10.2017 07:30Detal
1645.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Poptávka k předložení cenové nabídky na dodávku osobního automobilu pro městskou policii******24.10.2017 00:00Detal
1646.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava výtluků na MK studenou balenou během zimního období - 11/2017 - 03/2018******24.10.2017 00:00Detal
1647.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava záložního zdroje 400V SZZ žst. Praha Holešovice******24.10.2017 00:00Detal
1648.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ SW pro řízení veřejných zakázek******24.10.2017 00:00Detal
1649.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Oprava TNS Ostrava Svinov******24.10.2017 00:00Detal
1650.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Nákup lyžařského oblečení a sportovní obuvi******23.10.2017 17:00Detal
1651.Zamówienia publiczne spoza środowiska PROEBIZ Náhradní díly na T-815, T-810 a DVHM 3522.******23.10.2017 17:00Detal