PROebiz
NAR
Tobogan
Templates
Coloring
Katalog BASE
Profily zadavatelů
FSA
Construction (9)
Transport infrastructure construction
Plumbing materials and work
Painting work and painting personnel
Building materials
Construction work, renovation and registration
Construction equipment
Repair of pipelines and gas pipelines
Water supply network construction
Other
Food and Beverages (7)
Bread, pastry and bakery products
Meat and meat products
Milk and dairy products
Beverages
Fruit and vegetables
Fish and fish products
Other
Machinery, equipment, tools (22)
Pumps and compressors
Conveyor belts, crushing machines
Hydraulic equipment, tools and accessories
Bearings, oil seals
Handling equipment, forklift trucks
Measuring Instruments
Spare parts
Tools and instruments
Oils and lubricants
Repair and maintenance
Pneumatic equipment, machinery and rollers
Industrial automation, technology solutions and innovation
Industrial machinery
Control and automation systems
General fasteners
Welding materials and services
Gaskets, valves
Lifts, escalators and platforms
Ventilation, air-conditioning
Security equipment, fire extinguishers and fire-fighting equipment
Agricultural machinery
Other
Computers, IT and telecommunications services (6)
Computer hardware & peripherals
IT and Internet
Computer services
Software & Information systems
Telecommunications services and equipment
Other
Office (5)
Office accessories
Office printing and printing solutions
Furniture
Paper
Other
Metallurgical materials, metals and alloys (8)
Metal production and metal finishing
Metals, stainless steel, alloys and castings
Sheet metal
Flanges, elbows
Tubes and pipes
Chains
Rods and wires
Other
Transport services, cars/vehicles and accessories (9)
Commercial passenger vehicles and services
Courier services
Commercial goods vehicles
Company cars
Tyres
Service, repair, spare parts and accessories
Road transport
Railway transport
Other
Electrical and Electronic equipment (9)
Batteries, accumulators and motors
Electrical installation work
High voltage electrical equipment, masts, pylons
Insulators and other electronic equipment
Repairs and Spares
Lighting
Transformers
Wires, cables and switchgear
Other
Health (6)
Medicaments and pharmaceuticals
Instruments and equipment
Health Services
Medical material
Medical furniture
Other
Energy, fuel (5)
Electricity
Fuel
Gas
Boilers, boiler rooms, heat exchangers, heat pumps, solar panels
Other
Cleaning, cleaning services (6)
Cleaning and hygiene equipment
Industrial and chemical cleaning
Road management and maintenance
Cleaning services
Cleaning equipment
Other
Chemistry (7)
Paints, thinners and varnishes
Chemicals
Chemical equipment
Calibration mixtures
Laboratory equipment, accessories, furniture and appliances
Technical gases
Other
Waste Management (5)
Secondary raw materials
Communal waste
Disposal of hazardous waste
Scrap and scrap metal
Other
Packages (5)
Wooden containers and pallets
Cardboard boxes
Plastic containers and foils
Metal packaging
Other
Marketing, Advertising and Printing (3)
Advertising, promotional items
Printing, printing services
Other
Financial services, insurance (5)
Financial Services
Insurance
Accounting
Legal services
Other
Other services (11)
Security and patrol services
Health and safety at work services
Environmental management and services
Fire prevention, fire-fighting materials and services
Translation and interpretation services
Real Estate and warehouse Services
Inspection of electrical machinery and gas appliances
Services recruitment agencies
Education and Conference
Books, magazines, educational material
Other
Personal protective equipment (2)
Personal protective equipment
Safety ropes and accessories
Civil engineering (5)
Geological and geodetic work
Design and approval documentation for energy projects
Project and approval documentation
Expert and auditing services
Other
Other (10)
Wood, wood products
Electronics
Kitchen utensils and equipment
Plastics and plastic products
Glass and glass products
Test category
Textiles
Accommodation, food services and leisure activities
Animals and Veterinary Services
Other
Selling categories (9)
Financial claims (debts)
Real estate
Scrap, scrap metal, stainless steel and castings
Secondary raw materials
Motor vehicles
Computer hardware and office equipment
Plastics
Machinery and accessories
Other
Name of tenderpromoterDeadlinedocumentation
1.Non-PROEBIZ public tender Dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství II (DNS)******24.04.2021 00:00Detail
2.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky běžné výpočetní techniky******31.12.2020 23:59Detail
3.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny******31.12.2020 00:00Detail
4.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje na období let 2017-2020******31.12.2020 00:00Detail
5.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na prostředky ICT pro rok 2017-2020******31.12.2020 00:00Detail
6.Non-PROEBIZ public tender Nákup nábytku******14.12.2020 16:00Detail
7.Non-PROEBIZ public tender Likvidace klestu (DNS)******15.11.2020 00:00Detail
8.Non-PROEBIZ public tender 2168: Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství (otevřené řízení, dodávky )******16.09.2020 23:59Detail
9.Non-PROEBIZ public tender Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství******16.09.2020 23:59Detail
10.Non-PROEBIZ public tender Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, III. etapa******01.09.2020 09:00Detail
11.Non-PROEBIZ public tender Zhotovení publikace k 80. výročí Baťova kanálu******14.08.2020 09:00Detail
12.Non-PROEBIZ public tender Dodávky terénních automobilů včetně pick-up******31.05.2020 00:00Detail
13.Non-PROEBIZ public tender Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce******16.03.2020 00:00Detail
14.Non-PROEBIZ public tender Nákup reklamních a propagačních předmětů k zajištění obchodních aktivit ČP OZ ICTs******29.02.2020 00:00Detail
15.PROEBIZ Projekční práce a inženýrské služby - kvalifikační řízení******31.12.2019 10:00Request
Detail
16.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na centrální dodávky mobilních telefonů pro roky 2016-2019******31.12.2019 00:00Detail
17.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019******31.12.2019 00:00Detail
18.Non-PROEBIZ public tender Dodávky multifunkčních zařízení******18.11.2019 00:00Detail
19.Non-PROEBIZ public tender Dodávky tištěných propagačních a informačních materiálů a knihařských a kartonážských služeb pro reklamní a propagační účely - zavedení NS******30.10.2019 17:00Detail
20.Non-PROEBIZ public tender Nákup zařízení pro ukládání a archivaci dat k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit******28.10.2019 00:00Detail
21.Non-PROEBIZ public tender Nákup serverových technologií k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit******28.10.2019 00:00Detail
22.Non-PROEBIZ public tender DNS na tiskařské služby pro UHK******02.08.2019 00:00Detail
23.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky AV pro UHK******22.06.2019 00:00Detail
24.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky IT pro UHK******20.06.2019 00:00Detail
25.Non-PROEBIZ public tender Dodávky mobilních telefonů a příslušenství (DNS) – II. zadání******15.06.2019 00:00Detail
26.Non-PROEBIZ public tender Odchovna jalovic******06.06.2019 10:00Detail
27.Non-PROEBIZ public tender Asanace lesních pozemků kontaminovaných pyrotechnickým materiálem – lokalita Boří les******07.05.2019 00:00Detail
28.Non-PROEBIZ public tender Dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství (DNS)******21.04.2019 00:00Detail
29.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******06.04.2019 00:00Detail
30.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******06.04.2019 00:00Detail
31.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky laboratorních přístrojů pro UHK******31.03.2019 00:00Detail
32.Non-PROEBIZ public tender Tiskařské služby******16.03.2019 00:00Detail
33.Non-PROEBIZ public tender Laboratorní nábytek******06.03.2019 14:00Detail
34.Non-PROEBIZ public tender Školní nábytek******06.03.2019 10:30Detail
35.Non-PROEBIZ public tender Kancelářský nábytek******06.03.2019 08:00Detail
36.Non-PROEBIZ public tender Školní nábytek******06.03.2019 00:00Detail
37.Non-PROEBIZ public tender Kancelářský nábytek******06.03.2019 00:00Detail
38.Non-PROEBIZ public tender Laboratorní nábytek******06.03.2019 00:00Detail
39.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******02.03.2019 00:00Detail
40.Non-PROEBIZ public tender Dodávky zámečnického materiálu 2017 - 2018******28.02.2019 00:00Detail
41.Non-PROEBIZ public tender Propagační předměty******16.01.2019 00:00Detail
42.PROEBIZ Usługa przeglądu Systemu Sygnalizacji Pożaru Schrack SECONET******08.10.2018 11:00Request
Detail
43.Non-PROEBIZ public tender Diskové pole Synology******02.10.2018 14:00Detail
44.Non-PROEBIZ public tender Z předlohy: síťová karta pro UPS EATON 5P******12.09.2018 09:00Detail
45.Non-PROEBIZ public tender Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová dohoda) - LZ Židlochovice 2018******01.09.2018 15:00Detail
46.Non-PROEBIZ public tender EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov – zateplení objektu/ opakované řízení******01.09.2018 10:00Detail
47.Non-PROEBIZ public tender III/17719 Dožice - Mladý Smolivec******23.08.2018 08:30Detail
48.Non-PROEBIZ public tender Rampa a plošina OACB******14.08.2018 13:00Detail
49.Non-PROEBIZ public tender Opravy opěrných zdí - PD******07.08.2018 09:30Detail
50.Non-PROEBIZ public tender Komunikace k bytovým domům******03.08.2018 11:00Detail
51.Non-PROEBIZ public tender Krnov - Rozšíření MKDS o mobilní kameru******12.07.2018 10:00Detail
52.Non-PROEBIZ public tender Nákup plynového grilu 204-17******11.07.2018 08:00Detail
53.Non-PROEBIZ public tender Výměna vodoměrů v bytových domech v majetku města Krnova******06.06.2018 10:00Detail
54.Non-PROEBIZ public tender Huštěnovický potok, km 0,000-2,040 odstranění nánosů - projektová dokumentace******06.06.2018 09:00Detail
55.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******26.05.2018 00:00Detail
56.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******26.05.2018 00:00Detail
57.Non-PROEBIZ public tender Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a UNI Hobby, Zlín – Louky******23.05.2018 13:00Detail
58.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí******23.05.2018 00:00Detail
59.Non-PROEBIZ public tender EOÚ - MŠ Žešov, Prostějov******11.05.2018 09:00Detail
60.Non-PROEBIZ public tender Tiskopisy:F-TN-997 Žádanka o vyprání prádla******04.05.2018 08:00Detail
61.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******04.05.2018 00:00Detail
62.Non-PROEBIZ public tender Pojízdná lehátka******03.05.2018 10:00Detail
63.Non-PROEBIZ public tender Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2017 - 2018******30.04.2018 09:00Detail
64.Non-PROEBIZ public tender 029_LS_Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby******29.04.2018 00:00Detail
65.Non-PROEBIZ public tender MŠ Čechovice – rekonstrukce, zvýšení kapacity******21.04.2018 09:00Detail
66.Non-PROEBIZ public tender Označení vozidel, poboček a ostatních prostředků České pošty, s.p.******12.04.2018 10:00Detail
67.Non-PROEBIZ public tender Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému pro ZZSPK 2017******08.03.2018 10:00Detail
68.Non-PROEBIZ public tender Propagační předměty******31.01.2018 00:00Detail
69.Non-PROEBIZ public tender Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech******29.01.2018 09:45Detail
70.Non-PROEBIZ public tender Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech******29.01.2018 09:45Detail
71.Non-PROEBIZ public tender Čisticí a úklidové prostředky******16.01.2018 00:00Detail
72.Non-PROEBIZ public tender GO kremační pece******31.12.2017 00:00Detail
73.Non-PROEBIZ public tender Výběrové řízení na dodavatele zkušebních strojů pro zkoušky tečení******31.12.2017 00:00Detail
74.Non-PROEBIZ public tender Revize a opravy tepelných čerpadel a plynových spotřebičů******30.12.2017 10:00Detail
75.Non-PROEBIZ public tender MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant******18.12.2017 10:00Detail
76.Non-PROEBIZ public tender Náložky hodnostní******18.12.2017 10:00Detail
77.Non-PROEBIZ public tender Jmenovky textilní******18.12.2017 10:00Detail
78.Non-PROEBIZ public tender Jmenovky textilní******18.12.2017 10:00Detail
79.PROEBIZ Koloniální zboží II.část na I.Q.2017******16.12.2017 10:00Request
Detail
80.Non-PROEBIZ public tender Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček******15.12.2017 11:00Detail
81.PROEBIZ Koloniální zboží I.část na I.Q.2017 ******15.12.2017 10:00Request
Detail
82.Non-PROEBIZ public tender Přeprava 25% čpavkové vody******15.12.2017 00:00Detail
83.Non-PROEBIZ public tender ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU******08.12.2017 15:00Detail
84.Non-PROEBIZ public tender ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH TERMINÁL VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU******08.12.2017 15:00Detail
85.Non-PROEBIZ public tender Správa WAN******04.12.2017 10:30Detail
86.Non-PROEBIZ public tender Dodávky analyzátorů kvality el.napětí pro měření v napěťových úrovních vvn ,vn, nn******04.12.2017 10:00Detail
87.Non-PROEBIZ public tender Výměna 2 kusů kogeneračních jednotek na kotelně Hlouška a zajištění výkonu inženýrské činnosti******01.12.2017 09:00Detail
88.Non-PROEBIZ public tender Sportovní výstroj******30.11.2017 10:00Detail
89.Non-PROEBIZ public tender JEDNOTNÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ OSÁDEK V TERÉNU******30.11.2017 10:00Detail
90.Non-PROEBIZ public tender Sportovní výstroj******30.11.2017 10:00Detail
91.Non-PROEBIZ public tender Metodika zjištění chemické profilace drog******30.11.2017 09:00Detail
92.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - pojištění majetku******28.11.2017 13:00Detail
93.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – dodávky náhrad kolenních kloubů II******28.11.2017 10:00Detail
94.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – dodávky aspiračních trnů******27.11.2017 10:00Detail
95.Non-PROEBIZ public tender D46 MÚK Olšany******27.11.2017 10:00Detail
96.Non-PROEBIZ public tender Elektronický terč pro PDS - nákup******27.11.2017 08:00Detail
97.Non-PROEBIZ public tender SOUTĚŽ – FRANTIŠEK DRTIKOL******24.11.2017 13:00Detail
98.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace parku Velké Meziříčí******24.11.2017 13:00Detail
99.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace parku Nové Syrovice******24.11.2017 12:00Detail
100.Non-PROEBIZ public tender Kompletní dodávka a výstavba stánku na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD A REGION WORLD 2018******24.11.2017 12:00Detail
101.Non-PROEBIZ public tender Dodávka sad pro inkontinenci pro oblastní nemocnice založené Středočeským krajem******24.11.2017 10:00Detail
102.Non-PROEBIZ public tender Dozimetrie relativní pro terapeutické ozařovače******23.11.2017 13:00Detail
103.Non-PROEBIZ public tender Dozimetrie relativní pro terapeutické ozařovače******23.11.2017 13:00Detail
104.Non-PROEBIZ public tender Dodávky spotřebního materiálu pro vyšetření parametrů humorální imunity metodou enzymové imunoanalýzy s výpůjčkou analytického systému ******23.11.2017 11:00Detail
105.Non-PROEBIZ public tender Dodávka hmotnostního spektrometru******23.11.2017 10:00Detail
106.Non-PROEBIZ public tender Restaurování vybavení Letenského kolotoče******23.11.2017 10:00Detail
107.Non-PROEBIZ public tender Návrh a dodávka herní atrakce - vodního prvku ******23.11.2017 10:00Detail
108.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka operačního a vyšetřovacího stolu******23.11.2017 09:00Detail
109.Non-PROEBIZ public tender Ochrana osob v blízkosti výbuchu******23.11.2017 09:00Detail
110.Non-PROEBIZ public tender Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2018 s využitím technologie HSM a lanovek******23.11.2017 08:00Detail
111.Non-PROEBIZ public tender Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov******22.11.2017 16:00Detail
112.Non-PROEBIZ public tender Dodávka svařovacích trenažérů, svařovacích zdrojů a dalšího vybavení svářecích dílen v rámci projektu „Modernizace výuky svařování******22.11.2017 12:15Detail
113.Non-PROEBIZ public tender V402-modernizace (P.0453), stavebně-montážní práce******22.11.2017 12:00Detail
114.Non-PROEBIZ public tender V413/416 - smyčka HBM (P.0312), stavebně-montážní práce******22.11.2017 12:00Detail
115.Non-PROEBIZ public tender Pořízení systému pomoci na vyžádání pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje******22.11.2017 11:45Detail
116.Non-PROEBIZ public tender Čepice služební a večerní******22.11.2017 10:00Detail
117.Non-PROEBIZ public tender Čepice služební a večerní******22.11.2017 10:00Detail
118.Non-PROEBIZ public tender Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod******22.11.2017 09:15Detail
119.Non-PROEBIZ public tender Kardiostimulátory pro jihočeské nemocnice******22.11.2017 09:00Detail
120.Non-PROEBIZ public tender Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)******22.11.2017 09:00Detail
121.Non-PROEBIZ public tender Domov pro seniory Horažďovice - stavební část******22.11.2017 09:00Detail
122.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno – stavební práce II******21.11.2017 13:00Detail
123.Non-PROEBIZ public tender Vybavení pro mikrobiologické oddělení - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín******21.11.2017 13:00Detail
124.Non-PROEBIZ public tender FIT-1702 Dodávka IT - servery, storage, centrální firewall******21.11.2017 10:00Detail
125.Non-PROEBIZ public tender Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR******21.11.2017 10:00Detail
126.Non-PROEBIZ public tender Opravy vozidel a dodávky ND pro vozy zahraničních značek******21.11.2017 10:00Detail
127.Non-PROEBIZ public tender Dodávka zemního plynu pro Správu Pražského hradu na jeden rok******21.11.2017 10:00Detail
128.Non-PROEBIZ public tender Spektrální průtokový cytometr******21.11.2017 10:00Detail
129.Non-PROEBIZ public tender Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov - dodávka síťové infrastruktury******21.11.2017 10:00Detail
130.Non-PROEBIZ public tender III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ******21.11.2017 10:00Detail
131.Non-PROEBIZ public tender III/15286 Brno, Slatina obchvat DÚR, IČ******21.11.2017 10:00Detail
132.Non-PROEBIZ public tender Provádění lesnických činností s prodejem dříví "při pni" - LS H.Blatná a M.Albrechtice 2018******21.11.2017 10:00Detail
133.Non-PROEBIZ public tender Servis, opravy a údržba sanitních, dodávkových a osobních vozidel******21.11.2017 10:00Detail
134.Non-PROEBIZ public tender Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu******21.11.2017 10:00Detail
135.Non-PROEBIZ public tender ZAJIŠŤOVÁNÍ PROVOZU, POSKYTOVÁNÍ SERVISU A PROVÁDĚNÍ REVIZÍ V CENTRU BIOCEV******21.11.2017 10:00Detail
136.Non-PROEBIZ public tender Dodávka CNC ohraňovacího a vysekávacího lisu pro firmu PPI - protipožární dveře s.r.o.******21.11.2017 10:00Detail
137.Non-PROEBIZ public tender Materiál pro endoskopický odběr žil******21.11.2017 09:00Detail
138.Non-PROEBIZ public tender Systém pro analýzu textových dat******21.11.2017 09:00Detail
139.Non-PROEBIZ public tender POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZADAVATELE ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ LETECKÉ ODPOVĚDNOSTI ZADAVATELE ZA ŠKODU******21.11.2017 09:00Detail
140.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň - Dodávka ultrasonografické techniky nejvyšší třídy 2017******21.11.2017 09:00Detail
141.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.******21.11.2017 09:00Detail
142.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tramvajových kolejnic******21.11.2017 09:00Detail
143.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tramvajových kolejnic******21.11.2017 09:00Detail
144.Non-PROEBIZ public tender Dodávky náhradních dílů pro osobní vozidla značky Škoda a Volkswagen******21.11.2017 09:00Detail
145.Non-PROEBIZ public tender Těžba a přibližování harvestrovou technologií 2018******21.11.2017 08:00Detail
146.Non-PROEBIZ public tender Opto-mechanical design services 2 - II******20.11.2017 14:00Detail
147.Non-PROEBIZ public tender Realizace bezpečnostní signalizace v DZR Terezín******20.11.2017 14:00Detail
148.Non-PROEBIZ public tender Dodávka technologické linky na drcení kameniva II******20.11.2017 14:00Detail
149.Non-PROEBIZ public tender II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD******20.11.2017 13:00Detail
150.Non-PROEBIZ public tender  II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD******20.11.2017 13:00Detail
151.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce mostu ev. č. 1c-M1 z Mostu do Rudolic******20.11.2017 13:00Detail
152.Non-PROEBIZ public tender Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů******20.11.2017 13:00Detail
153.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc - Vybavení interiéru******20.11.2017 12:30Detail
154.Non-PROEBIZ public tender Ostraha EDU a ETE******20.11.2017 12:00Detail
155.PROEBIZ Vyložené potrubí na obnovu dosluhujících potr. tras******20.11.2017 11:30Request
Detail
156.Non-PROEBIZ public tender Modernizace EOC v systému MHD v Pardubicích******20.11.2017 11:00Detail
157.Non-PROEBIZ public tender Hyperspektrální skener včetně UAV nosiče******20.11.2017 11:00Detail
158.Non-PROEBIZ public tender Imunoglobuliny normální lidské 2017******20.11.2017 10:00Detail
159.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov******20.11.2017 10:00Detail
160.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií******20.11.2017 10:00Detail
161.Non-PROEBIZ public tender Modulární maskovací souprava M-BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze******20.11.2017 10:00Detail
162.Non-PROEBIZ public tender Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě - projektová dokumentace vybavení laboratorním nábytkem vč. souvisejících činností******20.11.2017 10:00Detail
163.Non-PROEBIZ public tender ÚJF Řež - OBJEKT 231-PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY – 2.ETAPA - Projektová dokumentace a související Inženýrské činnosti******20.11.2017 10:00Detail
164.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb acquiringu******20.11.2017 10:00Detail
165.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKY SERVERŮ x86******20.11.2017 10:00Detail
166.Non-PROEBIZ public tender Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období leden – prosinec 2018******20.11.2017 10:00Detail
167.Non-PROEBIZ public tender Golimumab******20.11.2017 09:00Detail
168.Non-PROEBIZ public tender Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce******20.11.2017 09:00Detail
169.Non-PROEBIZ public tender Zpracování Záměrů projektů pro jednotlivé úseky akce Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core Network koridorů v České republice******20.11.2017 09:00Detail
170.Non-PROEBIZ public tender Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců zapojených členských organizací Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.******20.11.2017 08:00Detail
171.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce ÚV Libonice******20.11.2017 00:00Detail
172.Non-PROEBIZ public tender ÚV Lázně Bělohrad******20.11.2017 00:00Detail
173.Non-PROEBIZ public tender Sety operačního rouškování******17.11.2017 09:00Detail
174.Non-PROEBIZ public tender Zajištění péče o odchycené psy: 2018, 2019******17.11.2017 00:00Detail
175.Non-PROEBIZ public tender Votice – intenzifikace ČOV******16.11.2017 13:00Detail
176.Non-PROEBIZ public tender Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství“ ******16.11.2017 13:00Detail
177.Non-PROEBIZ public tender Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství******16.11.2017 13:00Detail
178.Non-PROEBIZ public tender Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích - VZ na dodavatele konektivity a PC včetně příslušenství******16.11.2017 13:00Detail
179.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Moroktokog Alfa******16.11.2017 13:00Detail
180.Non-PROEBIZ public tender VTP UP: Vybavení UPrint3D – 3D tiskárny a 3D scanner******16.11.2017 12:30Detail
181.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 2 ks ohraňovacích lisů 35 tun / 1000 mm******16.11.2017 12:00Detail
182.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 2 svařovacích pracovišť******16.11.2017 12:00Detail
183.Non-PROEBIZ public tender Dodávka pásové pily na kov******16.11.2017 12:00Detail
184.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina II.******16.11.2017 12:00Detail
185.Non-PROEBIZ public tender Laparoskopická věž pro I. chirurgickou kliniku******16.11.2017 11:00Detail
186.Non-PROEBIZ public tender Plně automatický chemiluminiscenční analyzátor včetně dodávek spotřebního materiálu******16.11.2017 11:00Detail
187.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita******16.11.2017 11:00Detail
188.Non-PROEBIZ public tender Laparoskopická věž pro I. chirurgickou kliniku******16.11.2017 11:00Detail
189.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Konektivita******16.11.2017 11:00Detail
190.Non-PROEBIZ public tender Plně automatický chemiluminiscenční analyzátor včetně dodávek spotřebního materiálu******16.11.2017 11:00Detail
191.Non-PROEBIZ public tender 144_Lo_ ANSYS Academic Research Mechanical (5 tasks)******16.11.2017 10:30Detail
192.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky******16.11.2017 10:00Detail
193.Non-PROEBIZ public tender Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Rekonstrukce učeben vč. zajištění bezbariérovosti******16.11.2017 10:00Detail
194.Non-PROEBIZ public tender Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. II******16.11.2017 10:00Detail
195.Non-PROEBIZ public tender Obnova systému ochran a řízení jaderného reaktoru LVR-15 - náhrada detektorů neutronového toku v kanálech spouštěcího měření výkonu******16.11.2017 10:00Detail
196.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nákladního automobilu N3, 8x8******16.11.2017 10:00Detail
197.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Technický dozor investora a koordinátor BOZP******16.11.2017 10:00Detail
198.Non-PROEBIZ public tender Povýšení výkonu databázových serverů trvalou aktivací procesorů a operační paměti RAM pro potřeby voleb******16.11.2017 10:00Detail
199.Non-PROEBIZ public tender Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. - II******16.11.2017 10:00Detail
200.Non-PROEBIZ public tender Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP******16.11.2017 10:00Detail
201.Non-PROEBIZ public tender Hmotnostní spektrometr napojený na plynový chromatograf pro analýzu katalytických procesů******16.11.2017 10:00Detail
202.Non-PROEBIZ public tender UTB – Bezkontaktní optický průtahoměr******16.11.2017 10:00Detail
203.Non-PROEBIZ public tender Hmotnostní spektrometr napojený na plynový chromatograf pro analýzu katalytických procesů******16.11.2017 10:00Detail
204.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici a.s.******16.11.2017 10:00Detail
205.Non-PROEBIZ public tender Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – stavební práce******16.11.2017 10:00Detail
206.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Technický dozor investora a koordinátor BOZP******16.11.2017 10:00Detail
207.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI******16.11.2017 09:30Detail
208.Non-PROEBIZ public tender Dodávka bezpečnostních přepážek pro pokladny - Krajská pobočka ÚP ČR v Plzni******16.11.2017 09:00Detail
209.Non-PROEBIZ public tender Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice******16.11.2017 09:00Detail
210.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity******16.11.2017 09:00Detail
211.Non-PROEBIZ public tender Zajištění tlumočnické a překladatelské činnosti pro řízení o mezinárodní ochraně pro rok 2018 a léta následující".******16.11.2017 09:00Detail
212.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce vč. zeleně a publicity******16.11.2017 09:00Detail
213.Non-PROEBIZ public tender Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2018******16.11.2017 00:00Detail
214.Non-PROEBIZ public tender Stožárová trafostanice Řečany nad Labem******16.11.2017 00:00Detail
215.Non-PROEBIZ public tender Čištění fasády - budova radnice B ******15.11.2017 14:45Detail
216.PROEBIZ Výstavba predajne 530******15.11.2017 14:00Request
Detail
217.Non-PROEBIZ public tender Nákup 3D tiskáren a IT techniky******15.11.2017 13:00Detail
218.Non-PROEBIZ public tender Nákup 3D tiskáren a IT techniky******15.11.2017 13:00Detail
219.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Lidský koagulační faktor VIII******15.11.2017 13:00Detail
220.PROEBIZ Klinové remene******15.11.2017 13:00Request
Detail
221.Non-PROEBIZ public tender Dodávka RTG přístrojů včetně pozáručního servisu******15.11.2017 12:45Detail
222.Non-PROEBIZ public tender Technická podpora a údržba elektronického systému spisové služby e-spis******15.11.2017 12:00Detail
223.Non-PROEBIZ public tender Technická podpora a údržba elektronického systému spisové služby e-spis******15.11.2017 12:00Detail
224.PROEBIZ VET65915 Montážne plošiny pod obežné kolesá na vodných elektrárňach******15.11.2017 12:00Request
Detail
225.Non-PROEBIZ public tender MODERNIZACE OTOPNÝCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÝCH BUDOV V OBCI LJUBUŠKI A VE MĚSTĚ NOVI TRAVNIK******15.11.2017 11:30Detail
226.Non-PROEBIZ public tender Mikroskop operační a mikroskop s kamerou******15.11.2017 11:00Detail
227.Non-PROEBIZ public tender Firemní oblečení VLS - část ostatní******15.11.2017 11:00Detail
228.Non-PROEBIZ public tender SF6 normálový kondenzátor******15.11.2017 11:00Detail
229.Non-PROEBIZ public tender Mikroskop operační a mikroskop s kamerou******15.11.2017 11:00Detail
230.Non-PROEBIZ public tender 151_MK_Lis pro přenosový tisk******15.11.2017 10:30Detail
231.Non-PROEBIZ public tender 151_MK_Lis pro přenosový tisk******15.11.2017 10:30Detail
232.Non-PROEBIZ public tender Oprava bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 8. etapa******15.11.2017 10:30Detail
233.Non-PROEBIZ public tender Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP******15.11.2017 10:00Detail
234.Non-PROEBIZ public tender Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP******15.11.2017 10:00Detail
235.Non-PROEBIZ public tender Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP******15.11.2017 10:00Detail
236.Non-PROEBIZ public tender Těžba a přibližování sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP******15.11.2017 10:00Detail
237.Non-PROEBIZ public tender II/422 Ježov - Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ, AD******15.11.2017 10:00Detail
238.Non-PROEBIZ public tender Karnola - udržitelná revitalizace a zatraktivnění národní kulturní památky******15.11.2017 10:00Detail
239.Non-PROEBIZ public tender Verifikátor datové báze projektu "Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)******15.11.2017 10:00Detail
240.Non-PROEBIZ public tender Adast Systems, a.s. - Portálový souřadnicový měřící stroj******15.11.2017 10:00Detail
241.Non-PROEBIZ public tender Adast Systems, a.s. - Portálový souřadnicový měřící stroj******15.11.2017 10:00Detail
242.Non-PROEBIZ public tender DMS – IS pro správu a oběh digitálních dokumentů******15.11.2017 10:00Detail
243.Non-PROEBIZ public tender Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro laboratoř OKTE******15.11.2017 10:00Detail
244.Non-PROEBIZ public tender Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky******15.11.2017 10:00Detail
245.Non-PROEBIZ public tender Inhibitory TNF 2017******15.11.2017 10:00Detail
246.Non-PROEBIZ public tender VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy******15.11.2017 10:00Detail
247.Non-PROEBIZ public tender Gymnázium Svitavy - dodávka gastrotechniky******15.11.2017 10:00Detail
248.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb pro vývoj a provoz elektronické komunikace VZP ČR******15.11.2017 10:00Detail
249.Non-PROEBIZ public tender DMS – IS pro správu a oběh digitálních dokumentů******15.11.2017 10:00Detail
250.Non-PROEBIZ public tender Poskytování služeb elektronických komunikací******15.11.2017 10:00Detail
251.Non-PROEBIZ public tender ÚP ČR – Praha – pořízení přepážkových pracovišť a vyvolávacího systému pro pracoviště v Praze 7, Na Maninách 876/7******15.11.2017 10:00Detail
252.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce složiště a uzlu zkracovací pily manipulačního skladu Dobříš******15.11.2017 10:00Detail
253.Non-PROEBIZ public tender 145_Ve_Mobilní bezdrátový měřící systém rozložení tlaků pro biomechanickou analýzu pohybu******15.11.2017 10:00Detail
254.Non-PROEBIZ public tender Kulturní dům Drnholec******15.11.2017 09:00Detail
255.Non-PROEBIZ public tender Těžba dřeva a související činnosti v roce 2018******15.11.2017 09:00Detail
256.Non-PROEBIZ public tender Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t******15.11.2017 09:00Detail
257.Non-PROEBIZ public tender 6 skladových objektů bez pozemků v k. ú. Bojkovice******15.11.2017 00:00Detail
258.Non-PROEBIZ public tender Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018******15.11.2017 00:00Detail
259.Non-PROEBIZ public tender ND – rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 2 Praha 1 – dodávka inventáře III******14.11.2017 14:00Detail
260.Non-PROEBIZ public tender Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2018******14.11.2017 13:00Detail
261.Non-PROEBIZ public tender Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2018******14.11.2017 13:00Detail
262.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Antiinhibiční komplex koagulačních faktorů, lidský Fibrinogen******14.11.2017 13:00Detail
263.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Zakázkový angiografický set pro KKVC pro dospělé – Kardiologická klinika pro dospělé******14.11.2017 13:00Detail
264.Non-PROEBIZ public tender 17-206 Sázava - výměna plynového kotle******14.11.2017 10:30Detail
265.Non-PROEBIZ public tender Nákup 4 ks požárních automobilů TACH s příslušenstvím a 3 ks požárních automobilů PKN******14.11.2017 10:00Detail
266.Non-PROEBIZ public tender Vektorový síťový analyzátor VNA‐FMR******14.11.2017 10:00Detail
267.Non-PROEBIZ public tender Plicní ventilátory******14.11.2017 10:00Detail
268.Non-PROEBIZ public tender Servisní podpora IT infrastruktury******14.11.2017 10:00Detail
269.Non-PROEBIZ public tender BELIMUMAB 2017******14.11.2017 10:00Detail
270.Non-PROEBIZ public tender DENOSUMAB 2017******14.11.2017 10:00Detail
271.Non-PROEBIZ public tender Optimalizace provozu energohospodářství Městské Nemocnice Čáslav******14.11.2017 10:00Detail
272.Non-PROEBIZ public tender KIOVIG 2017******14.11.2017 10:00Detail
273.Non-PROEBIZ public tender LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY PRO LÉČBU REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ A OSTEOPORÓZY 2017******14.11.2017 10:00Detail
274.Non-PROEBIZ public tender Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem - magnetické rezonance Magnetom Avanto******14.11.2017 10:00Detail
275.Non-PROEBIZ public tender Servisní zabezpečení přístrojového vybavení Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Teplice - počítačový tomograf Optima CT660******14.11.2017 10:00Detail
276.Non-PROEBIZ public tender Implementátor technického řešení projektu "Projekt e-Sbírka a e-Legislativa******14.11.2017 10:00Detail
277.Non-PROEBIZ public tender Praha - rekonstrukce budovy 001 pro ÚH AČR, Parléřova******14.11.2017 10:00Detail
278.Non-PROEBIZ public tender Praha - rekonstrukce budovy pro potřeby ÚH AČR******14.11.2017 10:00Detail
279.Non-PROEBIZ public tender Dodávka CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.******14.11.2017 10:00Detail
280.Non-PROEBIZ public tender Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy******14.11.2017 10:00Detail
281.Non-PROEBIZ public tender Dodávka obalového materiálu a balení sbírkových předmětů******14.11.2017 10:00Detail
282.Non-PROEBIZ public tender RITUXIMAB 2017******14.11.2017 10:00Detail
283.Non-PROEBIZ public tender SIMPONI 2017******14.11.2017 10:00Detail
284.Non-PROEBIZ public tender Dodávky elektřiny pro objekty Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. a zřízení odběrného místa******14.11.2017 10:00Detail
285.Non-PROEBIZ public tender Dopravní automobily******14.11.2017 10:00Detail
286.Non-PROEBIZ public tender 150_Ve_ DSC - diferenční skenovací kalorimetr******14.11.2017 10:00Detail
287.Non-PROEBIZ public tender TERIPARATID 2017******14.11.2017 10:00Detail
288.Non-PROEBIZ public tender Organizační zajištění závodu S Lesy proti proudu******14.11.2017 10:00Detail
289.Non-PROEBIZ public tender Kardiální a jiné specifické markery******14.11.2017 09:00Detail
290.Non-PROEBIZ public tender VD Rozkoš, aktualizace studie rozvoje rekreace******14.11.2017 09:00Detail
291.Non-PROEBIZ public tender Kardiální a jiné specifické markery******14.11.2017 09:00Detail
292.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City******14.11.2017 09:00Detail
293.Non-PROEBIZ public tender Papírové ručníky******14.11.2017 09:00Detail
294.Non-PROEBIZ public tender Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – vyhřívaná lůžka pro novorozence******14.11.2017 09:00Detail
295.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu – Skiaskopicko-skiagrafický komplet pro pracoviště Centrálního urgentního příjmu******14.11.2017 09:00Detail
296.Non-PROEBIZ public tender Papírové ručníky******14.11.2017 09:00Detail
297.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Policii ČR******14.11.2017 08:15Detail
298.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Systém pro podporu operativy/operačních výkonů s příslušenstvím******14.11.2017 08:00Detail
299.PROEBIZ Licitatie F 219 Pantelimon Sos.Cernica W45******13.11.2017 17:00Request
Detail
300.Non-PROEBIZ public tender Pracoviště 3D tisku kovových materiálů metodou DLMS******13.11.2017 14:00Detail
301.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vitamínových přípravků pro rok 2017******13.11.2017 13:30Detail
302.Non-PROEBIZ public tender 17-070 BUTAS - oprava a nástřik plotu******13.11.2017 13:00Detail
303.Non-PROEBIZ public tender Zpracování PD - Optimalizace kapacit azylového domu a noclehárny******13.11.2017 13:00Detail
304.Non-PROEBIZ public tender Modernizace a servisní podpora informačního systému - Poplatky za komunální odpad******13.11.2017 13:00Detail
305.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 3 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic pro údržbu komunikací******13.11.2017 12:45Detail
306.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 3 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic pro údržbu komunikací******13.11.2017 12:45Detail
307.Non-PROEBIZ public tender Rámcová rozvojová dohoda PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu******13.11.2017 12:00Detail
308.Non-PROEBIZ public tender Rámcová rozvojová smlouva PROXIO/Agendio pro hl.m. Prahu ******13.11.2017 12:00Detail
309.Non-PROEBIZ public tender Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová******13.11.2017 11:00Detail
310.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a přístavby výrobní haly pro společnost TOMAKOV s.r.o. – 1. etapa******13.11.2017 10:00Detail
311.Non-PROEBIZ public tender Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV******13.11.2017 10:00Detail
312.Non-PROEBIZ public tender Poskytování servisních služeb na peroperační MRI 1.5.T Echospeed včetně dodávky upgrade ADV. WORKSTATION 4.4******13.11.2017 10:00Detail
313.Non-PROEBIZ public tender Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV******13.11.2017 10:00Detail
314.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – dodávky fúzních systémů pro axiální stabilizaci lumbosakrálního přechodu******13.11.2017 10:00Detail
315.Non-PROEBIZ public tender Dodávka diskových kapacit, software včetně poskytování podpory******13.11.2017 10:00Detail
316.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – robotický systém (chirurgický telemanipulátor)******13.11.2017 10:00Detail
317.Non-PROEBIZ public tender Gymnázium a SOŠ Přelouč - rekonstrukce sportovního areálu******13.11.2017 10:00Detail
318.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 1 ks kolového traktoru******13.11.2017 10:00Detail
319.Non-PROEBIZ public tender Dodávka diskových kapacit, software včetně poskytování podpory******13.11.2017 10:00Detail
320.Non-PROEBIZ public tender Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021******13.11.2017 10:00Detail
321.Non-PROEBIZ public tender Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP******13.11.2017 10:00Detail
322.Non-PROEBIZ public tender Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP******13.11.2017 10:00Detail
323.Non-PROEBIZ public tender Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení******13.11.2017 09:00Detail
324.Non-PROEBIZ public tender POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY******13.11.2017 09:00Detail
325.Non-PROEBIZ public tender Vinorelbin - ditartarát******13.11.2017 09:00Detail
326.Non-PROEBIZ public tender Stavba polní cesty VPC15 v k.ú. Dolní Sytová******13.11.2017 09:00Detail
327.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10******13.11.2017 09:00Detail
328.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň, dodávka a montáž finišovací linky na zpracování tvarového prádla******13.11.2017 09:00Detail
329.Non-PROEBIZ public tender Sanace staré ekologické zátěže Dubenec******13.11.2017 08:30Detail
330.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dádávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2018-2021******13.11.2017 08:15Detail
331.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov******13.11.2017 08:00Detail
332.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov******13.11.2017 08:00Detail
333.Non-PROEBIZ public tender Silnice III/4832 – zajištění stability silničního tělesa zpevňujícím pilotovým prahem v místě OZ v obci Žilina u Nového Jičína v km 1,200-1,300******13.11.2017 08:00Detail
334.Non-PROEBIZ public tender Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.******10.11.2017 14:00Detail
335.Non-PROEBIZ public tender Kvazioptický stůl s příslušenstvím (quasi-optical table with accessories)******10.11.2017 11:00Detail
336.Non-PROEBIZ public tender Vybavení laboratoře jaderných analytických metod******10.11.2017 11:00Detail
337.Non-PROEBIZ public tender Dodávky kitu pro přípravu radiofarmaka Zevalin a radiofarmaceutického prekurzoru Ytracis IV******10.11.2017 11:00Detail
338.Non-PROEBIZ public tender Kvazioptický stůl s příslušenstvím (quasi-optical table with accessories)******10.11.2017 11:00Detail
339.Non-PROEBIZ public tender Zajištění genderových auditů******10.11.2017 10:00Detail
340.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnických a rehabilitačních přístrojů pro ZZMV******10.11.2017 10:00Detail
341.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E******10.11.2017 10:00Detail
342.Non-PROEBIZ public tender Ubytovna Ruzyně, objekt B - rekonstrukce******10.11.2017 10:00Detail
343.Non-PROEBIZ public tender Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda******10.11.2017 10:00Detail
344.Non-PROEBIZ public tender AC 1701 Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem******10.11.2017 10:00Detail
345.Non-PROEBIZ public tender Zasíťování pozemků v Moravském Krumlově******10.11.2017 10:00Detail
346.Non-PROEBIZ public tender Poskytování mobilních telekomunikačních služeb******10.11.2017 10:00Detail
347.Non-PROEBIZ public tender Poskytování mobilních telekomunikačních služeb******10.11.2017 10:00Detail
348.Non-PROEBIZ public tender ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra specializované intenzivní péče v perinatologii - dodávka zdrav. prostředků 2 CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003057******10.11.2017 10:00Detail
349.Non-PROEBIZ public tender III/4992,III/4995 Hroznová Lhota,úprava křižovatky, DSP/PDPS,IČ,SP,AD******10.11.2017 10:00Detail
350.Non-PROEBIZ public tender Digitální koncertní síň******10.11.2017 10:00Detail
351.Non-PROEBIZ public tender Hardwarová obnova pracovišť digitální transkodace******10.11.2017 10:00Detail
352.Non-PROEBIZ public tender Harwarová obnova pracovišť digitální transkodace******10.11.2017 10:00Detail
353.Non-PROEBIZ public tender III/4992,III/ Hroznová Lhota, úprava křižovatky DSP/PDPS,IČ,SP,AD******10.11.2017 10:00Detail
354.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy******10.11.2017 09:00Detail
355.Non-PROEBIZ public tender Běžná údržba zeleně******10.11.2017 09:00Detail
356.Non-PROEBIZ public tender Licenční podpora agendového systému ASPU pro období 2018******10.11.2017 09:00Detail
357.Non-PROEBIZ public tender Pozáruční servis SVSS - mikrovlnná síť (NERA, ERICSSON, ALCOMA)******10.11.2017 08:00Detail
358.Non-PROEBIZ public tender AC 1701 Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem******10.11.2017 00:00Detail
359.Non-PROEBIZ public tender Založení krajinných struktur v k.ú. Syrovice******09.11.2017 16:00Detail
360.Non-PROEBIZ public tender HVLP – Insulin a kombinace******09.11.2017 14:00Detail
361.Non-PROEBIZ public tender Pomůcky pro badatelsky orientovanou výuku******09.11.2017 13:00Detail
362.Non-PROEBIZ public tender Pomůcky pro badatelsky orientovanou výuku******09.11.2017 13:00Detail
363.Non-PROEBIZ public tender Úklidové služby na kolejích a hotelu ČVUT******09.11.2017 13:00Detail
364.Non-PROEBIZ public tender Měřicí skříně pro EHV - systém pro měření spotřeby trakční energie******09.11.2017 13:00Detail
365.Non-PROEBIZ public tender Zabezpečení kolektorů města Plzně, 2. etapa******09.11.2017 13:00Detail
366.Non-PROEBIZ public tender Servis transakční technologie InkJet******09.11.2017 12:00Detail
367.Non-PROEBIZ public tender Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Novojičínsko východ******09.11.2017 11:00Detail
368.Non-PROEBIZ public tender Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Novojičínsko západ******09.11.2017 11:00Detail
369.Non-PROEBIZ public tender Kolín – ulice Třídvorská – výměna kanalizace ******09.11.2017 10:30Detail
370.Non-PROEBIZ public tender Ultrazvukový přístroj******09.11.2017 10:00Detail
371.Non-PROEBIZ public tender UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků******09.11.2017 10:00Detail
372.Non-PROEBIZ public tender UP Olomouc – upgrade a doplnění aktivních síťových prvků******09.11.2017 10:00Detail
373.Non-PROEBIZ public tender Víceúčelová sportovní hala Modřice******09.11.2017 10:00Detail
374.Non-PROEBIZ public tender Bioreaktor pro kultivaci bakteriálních kultur při expresi rekombinantních proteinů******09.11.2017 10:00Detail
375.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod******09.11.2017 10:00Detail
376.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod******09.11.2017 10:00Detail
377.Non-PROEBIZ public tender Omezení zdravotních následků v místech nelegální výroby narkotik******09.11.2017 10:00Detail
378.Non-PROEBIZ public tender Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště******09.11.2017 10:00Detail
379.Non-PROEBIZ public tender Dodávka gamakamer pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje******09.11.2017 10:00Detail
380.Non-PROEBIZ public tender Bioreaktor pro kultivaci bakteriálních kultur při expresi rekombinantních proteinů******09.11.2017 10:00Detail
381.Non-PROEBIZ public tender Dodávka ultrazvuků do Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2017******09.11.2017 10:00Detail
382.Non-PROEBIZ public tender Dodávka drtiče pro kompostování******09.11.2017 10:00Detail
383.Non-PROEBIZ public tender Dodávka výpočetní techniky-1******09.11.2017 10:00Detail
384.Non-PROEBIZ public tender Veřejné osvětlení v obci Radkov******09.11.2017 10:00Detail
385.Non-PROEBIZ public tender Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem******09.11.2017 10:00Detail
386.Non-PROEBIZ public tender MNO – Modernizace pavilonu E2 (PD+AD+IČ)******09.11.2017 10:00Detail
387.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace ulice Pražské v Kolíně ******09.11.2017 09:30Detail
388.Non-PROEBIZ public tender Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I******09.11.2017 09:00Detail
389.Non-PROEBIZ public tender Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12******09.11.2017 09:00Detail
390.Non-PROEBIZ public tender Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Postele******09.11.2017 09:00Detail
391.Non-PROEBIZ public tender Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - Postele******09.11.2017 09:00Detail
392.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa******09.11.2017 09:00Detail
393.Non-PROEBIZ public tender Výběr správce stavby prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích******08.11.2017 15:00Detail
394.Non-PROEBIZ public tender Nákup ručníků a utěrek pro vojáky Hradní stráže******08.11.2017 15:00Detail
395.Non-PROEBIZ public tender Nákup samoleštících krémů na boty HS******08.11.2017 15:00Detail
396.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií******08.11.2017 14:30Detail
397.Non-PROEBIZ public tender Fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením (SARPES)******08.11.2017 14:00Detail
398.Non-PROEBIZ public tender 16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D******08.11.2017 13:00Detail
399.Non-PROEBIZ public tender 16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D******08.11.2017 13:00Detail
400.Non-PROEBIZ public tender Teplovodní vytápění areálu firmy EUROMETALGROUP s.r.o. Krásná Lípa******08.11.2017 12:00Detail
401.Non-PROEBIZ public tender Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze******08.11.2017 12:00Detail
402.Non-PROEBIZ public tender Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov******08.11.2017 11:45Detail
403.Non-PROEBIZ public tender VFN Praha – zdravotnická technika II, id. č.: 135V01B001601 – Echokardiografický mobilní přístroj******08.11.2017 11:00Detail
404.Non-PROEBIZ public tender VFN Praha – zdravotnická technika II, id. č.: 135V01B001601 – Operační stoly, 2ks******08.11.2017 11:00Detail
405.Non-PROEBIZ public tender Výroba dříví harvestorovou technologií na divizi Hořovice v letech 2018 – 2020******08.11.2017 11:00Detail
406.Non-PROEBIZ public tender UPLC-MS systém pro analýzu nízkomolekulárních látek a peptidů******08.11.2017 10:00Detail
407.Non-PROEBIZ public tender NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZT - DVOJROVINNÝ ANGIOGRAFICKÝ STACIONÁRNÍ SYSTÉM******08.11.2017 10:00Detail
408.Non-PROEBIZ public tender Mšec - výstavba kanalizace a ČOV******08.11.2017 10:00Detail
409.Non-PROEBIZ public tender UPLC-MS systém pro analýzu nízkomolekulárních látek a peptidů******08.11.2017 10:00Detail
410.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 2 ks zařízení pro měření tramvajových kol II******08.11.2017 10:00Detail
411.Non-PROEBIZ public tender Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín******08.11.2017 10:00Detail
412.Non-PROEBIZ public tender Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava - okresy Uherské Hradiště a Zlín******08.11.2017 10:00Detail
413.Non-PROEBIZ public tender Dodavatel laboratorních služeb******08.11.2017 10:00Detail
414.Non-PROEBIZ public tender III/4368 Tršice – Lazníky (II. etapa)******08.11.2017 10:00Detail
415.Non-PROEBIZ public tender Opasek popruhový 95, řemen 95 a opasek černý pro VP******08.11.2017 10:00Detail
416.Non-PROEBIZ public tender Nízkopodlažní a bezbariérové autobusy pro MHD – 8 ks******08.11.2017 10:00Detail
417.Non-PROEBIZ public tender Opasek popruhový 95, řemen 95 a řemen černý pro VP******08.11.2017 10:00Detail
418.Non-PROEBIZ public tender Systém odděleného sběru Prachatice – technické vybavení ******08.11.2017 09:00Detail
419.Non-PROEBIZ public tender Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské ozdravné pobyty dětí v roce 2018******08.11.2017 09:00Detail
420.Non-PROEBIZ public tender Ochrana obyvatelstva v územním plánování a při stanovení technických podmínek pro navrhování staveb******08.11.2017 09:00Detail
421.Non-PROEBIZ public tender Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské ozdravné pobyty dětí v roce 2018******08.11.2017 09:00Detail
422.Non-PROEBIZ public tender Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Ventilátory******08.11.2017 09:00Detail
423.Non-PROEBIZ public tender Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - Venilátory******08.11.2017 09:00Detail
424.Non-PROEBIZ public tender Dodávky neuromodulačních systémů k léčbě neztišitelné chronické bolesti 2017******08.11.2017 09:00Detail
425.Non-PROEBIZ public tender Opravy a servis vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o.******08.11.2017 09:00Detail
426.Non-PROEBIZ public tender Sběrný dvůr Prachatice – dovybavení ******08.11.2017 08:30Detail
427.Non-PROEBIZ public tender Zdobnice, chata Doubravanka, rekonstrukce elektroinstalace******08.11.2017 08:00Detail
428.Non-PROEBIZ public tender Sběrný dvůr Prachatice – stavební úpravy******08.11.2017 08:00Detail
429.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a montáž 1 ks pětiosé CNC nástrojové brusky včetně šestiosého průmyslového robota******08.11.2017 07:00Detail
430.Non-PROEBIZ public tender RÁMCOVÉ DODÁVKY LICENCÍ SAP A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB******07.11.2017 14:00Detail
431.Non-PROEBIZ public tender Urbanistická soutěž o návrh „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“******07.11.2017 14:00Detail
432.Non-PROEBIZ public tender Ozdravně-léčebné vysokohorské pobyty 2018-2021******07.11.2017 13:30Detail
433.Non-PROEBIZ public tender 17-098 Poskytování mobilních komunikačních služeb******07.11.2017 13:00Detail
434.Non-PROEBIZ public tender Podnikové vzdělávání zaměstnanců******07.11.2017 12:00Detail
435.Non-PROEBIZ public tender Architektonická soutěž o návrh - Multifunkční budova základní školy s kuchyní a jídelnou, dopravní terminál a propojení se stávajícím školním areálem******07.11.2017 12:00Detail
436.Non-PROEBIZ public tender POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II – DOLANY******07.11.2017 12:00Detail
437.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace CZT Liberec - GreenNet******07.11.2017 11:00Detail
438.Non-PROEBIZ public tender Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení protilátek proti vybraným infekčním agens chemiluminiscenční metodou s výpůjčkou analytického systému******07.11.2017 11:00Detail
439.Non-PROEBIZ public tender Fragmentační analyzátor******07.11.2017 11:00Detail
440.Non-PROEBIZ public tender Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení protilátek proti vybraným infekčním agens chemiluminiscenční metodou s výpůjčkou analytického systému******07.11.2017 11:00Detail
441.Non-PROEBIZ public tender Fragmentační analyzátor******07.11.2017 11:00Detail
442.Non-PROEBIZ public tender Endoskopická věž pro gastroenterologii vč. příslušenství - 2 ks******07.11.2017 11:00Detail
443.Non-PROEBIZ public tender Endoskopická věž pro gastroenterologii vč. příslušenství - 2 ks******07.11.2017 11:00Detail
444.Non-PROEBIZ public tender Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s, 2018 - 2022******07.11.2017 11:00Detail
445.Non-PROEBIZ public tender Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022******07.11.2017 11:00Detail
446.Non-PROEBIZ public tender Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018******07.11.2017 10:30Detail
447.Non-PROEBIZ public tender Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou******07.11.2017 10:00Detail
448.Non-PROEBIZ public tender Svoz separovaného odpadu a bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou******07.11.2017 10:00Detail
449.Non-PROEBIZ public tender Servis Angiolinek AlluraXper FD10******07.11.2017 10:00Detail
450.Non-PROEBIZ public tender Vybavení pro Rehabilitaci – Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín******07.11.2017 10:00Detail
451.Non-PROEBIZ public tender Vysokovakuový rastrovací sondový mikroskop******07.11.2017 10:00Detail
452.Non-PROEBIZ public tender Zpracovatel (projektant) nového územního plánu Teplice******07.11.2017 10:00Detail
453.Non-PROEBIZ public tender Akceptace platebních karet v obchodní síti VZP ČR******07.11.2017 10:00Detail
454.Non-PROEBIZ public tender Vybavení zasedacích místností ŘSD AV technikou******07.11.2017 10:00Detail
455.Non-PROEBIZ public tender Vysokovakuový rastrovací sondový mikroskop******07.11.2017 10:00Detail
456.Non-PROEBIZ public tender Tábor - rekonstrukce skladu na výsadkové cvičiště - PD******07.11.2017 10:00Detail
457.Non-PROEBIZ public tender Celková rekonstrukce bytových jednotek Zámecká 447, Zámecká 4051, Míru 630******07.11.2017 10:00Detail
458.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11******07.11.2017 10:00Detail
459.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11******07.11.2017 10:00Detail
460.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11******07.11.2017 10:00Detail
461.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov******07.11.2017 10:00Detail
462.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Specializované UZV systémy s příslušenstvím******07.11.2017 09:00Detail
463.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kvality návazné péče – FN Ostrava A – Přístroj pro extrakorporální litotrypsii rázovou vlnou - Lithotryptor (LERV nebo adekvátní systém jiného principu)******07.11.2017 09:00Detail
464.Non-PROEBIZ public tender Informační panel - úřední deska ******07.11.2017 08:00Detail
465.Non-PROEBIZ public tender Dodávky bund stejnokrojových SŽDC 2017******07.11.2017 00:00Detail
466.Non-PROEBIZ public tender Prodej bytové jednotky č. 1132/3 v domě č.p. 1132 v Jihlavě, ul. Mrštíkova or.č. 28******06.11.2017 17:00Detail
467.Non-PROEBIZ public tender Prodej bytové jednotky č. 1342/1 v domě č.p. 1342, ul. Křížová or.č. 9******06.11.2017 17:00Detail
468.Non-PROEBIZ public tender Prodej nemovité věci v k.ú. Helenín: pozemek p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 2937 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or.č. 37******06.11.2017 17:00Detail
469.Non-PROEBIZ public tender Prodej opotřebovaného movitého majetku - street-stylové překážky, skateboardové překážky******06.11.2017 17:00Detail
470.Non-PROEBIZ public tender Pronájem nebytových prostor č. 1361/9 v přízemí domu č.p. 1361 v Jihlavě, ul. Komenského or. č. 30******06.11.2017 17:00Detail
471.Non-PROEBIZ public tender Pronájem nebytových prostor v I. NP domu č.p. 638 v Jihlavě, Masarykovo náměstí or. č. 22******06.11.2017 17:00Detail
472.Non-PROEBIZ public tender Pronájem nebytových prostor ve III. NP domu č.p. 79 v Jihlavě, Masarykovo náměstí or. č. 9******06.11.2017 17:00Detail
473.Non-PROEBIZ public tender RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY HNĚDÉ ŠTĚPKY JAKO PALIVA PRO KOTELNY HARTMANICE NA ROK 2018******06.11.2017 16:00Detail
474.PROEBIZ Výměna zpětných klapek******06.11.2017 14:00Request
Detail
475.Non-PROEBIZ public tender 17-222.2 Nákup 18 000 tis. l. leteckého petroleje JET A1******06.11.2017 13:00Detail
476.Non-PROEBIZ public tender Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2018 až 2020 (2. vyhlášení)******06.11.2017 13:00Detail
477.Non-PROEBIZ public tender Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících******06.11.2017 13:00Detail
478.Non-PROEBIZ public tender 17-222.2 Nákup 18 000 tis. l. leteckého petroleje JET A1******06.11.2017 13:00Detail
479.Non-PROEBIZ public tender Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících******06.11.2017 13:00Detail
480.Non-PROEBIZ public tender Komplexní servis prádla pro KNTB, a. s.******06.11.2017 12:00Detail
481.Non-PROEBIZ public tender Dodávky OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS KHK******06.11.2017 12:00Detail
482.Non-PROEBIZ public tender Metrologické služby******06.11.2017 12:00Detail
483.Non-PROEBIZ public tender Licence pro provoz datového úložiště ČEPS, a.s.******06.11.2017 12:00Detail
484.Non-PROEBIZ public tender Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče******06.11.2017 11:45Detail
485.Non-PROEBIZ public tender Automatický analyzátor hemostázy******06.11.2017 11:00Detail
486.Non-PROEBIZ public tender Mgr16 - Chovné systémy pro Xenopus a Zebrafish******06.11.2017 11:00Detail
487.Non-PROEBIZ public tender Automatický analyzátor hemostázy******06.11.2017 11:00Detail
488.Non-PROEBIZ public tender Dodávka plynu v roce 2018******06.11.2017 10:30Detail
489.Non-PROEBIZ public tender Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy ******06.11.2017 10:00Detail
490.Non-PROEBIZ public tender Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných sborů na území hl. m. Prahy******06.11.2017 10:00Detail
491.PROEBIZ 2017/03153_Zabezpečenie podpory systémov pre riadenie obchodu (ROVE), terminálov ASDR a systémov ASRVP ******06.11.2017 10:00Request
Detail
492.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají******06.11.2017 10:00Detail
493.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají******06.11.2017 10:00Detail
494.Non-PROEBIZ public tender Zajištění servisní podpory informačního systému spisové služby eSpis******06.11.2017 10:00Detail
495.Non-PROEBIZ public tender VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart******06.11.2017 10:00Detail
496.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 15 ks dvounápravových nízkopodlažních autobusů a servisní smlouvy k autobusům dle kupní smlouvy******06.11.2017 10:00Detail
497.Non-PROEBIZ public tender Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP******06.11.2017 10:00Detail
498.Non-PROEBIZ public tender PD - Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly******06.11.2017 10:00Detail
499.Non-PROEBIZ public tender RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY JEDNORÁZOVÉHO ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU – NETKANÉ TEXTILIE******06.11.2017 10:00Detail
500.Non-PROEBIZ public tender PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby******06.11.2017 10:00Detail
501.Non-PROEBIZ public tender Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády III******06.11.2017 10:00Detail
502.Non-PROEBIZ public tender Dodávky tonerů pro tiskárny a kopírovací zařízení******06.11.2017 10:00Detail
503.Non-PROEBIZ public tender Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě******06.11.2017 10:00Detail
504.Non-PROEBIZ public tender Multifunkční tiskárna******06.11.2017 10:00Detail
505.Non-PROEBIZ public tender Knižní skener A1 pro OS******06.11.2017 10:00Detail
506.Non-PROEBIZ public tender DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - REGÁLOVÉ A SKLADOVÉ VYBAVENÍ******06.11.2017 10:00Detail
507.Non-PROEBIZ public tender Dodávka výpočetní techniky a audiotechnologie******06.11.2017 10:00Detail
508.Non-PROEBIZ public tender Modernizace laboratoří fyziky ve 4.NP budovy PřF UP v Olomouci – Envelopě******06.11.2017 10:00Detail
509.Non-PROEBIZ public tender Obnova síťových komponent na lokalitách resortu ČÚZK******06.11.2017 10:00Detail
510.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 6 ks ventilátorů do Krajské zdravotní, a.s.******06.11.2017 10:00Detail
511.Non-PROEBIZ public tender Baterie pro řídící sekci zařízení DOP1******06.11.2017 10:00Detail
512.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tonerů pro tiskárny a kopírovací zařízení******06.11.2017 10:00Detail
513.PROEBIZ Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: COOP Jednota Žilina - PJ 120 Dlhé Pole ... prístavba a stavebné úpravy******06.11.2017 10:00Request
Detail
514.Non-PROEBIZ public tender Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno - stavební práce II.******06.11.2017 09:00Detail
515.Non-PROEBIZ public tender Počátky - vybudování nových a rekonstrukce stávajících chodníků podél komunikace II-351******06.11.2017 09:00Detail
516.Non-PROEBIZ public tender Dodávka gastro technologie – restaurace Lví dvůr******06.11.2017 09:00Detail
517.Non-PROEBIZ public tender Vytvoření nové veřejné webové prezentace pro UHK******06.11.2017 09:00Detail
518.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce vybraných alejí na Frýdlantsku – III/03511, II/291******06.11.2017 09:00Detail
519.Non-PROEBIZ public tender Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno - stavební práce II.******06.11.2017 09:00Detail
520.Non-PROEBIZ public tender Atomový absorbční spektrofotometr (AAS) a Zařízení pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)******06.11.2017 08:30Detail
521.PROEBIZ Pravidelné revize elektrických zařízení, hromosvodů a měsíční prohlídky elektrických zařízení v provozovnách společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.******06.11.2017 08:30Request
Detail
522.PROEBIZ Predaj odpadových olejov******06.11.2017 08:00Request
Detail
523.Non-PROEBIZ public tender Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) - Zhotovitel stavby******06.11.2017 00:00Detail
524.Non-PROEBIZ public tender Oprava kabelového rozvodu 6kV v úseku Sedlnice - Příbor******06.11.2017 00:00Detail
525.Non-PROEBIZ public tender Oprava kabelovodu v Žst Praha hlavní nádraží******06.11.2017 00:00Detail
526.Non-PROEBIZ public tender Technologie pro rozvoj inovačního potencionálu firmy******06.11.2017 00:00Detail
527.Non-PROEBIZ public tender Oprava kabelového rozvodu 6kV v úseku Sedlnice - Příbor******06.11.2017 00:00Detail
528.PROEBIZ Dechlorace kyseliny sírové******04.11.2017 17:00Request
Detail
529.Non-PROEBIZ public tender LHO Přibyslav, správní obvod Města Žďár nad Sázavou, platnost 2019-2028******03.11.2017 13:00Detail
530.Non-PROEBIZ public tender Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – zajištění výkonu TDS a BOZP******03.11.2017 12:00Detail
531.Non-PROEBIZ public tender Instalace fotovoltaické elektrárny a tepelných čerpadel******03.11.2017 12:00Detail
532.Non-PROEBIZ public tender Zateplení administrativní budovy a výměna otvorových výplní******03.11.2017 12:00Detail
533.Non-PROEBIZ public tender Pořízení projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností – oprava střechy v hlavní budově Masarykova ul. Liberec******03.11.2017 12:00Detail
534.Non-PROEBIZ public tender Sestava nano-kapilární HPLC******03.11.2017 11:30Detail
535.Non-PROEBIZ public tender Sestava nano-kapilární HPLC******03.11.2017 11:30Detail
536.Non-PROEBIZ public tender Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - TDS a koordinátor BOZP******03.11.2017 11:00Detail
537.Non-PROEBIZ public tender Ultrazvukový přístroj pro Centrum fetální medicíny VFN v Praze******03.11.2017 11:00Detail
538.Non-PROEBIZ public tender Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě - TDS a koordinátor BOZP******03.11.2017 11:00Detail
539.Non-PROEBIZ public tender Rotační vakuový koncentrátor******03.11.2017 10:00Detail
540.Non-PROEBIZ public tender Rozvoj zaměstnanců ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.******03.11.2017 10:00Detail
541.Non-PROEBIZ public tender Rotační vakuový koncentrátor******03.11.2017 10:00Detail
542.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření diskových polí IT ŘSD******03.11.2017 10:00Detail
543.Non-PROEBIZ public tender Kontejnerové stání - ul. Bezručova, Kolín a kontejnerové stání - ul. Tyršova, Kolín******03.11.2017 10:00Detail
544.Non-PROEBIZ public tender Automobily pro terénní sociální služby Oblastní charity Trutnov******03.11.2017 10:00Detail
545.Non-PROEBIZ public tender Zajištění úklidu******03.11.2017 10:00Detail
546.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření diskových polí IT ŘSD******03.11.2017 10:00Detail
547.Non-PROEBIZ public tender Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most******03.11.2017 10:00Detail
548.Non-PROEBIZ public tender Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.******03.11.2017 10:00Detail
549.Non-PROEBIZ public tender Jiná imunostimulancia 2017******03.11.2017 10:00Detail
550.Non-PROEBIZ public tender Vstupní analýza pro stanovení rozsahu působnosti GDPR statutárního města Chomutova a jeho příspěvkových organizací.******03.11.2017 10:00Detail
551.Non-PROEBIZ public tender DVT Nučický p. a přítoky, IDVT 10100483. 10276489, 10267864, 10239038; k.ú. Oleška, Nučice, Výžerky – obnova průtočného profilu******03.11.2017 10:00Detail
552.Non-PROEBIZ public tender COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce******03.11.2017 10:00Detail
553.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávky kancelářského sedacího nábytku******03.11.2017 10:00Detail
554.Non-PROEBIZ public tender Celoplošná kanalizace obce Jívová******03.11.2017 10:00Detail
555.Non-PROEBIZ public tender Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce******03.11.2017 10:00Detail
556.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU A VELITELSKÉHO AUTOMOBILU PRO JSDH KRÁSNÁ STUDÁNKA II.******03.11.2017 10:00Detail
557.Non-PROEBIZ public tender 50082017. Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most******03.11.2017 10:00Detail
558.Non-PROEBIZ public tender Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov – Na Švarcavě – stavební práce******03.11.2017 10:00Detail
559.PROEBIZ Obuv bezpečnostná a pracovná******03.11.2017 10:00Request
Detail
560.Non-PROEBIZ public tender Stroj pro extruzní vyfukování polymerních materiálů na bázi polypropylenu a polyetylenu s příslušenstvím a se systémem monitorování technologického procesu******03.11.2017 09:00Detail
561.Non-PROEBIZ public tender Eltrombopag - olamin******03.11.2017 09:00Detail
562.Non-PROEBIZ public tender Eltrombopag - olamin******03.11.2017 09:00Detail
563.Non-PROEBIZ public tender Pohřby osamělých osob******03.11.2017 09:00Detail
564.Non-PROEBIZ public tender OBNOVA FASÁDY – ZÁMEK PLUMLOV - SANACE VLHKOSTI A ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ******03.11.2017 09:00Detail
565.Non-PROEBIZ public tender Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů******03.11.2017 09:00Detail
566.PROEBIZ Cenová poptávka náhradních dílů 10-3-2017******03.11.2017 06:36Request
Detail
567.PROEBIZ KS Kouřim - úpravy stávajícího potrubního mostu a přístupových lávek******02.11.2017 14:00Request
Detail
568.Non-PROEBIZ public tender 17-118 Maso zmrazené - pořízení, ochraňování a obměna******02.11.2017 13:00Detail
569.Non-PROEBIZ public tender 17-225 Silo Blovice - správce stavby******02.11.2017 13:00Detail
570.Non-PROEBIZ public tender Sjednocení a standardizace ARFF výcviku v ČR včetně ověřování kvalifikační úrovně ******02.11.2017 13:00Detail
571.Non-PROEBIZ public tender 17-118 Maso zmrazené - pořízení, ochraňování a obměna******02.11.2017 13:00Detail
572.Non-PROEBIZ public tender Radiofarmaka 18F-Fluordeoxyglukosa pro Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové******02.11.2017 13:00Detail
573.Non-PROEBIZ public tender 17-225 Silo Blovice - správce stavby******02.11.2017 13:00Detail
574.Non-PROEBIZ public tender Dodávky bezpečnostních boxů pro přepravu hotovosti a cenin******02.11.2017 13:00Detail
575.Non-PROEBIZ public tender Výstavba samostatného parkovacího systému ve městě Rotava ******02.11.2017 13:00Detail
576.Non-PROEBIZ public tender Výběrové řízení na konstrukční a výpočtový software I******02.11.2017 12:00Detail
577.Non-PROEBIZ public tender Nákup PHM prostřednictvím odběrových karet v letech 2018 - 2019******02.11.2017 12:00Detail
578.Non-PROEBIZ public tender Nákup stravních kuponů v letech 2018 - 2019******02.11.2017 12:00Detail
579.PROEBIZ Dodávka HW Hewlett-Packard******02.11.2017 12:00Request
Detail
580.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda - Dodávky pletiv a příslušenství v letech 2018-2021******02.11.2017 11:00Detail
581.Non-PROEBIZ public tender Dodávka multifunkčního komunálního stroje se zimními a letními nástavbami******02.11.2017 11:00Detail
582.Non-PROEBIZ public tender Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska******02.11.2017 11:00Detail
583.Non-PROEBIZ public tender Moravská Třebová - učebny elektro a chemie - rekonstrukce - PD******02.11.2017 10:00Detail
584.Non-PROEBIZ public tender I/38 Hrdlořezy - Debř, oprava povrchu komunikace - I. etapa******02.11.2017 10:00Detail
585.PROEBIZ Prodej pozemků pro bytovou výstavbu na ul. Kyselovská v Olomouci******02.11.2017 10:00Request
Detail
586.Non-PROEBIZ public tender Novostavba mateřské školy Sýpka 26a******02.11.2017 10:00Detail
587.PROEBIZ Revize pro plynová zařízení, tlakové nádoby stabilní a kotelny - Morava******02.11.2017 10:00Request
Detail
588.Non-PROEBIZ public tender Úklidové služby v budovách Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj II******02.11.2017 10:00Detail
589.Non-PROEBIZ public tender Centralizovaný nákup kancelářských potřeb pro rok 2018******02.11.2017 10:00Detail
590.Non-PROEBIZ public tender Opioidní anestetika a analgetika******02.11.2017 10:00Detail
591.PROEBIZ PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN******02.11.2017 10:00Request
Detail
592.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vozidla pro rozvoz stravy******02.11.2017 10:00Detail
593.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění******02.11.2017 10:00Detail
594.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce chirurgických sálů na 4.NP NNH******02.11.2017 10:00Detail
595.Non-PROEBIZ public tender Multifunkční kopírovací stroje******02.11.2017 10:00Detail
596.Non-PROEBIZ public tender Pořízení diskových polí pro resort MŽP v roce 2017******02.11.2017 10:00Detail
597.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a cestovní pojištění******02.11.2017 10:00Detail
598.Non-PROEBIZ public tender DM a ŠJ Pardubice - II. etapa rekonstrukce soc. zařízení a umýváren******02.11.2017 10:00Detail
599.Non-PROEBIZ public tender COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce******02.11.2017 10:00Detail
600.Non-PROEBIZ public tender Dodávka výpočetní techniky - stolní počítače - vyhrazená veřejná zakázka******02.11.2017 10:00Detail
601.Non-PROEBIZ public tender Nákup 10 kusů souprav výpočetní techniky Tempest******02.11.2017 10:00Detail
602.Non-PROEBIZ public tender Úklidové služby ÚZSVM******02.11.2017 10:00Detail
603.Non-PROEBIZ public tender Modulovaná laserová sada - čtyřbarevný PIE systém******02.11.2017 10:00Detail
604.Non-PROEBIZ public tender názvem „Pořízení KNOW-HOW – Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou a elektrickou energii a Zařízení pro kogeneraci odpadního tepla na tepelnou energii, elektrickou energii a chlad******02.11.2017 10:00Detail
605.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nakladače******02.11.2017 10:00Detail
606.PROEBIZ Dodávka a montáž samoobslužných výdajných stojanov motorovej nafty s teplotnou kompenzáciou a exportom dát do informačného systému SAP/R3******02.11.2017 10:00Request
Detail
607.Non-PROEBIZ public tender Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt „ Rekonstrukce areálu Radegastův šenk******02.11.2017 10:00Detail
608.Non-PROEBIZ public tender Antiagregancia parenterální (B01)******02.11.2017 09:45Detail
609.Non-PROEBIZ public tender Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka******02.11.2017 09:00Detail
610.Non-PROEBIZ public tender Akademie - zpracování projektové dokumentace, včetně výkonu autorského dozoru projektanta – vybudování Výcvikového centra - III******02.11.2017 09:00Detail
611.Non-PROEBIZ public tender Ekonomický informační systém******02.11.2017 09:00Detail
612.Non-PROEBIZ public tender Komunikační a datová infrastruktura MZ******02.11.2017 09:00Detail
613.Non-PROEBIZ public tender Nájem notebooků pro KMA a KGM Západočeské univerzity v Plzni******02.11.2017 09:00Detail
614.Non-PROEBIZ public tender Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH města Šumperka******02.11.2017 09:00Detail
615.Non-PROEBIZ public tender NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ, KARVINÁ******02.11.2017 09:00Detail
616.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit SŠ Kostka, Dodávka výukových pomůcek SŠ Kostka******02.11.2017 09:00Detail
617.Non-PROEBIZ public tender NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ, KARVINÁ******02.11.2017 09:00Detail
618.PROEBIZ "WIFI zařízení (AP) - 11 ks"******02.11.2017 08:00Request
Detail
619.PROEBIZ Grafická úprava, tisk a distribuce zpravodaje PRIO******02.11.2017 08:00Request
Detail
620.Non-PROEBIZ public tender PD NA KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN******02.11.2017 00:00Detail
621.Non-PROEBIZ public tender Cyklické opravy výměnných dílů u OŘ HK 2018******02.11.2017 00:00Detail
622.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce výh. č. 1 v žst. Bransouze včetně přejezdu v km 177,918 (P3663)******02.11.2017 00:00Detail
623.Non-PROEBIZ public tender Zhotovení obkladového systému pilotových stěn části stavebního objektu SO 32-33-11 Železniční spodek, traťový úsek Ejpovice – Doubravka v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň******02.11.2017 00:00Detail
624.Non-PROEBIZ public tender Supervize ES č. 254/12 pro rok 2018 - Zahlazování následků hornické činnosti, likvidace těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod Ralskem, DIAMO s. p. ******01.11.2017 23:59Detail
625.Non-PROEBIZ public tender 63. MŠ Karla Steinera 25 - zateplení pavilonu a rekonstrukce spojovacích chodeb******01.11.2017 15:00Detail
626.Non-PROEBIZ public tender Excimerový laser******01.11.2017 14:00Detail
627.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel******01.11.2017 13:00Detail
628.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel******01.11.2017 13:00Detail
629.PROEBIZ Z02 - Váhy s připojením do IS KARAT******01.11.2017 12:00Request
Detail
630.Non-PROEBIZ public tender Dodávka svozového vozidla – MČ Praha-Lysolaje******01.11.2017 12:00Detail
631.Non-PROEBIZ public tender Nákup diagnostického materiálu - kličky sterilní inokulační, bílé 1 µl celkem 20 000 ks******01.11.2017 12:00Detail
632.Non-PROEBIZ public tender Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa******01.11.2017 11:00Detail
633.Non-PROEBIZ public tender Svoz a nakládání s odpadem města Choceň******01.11.2017 11:00Detail
634.Non-PROEBIZ public tender Laboratoř vinařství a posklizňových technologií******01.11.2017 11:00Detail
635.Non-PROEBIZ public tender Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací******01.11.2017 10:30Detail
636.Non-PROEBIZ public tender PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby******01.11.2017 10:00Detail
637.Non-PROEBIZ public tender Pořízení kamerových systémů do vozidel******01.11.2017 10:00Detail
638.Non-PROEBIZ public tender Služby poradců a expertů pro zařízení určená do potravinářských provozů.******01.11.2017 10:00Detail
639.Non-PROEBIZ public tender Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD******01.11.2017 10:00Detail
640.Non-PROEBIZ public tender Svoz odpadu pro obec Sulice******01.11.2017 10:00Detail
641.Non-PROEBIZ public tender Automatický izolátor nukleových kyselin******01.11.2017 10:00Detail
642.Non-PROEBIZ public tender Kostel Sv. Martina - osvětlení kostela ******01.11.2017 10:00Detail
643.Non-PROEBIZ public tender Dodání 2 ks nových montážních vozidel svářečů******01.11.2017 10:00Detail
644.Non-PROEBIZ public tender OS Beroun – klimatizace jednacích síní, služebny JS a 6 kanceláří******01.11.2017 10:00Detail
645.Non-PROEBIZ public tender Aleje podél Jizery******01.11.2017 10:00Detail
646.Non-PROEBIZ public tender Dodávka modulované laserové sady - čtyřbarevný PIE systém ******01.11.2017 10:00Detail
647.Non-PROEBIZ public tender Nákup mobilních telefonů pro SVS******01.11.2017 10:00Detail
648.Non-PROEBIZ public tender Voliéra kondora královského******01.11.2017 10:00Detail
649.Non-PROEBIZ public tender Infuzní technika 2017******01.11.2017 10:00Detail
650.Non-PROEBIZ public tender Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I. Višňovka******01.11.2017 10:00Detail
651.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat******01.11.2017 09:00Detail
652.PROEBIZ Poskytování služeb ostrahy pro společnost Green Gas DPB, a.s. se sídlem v Paskově******01.11.2017 09:00Request
Detail
653.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat******01.11.2017 09:00Detail
654.Non-PROEBIZ public tender Park Vinice******01.11.2017 09:00Detail
655.PROEBIZ Signalistica_sediul central Lidl******01.11.2017 09:00Request
Detail
656.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pozemková úprava Police u Jemnice******01.11.2017 09:00Detail
657.Non-PROEBIZ public tender Nákup automobilu SUV pro Město Říčany******01.11.2017 09:00Detail
658.Non-PROEBIZ public tender Zajištění provozu v zimním období 2017 - 2018 u ST HK******01.11.2017 00:00Detail
659.Non-PROEBIZ public tender Zajištění provozu v zimním období 2017 - 2018 u ST LBC******01.11.2017 00:00Detail
660.Non-PROEBIZ public tender Zajištění provozu v zimním období 2017 - 2018 u ST PCE******01.11.2017 00:00Detail
661.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy objektu - služebna MP a modeláři Karla Steinera 10a, Plzeň******01.11.2017 00:00Detail
662.Non-PROEBIZ public tender Zpracování podkladů pro monitoring projektů spolufinancovaných v rámci Operačního programu Doprava (programové období 2014-2020), a to pro každý projekt samostatně******01.11.2017 00:00Detail
663.Non-PROEBIZ public tender Dodávka spotřebního materiálu pro stomatologické ambulance******31.10.2017 17:00Detail
664.PROEBIZ Revize pro plynová zařízení, tlakové nádoby stabilní a kotelny - Čechy jih******31.10.2017 17:00Request
Detail
665.PROEBIZ Revize pro plynová zařízení, tlakové nádoby stabilní a kotelny - Čechy sever******31.10.2017 17:00Request
Detail
666.Non-PROEBIZ public tender Roznos zpravodaje - Radniční listy města Trutnova******31.10.2017 15:00Detail
667.PROEBIZ Revitalizácia fasády v NsP Trebišov******31.10.2017 14:00Request
Detail
668.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce chirurgických sálů na 4.NP NNH******31.10.2017 14:00Detail
669.PROEBIZ Potápěčské práce pro období 2018 - 2021******31.10.2017 14:00Request
Detail
670.Non-PROEBIZ public tender ORACLE maintenance včetně onsite support******31.10.2017 14:00Detail
671.Non-PROEBIZ public tender HVLP – Heterologní imunoglobuliny******31.10.2017 14:00Detail
672.Non-PROEBIZ public tender ORACLE maintenance včetně onsite support******31.10.2017 14:00Detail
673.PROEBIZ Uzavření systému pracovní kapaliny v PS 061 a PS 062 v ME******31.10.2017 13:30Request
Detail
674.Non-PROEBIZ public tender Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice na období 4 let******31.10.2017 13:00Detail
675.Non-PROEBIZ public tender 17-210 Vinařice - oprava železničního přejezdu na Cikánce - Projektová dokumentace******31.10.2017 13:00Detail
676.Non-PROEBIZ public tender Dodávka propagačních předmětů III/2017 – rozděleno na části******31.10.2017 13:00Detail
677.Non-PROEBIZ public tender Hadice pro DAPPER******31.10.2017 13:00Detail
678.Non-PROEBIZ public tender Dělení materiálu******31.10.2017 13:00Detail
679.Non-PROEBIZ public tender Dodávky mezitělových fúzních klecí pro stabilizaci krční páteře z materiálu PEEK******31.10.2017 13:00Detail
680.PROEBIZ SD/14616 Rekonštrukcia kotolne PS Gánovce, výmena kotlov Ortas******31.10.2017 13:00Request
Detail
681.Non-PROEBIZ public tender MR32/2017 - Propojení místností D306 a B4029******31.10.2017 13:00Detail
682.Non-PROEBIZ public tender ZZS ZK - zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje na rok 2018 - 2019******31.10.2017 13:00Detail
683.Non-PROEBIZ public tender prodej skladového objektu s pozemkem v k. ú. Bylany******31.10.2017 12:00Detail
684.Non-PROEBIZ public tender prodej skladového objektu s pozemkem v k. ú. Kozičín******31.10.2017 12:00Detail
685.PROEBIZ Kancelářské potřeby******31.10.2017 12:00Request
Detail
686.Non-PROEBIZ public tender II/406 Kostelec – křiž. s II/639, PD******31.10.2017 12:00Detail
687.Non-PROEBIZ public tender PD-Vybudování montážního kanálu pro opravu autobusů - Budova opravna silničních vozidel******31.10.2017 12:00Detail
688.Non-PROEBIZ public tender PD - Sanace stoky A, Říčany******31.10.2017 12:00Detail
689.PROEBIZ Cenová poptávka náhradních dílů 10-2-2017******31.10.2017 11:30Request
Detail
690.Non-PROEBIZ public tender Rozvaděče NN typu RST******31.10.2017 11:00Detail
691.Non-PROEBIZ public tender Skenovací elektronový mikroskop pro 3D zobrazování prostoru buněk a tkání******31.10.2017 11:00Detail
692.Non-PROEBIZ public tender Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020******31.10.2017 11:00Detail
693.Non-PROEBIZ public tender Kamenec u Poličky – splašková kanalizace******31.10.2017 11:00Detail
694.Non-PROEBIZ public tender Nákup IT a komponent pro FNUSA-ICRC******31.10.2017 11:00Detail
695.Non-PROEBIZ public tender Dodávky elektřiny pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020******31.10.2017 11:00Detail
696.Non-PROEBIZ public tender PD - Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce střech hal I - IV******31.10.2017 10:00Detail
697.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce energocentra v areálu VÚRV, v.v.i. Praha******31.10.2017 10:00Detail
698.Non-PROEBIZ public tender Maintenance a dodávka licencí Vmware******31.10.2017 10:00Detail
699.Non-PROEBIZ public tender Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212 v úseku Ledečko -Zruč nad Sázavou******31.10.2017 10:00Detail
700.Non-PROEBIZ public tender Tvorba analytických nástrojů I.******31.10.2017 10:00Detail
701.Non-PROEBIZ public tender Zajištění správy nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno******31.10.2017 10:00Detail
702.Non-PROEBIZ public tender Zajištění správy nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno******31.10.2017 10:00Detail
703.Non-PROEBIZ public tender Řešení pro Smart Grid Ready Project AMM (SGRP AMM)******31.10.2017 10:00Detail
704.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace pražských nábřeží – projektové dokumentace******31.10.2017 10:00Detail
705.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8******31.10.2017 10:00Detail
706.Non-PROEBIZ public tender Úspora energií v objektu společnosti KAJA s.r.o.******31.10.2017 10:00Detail
707.Non-PROEBIZ public tender Transfuzní přípravky******31.10.2017 10:00Detail
708.Non-PROEBIZ public tender Energetické úspory v objektu společnosti SLÁDEK GROUP, a.s.******31.10.2017 10:00Detail
709.Non-PROEBIZ public tender Nákup tlakových lahví******31.10.2017 10:00Detail
710.Non-PROEBIZ public tender Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT******31.10.2017 10:00Detail
711.Non-PROEBIZ public tender BP Zlechovský p. Břestek km 6,850-8,400******31.10.2017 10:00Detail
712.Non-PROEBIZ public tender Demolice bytové domy č.p. 111, 112, 114 Sedmidomky, Nové Sedlo – Loučky******31.10.2017 10:00Detail
713.Non-PROEBIZ public tender Oprava bytu č. 3, náměstí Hrdinů 4 Krnov******31.10.2017 10:00Detail
714.Non-PROEBIZ public tender Poskytnutí úvěrového rámce Obci Mosty u Jablunkova ve výši 30 000 000 Kč******31.10.2017 10:00Detail
715.Non-PROEBIZ public tender Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů******31.10.2017 10:00Detail
716.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce bytu č.6, Žižkova 16 Krnov******31.10.2017 10:00Detail
717.Non-PROEBIZ public tender Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT******31.10.2017 10:00Detail
718.PROEBIZ Těžební průzkum Vršany 2018 - 2019******31.10.2017 10:00Request
Detail
719.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Hodonín ******31.10.2017 10:00Detail
720.Non-PROEBIZ public tender II/385 ČEBÍN INTRAVILÁN******31.10.2017 10:00Detail
721.Non-PROEBIZ public tender Implementace CAF******31.10.2017 10:00Detail
722.Non-PROEBIZ public tender Řemen 97 do kalhot******31.10.2017 10:00Detail
723.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 2 ks vysokozdvižných pracovních plošin na automobilových podvozcích******31.10.2017 10:00Detail
724.Non-PROEBIZ public tender UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi******31.10.2017 10:00Detail
725.Non-PROEBIZ public tender UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi******31.10.2017 10:00Detail
726.Non-PROEBIZ public tender Celková oprava elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kainarova 12, Škodova 33, Kratochvílova 14 a 22, B. Němcové 15 v Přerově******31.10.2017 10:00Detail
727.Non-PROEBIZ public tender Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové******31.10.2017 10:00Detail
728.Non-PROEBIZ public tender Dodávka přístrojů pro laboratoř rostlinných biotechnologií – rozděleno na části******31.10.2017 10:00Detail
729.Non-PROEBIZ public tender Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020******31.10.2017 10:00Detail
730.Non-PROEBIZ public tender Sipping 2018******31.10.2017 10:00Detail
731.Non-PROEBIZ public tender Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové******31.10.2017 10:00Detail
732.Non-PROEBIZ public tender III/37324 Loštice - Žadlovice******31.10.2017 10:00Detail
733.Non-PROEBIZ public tender III/4562 Nová Červená Voda – po kř. II/456******31.10.2017 10:00Detail
734.Non-PROEBIZ public tender Operativní leasing vozidel******31.10.2017 10:00Detail
735.Non-PROEBIZ public tender Řemen 97 do kalhot******31.10.2017 10:00Detail
736.Non-PROEBIZ public tender Oprava lineárního urychlovače Elekta Synergy******31.10.2017 10:00Detail
737.Non-PROEBIZ public tender Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020******31.10.2017 10:00Detail
738.Non-PROEBIZ public tender Operativní leasing vozidel******31.10.2017 10:00Detail
739.Non-PROEBIZ public tender BP Drnůvka Nosálovice – Drnovice km 1,250-5,600******31.10.2017 09:30Detail
740.Non-PROEBIZ public tender Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů******31.10.2017 09:30Detail
741.Non-PROEBIZ public tender Likvidace následků větrné smrště VVT Rokytná, ř. km 17,950 - 20,600, M. Krumlov - Rybníky******31.10.2017 09:30Detail
742.Non-PROEBIZ public tender Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu******31.10.2017 09:00Detail
743.Non-PROEBIZ public tender Mobilní pracoviště 6-osého robota do laboratoře EB415******31.10.2017 09:00Detail
744.Non-PROEBIZ public tender Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část IX.-3******31.10.2017 09:00Detail
745.Non-PROEBIZ public tender Imunochemický analyzátor******31.10.2017 09:00Detail
746.Non-PROEBIZ public tender FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 vč. propojení s TS2 – TS4******31.10.2017 09:00Detail
747.Non-PROEBIZ public tender Dodávka spotřebního materiálu a příslušenství pro výpočetní techniku a tiskárny s postupným plněním******31.10.2017 09:00Detail
748.Non-PROEBIZ public tender Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu******31.10.2017 09:00Detail
749.Non-PROEBIZ public tender Imunochemický analyzátor******31.10.2017 09:00Detail
750.Non-PROEBIZ public tender FN Brno – Rekonstrukce hlavní rozvodny TS1 vč. propojení s TS2 – TS4******31.10.2017 09:00Detail
751.Non-PROEBIZ public tender Oprava vozidel Škoda Fabia a Octavia******31.10.2017 09:00Detail
752.Non-PROEBIZ public tender Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna******31.10.2017 08:30Detail
753.PROEBIZ Uzavření rámcové smlouvy na dodávky léčivých přípravků Antimykotika pro systémové použití pro nemocniční lékárnu NNH******31.10.2017 08:30Request
Detail
754.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu na výstavnictví – II.******31.10.2017 08:00Detail
755.Non-PROEBIZ public tender RD servis a opravy kopírovacích strojů, skartovacích strojů a laminátorů 2018 - 2019******31.10.2017 08:00Detail
756.Non-PROEBIZ public tender Modernizace trati Olomouc – Prostějov - Nezamyslice******31.10.2017 00:00Detail
757.Non-PROEBIZ public tender Dodávka spotřebního materiálu a příslušenství pro výpočetní techniku a tiskárny s postupným plněním******31.10.2017 00:00Detail
758.Non-PROEBIZ public tender Karlovarský symfonický orchestr - Dodání profesionální orchestrální flétny******31.10.2017 00:00Detail
759.Non-PROEBIZ public tender Opravné práce v úseku Ostroměř - Jičín******31.10.2017 00:00Detail
760.Non-PROEBIZ public tender Dodávka zástěn k lůžkům******31.10.2017 00:00Detail
761.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce objektu Brány borců******31.10.2017 00:00Detail
762.Non-PROEBIZ public tender Podnikové vzdělávání zaměstnanců MSV STUDÉNKA s.r.o. a IPARI PARK s.r.o.******30.10.2017 23:59Detail
763.Non-PROEBIZ public tender Dodávka obuvi pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál.******30.10.2017 17:00Detail
764.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice******30.10.2017 17:00Detail
765.Non-PROEBIZ public tender Další vzdělávání zaměstnanců WFM******30.10.2017 16:00Detail
766.Non-PROEBIZ public tender Oprava manipulační plochy Wolkerova, Pardubice (u BD čp. 2122 – 2123)******30.10.2017 15:00Detail
767.Non-PROEBIZ public tender Poskytnutí dlouhodobého provozního úvěru na financování přiměřeného zisku a navýšení CDV z provozu MHD******30.10.2017 14:00Detail
768.Non-PROEBIZ public tender NÁKUP TECHNOLOGIE – SVAŘOVACÍ STROJ******30.10.2017 14:00Detail
769.Non-PROEBIZ public tender Autoatlas ČR******30.10.2017 14:00Detail
770.Non-PROEBIZ public tender Úklidy vnitřních prostorů budov a venkovní údržba v rámci MO******30.10.2017 14:00Detail
771.Non-PROEBIZ public tender Výběrové řízení na generálního dodavatele stavební zakázky „Výrobní objekt – digitální tiskárna a vzorkovna******30.10.2017 14:00Detail
772.Non-PROEBIZ public tender Kanalizace a vodovod Žinkovy******30.10.2017 14:00Detail
773.Non-PROEBIZ public tender II. etapa obměny PC******30.10.2017 14:00Detail
774.Non-PROEBIZ public tender II. etapa obměny PC******30.10.2017 14:00Detail
775.Non-PROEBIZ public tender Náplně do plastových zásobníků mýdlo a papírové ručníky******30.10.2017 14:00Detail
776.Non-PROEBIZ public tender II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043******30.10.2017 13:00Detail
777.PROEBIZ NAD-ROV 73414 - Domoušice-Hřivice (06. 11. 2017 - 09. 11. 2017)******30.10.2017 13:00Request
Detail
778.Non-PROEBIZ public tender 17-227 Trakční baterie pro vysokozdvižné vozíky - pořízení a servis******30.10.2017 13:00Detail
779.Non-PROEBIZ public tender SZ Lysice – Kolonáda rozmanitosti, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby a pro výběr zhotovitele******30.10.2017 13:00Detail
780.Non-PROEBIZ public tender Konstrukční materiál - deNOx******30.10.2017 13:00Detail
781.Non-PROEBIZ public tender Konstrukční materiál - Rafinace******30.10.2017 13:00Detail
782.Non-PROEBIZ public tender Dodávka užitkových vozidel 5 t na údržbu komunikací Kraje Vysočina******30.10.2017 13:00Detail
783.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – dodávky břišních roušek******30.10.2017 13:00Detail
784.Non-PROEBIZ public tender Jezuitský kostel v Klatovech******30.10.2017 13:00Detail
785.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání pracovníků MAJAK-SOFTWARE spol. s r.o.******30.10.2017 13:00Detail
786.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - průtokový cytometr******30.10.2017 13:00Detail
787.Non-PROEBIZ public tender Dodávka manipulační technologie pro společnost BIGGEST s.r.o. – III.******30.10.2017 13:00Detail
788.Non-PROEBIZ public tender Bezdrátový signalizační systém pro DKE******30.10.2017 13:00Detail
789.Non-PROEBIZ public tender Výměna oken v suterénu budovy B1, 28.října 1155/2, Dc I ******30.10.2017 13:00Detail
790.Non-PROEBIZ public tender Obnova lůžkového vybavení v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.******30.10.2017 13:00Detail
791.Non-PROEBIZ public tender Nákup černobílých multifunkčních tiskáren pro KrP v Jihlavě - říjen 2017******30.10.2017 12:30Detail
792.Non-PROEBIZ public tender PD - Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha II******30.10.2017 12:00Detail
793.Non-PROEBIZ public tender Úprava dispozice kanceláří objektů B a C******30.10.2017 12:00Detail
794.Non-PROEBIZ public tender Nákup komunálního samosběrného zametacího stroje pro TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě******30.10.2017 12:00Detail
795.Non-PROEBIZ public tender Komplexní servis prádla pro KNTB, a.s.******30.10.2017 12:00Detail
796.Non-PROEBIZ public tender Vozidlo s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky******30.10.2017 12:00Detail
797.Non-PROEBIZ public tender Úklidové práce na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii Kladno******30.10.2017 12:00Detail
798.PROEBIZ Licitatie F253 Resita Rev. din Decembrie 1300******30.10.2017 12:00Request
Detail
799.Non-PROEBIZ public tender Dodávka příslušenství pro společnost BIGGEST s.r.o. – II.******30.10.2017 12:00Detail
800.Non-PROEBIZ public tender Úprava ploch pro kontejnery II. etapa ve Frenštátě pod Radhoštěm******30.10.2017 12:00Detail
801.Non-PROEBIZ public tender Nákup odborné literatury******30.10.2017 12:00Detail
802.Non-PROEBIZ public tender Zajištění realizace projektu Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou - KA 01,02,03******30.10.2017 12:00Detail
803.Non-PROEBIZ public tender Pájecí stanice, hadice kyslík+acetylen, redukční ventily a nářadí******30.10.2017 12:00Detail
804.Non-PROEBIZ public tender PD - Úpravy topných větví II******30.10.2017 12:00Detail
805.Non-PROEBIZ public tender Zajištění realizace projektu Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou - KA 01,02,03******30.10.2017 12:00Detail
806.Non-PROEBIZ public tender Odborná instruktáž zdravotnického personálu na obsluhu přístroje Monitor pacientský LiDCO rapid******30.10.2017 11:00Detail
807.Non-PROEBIZ public tender Nákladní vozidlo - hákový nosič kontejnerů 2******30.10.2017 11:00Detail
808.Non-PROEBIZ public tender Poptávka úklidových prací******30.10.2017 11:00Detail
809.Non-PROEBIZ public tender Nákup dávkovačů na dezinfekci******30.10.2017 11:00Detail
810.Non-PROEBIZ public tender Dodávka manipulační technologie pro společnost BIGGEST s.r.o. – II.******30.10.2017 11:00Detail
811.Non-PROEBIZ public tender Léčivé přípravky s obsahem účinné látky SUNITINIB******30.10.2017 11:00Detail
812.Non-PROEBIZ public tender Léčivý přípravek Soliris IV******30.10.2017 11:00Detail
813.Non-PROEBIZ public tender Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova******30.10.2017 11:00Detail
814.Non-PROEBIZ public tender Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města Přerova******30.10.2017 11:00Detail
815.Non-PROEBIZ public tender Počítače, monitory, notebooky a tiskárny 2017******30.10.2017 10:30Detail
816.Non-PROEBIZ public tender Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2018 a 2019******30.10.2017 10:00Detail
817.PROEBIZ Náhradní autobusová doprava v úseku Bělá pod Bezdězem - Doksy ve dnech 13. 11. až 2. 12. 2017 při výluce železniční trati dle ROV 53220******30.10.2017 10:00Request
Detail
818.Non-PROEBIZ public tender Údržba Lesoparku Skalky******30.10.2017 10:00Detail
819.Non-PROEBIZ public tender Údržba Lesoparku Skalky******30.10.2017 10:00Detail
820.PROEBIZ PB/2017/10/17 Prodej dřevní hmoty na stojato při kácení nebezpečných dřevin v ochranném pásmu el. vedení a důlní dráhy v k.ú. Třebušice******30.10.2017 10:00Request
Detail
821.Non-PROEBIZ public tender Pořízení aplikace pro vyhledávání zahraničních oponentů 2017+******30.10.2017 10:00Detail
822.Non-PROEBIZ public tender Albrechtická 156 - 166 - posílení elektro rozvodů - realizace******30.10.2017 10:00Detail
823.Non-PROEBIZ public tender Pozáruční servis SVSS - PORAKOS******30.10.2017 10:00Detail
824.Non-PROEBIZ public tender Školení v oblasti obecných a specializovaných IT******30.10.2017 10:00Detail
825.Non-PROEBIZ public tender DDM – zahradní altán pro venkovní činnosti a kroužky******30.10.2017 10:00Detail
826.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce kanalizace ul. Kouřimská (komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a sadových úprav) - 2. výzva******30.10.2017 10:00Detail
827.PROEBIZ Rekonstrukce SKAO Tetčice******30.10.2017 10:00Request
Detail
828.Non-PROEBIZ public tender Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích******30.10.2017 10:00Detail
829.Non-PROEBIZ public tender Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna******30.10.2017 10:00Detail
830.Non-PROEBIZ public tender Obuv pro Městskou policii Havířov 2018 - 2021" ******30.10.2017 10:00Detail
831.Non-PROEBIZ public tender Karlovy Vary, Moskevská ulice - oprava schodiště na p.p.č, 1832“******30.10.2017 10:00Detail
832.Non-PROEBIZ public tender Příjezdová komunikace průmyslová zóna Nová Včelnice******30.10.2017 10:00Detail
833.Non-PROEBIZ public tender Efektivní úřad města Příbram******30.10.2017 10:00Detail
834.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb odpadového hospodářství******30.10.2017 10:00Detail
835.Non-PROEBIZ public tender Zajištění závodního stravování******30.10.2017 10:00Detail
836.Non-PROEBIZ public tender 2D rentgenový rtg detektor******30.10.2017 10:00Detail
837.Non-PROEBIZ public tender Výměna sprchových vaniček a jedné zástěny ve VUZ Pardubice******30.10.2017 10:00Detail
838.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – systém pro léčbu refrakterní epilepsie stimulací nervus vagus II******30.10.2017 10:00Detail
839.Non-PROEBIZ public tender Demolice budovy , pozemek p.č. st.558/13, k.ú. Hranice - zpracování projektové dokumentace - e.č. 401/2017******30.10.2017 10:00Detail
840.Non-PROEBIZ public tender ZŠ ul. Rokycanova - zateplení půdy nad tělocvičnou******30.10.2017 10:00Detail
841.Non-PROEBIZ public tender Přikrývky a omyvatelné polštáře******30.10.2017 10:00Detail
842.Non-PROEBIZ public tender 2D rentgenový rtg detektor******30.10.2017 10:00Detail
843.Non-PROEBIZ public tender Podnikové vzdělávání zaměstnanců PEMIC BOOKS a.s. a partnerů******30.10.2017 10:00Detail
844.Non-PROEBIZ public tender Odborné vzdělávání zaměstnanců ? specializované IT******30.10.2017 10:00Detail
845.Non-PROEBIZ public tender Odborné vzdělávání zaměstnanců – specializované IT ******30.10.2017 10:00Detail
846.Non-PROEBIZ public tender Nákup univerzálního stroje na sekání trávy a hrnutí sněhu ******30.10.2017 10:00Detail
847.Non-PROEBIZ public tender 50092017. Zimní stadion Most - rekonstrukce chladícího zařízení******30.10.2017 10:00Detail
848.Non-PROEBIZ public tender Cisternové zodolněné stříkačky 8x8******30.10.2017 10:00Detail
849.Non-PROEBIZ public tender Dodávka pevných paliv 2018******30.10.2017 10:00Detail
850.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – projektová dokumentace - etapy III. a IV.******30.10.2017 10:00Detail
851.Non-PROEBIZ public tender I/38 Pňov Předhrádí - průtah, oprava vozovky******30.10.2017 10:00Detail
852.Non-PROEBIZ public tender Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích******30.10.2017 10:00Detail
853.Non-PROEBIZ public tender Nákup pneu BUS+kolo diskové AD20******30.10.2017 10:00Detail
854.Non-PROEBIZ public tender Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Tocilizumab******30.10.2017 10:00Detail
855.Non-PROEBIZ public tender Karlovy Vary, Moskevská ulice - oprava schodiště na p.p.č, 1832******30.10.2017 10:00Detail
856.Non-PROEBIZ public tender Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč******30.10.2017 10:00Detail
857.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň, stavební úpravy lůžkových pokojů č. 6 a 7 (lůžka E) chirurgické kliniky ve 2. NP objektu č. 3 - II ******30.10.2017 10:00Detail
858.Non-PROEBIZ public tender Nákup sáčků a filtrů do vysavačů******30.10.2017 10:00Detail
859.Non-PROEBIZ public tender SZ Rájec nad Svitavou - celková obnova hlavní zámecké brány******30.10.2017 10:00Detail
860.Non-PROEBIZ public tender Nákup skládacích stolů a židlí******30.10.2017 10:00Detail
861.Non-PROEBIZ public tender Nákup univerzálního stroje na sekání trávy a hrnutí sněhu******30.10.2017 10:00Detail
862.Non-PROEBIZ public tender Obuv pro Městskou policii Havířov 2018 - 2021******30.10.2017 10:00Detail
863.Non-PROEBIZ public tender Obuv pro Městskou policii Havířov 2018 - 2021******30.10.2017 10:00Detail
864.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 2 ks elektronických kartoték typu rotomat, MěÚ Jilemnice – odbor správní******30.10.2017 10:00Detail
865.Non-PROEBIZ public tender Dodávka pevných paliv 2018 - Čechy I.******30.10.2017 10:00Detail
866.PROEBIZ Dodání a instalace povrchových filtrů na plochách sond DUN-16 a DUN-17, PZP Dolní Dunajovice******30.10.2017 10:00Request
Detail
867.Non-PROEBIZ public tender Pořízení aplikace pro vyhledávání zahraničních oponentů 2017+******30.10.2017 10:00Detail
868.Non-PROEBIZ public tender Program na podporu pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob ? Kurzy domovník a krajinář******30.10.2017 09:30Detail
869.PROEBIZ Úklidové práce v administrativních budovách MěÚ a předsezonní úklid zámku******30.10.2017 09:30Request
Detail
870.Non-PROEBIZ public tender 117_KV_Mikrotvrdoměr pro FS******30.10.2017 09:30Detail
871.Non-PROEBIZ public tender Vertikální CNC frézovací centra pětiosá******30.10.2017 09:30Detail
872.Non-PROEBIZ public tender Vertikální CNC frézovací centra pětiosá******30.10.2017 09:30Detail
873.Non-PROEBIZ public tender Rychlý zásahový automobil******30.10.2017 09:30Detail
874.Non-PROEBIZ public tender Nábytek - ubytovna******30.10.2017 09:30Detail
875.Non-PROEBIZ public tender Nádobí******30.10.2017 09:30Detail
876.Non-PROEBIZ public tender Technická infrastruktura pro kulturní akce, nám. Svornosti, Český Krumlov – I. etapa******30.10.2017 09:30Detail
877.PROEBIZ PB/2017/10/16 Prodej dřevní hmoty na stojato při mýtní těžbě úmyslné v k.ú. Janov u Litvínova ******30.10.2017 09:00Request
Detail
878.Non-PROEBIZ public tender OS pro Prahu 1 – oprava dveří včetně zárubní a obložek******30.10.2017 09:00Detail
879.Non-PROEBIZ public tender Brno - kasárna Šumavská - budova č. 3, snížení energetické náročnosti budov - PD******30.10.2017 09:00Detail
880.Non-PROEBIZ public tender Nákup přídavného rezistoru SE - 326 do vozidla UAZ 469******30.10.2017 09:00Detail
881.Non-PROEBIZ public tender Čistící a dezinfekční prostředky******30.10.2017 09:00Detail
882.Non-PROEBIZ public tender Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání VZ/99/OSRM/17******30.10.2017 09:00Detail
883.Non-PROEBIZ public tender Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu******30.10.2017 09:00Detail
884.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat******30.10.2017 09:00Detail
885.Non-PROEBIZ public tender Tábor, Klokoty - výstavba speciálního skladu - PD******30.10.2017 09:00Detail
886.Non-PROEBIZ public tender Požární kontejnerový nosič******30.10.2017 09:00Detail
887.Non-PROEBIZ public tender Jezuitský kostel v Klatovech - restaurátorské práce******30.10.2017 09:00Detail
888.PROEBIZ Zakup wraz z dostawą oleju napędowego do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.******30.10.2017 09:00Request
Detail
889.Non-PROEBIZ public tender Instalatérský materiál******30.10.2017 09:00Detail
890.PROEBIZ Nákup 23 ks černobílých multifunkčních zařízení OKI ES4192DN******30.10.2017 09:00Request
Detail
891.PROEBIZ Nákup 12 ks tiskáren OKI 6300 FB pro odbor dopravy******30.10.2017 09:00Request
Detail
892.Non-PROEBIZ public tender Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v...******30.10.2017 09:00Detail
893.Non-PROEBIZ public tender Autobusová přeprava osob dne 16. 11. 2017******30.10.2017 09:00Detail
894.Non-PROEBIZ public tender Nábytek - Dětská skupina******30.10.2017 09:00Detail
895.Non-PROEBIZ public tender Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021******30.10.2017 09:00Detail
896.Non-PROEBIZ public tender Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce******30.10.2017 09:00Detail
897.Non-PROEBIZ public tender Autobusová přeprava 45 osob dne 16. 11. 2017******30.10.2017 09:00Detail
898.Non-PROEBIZ public tender Nákup kovových odznaků.******30.10.2017 09:00Detail
899.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu k uchování chlazených a mražených surovin******30.10.2017 09:00Detail
900.Non-PROEBIZ public tender Nákup sportovního zařízení******30.10.2017 09:00Detail
901.Non-PROEBIZ public tender Nákup a instalace HW pro úsekové měřění - Říčany******30.10.2017 09:00Detail
902.Non-PROEBIZ public tender Nákup vánočních kolekcí FKSP******30.10.2017 09:00Detail
903.Non-PROEBIZ public tender Koupaliště Vrahovice – celková rekonstrukce******30.10.2017 09:00Detail
904.Non-PROEBIZ public tender Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2 – zajištění činnosti TDS******30.10.2017 09:00Detail
905.Non-PROEBIZ public tender Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy - PD******30.10.2017 09:00Detail
906.Non-PROEBIZ public tender Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov******30.10.2017 09:00Detail
907.PROEBIZ Dodávka čerstvých vajec******30.10.2017 08:55Request
Detail
908.Non-PROEBIZ public tender ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu – 1.nadzemní podlaží******30.10.2017 08:45Detail
909.PROEBIZ 3BOX - MŠ Pražská******30.10.2017 08:30Request
Detail
910.Non-PROEBIZ public tender Nákup měřících pásem******30.10.2017 08:30Detail
911.Non-PROEBIZ public tender Skládka odpadů Libínské sedlo – sanace oblasti III. etapy 2. sekce******30.10.2017 08:00Detail
912.Non-PROEBIZ public tender Nákup proudového chrániče PKNM 16/1N/C/003******30.10.2017 08:00Detail
913.Non-PROEBIZ public tender Čistič oken s odsáváním******30.10.2017 08:00Detail
914.Non-PROEBIZ public tender Křivoklát - vodovod a kanalizace******30.10.2017 08:00Detail
915.Non-PROEBIZ public tender Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení******30.10.2017 08:00Detail
916.Non-PROEBIZ public tender Kontrola hasicích přístrojů******30.10.2017 08:00Detail
917.Non-PROEBIZ public tender laboratorní materiál******30.10.2017 08:00Detail
918.Non-PROEBIZ public tender laboratorní přístroje******30.10.2017 08:00Detail
919.Non-PROEBIZ public tender laboratorní spotřební materiál******30.10.2017 08:00Detail
920.Non-PROEBIZ public tender Dodávka kontejnerů ochrany obyvatelstva******30.10.2017 08:00Detail
921.Non-PROEBIZ public tender Oprava T-815 S3******30.10.2017 08:00Detail
922.Non-PROEBIZ public tender Nákup 20 ks rychlovarných konvic******30.10.2017 08:00Detail
923.Non-PROEBIZ public tender Nákup hadrů na otěr letecké techniky******30.10.2017 08:00Detail
924.Non-PROEBIZ public tender Čistící a hygienické prostředky - Velké Meziříčí******30.10.2017 08:00Detail
925.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu k zabezpečení transportu a výdeje stravy a nápojů******30.10.2017 08:00Detail
926.Non-PROEBIZ public tender Nákup mycích a dezinfekčních prostředků (3)******30.10.2017 08:00Detail
927.Non-PROEBIZ public tender Nákup polního lůžka s přepravním pouzdrem******30.10.2017 08:00Detail
928.Non-PROEBIZ public tender Kontrola, servisní údržba a opravy speciálních infekčních komor IsoArk******30.10.2017 08:00Detail
929.Non-PROEBIZ public tender Nákup rukávových znaků (nášivky)******30.10.2017 08:00Detail
930.Non-PROEBIZ public tender Nákup sokolnických pomůcek (2)******30.10.2017 08:00Detail
931.Non-PROEBIZ public tender Nákup spotřebního materiálu pro vysavače (2)******30.10.2017 08:00Detail
932.Non-PROEBIZ public tender Nákup baterií pro RF 13.1- 12V - NiCd******30.10.2017 08:00Detail
933.Non-PROEBIZ public tender Campingový materiál - druhé zadání******30.10.2017 08:00Detail
934.Non-PROEBIZ public tender Nákup speciální výstroje pro hasiče******30.10.2017 08:00Detail
935.Non-PROEBIZ public tender Online UPS******30.10.2017 08:00Detail
936.Non-PROEBIZ public tender Oprava kopírovacích strojů 2017******30.10.2017 08:00Detail
937.Non-PROEBIZ public tender Oprava mrazícího zařízení******30.10.2017 08:00Detail
938.Non-PROEBIZ public tender Pracovní obuv pro dílny******30.10.2017 08:00Detail
939.Non-PROEBIZ public tender Provedení revize nádrže PHM******30.10.2017 08:00Detail
940.PROEBIZ Nákup automatizovaného platebního kiosku******30.10.2017 08:00Request
Detail
941.Non-PROEBIZ public tender Oprava zastávky Teplice nad Bečvou******30.10.2017 00:00Detail
942.Non-PROEBIZ public tender Audiovizuální technika******30.10.2017 00:00Detail
943.Non-PROEBIZ public tender Cheb-oprava obvodového pláště******30.10.2017 00:00Detail
944.Non-PROEBIZ public tender Oprava diagnostiky ETB Svitavy, Opatov, Zádulka******30.10.2017 00:00Detail
945.Non-PROEBIZ public tender Oprava UNZ SZZ Svitavy a Přelouč******30.10.2017 00:00Detail
946.Non-PROEBIZ public tender Dodávka zdravotnického materiálu - defibrilační elektrody******27.10.2017 17:00Detail
947.Non-PROEBIZ public tender Nákup vysavačů******27.10.2017 17:00Detail
948.Non-PROEBIZ public tender Oprava nafukovacích ventilů stanů TPE 6004-4 + PŘ******27.10.2017 17:00Detail
949.Non-PROEBIZ public tender Jednorázová dodávka záložních zdrojů UPS.******27.10.2017 17:00Detail
950.Non-PROEBIZ public tender Periodické tlakové zkoušky a dílenské opravy hasicích přístrojů.******27.10.2017 17:00Detail
951.Non-PROEBIZ public tender Náhradní díly na vozidlo TOYOTA Land Cruiser.******27.10.2017 17:00Detail
952.Non-PROEBIZ public tender Nákup diagnostických setů pro vyšetřování krevních vzorků******27.10.2017 17:00Detail
953.Non-PROEBIZ public tender Nákup zahraniční literatury VIII******27.10.2017 17:00Detail
954.Non-PROEBIZ public tender Zásobovací místo elektrickou energií pro logistické jednotky******27.10.2017 16:00Detail
955.Non-PROEBIZ public tender jednofázový odrušovací filtr******27.10.2017 16:00Detail
956.Non-PROEBIZ public tender OS Ostrava - Pravidelná revize elektrospotřebičů a drobného elektromateriálu******27.10.2017 15:15Detail
957.PROEBIZ Nákup Škoda Octavia******27.10.2017 15:00Request
Detail
958.Non-PROEBIZ public tender Nákup 1 ks halogenové přenosné svítilny a 5 ks čelových svítidel.******27.10.2017 15:00Detail
959.Non-PROEBIZ public tender Dodávka originálních tonerů******27.10.2017 14:15Detail
960.Non-PROEBIZ public tender Skartovačka******27.10.2017 14:00Detail
961.Non-PROEBIZ public tender "Oráčov - Oprava páteřní kanalizace kuchyně"******27.10.2017 14:00Detail
962.Non-PROEBIZ public tender DPSS laser******27.10.2017 14:00Detail
963.Non-PROEBIZ public tender Kolonky pro odstranění endotoxinu******27.10.2017 14:00Detail
964.Non-PROEBIZ public tender Nákup ručního paletového vozíku s váhou******27.10.2017 14:00Detail
965.Non-PROEBIZ public tender Náplň do 3D tiskárny******27.10.2017 14:00Detail
966.Non-PROEBIZ public tender Sběrný dvůr Určice******27.10.2017 13:52Detail
967.Non-PROEBIZ public tender 6x televizor 80cm******27.10.2017 13:00Detail
968.Non-PROEBIZ public tender LED Osvětlení******27.10.2017 13:00Detail
969.Non-PROEBIZ public tender FN Hradec Králové - skiagrafické RTG přístroje včetně zajištění jejich servisu******27.10.2017 13:00Detail
970.Non-PROEBIZ public tender Nákup startovacích boosterů******27.10.2017 13:00Detail
971.Non-PROEBIZ public tender Policový regál z lamina pro odd. III******27.10.2017 13:00Detail
972.PROEBIZ Konsolidácia a začlenenie systému AZD do infraštruktúry ICT******27.10.2017 12:00Request
Detail
973.Non-PROEBIZ public tender Zařízení pro laserové svařování podélných svarů na absorpčních trubkách******27.10.2017 12:00Detail
974.PROEBIZ Tisk plakátů a jízdenek k Mikulášským jízdám******27.10.2017 12:00Request
Detail
975.PROEBIZ Tisk letáků******27.10.2017 12:00Request
Detail
976.Non-PROEBIZ public tender Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus 2017******27.10.2017 12:00Detail
977.PROEBIZ Stoupací trubice 1110mm******27.10.2017 12:00Request
Detail
978.Non-PROEBIZ public tender Nákup čistících, mycích a změkčovacích prostředků pro myčku nádobí GRANULDISK a konvektomaty******27.10.2017 12:00Detail
979.Non-PROEBIZ public tender Nákup náhradních dílů******27.10.2017 12:00Detail
980.Non-PROEBIZ public tender Záchytné parkoviště Jírovcova - České Budějovice - SO 651 trolejové vedení a SO 661 trakční kabely ******27.10.2017 12:00Detail
981.Non-PROEBIZ public tender Záchytné parkoviště Jírovcova - České Budějovice - SO 651 troljeové vedení a SO 661 trakční kabely******27.10.2017 12:00Detail
982.Non-PROEBIZ public tender Oplocení areálu objektu Dětského domova Dagmar, Zeleného 51, Brno******27.10.2017 12:00Detail
983.Non-PROEBIZ public tender Nákup náustků k alkotestru Dräger 6810******27.10.2017 12:00Detail
984.Non-PROEBIZ public tender Oprava a revize kontejnerů ISO 1C******27.10.2017 12:00Detail
985.Non-PROEBIZ public tender Oprava T815 6x6-výměna přídavné převodovky******27.10.2017 12:00Detail
986.Non-PROEBIZ public tender Podlahový mycí stroj******27.10.2017 12:00Detail
987.Non-PROEBIZ public tender Transformace PATA Hazlov - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné******27.10.2017 11:00Detail
988.Non-PROEBIZ public tender Transformace PATA Hazlov - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné******27.10.2017 11:00Detail
989.Non-PROEBIZ public tender Zdravotní obuv z pryže******27.10.2017 11:00Detail
990.Non-PROEBIZ public tender III/23631 Libušín – Kladno, ověření nové technologie******27.10.2017 11:00Detail
991.Non-PROEBIZ public tender Impulzní generátor******27.10.2017 11:00Detail
992.PROEBIZ E/75/DIF/2017 Zakup wraz z dostawą szaf przeznaczonych do przechowywania umundurowania oraz wyposażenia przewodników psów służbowych – 9 kpl.******27.10.2017 11:00Request
Detail
993.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vozidel s pohonem 4x4 (RD)******27.10.2017 11:00Detail
994.Non-PROEBIZ public tender Drobný materiál pro IT KrP v Jihlavě - říjen 2017******27.10.2017 11:00Detail
995.Non-PROEBIZ public tender Nákup popisovací fólie pro zákres taktické situace na mapách******27.10.2017 11:00Detail
996.Non-PROEBIZ public tender Opravy a servis vozidel značky Škoda, Volkswagen a Fiat******27.10.2017 11:00Detail
997.Non-PROEBIZ public tender Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti z provozu plavidel******27.10.2017 10:00Detail
998.Non-PROEBIZ public tender Tělovýchovný materiál pro základní tělesnou přípravu******27.10.2017 10:00Detail
999.Non-PROEBIZ public tender TISKOPIS:F-TN-899 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku******27.10.2017 10:00Detail
1000.Non-PROEBIZ public tender Tiskopisy:F-TN-59 Denní záznam ARK******27.10.2017 10:00Detail
1001.PROEBIZ Nealkoholické nápoje******27.10.2017 10:00Request
Detail
1002.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření systému SIEM v ČNB******27.10.2017 10:00Detail
1003.Non-PROEBIZ public tender Úklidové práce pro Domov Korýtko, Ostrava – Zábřeh v letech 2018-2020******27.10.2017 10:00Detail
1004.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření systému SIEM v ČNB******27.10.2017 10:00Detail
1005.Non-PROEBIZ public tender Výměna výtahu v objektu Vladislavova******27.10.2017 10:00Detail
1006.Non-PROEBIZ public tender Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů******27.10.2017 10:00Detail
1007.Non-PROEBIZ public tender Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů******27.10.2017 10:00Detail
1008.Non-PROEBIZ public tender Zasíťování Hořejšího nábřeží******27.10.2017 10:00Detail
1009.Non-PROEBIZ public tender Tělovýchovný materiál pro speciální tělesnou přípravu******27.10.2017 10:00Detail
1010.Non-PROEBIZ public tender Vojenská vlečka č. 21 - Loukov – oprava výhybky č. 1******27.10.2017 10:00Detail
1011.Non-PROEBIZ public tender II/322 Lžovice – Týnec nad Labem******27.10.2017 10:00Detail
1012.Non-PROEBIZ public tender Bytový dům Čerčany******27.10.2017 10:00Detail
1013.PROEBIZ Liaty športový povrch******27.10.2017 10:00Request
Detail
1014.Non-PROEBIZ public tender Mobilní telefony_XV******27.10.2017 10:00Detail
1015.Non-PROEBIZ public tender Nákup knih******27.10.2017 10:00Detail
1016.Non-PROEBIZ public tender 134_Ve_ Průmysloví roboti******27.10.2017 10:00Detail
1017.Non-PROEBIZ public tender Tiskopis -F-510-14.1-1 Žádanka o imunohematologické vyšetření******27.10.2017 10:00Detail
1018.Non-PROEBIZ public tender Nákup baterií a elektrod k defibrilátorům******27.10.2017 10:00Detail
1019.Non-PROEBIZ public tender Brno – Nová MaR ve výměníkové stanici kas. Jana Babáka 2, budova č. 69 a 51******27.10.2017 10:00Detail
1020.Non-PROEBIZ public tender Cartrige do tiskárny******27.10.2017 10:00Detail
1021.Non-PROEBIZ public tender Centrum Kociánka - nákup drogerie******27.10.2017 10:00Detail
1022.Non-PROEBIZ public tender Výměna baterií pro UPS TP2-4, doplnění o battery management******27.10.2017 10:00Detail
1023.Non-PROEBIZ public tender Nábytek - více NS 11******27.10.2017 10:00Detail
1024.Non-PROEBIZ public tender Nákup výpočetní techniky******27.10.2017 10:00Detail
1025.Non-PROEBIZ public tender Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost******27.10.2017 10:00Detail
1026.Non-PROEBIZ public tender Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu******27.10.2017 10:00Detail
1027.Non-PROEBIZ public tender Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu******27.10.2017 10:00Detail
1028.Non-PROEBIZ public tender Nákup hydraulických zvedáků******27.10.2017 09:30Detail
1029.Non-PROEBIZ public tender VZ 4680 Brno nákup 2 ks přenosných bezolejových kompresorů******27.10.2017 09:00Detail
1030.Non-PROEBIZ public tender Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - USG přístroj a ultrazvukový přístroj (ECHO)******27.10.2017 09:00Detail
1031.Non-PROEBIZ public tender Nákup paletových vozíků******27.10.2017 09:00Detail
1032.Non-PROEBIZ public tender HEPA filry k CO2 inkubátoru STERI-CYCLE i160******27.10.2017 09:00Detail
1033.Non-PROEBIZ public tender II/272 Kounice – Bříství******27.10.2017 09:00Detail
1034.Non-PROEBIZ public tender Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s.******27.10.2017 09:00Detail
1035.Non-PROEBIZ public tender Nákup kuchyňského vybavení******27.10.2017 09:00Detail
1036.Non-PROEBIZ public tender Nákup lyžařského vybavení******27.10.2017 09:00Detail
1037.Non-PROEBIZ public tender D4 úsek Nová Hospoda - Radobytce, doplnění oplocení******27.10.2017 09:00Detail
1038.Non-PROEBIZ public tender Nákup pneumatik a duší.******27.10.2017 09:00Detail
1039.Non-PROEBIZ public tender Nákup sportovního vybavení******27.10.2017 09:00Detail
1040.Non-PROEBIZ public tender Nákup busol******27.10.2017 09:00Detail
1041.Non-PROEBIZ public tender Nákup čisticích utěrek a držáků na utěrky******27.10.2017 09:00Detail
1042.Non-PROEBIZ public tender Nákup úklidových a hygienických potřeb.******27.10.2017 09:00Detail
1043.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice******27.10.2017 09:00Detail
1044.Non-PROEBIZ public tender Ochranná maska******27.10.2017 09:00Detail
1045.Non-PROEBIZ public tender Ochranný overal pro hasiče******27.10.2017 09:00Detail
1046.Non-PROEBIZ public tender Posilovací stroje a vybavení (3.zadání)******27.10.2017 09:00Detail
1047.PROEBIZ Dodávka tuků, tvarohu, zakysané smetany, majonéz a vaječných výrobků******27.10.2017 08:55Request
Detail
1048.PROEBIZ Tonery II/2017 ******27.10.2017 08:30Request
Detail
1049.PROEBIZ Cenová poptávka náhradních dílů 10-1-2017 ******27.10.2017 08:30Request
Detail
1050.Non-PROEBIZ public tender Startovací zdroj******27.10.2017 08:00Detail
1051.Non-PROEBIZ public tender K - 207/1 - dezinfeční materiál******27.10.2017 08:00Detail
1052.Non-PROEBIZ public tender Nákup ekologického materiálu******27.10.2017 08:00Detail
1053.Non-PROEBIZ public tender Nákup lavinových setů******27.10.2017 08:00Detail
1054.Non-PROEBIZ public tender Nákup PHM prostřednictvím odběrových karet v roce 2018******27.10.2017 08:00Detail
1055.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nového serveru, včetně software******27.10.2017 08:00Detail
1056.Non-PROEBIZ public tender DSZO- úprava 1.NP, 3. NP a 4.NP administrativní budovy******27.10.2017 08:00Detail
1057.Non-PROEBIZ public tender EKG přístroj 12ti svodový******27.10.2017 08:00Detail
1058.Non-PROEBIZ public tender DSZO- úprava 1.NP, 3. NP a 4.NP administrativní budovy******27.10.2017 08:00Detail
1059.Non-PROEBIZ public tender Nákup baterií a akumulátorů******27.10.2017 08:00Detail
1060.Non-PROEBIZ public tender Nákup ND a pomůcek do plničky klimatizací vozidel ROBINAIR AC 690 PRO******27.10.2017 08:00Detail
1061.Non-PROEBIZ public tender Kalibrace diagnostického přístroje******27.10.2017 08:00Detail
1062.Non-PROEBIZ public tender Nákup vybavení posilovny******27.10.2017 08:00Detail
1063.Non-PROEBIZ public tender Nákup hasicích přístrojů přenosných******27.10.2017 08:00Detail
1064.Non-PROEBIZ public tender Nákup jednorázových ochranných obleků******27.10.2017 08:00Detail
1065.Non-PROEBIZ public tender Nákup kriminalistického materiálu III******27.10.2017 08:00Detail
1066.Non-PROEBIZ public tender Nákup ochranných pracovních pomůcek pro VZP a občanské zaměstnance******27.10.2017 08:00Detail
1067.Non-PROEBIZ public tender Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému - zřízení nových kamer v lokalitě Český mlýn******27.10.2017 08:00Detail
1068.Non-PROEBIZ public tender Nákup Taktických rukavic 17/6/116/2017-5153******27.10.2017 08:00Detail
1069.Non-PROEBIZ public tender Nálepky na automobily******27.10.2017 08:00Detail
1070.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nového serveru, včetně software ******27.10.2017 08:00Detail
1071.Non-PROEBIZ public tender Oprava UNC 060******27.10.2017 08:00Detail
1072.Non-PROEBIZ public tender Provedení vodorovného značení RWY******27.10.2017 08:00Detail
1073.Non-PROEBIZ public tender Oprava úrovňových přejezdů v km 15,891 a v km 16,197 a železničního spodku a svršku v km 16,300 - 16,330 v úseku trati mezi žst. Hostivice a žst. Jeneč******27.10.2017 00:00Detail
1074.Non-PROEBIZ public tender Sportovní vybavení******26.10.2017 16:00Detail
1075.Non-PROEBIZ public tender Vývojový kit s FPGA******26.10.2017 16:00Detail
1076.PROEBIZ Nákup 4 ks ultrabooků HP EliteBook Folio 1040 G3 včetně dokovací stanice******26.10.2017 16:00Request
Detail
1077.PROEBIZ Nákup 15 ks NB s dokovací stanicí******26.10.2017 16:00Request
Detail
1078.Non-PROEBIZ public tender Baterie a žárovky******26.10.2017 16:00Detail
1079.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 15 ks notebooků******26.10.2017 16:00Detail
1080.Non-PROEBIZ public tender Kamera s nočním viděním******26.10.2017 16:00Detail
1081.Non-PROEBIZ public tender Nábytek KARIM******26.10.2017 15:30Detail
1082.PROEBIZ Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou******26.10.2017 15:00Request
Detail
1083.PROEBIZ Plošina 42 m na podvozku 6x6******26.10.2017 15:00Request
Detail
1084.Non-PROEBIZ public tender Nákup koženkových křesel******26.10.2017 15:00Detail
1085.Non-PROEBIZ public tender FZŠ – Jilemnice – Cisternová automobilová stříkačka******26.10.2017 15:00Detail
1086.Non-PROEBIZ public tender Mulčovač k traktoru pro VRÚ Slapy******26.10.2017 15:00Detail
1087.Non-PROEBIZ public tender FZŠ – Jilemnice – Cisternová automobilová stříkačka******26.10.2017 15:00Detail
1088.Non-PROEBIZ public tender Mobilní telefony_XIV******26.10.2017 14:30Detail
1089.Non-PROEBIZ public tender Léčivé přípravky s obsahem cyklofosfamidu, chlorambucilu, melfalanu a ifosfamidu******26.10.2017 14:30Detail
1090.Non-PROEBIZ public tender Pierce BSA a micro BSA Protein Assay******26.10.2017 14:30Detail
1091.PROEBIZ Výměna staniční baterie B1 II – KS Kralice nad Oslavou******26.10.2017 14:00Request
Detail
1092.Non-PROEBIZ public tender Nákup kalendářů a diářů pro rok 2018******26.10.2017 14:00Detail
1093.Non-PROEBIZ public tender O kroužky******26.10.2017 14:00Detail
1094.Non-PROEBIZ public tender Nákup drobného IT zboží 2017******26.10.2017 14:00Detail
1095.Non-PROEBIZ public tender Znalecký posudek ke stanovení ceny obvyklé - Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II******26.10.2017 14:00Detail
1096.Non-PROEBIZ public tender Drogerie******26.10.2017 14:00Detail
1097.Non-PROEBIZ public tender Úklidové služby v komplexu budov Nového divadla v Plzni******26.10.2017 13:30Detail
1098.Non-PROEBIZ public tender B1704 Modernizace ozvučení haly ZSIH, č.p. 1598, ul. S.K.Neumanna v Litvínově - projektová dokumentace******26.10.2017 13:00Detail
1099.PROEBIZ Servis a opravy autonómneho vyrozumievacieho servera VYRVAR******26.10.2017 13:00Request
Detail
1100.PROEBIZ čistící prostředky******26.10.2017 13:00Request
Detail
1101.Non-PROEBIZ public tender Léky pro LDN Hořice 2017******26.10.2017 13:00Detail
1102.Non-PROEBIZ public tender Paletový vozík******26.10.2017 13:00Detail
1103.Non-PROEBIZ public tender Porevizní oprava hromosvodu na b.č. 44 Letiště Prostějov******26.10.2017 13:00Detail
1104.Non-PROEBIZ public tender 17-221 Velká Bučina - kompletní obměna okapových žlabů a svodů a oprava...******26.10.2017 13:00Detail
1105.Non-PROEBIZ public tender Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování******26.10.2017 13:00Detail
1106.Non-PROEBIZ public tender 17-221 Velká Bučina - kompletní obměna okapových žlabů a svodů a oprava krytiny střechy******26.10.2017 13:00Detail
1107.Non-PROEBIZ public tender Tonery******26.10.2017 13:00Detail
1108.Non-PROEBIZ public tender Nákup ohřívačů vzduchu******26.10.2017 13:00Detail
1109.Non-PROEBIZ public tender Nákup závěsu pro přívěs T-145/100 tun******26.10.2017 13:00Detail
1110.Non-PROEBIZ public tender NVR rekordér a licence******26.10.2017 13:00Detail
1111.PROEBIZ Ovoce, zelenina - FNO ******26.10.2017 12:30Request
Detail
1112.Non-PROEBIZ public tender Hydraulické válce 10t a 230t******26.10.2017 12:30Detail
1113.Non-PROEBIZ public tender Poradenské služby v oblasti experimentálního měření a legislativy požární ochrany******26.10.2017 12:30Detail
1114.PROEBIZ LOŽISKÁ******26.10.2017 12:25Request
Detail
1115.Non-PROEBIZ public tender Diáře 2018******26.10.2017 12:00Detail
1116.Non-PROEBIZ public tender Mikrodestičkový reader pro UV-VIS******26.10.2017 12:00Detail
1117.Non-PROEBIZ public tender Louny+Most; rekonstrukce klientské haly-vypracování PD******26.10.2017 12:00Detail
1118.Non-PROEBIZ public tender Univerzální lepicí páska******26.10.2017 12:00Detail
1119.Non-PROEBIZ public tender Jiřice - přívěsy pro psy******26.10.2017 12:00Detail
1120.Non-PROEBIZ public tender Mikrodestičkový reader pro UV-VIS******26.10.2017 12:00Detail
1121.Non-PROEBIZ public tender PS 0514 - Oprava vodovodní přípojky - b.č. 04 – kasárna Těchonín, 6440-0514-2017-09******26.10.2017 12:00Detail
1122.Non-PROEBIZ public tender VŘ 7_Dodávka technologie pro rekonstrukce staveb – Nářadí I******26.10.2017 12:00Detail
1123.PROEBIZ Oprava komunikací na lokalitách Hrabák a Vršany v Mostě-Čepirozích******26.10.2017 12:00Request
Detail
1124.Non-PROEBIZ public tender Podpora pro licence systémového SW – databáze******26.10.2017 12:00Detail
1125.PROEBIZ Odprodej šrot 43.KT******26.10.2017 11:40Request
Detail
1126.PROEBIZ Holter EKG vč. SW******26.10.2017 11:30Request
Detail
1127.Non-PROEBIZ public tender Oprava místní komunikace v lokalitě Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm******26.10.2017 11:00Detail
1128.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce rozvodů vody v objektu K2 u vodojemu a úpravny vody FN Brno, PMDV******26.10.2017 11:00Detail
1129.Non-PROEBIZ public tender Startovací zdroj a ampérmetr******26.10.2017 11:00Detail
1130.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti přístavby Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm******26.10.2017 11:00Detail
1131.PROEBIZ Poptávka práce energetického poradce******26.10.2017 11:00Request
Detail
1132.Non-PROEBIZ public tender Z předlohy: Z předlohy: Servis- mechanické rozebrání,vyčištění,případně odvápnění,seřízení a nastavení kávovarů.******26.10.2017 11:00Detail
1133.Non-PROEBIZ public tender Nábytek - Zdravotně soc. oddělení******26.10.2017 11:00Detail
1134.Non-PROEBIZ public tender Nukleární magnetická rezonance******26.10.2017 11:00Detail
1135.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření kapacit a rozvoj sociálních služeb Pečovatelské služby Rakovník - vnitřní vybavení******26.10.2017 10:30Detail
1136.Non-PROEBIZ public tender Hybridní zobrazovací multidetekční reader******26.10.2017 10:00Detail
1137.Non-PROEBIZ public tender Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2017******26.10.2017 10:00Detail
1138.Non-PROEBIZ public tender Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby******26.10.2017 10:00Detail
1139.Non-PROEBIZ public tender Bezkontaktní tonometry******26.10.2017 10:00Detail
1140.Non-PROEBIZ public tender Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství******26.10.2017 10:00Detail
1141.Non-PROEBIZ public tender Servis a opravy výtahů******26.10.2017 10:00Detail
1142.Non-PROEBIZ public tender Dodávka kancelářského nábytku včetně montáže, ÚHÚL pobočka Jablonec nad...******26.10.2017 10:00Detail
1143.Non-PROEBIZ public tender Hepariny 2017******26.10.2017 10:00Detail
1144.Non-PROEBIZ public tender Dodávka plechů do konvektomatu (000611/2017).******26.10.2017 10:00Detail
1145.PROEBIZ Pořízení podpory GFI WebMonitor, prodloužení licencí******26.10.2017 10:00Request
Detail
1146.Non-PROEBIZ public tender Dodávka monitorovacího systému teplot mrazáků, lednic a termostatů******26.10.2017 10:00Detail
1147.PROEBIZ Prodej majetku - zbytkové pozemky******26.10.2017 10:00Request
Detail
1148.Non-PROEBIZ public tender Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – dodávka vybavení nábytku III******26.10.2017 10:00Detail
1149.Non-PROEBIZ public tender Nádobka na odběr vzorků 30ml******26.10.2017 10:00Detail
1150.Non-PROEBIZ public tender Nákup momentových klíčů a nářadí pro KBVP******26.10.2017 10:00Detail
1151.Non-PROEBIZ public tender Nákup střeleckých sluchátek******26.10.2017 10:00Detail
1152.Non-PROEBIZ public tender nákup železářského zboží, nátěrových hmot, lepidel, tmelů a brusných prostředků.******26.10.2017 10:00Detail
1153.Non-PROEBIZ public tender Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35 včetně autorského dozoru projektanta ******26.10.2017 10:00Detail
1154.Non-PROEBIZ public tender Dávkovací zařízení biocidu******26.10.2017 10:00Detail
1155.Non-PROEBIZ public tender Dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních komplexů******26.10.2017 10:00Detail
1156.Non-PROEBIZ public tender Pořízení podpory GFI WebMonitor, prodloužení licencí******26.10.2017 10:00Detail
1157.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a instalace laserového multifunkčního systému******26.10.2017 10:00Detail
1158.Non-PROEBIZ public tender Dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních komplexů******26.10.2017 10:00Detail
1159.Non-PROEBIZ public tender Výroba a dodávka dvojkolí pro speciální vozidla MUV 69, PV a PVK******26.10.2017 10:00Detail
1160.Non-PROEBIZ public tender PS 0503 - Kácení dřevin rostoucích mimo les, 6440-0503-2017-38******26.10.2017 10:00Detail
1161.Non-PROEBIZ public tender Dodávky stravenek a volnočasových poukázek******26.10.2017 10:00Detail
1162.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce sportovního zázemí pro spolkové a školní aktivity v Bruntále******26.10.2017 10:00Detail
1163.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce sportovního zázemí pro spolkové a školní aktivity v Bruntále******26.10.2017 10:00Detail
1164.Non-PROEBIZ public tender Servis osobních motorových vozidel ve flotile ÚHÚL******26.10.2017 10:00Detail
1165.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření vývojového centra 2. etapa******26.10.2017 10:00Detail
1166.Non-PROEBIZ public tender Hybridní zobrazovací multidetekční reader******26.10.2017 10:00Detail
1167.Non-PROEBIZ public tender Blšanka, probírka BP v úseku jez Siřem - most betonárka Kryry******26.10.2017 10:00Detail
1168.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – vnitřní fixátor pro stabilizaci torakolumbosakrální páteře pro deformity******26.10.2017 10:00Detail
1169.Non-PROEBIZ public tender ÚVN - VoFN Praha – zdravotnická technika – nákup******26.10.2017 10:00Detail
1170.PROEBIZ Odprodej dopravních prostředků společnosti PETROTRANS ŘÍJEN 2017******26.10.2017 10:00Request
Detail
1171.Non-PROEBIZ public tender Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih******26.10.2017 10:00Detail
1172.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření kapacit a rozvoj sociálních služeb Pečovatelské služby Rakovník - stavební práce******26.10.2017 10:00Detail
1173.Non-PROEBIZ public tender Sportovní areál Záluží u Čelákovic******26.10.2017 10:00Detail
1174.Non-PROEBIZ public tender Nákup 4 ks ultrabooků HP EliteBook Folio 1040 G3 včetně dokovací stanice******26.10.2017 10:00Detail
1175.Non-PROEBIZ public tender Podpora účasti společnosti ROmiLL, spol. s r.o. na zahraničních veletrzích a výstavách******26.10.2017 10:00Detail
1176.Non-PROEBIZ public tender Pořízení technologií do společnosti VAPALUG IN s.r.o.******26.10.2017 10:00Detail
1177.Non-PROEBIZ public tender Technická podpora SW Antivir - AVAST!******26.10.2017 10:00Detail
1178.Non-PROEBIZ public tender Nákup baterií a akumulátorů******26.10.2017 10:00Detail
1179.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření technologického vybavení společnosti Hanhart Morkovice s.r.o. ******26.10.2017 10:00Detail
1180.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň, stavební úpravy ambulancí oční kliniky v 10. NP objektu č. 17 ******26.10.2017 10:00Detail
1181.Non-PROEBIZ public tender Technická podpora SW Antivir - AVAST!******26.10.2017 10:00Detail
1182.Non-PROEBIZ public tender Nákup startovacích zdrojů pro udržování baterie******26.10.2017 10:00Detail
1183.Non-PROEBIZ public tender Dodávky stravenek a volnočasových poukázek******26.10.2017 10:00Detail
1184.Non-PROEBIZ public tender Pořízení serverů a příslušenství pro resort MŽP v roce 2017******26.10.2017 10:00Detail
1185.Non-PROEBIZ public tender Věž hysteroskopická******26.10.2017 09:30Detail
1186.Non-PROEBIZ public tender Věž hysteroskopická******26.10.2017 09:30Detail
1187.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKY ŘEMESLNICKÉHO NÁŘADÍ******26.10.2017 09:30Detail
1188.PROEBIZ Dodávka licencí antivirového SW******26.10.2017 09:00Request
Detail
1189.Non-PROEBIZ public tender Meče a dýky******26.10.2017 09:00Detail
1190.PROEBIZ Vybudování recepce v prostorách společnosti******26.10.2017 09:00Request
Detail
1191.Non-PROEBIZ public tender SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ******26.10.2017 09:00Detail
1192.Non-PROEBIZ public tender Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře - stavební objekt SO 01a******26.10.2017 09:00Detail
1193.Non-PROEBIZ public tender Nákup nabíječů – konzervátorů AKB a prodlužovacích kabelů******26.10.2017 09:00Detail
1194.Non-PROEBIZ public tender Nákup naftových topidel******26.10.2017 09:00Detail
1195.Non-PROEBIZ public tender Hranice - dokončení rekonstrukce budovy č. 1 - PD******26.10.2017 09:00Detail
1196.Non-PROEBIZ public tender Periodická revize plicních automatik SCUBAPRO.******26.10.2017 09:00Detail
1197.Non-PROEBIZ public tender SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ******26.10.2017 09:00Detail
1198.Non-PROEBIZ public tender Plakety VeV-VA******26.10.2017 09:00Detail
1199.Non-PROEBIZ public tender Výměna transformátoru******26.10.2017 09:00Detail
1200.Non-PROEBIZ public tender PS 0014 Oprava centrálních sprch Kasárna G.Píky, Praha 6******26.10.2017 09:00Detail
1201.Non-PROEBIZ public tender Periodická revize dýchacích přístrojů CASTORO******26.10.2017 09:00Detail
1202.PROEBIZ Nákup mléčných výrobků pro Nemocnici TGM Hodonín******26.10.2017 09:00Request
Detail
1203.Non-PROEBIZ public tender KoPÚ v k.ú. Zelená Lhota******26.10.2017 09:00Detail
1204.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň - Dodávka systému pro radiofrekvenční ablaci – CHK – 2017******26.10.2017 09:00Detail
1205.Non-PROEBIZ public tender DCHT - likvidace samostatných SO II******26.10.2017 09:00Detail
1206.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň - Dodávka systému pro radiofrekvenční ablaci - CHK - 2017 ******26.10.2017 09:00Detail
1207.PROEBIZ Výměna elektroinstalace domu č. p. 1502 ******26.10.2017 09:00Request
Detail
1208.Non-PROEBIZ public tender MOBILNÍ KLUZIŠTĚ -CURLINGOVÁ DRÁHA – LEDOVÁ DRÁHA******26.10.2017 09:00Detail
1209.Non-PROEBIZ public tender Zařízení pro poletový rozbor******26.10.2017 09:00Detail
1210.Non-PROEBIZ public tender Nákup bezpečnostních značek a materiálu ADR******26.10.2017 09:00Detail
1211.Non-PROEBIZ public tender Nákup olověných plomb******26.10.2017 09:00Detail
1212.PROEBIZ Rekonštrukcia fasády a súsošia objektu NKP na Kubínyiho nám. 365/9******26.10.2017 09:00Request
Detail
1213.PROEBIZ Dodávka koření a ochucovadel******26.10.2017 08:55Request
Detail
1214.Non-PROEBIZ public tender Údržba a opravy meteostanic Výstražného varovného systému Boschung na území hl.m. Prahy******26.10.2017 08:50Detail
1215.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKY NOSNÉHO ROZTOKU PRO PRŮTOKOVÉ CYTOMETRY PRO OKBHI NNH******26.10.2017 08:00Detail
1216.PROEBIZ Dodávka rýb ******26.10.2017 08:00Request
Detail
1217.Non-PROEBIZ public tender K 206 - oprava manipulačních a motorových vozíků******26.10.2017 08:00Detail
1218.Non-PROEBIZ public tender K 207 - obvaz. materiál******26.10.2017 08:00Detail
1219.Non-PROEBIZ public tender Udržovací práce na kapličce ve Dmýšticích******26.10.2017 08:00Detail
1220.Non-PROEBIZ public tender Nákup dílenského vybavení******26.10.2017 08:00Detail
1221.Non-PROEBIZ public tender Technologie pro bubnovou linku******26.10.2017 08:00Detail
1222.Non-PROEBIZ public tender Nákup butylkaučukových rukavic******26.10.2017 08:00Detail
1223.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu pro dětskou skupinu******26.10.2017 08:00Detail
1224.Non-PROEBIZ public tender Nákup vitaminů 80/9/62/2017-5153******26.10.2017 08:00Detail
1225.Non-PROEBIZ public tender Nákup vybíjecího zařízení******26.10.2017 08:00Detail
1226.Non-PROEBIZ public tender Nákup vánočních čokoládových kolekcí (FKSP)******26.10.2017 08:00Detail
1227.Non-PROEBIZ public tender Odkanalizování částí města Havířova V. etapa - doprojektování neveřejných částí kanalizačních přípojek******26.10.2017 08:00Detail
1228.Non-PROEBIZ public tender Dodání vozidlových radiostanic******26.10.2017 08:00Detail
1229.Non-PROEBIZ public tender Oprava pojízdné zdvihací plošiny MP-27.1******26.10.2017 08:00Detail
1230.Non-PROEBIZ public tender Provádění oprav a revizí regálových zakladačů.******26.10.2017 08:00Detail
1231.Non-PROEBIZ public tender Sportovní materiál "Winter Survival******26.10.2017 08:00Detail
1232.Non-PROEBIZ public tender VZMR č. 28 - Pravidelný úklid kanceláří a společných prostor –...******26.10.2017 08:00Detail
1233.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trubín******26.10.2017 08:00Detail
1234.Non-PROEBIZ public tender Výroba postelí - MARNA.******26.10.2017 08:00Detail
1235.Non-PROEBIZ public tender Nákup laminovacích folií******26.10.2017 08:00Detail
1236.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu k zabezpečení výcviku osob******26.10.2017 08:00Detail
1237.Non-PROEBIZ public tender Nákup vánočních kolekcí 80/9/63/2017-5153******26.10.2017 08:00Detail
1238.Non-PROEBIZ public tender Nákup laminátové podpěrné konstrukce******26.10.2017 08:00Detail
1239.PROEBIZ Vypracovanie vlhkostného posudku ******26.10.2017 08:00Request
Detail
1240.Non-PROEBIZ public tender BP - Lom u Stříbra******26.10.2017 07:30Detail
1241.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce půdního prostoru - 2.etapa******26.10.2017 00:00Detail
1242.Non-PROEBIZ public tender Ústí n. L.-Střekov-oprava obvodového pláště******26.10.2017 00:00Detail
1243.Non-PROEBIZ public tender Žatec opravy pracoviště OŘ UNL******26.10.2017 00:00Detail
1244.Non-PROEBIZ public tender Děčín hlavní nádraží – dílčí oprava výpravní budovy******26.10.2017 00:00Detail
1245.Non-PROEBIZ public tender Sanace lokality ČS PHM BENZINA v Přelouči, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – odštěpný závod BENZINA******25.10.2017 23:59Detail
1246.Non-PROEBIZ public tender Supervize akce „Odra - sanace důlních vlivů - Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039******25.10.2017 23:59Detail
1247.Non-PROEBIZ public tender Supervize akce „Odra - sanace důlních vlivů - Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039“ ******25.10.2017 23:59Detail
1248.Non-PROEBIZ public tender Chemikálie******25.10.2017 17:00Detail
1249.Non-PROEBIZ public tender Rámcová smlouva na dodavatele přepravních služeb včetně přesunu věcí pro účely Magistrátu města Teplice******25.10.2017 17:00Detail
1250.Non-PROEBIZ public tender Pneumatiky a disky kol.******25.10.2017 17:00Detail
1251.Non-PROEBIZ public tender Provedení preventivně bezpečnostních technických kontrol (PBTK) defibrilátorů DEFIGARD DG 5000 Schiller (2)******25.10.2017 17:00Detail
1252.Non-PROEBIZ public tender Kynologický materiál pro figuranta při výcviku psů******25.10.2017 17:00Detail
1253.Non-PROEBIZ public tender Kynologický materiál pro výcvik psů******25.10.2017 17:00Detail
1254.Non-PROEBIZ public tender Konferenční židle******25.10.2017 15:00Detail
1255.PROEBIZ Vypracovanie projektovej dokumentácie ES 110/22kV Trebišov – rekonštrukcia rozvodne******25.10.2017 15:00Request
Detail
1256.Non-PROEBIZ public tender Vyšetřovací lehátka******25.10.2017 15:00Detail
1257.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Konektory pre pripojenie káblov na priechodky 22 kV rozvádzačov SF6 a NN zvodiče prepätia******25.10.2017 15:00Request
Detail
1258.PROEBIZ Zajištění náhradní autobusové dopravy při výluce dle ROV 53219 v úseku Choceň - Litomyšl ve dnech 6. - 15. listopadu 2017******25.10.2017 14:30Request
Detail
1259.Non-PROEBIZ public tender Laboratorní diagnostika******25.10.2017 14:00Detail
1260.Non-PROEBIZ public tender Nákup Pasteurových pipet jednorázových sterilních a nesterilních******25.10.2017 14:00Detail
1261.Non-PROEBIZ public tender UTB – Dodávky zkušebních těles a simulace pro podprojekt Plasty, části Moderní plasty******25.10.2017 14:00Detail
1262.Non-PROEBIZ public tender UTB – Testovací tělesa pro zkoušky lepeného spoje******25.10.2017 14:00Detail
1263.Non-PROEBIZ public tender Rozkládací křeslo******25.10.2017 14:00Detail
1264.Non-PROEBIZ public tender Dodávka terminálového serveru******25.10.2017 14:00Detail
1265.Non-PROEBIZ public tender Nastavení systému komunikace a zajištění realizace vzdělávání „Rýmařov - Efektivní otevřený úřad II******25.10.2017 14:00Detail
1266.Non-PROEBIZ public tender Nastavení systému komunikace a zajištění realizace vzdělávání „Rýmařov - Efektivní otevřený úřad II“ ******25.10.2017 14:00Detail
1267.PROEBIZ Revize elektrických zařízení - Čechy sever******25.10.2017 14:00Request
Detail
1268.PROEBIZ Zpracování dokumentace „Rekonstrukce horkovodních rozvodů a horkovzdušných jednotek“******25.10.2017 14:00Request
Detail
1269.PROEBIZ Z05 - Výroba lisovací formy NF2******25.10.2017 13:30Request
Detail
1270.PROEBIZ Řetězové kolo s nábojem ******25.10.2017 13:30Request
Detail
1271.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a montáž CT přístroje******25.10.2017 13:00Detail
1272.Non-PROEBIZ public tender Chemikálie pro parazitologické vyšetření******25.10.2017 13:00Detail
1273.Non-PROEBIZ public tender Nákup kuchyňských potřeb (14/000439)******25.10.2017 13:00Detail
1274.Non-PROEBIZ public tender Knihy odborné lékařské - české******25.10.2017 13:00Detail
1275.Non-PROEBIZ public tender Přenosné ultrazvukové přístroje pro onkogynekologické centrum******25.10.2017 13:00Detail
1276.Non-PROEBIZ public tender Nákup aktivních reproboxů a stojanů******25.10.2017 13:00Detail
1277.Non-PROEBIZ public tender Oprava vozidla T815 S3 6x6.2 Slápěč******25.10.2017 13:00Detail
1278.Non-PROEBIZ public tender Propagační předměty pro Statutární město Ústí nad Labem******25.10.2017 13:00Detail
1279.PROEBIZ Výmena 70 ks interiérových dverí v budove SZŠ Trenčín******25.10.2017 13:00Request
Detail
1280.Non-PROEBIZ public tender Úprava maket cvičných padáků******25.10.2017 13:00Detail
1281.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO NNB - zavedení dynamického nákupního systému******25.10.2017 13:00Detail
1282.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Izolátorové väzy pre vonkajšie vedenia VN******25.10.2017 12:00Request
Detail
1283.Non-PROEBIZ public tender KLAZÁŘ - Klasifikace záznamů řeči******25.10.2017 12:00Detail
1284.Non-PROEBIZ public tender Celofánové sáčky.******25.10.2017 12:00Detail
1285.Non-PROEBIZ public tender Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě******25.10.2017 12:00Detail
1286.Non-PROEBIZ public tender Doplnění kamerového bodu u multifunkčního hřiště, ul. PKH v Litvínově******25.10.2017 12:00Detail
1287.Non-PROEBIZ public tender K 204 - kalibrace pracovních měřidel******25.10.2017 12:00Detail
1288.Non-PROEBIZ public tender Knihy odborné lékařské - české******25.10.2017 12:00Detail
1289.Non-PROEBIZ public tender Veřejné osvětlení centrum II.etapa – náměstí Slaný******25.10.2017 12:00Detail
1290.Non-PROEBIZ public tender Ložní prádlo, pacientské prádlo - dodávka s náhradním plněním******25.10.2017 12:00Detail
1291.Non-PROEBIZ public tender Ochranné obleky ringo pro kynologický výcvik******25.10.2017 12:00Detail
1292.Non-PROEBIZ public tender Ochranné vesty pro služební psovody******25.10.2017 12:00Detail
1293.Non-PROEBIZ public tender Polštáře a přikrývky******25.10.2017 12:00Detail
1294.Non-PROEBIZ public tender Výběrové řízení na nákup technologického vybavení******25.10.2017 12:00Detail
1295.PROEBIZ Servis a príprava koľajovej váhy SCALEX RDW na úradné overenie, asistencia pri úradnom overení******25.10.2017 12:00Request
Detail
1296.Non-PROEBIZ public tender Kynšperk - pronájem kantýny******25.10.2017 12:00Detail
1297.PROEBIZ Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r.******25.10.2017 12:00Request
Detail
1298.Non-PROEBIZ public tender Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce I******25.10.2017 12:00Detail
1299.PROEBIZ NAD-ROV 75026+73378 - (Děčín hl.n.)-Děčín východ-Česká Kamenice-Rumburk (31. 10. 2017 - 30. 11. 2017)******25.10.2017 12:00Request
Detail
1300.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava******25.10.2017 12:00Detail
1301.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2018******25.10.2017 12:00Detail
1302.Non-PROEBIZ public tender Mobilní překážky pro výcvik služebních psů******25.10.2017 12:00Detail
1303.Non-PROEBIZ public tender Datový kabel, kleště krimpovací a zářivka******25.10.2017 12:00Detail
1304.Non-PROEBIZ public tender Podpora provozu klinického informačního systému FONS Akord******25.10.2017 11:00Detail
1305.Non-PROEBIZ public tender Chladící skříň, mikrovlnná trouba******25.10.2017 11:00Detail
1306.Non-PROEBIZ public tender Dodávka stolních lamp (000608/2017).******25.10.2017 11:00Detail
1307.Non-PROEBIZ public tender Mgr16 - stavební práce II******25.10.2017 11:00Detail
1308.Non-PROEBIZ public tender Elektromateriál 10/2017******25.10.2017 11:00Detail
1309.PROEBIZ E/68/DIF/2017 Zakup wraz z dostawą szaf przeznaczonych do przechowywania umundurowania oraz wyposażenia specjalistycznego przez funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej******25.10.2017 11:00Request
Detail
1310.Non-PROEBIZ public tender Nákup papíru A4 bílý 3/2017******25.10.2017 11:00Detail
1311.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nábytku do foyeru Nového divadla******25.10.2017 11:00Detail
1312.Non-PROEBIZ public tender Nákup 4-dílného záchranářského žebříku******25.10.2017 11:00Detail
1313.Non-PROEBIZ public tender Nákup čerpadel******25.10.2017 11:00Detail
1314.Non-PROEBIZ public tender Nákup dekontaminační sprchy******25.10.2017 11:00Detail
1315.Non-PROEBIZ public tender Nákup hasícího pěnidla******25.10.2017 11:00Detail
1316.Non-PROEBIZ public tender Nákup hasícího prášku******25.10.2017 11:00Detail
1317.Non-PROEBIZ public tender Nákup kufru s otevíracím nářadím******25.10.2017 11:00Detail
1318.Non-PROEBIZ public tender Nákup ochranných masek s brašnami******25.10.2017 11:00Detail
1319.Non-PROEBIZ public tender Nákup OOPP******25.10.2017 11:00Detail
1320.Non-PROEBIZ public tender Nákup osobního dozimetru******25.10.2017 11:00Detail
1321.Non-PROEBIZ public tender Nákup přejezdových gumových můstků******25.10.2017 11:00Detail
1322.Non-PROEBIZ public tender Nákup přetlakového ventilátoru s nástavcem******25.10.2017 11:00Detail
1323.Non-PROEBIZ public tender Nákup prodlužovacích kabelů na bubnu******25.10.2017 11:00Detail
1324.Non-PROEBIZ public tender Nákup spec.hasičského vybavení******25.10.2017 11:00Detail
1325.Non-PROEBIZ public tender Nákup transportních košových nosítek s popruhy******25.10.2017 11:00Detail
1326.Non-PROEBIZ public tender Nákup únikových vyváděcích masek******25.10.2017 11:00Detail
1327.Non-PROEBIZ public tender Nákup upínacích popruhů s ráčnou******25.10.2017 11:00Detail
1328.Non-PROEBIZ public tender Nákup vyprošťovacího nářadí******25.10.2017 11:00Detail
1329.Non-PROEBIZ public tender Nákup zdravotnického vybavení******25.10.2017 11:00Detail
1330.Non-PROEBIZ public tender Úložná kapacita a příslušenství******25.10.2017 11:00Detail
1331.PROEBIZ Zámek visací******25.10.2017 10:15Request
Detail
1332.Non-PROEBIZ public tender Pojízdný skiaskopický přístroj s C - ramenem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 2017******25.10.2017 10:00Detail
1333.Non-PROEBIZ public tender Dodávky kartonových obalů******25.10.2017 10:00Detail
1334.Non-PROEBIZ public tender Dezinfekční přípravek ESO DETERFERRI 1l******25.10.2017 10:00Detail
1335.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a montáž herních prvků na hřiště, Kroměříž******25.10.2017 10:00Detail
1336.Non-PROEBIZ public tender KOŠ - Rozpoznávání zda je analyzovaný datový tok komprimovaný nebo šifrovaný******25.10.2017 10:00Detail
1337.Non-PROEBIZ public tender Školení technických nástrojů MŽP******25.10.2017 10:00Detail
1338.Non-PROEBIZ public tender Radiová síť Hradní stráže - pořízení******25.10.2017 10:00Detail
1339.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu - 2. etapa******25.10.2017 10:00Detail
1340.Non-PROEBIZ public tender Hotelová kosmetika******25.10.2017 10:00Detail
1341.Non-PROEBIZ public tender Instalatérský materiál (baterie, umyvadla, WC, sprchové hadice, pancéřové hadičky atd.)******25.10.2017 10:00Detail
1342.Non-PROEBIZ public tender Kancelářské židle, křesla a drobné interiérové vybavení******25.10.2017 10:00Detail
1343.Non-PROEBIZ public tender Kávovar automatický, expresovač******25.10.2017 10:00Detail
1344.Non-PROEBIZ public tender Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou******25.10.2017 10:00Detail
1345.Non-PROEBIZ public tender Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí******25.10.2017 10:00Detail
1346.Non-PROEBIZ public tender Nákup mediálního prostoru pro realizaci marketingové kampaně Českého systému kvality služeb******25.10.2017 10:00Detail
1347.Non-PROEBIZ public tender BP Radvančický potok ř. km 0,470-0,600******25.10.2017 10:00Detail
1348.Non-PROEBIZ public tender Poskytování telekomunikačních služeb******25.10.2017 10:00Detail
1349.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 6 ks nemocničních lůžek a matrací pro infekční odd.******25.10.2017 10:00Detail
1350.Non-PROEBIZ public tender Tiskové služby******25.10.2017 10:00Detail
1351.Non-PROEBIZ public tender Pořízení výpočetní techniky 2017******25.10.2017 10:00Detail
1352.Non-PROEBIZ public tender Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Plzeňského kraje******25.10.2017 10:00Detail
1353.Non-PROEBIZ public tender Část 3 – Rozvoj lidských zdrojů******25.10.2017 10:00Detail
1354.Non-PROEBIZ public tender Část 1 – Vzdělávání pro krizové situace******25.10.2017 10:00Detail
1355.Non-PROEBIZ public tender Část 2 – Odborné vzdělávání a rozvoj dovedností při příjmu tísňového volání******25.10.2017 10:00Detail
1356.Non-PROEBIZ public tender Dodávka osobního vozidla střední třídy sedan nebo liftback 4x4******25.10.2017 10:00Detail
1357.Non-PROEBIZ public tender Sportovní oblečení******25.10.2017 10:00Detail
1358.Non-PROEBIZ public tender Grafické zpracování, tisk a distribuce měsíčníku Veselské listy v letech 2018 – 2020******25.10.2017 10:00Detail
1359.Non-PROEBIZ public tender Úprava kruhových křižovatek - ozelenění******25.10.2017 10:00Detail
1360.Non-PROEBIZ public tender Zařízení mobilního informačního systému******25.10.2017 10:00Detail
1361.Non-PROEBIZ public tender Oprava ponorných čerpadel na středisku odkaliště na ZCHÚ******25.10.2017 10:00Detail
1362.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců: Technik řízení jakosti ve strojírenství******25.10.2017 10:00Detail
1363.PROEBIZ Pořízení výpočetní techniky 2017******25.10.2017 10:00Request
Detail
1364.PROEBIZ Revize elektrických zařízení - Morava******25.10.2017 10:00Request
Detail
1365.Non-PROEBIZ public tender Dodávka kompostérů, Kroměříž******25.10.2017 10:00Detail
1366.Non-PROEBIZ public tender Tiskopisy:F-TN-894 Příkaz ke zdravotnímu transportu******25.10.2017 10:00Detail
1367.Non-PROEBIZ public tender I/16 Skuhrov, oprava povrchu komunikace******25.10.2017 10:00Detail
1368.Non-PROEBIZ public tender Grafické zpracování, tisk a distribuce měsíčníku Veselské listy v letech 2018 – 2020 ******25.10.2017 10:00Detail
1369.Non-PROEBIZ public tender Školení technických nástrojů MŽP******25.10.2017 10:00Detail
1370.Non-PROEBIZ public tender Oprava vozidla Multicar M25 4x2******25.10.2017 10:00Detail
1371.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice - vnitřní vybavení (interiér)******25.10.2017 10:00Detail
1372.Non-PROEBIZ public tender Mladkov - rekonstrukce a výstavba administrativní budovy č. 2 - PD******25.10.2017 10:00Detail
1373.Non-PROEBIZ public tender Radiová síť hradní stáže - pořízení******25.10.2017 10:00Detail
1374.PROEBIZ Predaj Š - Felícia AB HATCHBACK 5 DVEROVÁ******25.10.2017 09:30Request
Detail
1375.Non-PROEBIZ public tender Vybavení interiérů budovy Česká 11, Brno II******25.10.2017 09:30Detail
1376.Non-PROEBIZ public tender DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st. hr. (II. etapa)******25.10.2017 09:15Detail
1377.PROEBIZ Doska riadenia náhradný diel na HDV rady 736******25.10.2017 09:00Request
Detail
1378.Non-PROEBIZ public tender I.tř. Kácení stromů u silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji******25.10.2017 09:00Detail
1379.Non-PROEBIZ public tender Kalibrace nabíjecích bloků NZP-40M******25.10.2017 09:00Detail
1380.Non-PROEBIZ public tender Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku - nábytek II ******25.10.2017 09:00Detail
1381.Non-PROEBIZ public tender Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku – nábytek II******25.10.2017 09:00Detail
1382.Non-PROEBIZ public tender Dům čp. 1345, ul. Míru - rekonstrukce části domu******25.10.2017 09:00Detail
1383.Non-PROEBIZ public tender Montáž neodnímatelného tažného zařízení na vozidlo ŠKODA FABIA II,******25.10.2017 09:00Detail
1384.Non-PROEBIZ public tender Nákup ND UAZ******25.10.2017 09:00Detail
1385.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 1 ks užitkového vozidla (II)******25.10.2017 09:00Detail
1386.Non-PROEBIZ public tender OI Olc - zimní pneumatiky, disky******25.10.2017 09:00Detail
1387.Non-PROEBIZ public tender Pomocný startovací zdroj******25.10.2017 09:00Detail
1388.Non-PROEBIZ public tender Porcelán se znakem HS******25.10.2017 09:00Detail
1389.Non-PROEBIZ public tender Pořízení a servisní podpora dohledového systému SDH sítě ŘLP ČR, s.p.******25.10.2017 09:00Detail
1390.Non-PROEBIZ public tender Znalecký posudek k posouzení nabídkové ceny - Technické zhodnocení APV ISL******25.10.2017 09:00Detail
1391.Non-PROEBIZ public tender RD - Nákup palet pro pneumatiky na osobní a nákladní vozidla 2017-2018******25.10.2017 09:00Detail
1392.PROEBIZ Potravinársky tovar******25.10.2017 09:00Request
Detail
1393.Non-PROEBIZ public tender Bílina, Jirkov – oprava LB a PB nábřežních zdí******25.10.2017 09:00Detail
1394.Non-PROEBIZ public tender Ruční pákový zvedák******25.10.2017 09:00Detail
1395.Non-PROEBIZ public tender Rušení materiálu u Hradní stráže******25.10.2017 09:00Detail
1396.Non-PROEBIZ public tender Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU A VOŠ Hořice – vybavení pro odbornou výuku - nábytek II******25.10.2017 09:00Detail
1397.Non-PROEBIZ public tender Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2018******25.10.2017 09:00Detail
1398.Non-PROEBIZ public tender Město Mikulov: Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (EFEKT)******25.10.2017 09:00Detail
1399.Non-PROEBIZ public tender Mosty - osazení zábradelních svodidel******25.10.2017 09:00Detail
1400.Non-PROEBIZ public tender D1 Lokální oprava AB v km 356 -370 P+L******25.10.2017 09:00Detail
1401.Non-PROEBIZ public tender Státní vlajka ČR******25.10.2017 09:00Detail
1402.Non-PROEBIZ public tender Tisk formulářů******25.10.2017 09:00Detail
1403.Non-PROEBIZ public tender I.tř. Kácení stromů u silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji******25.10.2017 09:00Detail
1404.Non-PROEBIZ public tender 17133 - Vysprávky tryskovou metodou na sil. I.tříd a dálnicích v MSK 2017-2020******25.10.2017 09:00Detail
1405.PROEBIZ Válendy pro soudní, DK a III.IK - VZ-2017-000721******25.10.2017 09:00Request
Detail
1406.Non-PROEBIZ public tender Výrobník a vířič chlazených nápojů, váha stolní digitální******25.10.2017 09:00Detail
1407.Non-PROEBIZ public tender Nákup papírových ručníků******25.10.2017 09:00Detail
1408.PROEBIZ Papírové hrany 2017/2018******25.10.2017 09:00Request
Detail
1409.PROEBIZ Mražená zelenina a mražené polotovary******25.10.2017 08:55Request
Detail
1410.Non-PROEBIZ public tender Poradenské činnosti pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci II.******25.10.2017 08:30Detail
1411.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a montáž zastřešení kompostárny******25.10.2017 08:00Detail
1412.Non-PROEBIZ public tender Kuchyňské potřeby******25.10.2017 08:00Detail
1413.Non-PROEBIZ public tender Nákup automatického stolního laboratorního destilačního přístroje bez zásobníku vody******25.10.2017 08:00Detail
1414.Non-PROEBIZ public tender Nákup horolezeckého vybavení******25.10.2017 08:00Detail
1415.Non-PROEBIZ public tender Nákup kapaliny do mycího stolu******25.10.2017 08:00Detail
1416.Non-PROEBIZ public tender Nákup polyetylenových folií, pytlů a pásek******25.10.2017 08:00Detail
1417.Non-PROEBIZ public tender Nákup oděvu polního vývojového******25.10.2017 08:00Detail
1418.Non-PROEBIZ public tender Nákup ručního nářadí******25.10.2017 08:00Detail
1419.Non-PROEBIZ public tender Nákup šicích strojů na slepý steh******25.10.2017 08:00Detail
1420.Non-PROEBIZ public tender Nákup sportovního materiálu a vybavení posiloven******25.10.2017 08:00Detail
1421.Non-PROEBIZ public tender BP Brodec ř.km. 3,300 - 4,000******25.10.2017 08:00Detail
1422.Non-PROEBIZ public tender Nákup spotřebního krejčovského materiálu******25.10.2017 08:00Detail
1423.Non-PROEBIZ public tender Nákup zimního sportovního vybavení******25.10.2017 08:00Detail
1424.Non-PROEBIZ public tender Oprava vzorkovnic výbušnin******25.10.2017 08:00Detail
1425.Non-PROEBIZ public tender Příkrývka termoizolační******25.10.2017 08:00Detail
1426.Non-PROEBIZ public tender RD - Nákup barev, laků, štetců a chemikálií******25.10.2017 08:00Detail
1427.Non-PROEBIZ public tender VZ 4680 Brno nákup průmyslového vysavače pro úklid prostor******25.10.2017 08:00Detail
1428.Non-PROEBIZ public tender Nákup ochranných pracovních prostředků pro svářeče******25.10.2017 08:00Detail
1429.Non-PROEBIZ public tender Nákup PHM prostřednictvím 4 odběrových karet na období 1.1. 2018 do 31.12.2019 .******25.10.2017 08:00Detail
1430.Non-PROEBIZ public tender RD - Opravy a servis vozidel na podvozku T 815******25.10.2017 08:00Detail
1431.Non-PROEBIZ public tender RD - revize a opravy hasicích přístrojů******25.10.2017 08:00Detail
1432.Non-PROEBIZ public tender LFP - "FRM 2017 - obnova serverové základny děkanátu"******25.10.2017 08:00Detail
1433.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací******25.10.2017 08:00Detail
1434.Non-PROEBIZ public tender Analyzátor k detekci fluorescence s příslušenstvím a spotřebním materiálem pro provádění analýz II.******25.10.2017 08:00Detail
1435.Non-PROEBIZ public tender Záruční servis křovinořezů HUSQVARNA******25.10.2017 08:00Detail
1436.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací******25.10.2017 08:00Detail
1437.Non-PROEBIZ public tender Oprava střešního pláště objektu ÚMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7,9******25.10.2017 00:00Detail
1438.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 1 ks vozíku pro měření APK******25.10.2017 00:00Detail
1439.Non-PROEBIZ public tender chemikálie******24.10.2017 17:00Detail
1440.Non-PROEBIZ public tender chemikálie - pepsin******24.10.2017 17:00Detail
1441.PROEBIZ Rekonštrukcia predajne 501******24.10.2017 17:00Request
Detail
1442.Non-PROEBIZ public tender Rekvalifikace: "Školení k získání profesního průkazu řidiče skupiny C - 140 hod.******24.10.2017 17:00Detail
1443.Non-PROEBIZ public tender Nákup sportovního materiálu - II. výzva******24.10.2017 16:30Detail
1444.Non-PROEBIZ public tender Nákup náhradních dílů k nezávislému topení Eberspacher AIRTRONIC D4 24V vozidel Tatra.******24.10.2017 16:00Detail
1445.Non-PROEBIZ public tender Nákup špiček Finntip pro pipety Finnpipette, objem 5-300 µl, nesterilní******24.10.2017 16:00Detail
1446.PROEBIZ RFP - PC AOM******24.10.2017 16:00Request
Detail
1447.Non-PROEBIZ public tender Úklidový materiál - II. výzva******24.10.2017 16:00Detail
1448.PROEBIZ Štúdia uskutočniteľnosti implementácie BIG DATA******24.10.2017 15:30Request
Detail
1449.Non-PROEBIZ public tender Nákup mobilních klimatizací******24.10.2017 15:00Detail
1450.Non-PROEBIZ public tender Z předlohy: Defektace a sepsání protokolu o závadách na velkokuchyňského zařízení******24.10.2017 15:00Detail
1451.Non-PROEBIZ public tender Letecké práce pro ASO DUKLA Prostějov******24.10.2017 14:00Detail
1452.Non-PROEBIZ public tender Nákup autožárovek******24.10.2017 14:00Detail
1453.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti střediska Přibyslav, realizace 2018******24.10.2017 14:00Detail
1454.Non-PROEBIZ public tender Nákup zdravotnického materiálu - náplasťové stehy, sterilní čtverce, obinadla, dezinfekce******24.10.2017 14:00Detail
1455.Non-PROEBIZ public tender Odpadkové koše na psí exkrementy******24.10.2017 14:00Detail
1456.Non-PROEBIZ public tender Dodávka optické inspekce, automatického sítotisku a ESD skladování do technologie na osazování plošných spojů******24.10.2017 14:00Detail
1457.PROEBIZ Revize elektrických zařízení - Čechy jih******24.10.2017 14:00Request
Detail
1458.PROEBIZ poptávkové řízení zajištění NAD dle ROV 93174 Plzeň Žatec (Kaznějov) v termínu 6.-10.11.2017******24.10.2017 14:00Request
Detail
1459.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž na ES Spišská Nová Ves I., rekonštrukcia rozvodne II. etapa******24.10.2017 14:00Request
Detail
1460.Non-PROEBIZ public tender Čistící prostředek pro přístroj Dynablot******24.10.2017 14:00Detail
1461.PROEBIZ Čelovka******24.10.2017 13:30Request
Detail
1462.Non-PROEBIZ public tender Pufry pro kalibraci a čištění elektrody******24.10.2017 13:30Detail
1463.Non-PROEBIZ public tender Údržba a opravy veřejného osvětlení******24.10.2017 13:00Detail
1464.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany******24.10.2017 13:00Detail
1465.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce učeben ZŠ a MŠ Libčany******24.10.2017 13:00Detail
1466.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu k zajištění kontroly teplotního řetězce******24.10.2017 13:00Detail
1467.Non-PROEBIZ public tender Nákup skartovačky pro zahradu******24.10.2017 13:00Detail
1468.Non-PROEBIZ public tender BP Borušovský potok, ř. km 0,0-2,4 - doplnění výsadeb******24.10.2017 13:00Detail
1469.Non-PROEBIZ public tender Nákup zimních pneumatik pro užitkové vozy******24.10.2017 13:00Detail
1470.Non-PROEBIZ public tender 17-193 Nákup 7 500 tis. l nafty motorové Arktic 2******24.10.2017 13:00Detail
1471.Non-PROEBIZ public tender Stavební práce na venkovním koupališti Lovosice******24.10.2017 13:00Detail
1472.Non-PROEBIZ public tender Zpracovatel DSP pro rekonstrukci Haly C1 v NZM Čáslav******24.10.2017 13:00Detail
1473.Non-PROEBIZ public tender Údržba a opravy veřejného osvětlení******24.10.2017 13:00Detail
1474.Non-PROEBIZ public tender Školení zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o.******24.10.2017 13:00Detail
1475.Non-PROEBIZ public tender 17-193 Nákup 7 500 tis. l nafty motorové Arktic 2******24.10.2017 13:00Detail
1476.Non-PROEBIZ public tender LCD monitory******24.10.2017 13:00Detail
1477.Non-PROEBIZ public tender UTB – Systém pro 3D a 2D obrazovou korelaci******24.10.2017 12:30Detail
1478.Non-PROEBIZ public tender IMPLEMENTACE NAŘÍZENÍ REACH A CLP******24.10.2017 12:30Detail
1479.PROEBIZ Náhradní díly- 17.10******24.10.2017 12:30Request
Detail
1480.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace historického jádra města Slaný, Hanžburského ulice******24.10.2017 12:00Detail
1481.Non-PROEBIZ public tender Knihy******24.10.2017 12:00Detail
1482.Non-PROEBIZ public tender kompletní kola na vozidla Mercedes Benz VITO******24.10.2017 12:00Detail
1483.Non-PROEBIZ public tender Kontrola tělovýchovného nářadí******24.10.2017 12:00Detail
1484.Non-PROEBIZ public tender Korektura anglického manuskriptu******24.10.2017 12:00Detail
1485.Non-PROEBIZ public tender Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Královéhradeckého kraje******24.10.2017 12:00Detail
1486.PROEBIZ Pronájem a umístění dopravních značek k výlukám ČD******24.10.2017 12:00Request
Detail
1487.Non-PROEBIZ public tender BP Pravětínský ř. km 0,3 - 1,7******24.10.2017 12:00Detail
1488.Non-PROEBIZ public tender UTB – Dodávka rychlostní termokamery s chlazeným fotonovým detektorem******24.10.2017 12:00Detail
1489.Non-PROEBIZ public tender Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje******24.10.2017 12:00Detail
1490.Non-PROEBIZ public tender Zajištění specifických odborných služeb podporující zavedení Cochemského principu do praxe******24.10.2017 12:00Detail
1491.Non-PROEBIZ public tender Služby spojené s údržbou města Ostrov******24.10.2017 12:00Detail
1492.Non-PROEBIZ public tender Dodávka mobilních telefonních přístrojů******24.10.2017 12:00Detail
1493.Non-PROEBIZ public tender OS Jihlava - Revitalizace kamerového systému******24.10.2017 12:00Detail
1494.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců: Odborné školení ? akademie kvality******24.10.2017 12:00Detail
1495.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců: Odborné školení – akademie kvality ******24.10.2017 12:00Detail
1496.PROEBIZ Zajištění NAD dle ROV 93175******24.10.2017 12:00Request
Detail
1497.Non-PROEBIZ public tender Dodávka moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o.******24.10.2017 12:00Detail
1498.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce volných bytů - XIX ******24.10.2017 12:00Detail
1499.Non-PROEBIZ public tender Služby spojené s údržbou města Ostrov******24.10.2017 12:00Detail
1500.Non-PROEBIZ public tender Laboratorní přístroje******24.10.2017 11:40Detail
1501.PROEBIZ Odprodej cívky ze svařovacích drátů******24.10.2017 11:40Request
Detail
1502.Non-PROEBIZ public tender Lambda exonuclease******24.10.2017 11:30Detail
1503.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín – technická zařízení******24.10.2017 11:30Detail
1504.Non-PROEBIZ public tender G - 205 oprava myčky MIELE******24.10.2017 11:00Detail
1505.Non-PROEBIZ public tender IKEM - Dodávka přenosných počítačů******24.10.2017 11:00Detail
1506.Non-PROEBIZ public tender IT komponenty 10/2017******24.10.2017 11:00Detail
1507.Non-PROEBIZ public tender 068TM - Dodávka tonerů (nové, originál)******24.10.2017 11:00Detail
1508.Non-PROEBIZ public tender Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice******24.10.2017 11:00Detail
1509.PROEBIZ E/65/DIF/2017 Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych typu laptop ******24.10.2017 11:00Request
Detail
1510.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy bytového domu Dolní 428 a 433 Frenštát p. R.******24.10.2017 11:00Detail
1511.Non-PROEBIZ public tender Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o.******24.10.2017 11:00Detail
1512.Non-PROEBIZ public tender Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o.******24.10.2017 11:00Detail
1513.Non-PROEBIZ public tender Nákup Techniky******24.10.2017 11:00Detail
1514.Non-PROEBIZ public tender Fetoskopická optika pro Centrum fetální medicíny******24.10.2017 11:00Detail
1515.Non-PROEBIZ public tender Fetoskopická optika pro Centrum fetální medicíny******24.10.2017 11:00Detail
1516.Non-PROEBIZ public tender Zpracování zadávacích podmínek a organizace výběrových řízení ÚHKT ******24.10.2017 11:00Detail
1517.Non-PROEBIZ public tender Poskytování telekomunikačních služeb v mobilních sítích v roce 2018******24.10.2017 11:00Detail
1518.Non-PROEBIZ public tender PCR pracovní stanice pro práci s RNA ******24.10.2017 11:00Detail
1519.Non-PROEBIZ public tender stomatologický materiál******24.10.2017 11:00Detail
1520.Non-PROEBIZ public tender Systém pro kultivaci buněčných kultur v definované atmosféře******24.10.2017 11:00Detail
1521.Non-PROEBIZ public tender Systém pro kultivaci buněčných kultur v definované atmosféře******24.10.2017 11:00Detail
1522.Non-PROEBIZ public tender Alteplasa******24.10.2017 10:50Detail
1523.Non-PROEBIZ public tender Antithrombin III******24.10.2017 10:50Detail
1524.Non-PROEBIZ public tender Bexaroten******24.10.2017 10:50Detail
1525.Non-PROEBIZ public tender Botulotoxin******24.10.2017 10:50Detail
1526.Non-PROEBIZ public tender Denosumab******24.10.2017 10:50Detail
1527.Non-PROEBIZ public tender Imunoglobuliny******24.10.2017 10:50Detail
1528.PROEBIZ Zabezpečenie tlače predpisu V 15/I - 3. zmena ******24.10.2017 10:30Request
Detail
1529.Non-PROEBIZ public tender Ethanol, NaOH******24.10.2017 10:15Detail
1530.Non-PROEBIZ public tender Rozváděč páteřní jištěný******24.10.2017 10:00Detail
1531.Non-PROEBIZ public tender Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost******24.10.2017 10:00Detail
1532.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKA KOMPONENT PRO SYSTÉMOVOU INFRASTRUKTURU MSC2007******24.10.2017 10:00Detail
1533.Non-PROEBIZ public tender Poskytování služeb aktuálního monitoringu medií včetně přístupu do mediálního archivu******24.10.2017 10:00Detail
1534.Non-PROEBIZ public tender Kuchyňské dřezy******24.10.2017 10:00Detail
1535.Non-PROEBIZ public tender Kultivační média pro bunečné linie******24.10.2017 10:00Detail
1536.PROEBIZ Elektroinstalační materiál******24.10.2017 10:00Request
Detail
1537.Non-PROEBIZ public tender Hlavní náměstí 21 - rekonstrukce kanalizace******24.10.2017 10:00Detail
1538.PROEBIZ Výběrové řízení válcovaného materiálu ******24.10.2017 10:00Request
Detail
1539.Non-PROEBIZ public tender Krizová připravenost - zdravotnické pomůcky******24.10.2017 10:00Detail
1540.Non-PROEBIZ public tender Týniště nad Orlicí - multifunkční hala - rekonstrukce - PD******24.10.2017 10:00Detail
1541.Non-PROEBIZ public tender Lovosice, Hřbitov - bezodtoková jímka splaškových vod******24.10.2017 10:00Detail
1542.Non-PROEBIZ public tender Nákup barových stolů******24.10.2017 10:00Detail
1543.Non-PROEBIZ public tender Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin******24.10.2017 10:00Detail
1544.Non-PROEBIZ public tender Správa a údržba veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, radarových hlásičů rychlosti a městských hodin******24.10.2017 10:00Detail
1545.Non-PROEBIZ public tender Výměna výplní-Vlašimská ul. čp. 1796 a 1921-8, Benešov******24.10.2017 10:00Detail
1546.Non-PROEBIZ public tender Nákup plechových garáží******24.10.2017 10:00Detail
1547.Non-PROEBIZ public tender Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ“ ******24.10.2017 10:00Detail
1548.Non-PROEBIZ public tender Angiografický systém******24.10.2017 10:00Detail
1549.Non-PROEBIZ public tender Dodávka AFM systému******24.10.2017 10:00Detail
1550.Non-PROEBIZ public tender Dodávka AFM systému******24.10.2017 10:00Detail
1551.Non-PROEBIZ public tender Zajištění dodávky 5 ks přenosných infračervených spektrometrů pro CS ČR II******24.10.2017 10:00Detail
1552.Non-PROEBIZ public tender OS Opava - rozšíření parkovací plochy******24.10.2017 10:00Detail
1553.Non-PROEBIZ public tender Zajištění nákupu multifunkčních kopírovacích strojů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje - OPAKOVÁNÍ******24.10.2017 10:00Detail
1554.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vozidla komunální údržby do 7,5 tuny s příslušenstvím******24.10.2017 10:00Detail
1555.Non-PROEBIZ public tender Pojištění vrtulníku W-3A Sokol na rok 2018 (1)******24.10.2017 10:00Detail
1556.Non-PROEBIZ public tender Nákup kabelu HDMI******24.10.2017 10:00Detail
1557.Non-PROEBIZ public tender CP1703 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí******24.10.2017 10:00Detail
1558.Non-PROEBIZ public tender Vyčištění balkonů od holubího trusu ve VUZ Hradec Králové******24.10.2017 10:00Detail
1559.Non-PROEBIZ public tender Produkty BIO-RAD******24.10.2017 10:00Detail
1560.Non-PROEBIZ public tender Nákup zdravotnického materiálu - hemostatická gáza, hrudní chlopeň, popáleninový balíček******24.10.2017 10:00Detail
1561.PROEBIZ Svítidla+zdroje******24.10.2017 10:00Request
Detail
1562.Non-PROEBIZ public tender CP1703 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí******24.10.2017 10:00Detail
1563.PROEBIZ Čistenie prehliadkových kanálov a kanalizácie na pracovisku RD SNVV******24.10.2017 10:00Request
Detail
1564.Non-PROEBIZ public tender Oprava a servis horských, silničních a cestovní pánských kol.******24.10.2017 10:00Detail
1565.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – obnova RTG/CT******24.10.2017 10:00Detail
1566.Non-PROEBIZ public tender Čerstvé hovězí a vepřové maso ******24.10.2017 10:00Detail
1567.Non-PROEBIZ public tender 11392017. Dodávka a instalace interaktivní techniky – MŠ Hutnická******24.10.2017 10:00Detail
1568.Non-PROEBIZ public tender Mobilní a fixní hlasové a mobilní datové služby pro Město Pelhřimov******24.10.2017 10:00Detail
1569.Non-PROEBIZ public tender Úprava vzduchotechniky č. 13 v budově ústředí ČNB II******24.10.2017 10:00Detail
1570.Non-PROEBIZ public tender KHS JmK prodloužení 250 licencí MS office 365 Business******24.10.2017 10:00Detail
1571.PROEBIZ Hutní materiál nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 10:00Request
Detail
1572.Non-PROEBIZ public tender Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2018******24.10.2017 10:00Detail
1573.Non-PROEBIZ public tender Nájem optických vláken******24.10.2017 10:00Detail
1574.Non-PROEBIZ public tender Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia******24.10.2017 10:00Detail
1575.Non-PROEBIZ public tender Zajištění dodávky 5 ks přenosných infračervených spektrometrů pro CS ČR II******24.10.2017 10:00Detail
1576.Non-PROEBIZ public tender CC - dezinfekční prostředek Dr. Schutz na marmoleum******24.10.2017 10:00Detail
1577.Non-PROEBIZ public tender Nátěr střešního pláště z FeZn plechu na budově XN******24.10.2017 10:00Detail
1578.Non-PROEBIZ public tender Oprava a zprovoznění EPS******24.10.2017 10:00Detail
1579.Non-PROEBIZ public tender Nové VO ul. Vodní, PKH vnitroblok č.p.1042-1048, 1620-1621, rozvaděč v zámeckém parku v Litvínově - projektová dokumentace******24.10.2017 10:00Detail
1580.Non-PROEBIZ public tender Nátěr střešního pláště z FeZn plechu na budově XN******24.10.2017 10:00Detail
1581.PROEBIZ Následné overenie koľajovej váhy ******24.10.2017 10:00Request
Detail
1582.Non-PROEBIZ public tender Domácí elektrospotřebiče******24.10.2017 10:00Detail
1583.Non-PROEBIZ public tender Elektro materiál******24.10.2017 09:30Detail
1584.Non-PROEBIZ public tender BP Lověšický p., ř.km 0,400 – 1,050******24.10.2017 09:30Detail
1585.Non-PROEBIZ public tender BP Štípský potok II, ř. km 0,000-0,600******24.10.2017 09:30Detail
1586.Non-PROEBIZ public tender 106_KV_Akustická kamera s analyzátorem******24.10.2017 09:30Detail
1587.PROEBIZ Nářadí nabídky do 24. 10. 2017******24.10.2017 09:30Request
Detail
1588.PROEBIZ Příslušenství k hadicím nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:30Request
Detail
1589.Non-PROEBIZ public tender Chladničky a mrazničky 09 2017******24.10.2017 09:00Detail
1590.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a kuchyně Skuteč******24.10.2017 09:00Detail
1591.Non-PROEBIZ public tender Mobilní telefon******24.10.2017 09:00Detail
1592.Non-PROEBIZ public tender Mycí prostředek na nádobí a povrchy******24.10.2017 09:00Detail
1593.Non-PROEBIZ public tender Nákup PC komponentů, příslušenství a síťových prvků 2017" ******24.10.2017 09:00Detail
1594.Non-PROEBIZ public tender Územní studie veřejných prostranství ulic Sokolská – Zámečnická - opakovaná zakázka******24.10.2017 09:00Detail
1595.Non-PROEBIZ public tender Oprava datového sálu Na Perštýně******24.10.2017 09:00Detail
1596.Non-PROEBIZ public tender Pytle na odpad.******24.10.2017 09:00Detail
1597.Non-PROEBIZ public tender OS Nový Jičín - češtění koberců******24.10.2017 09:00Detail
1598.Non-PROEBIZ public tender Služby mobilního operátora 2018-2019******24.10.2017 09:00Detail
1599.Non-PROEBIZ public tender Spojovací chodník k VÚH Havířov - zpracování projektové dokumentace******24.10.2017 09:00Detail
1600.Non-PROEBIZ public tender Virtualizační servery pro pobočky ÚHÚL******24.10.2017 09:00Detail
1601.Non-PROEBIZ public tender Vozíky******24.10.2017 09:00Detail
1602.PROEBIZ Betónové výrobky, Betón******24.10.2017 09:00Request
Detail
1603.Non-PROEBIZ public tender Autobusová přeprava osob dne 8. 11. 2017******24.10.2017 09:00Detail
1604.Non-PROEBIZ public tender Servis, opravy a STK vozidel******24.10.2017 09:00Detail
1605.Non-PROEBIZ public tender Mobilní telefon******24.10.2017 09:00Detail
1606.Non-PROEBIZ public tender Autobusová přeprava osob dne 8. 11. 2017******24.10.2017 09:00Detail
1607.PROEBIZ Náhradní díly kompresorů nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Request
Detail
1608.Non-PROEBIZ public tender Tiskopis:F-TN-897 Poukaz na vyšetření-ošetření K******24.10.2017 09:00Detail
1609.Non-PROEBIZ public tender Tiskopisy:F-TN-892 Dekurz tvrdý******24.10.2017 09:00Detail
1610.PROEBIZ Spojovací materiál nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Request
Detail
1611.PROEBIZ Náhradní díly čerpadla nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Request
Detail
1612.PROEBIZ Sáčky do vysavače nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Request
Detail
1613.Non-PROEBIZ public tender Nákup PC komponentů, příslušenství a síťových prvků 2017******24.10.2017 09:00Detail
1614.PROEBIZ Válečky dopravníkové nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 09:00Request
Detail
1615.Non-PROEBIZ public tender Vsázková pec pro pájení přetavením******24.10.2017 09:00Detail
1616.Non-PROEBIZ public tender Výkon činnosti BOZP a TDS na realizaci Objektu zázemí v areálu Nového rybníka******24.10.2017 09:00Detail
1617.Non-PROEBIZ public tender Nákup pytlů na odpad******24.10.2017 09:00Detail
1618.Non-PROEBIZ public tender OSZ Kolín - sanace budovy******24.10.2017 09:00Detail
1619.PROEBIZ Dodávka kompotů a sterilované zeleniny******24.10.2017 08:55Request
Detail
1620.PROEBIZ Zváracia technika bezpečnostné prvky a príslušenstvo - ******24.10.2017 08:45Request
Detail
1621.Non-PROEBIZ public tender Dodávka inertního posypového materiálu v roce 2017-2018******24.10.2017 08:30Detail
1622.Non-PROEBIZ public tender Modernizace výtahů - Příbram VIII/101 - 102******24.10.2017 08:30Detail
1623.PROEBIZ Dodávka náhradních dílů pro drtič NORDBERG NW 110 a kuželový drtič HP 200 SH do Těškova******24.10.2017 08:30Request
Detail
1624.PROEBIZ Náhradní díly převodovek nabídky do 24.10.2017******24.10.2017 08:30Request
Detail
1625.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi******24.10.2017 08:15Detail
1626.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 18m parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi******24.10.2017 08:15Detail
1627.Non-PROEBIZ public tender Provedení kontroly, servisu a revize plošiny manipulační, vysoko a nízkozdvižných vozíků.******24.10.2017 08:00Detail
1628.Non-PROEBIZ public tender Nákup chladniček a chladící skříně******24.10.2017 08:00Detail
1629.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu k prezentaci základny (3)******24.10.2017 08:00Detail
1630.Non-PROEBIZ public tender Nákup mikrovlnné trouby******24.10.2017 08:00Detail
1631.Non-PROEBIZ public tender Nákup ručního elektrického nářadí******24.10.2017 08:00Detail
1632.Non-PROEBIZ public tender Nákup sportovního oblečení a obuvi******24.10.2017 08:00Detail
1633.Non-PROEBIZ public tender Nákup terčů pepper - popper******24.10.2017 08:00Detail
1634.Non-PROEBIZ public tender Nákup vybaveného kufru pro hasičské vozy - elektřina******24.10.2017 08:00Detail
1635.Non-PROEBIZ public tender Nákup zachycovacích postrojů pro lanový přístup, speleo vaků, přileb******24.10.2017 08:00Detail
1636.Non-PROEBIZ public tender Oprava vozidla AVIA A60-L – SKVP, VPZ 396-53-77******24.10.2017 08:00Detail
1637.Non-PROEBIZ public tender Realizace výstavního projektu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu s názvem "Labyrintem českých ději******24.10.2017 08:00Detail
1638.Non-PROEBIZ public tender Dodávka novorozeneckého inkubátoru******24.10.2017 08:00Detail
1639.Non-PROEBIZ public tender Zpevněná plocha u tenisové haly, Havlíčkův Brod******24.10.2017 08:00Detail
1640.Non-PROEBIZ public tender Nákup ochranných pracovních prostředků.******24.10.2017 08:00Detail
1641.PROEBIZ Zabezpečenie servisnej starostlivosti o prostriedky IT ******24.10.2017 08:00Request
Detail
1642.Non-PROEBIZ public tender Odstranění havarijního stavu venkovních rozvodů vody******24.10.2017 08:00Detail
1643.Non-PROEBIZ public tender Nákup polních lehátek******24.10.2017 08:00Detail
1644.Non-PROEBIZ public tender BP Černošínský potok******24.10.2017 07:30Detail
1645.Non-PROEBIZ public tender Poptávka k předložení cenové nabídky na dodávku osobního automobilu pro městskou policii******24.10.2017 00:00Detail
1646.Non-PROEBIZ public tender Oprava výtluků na MK studenou balenou během zimního období - 11/2017 - 03/2018******24.10.2017 00:00Detail
1647.Non-PROEBIZ public tender Oprava záložního zdroje 400V SZZ žst. Praha Holešovice******24.10.2017 00:00Detail
1648.Non-PROEBIZ public tender SW pro řízení veřejných zakázek******24.10.2017 00:00Detail
1649.Non-PROEBIZ public tender Oprava TNS Ostrava Svinov******24.10.2017 00:00Detail
1650.Non-PROEBIZ public tender Nákup lyžařského oblečení a sportovní obuvi******23.10.2017 17:00Detail
1651.Non-PROEBIZ public tender Náhradní díly na T-815, T-810 a DVHM 3522.******23.10.2017 17:00Detail
1652.Non-PROEBIZ public tender Údržba pozemků v Libereckém kraji pro období 2018 - 2019******23.10.2017 17:00Detail
1653.PROEBIZ Armatury-šoupátko******23.10.2017 16:30Request
Detail
1654.Non-PROEBIZ public tender PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - ZÁMEK KAČINA, revitalizace...******23.10.2017 16:00Detail
1655.Non-PROEBIZ public tender Technologie a metodika správy 3D modelu Prahy a jeho webové prezentace******23.10.2017 16:00Detail
1656.Non-PROEBIZ public tender elektrikářský materiál - baterie AA,AAA, žárovky 25W,60 W******23.10.2017 16:00Detail
1657.PROEBIZ Vozíky na prádlo - VZ-2017-000678******23.10.2017 15:00Request
Detail
1658.Non-PROEBIZ public tender Chemikálie pro molekulární biologii******23.10.2017 15:00Detail
1659.Non-PROEBIZ public tender Nákup perlanu******23.10.2017 15:00Detail
1660.PROEBIZ poptávkové řízení zajištění NAD dle ROV 93196 Pocinovice -Kdyně 15.11.-16.11.2017******23.10.2017 15:00Request
Detail
1661.Non-PROEBIZ public tender ČSSZ PUL - poskytování úklidových služeb******23.10.2017 15:00Detail
1662.Non-PROEBIZ public tender Infračervený zobrazovací spektrometr pro CubeSat******23.10.2017 14:30Detail
1663.PROEBIZ RFQ - BG kasy******23.10.2017 14:30Request
Detail
1664.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb rozvoje a údržby Centrálního datového skladu******23.10.2017 14:15Detail
1665.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Dodávka plynu pre rok 2017 a 2018******23.10.2017 14:00Request
Detail
1666.Non-PROEBIZ public tender Přístřešek na techniku střediska Habry******23.10.2017 14:00Detail
1667.Non-PROEBIZ public tender NS - poskytování překladatelských služeb z anglického a francouzského jazyka do jazyka českého a naopak******23.10.2017 14:00Detail
1668.Non-PROEBIZ public tender Digitální fotoaparát******23.10.2017 14:00Detail
1669.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy pavilonu H1 a H2******23.10.2017 14:00Detail
1670.Non-PROEBIZ public tender Notebooky ASUS s příslušenstvím******23.10.2017 14:00Detail
1671.Non-PROEBIZ public tender Doplnění inventáře (14/000438)viz specifikace******23.10.2017 14:00Detail
1672.Non-PROEBIZ public tender PS 0112 - Čištění odvodnění severní strany VPD na LZ Čáslav, 6440-0112-2017-12******23.10.2017 14:00Detail
1673.Non-PROEBIZ public tender PS 0529 - Oprava ionexovýxh kolon a pískové filtrace na bud.č.11 kasárna L. Bohdaneč, 6440-0529-2017-157******23.10.2017 14:00Detail
1674.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců Freudenberg Home and Cleaning Solutions******23.10.2017 14:00Detail
1675.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nakladače******23.10.2017 14:00Detail
1676.Non-PROEBIZ public tender Lipník nad Bečvou – rekonstrukce budovy č. 2 a 25 - PD******23.10.2017 14:00Detail
1677.Non-PROEBIZ public tender Ostrava - Oprava rozvodů vody v suterénu administrativní budovy******23.10.2017 14:00Detail
1678.Non-PROEBIZ public tender Systém pro LDA – Laser Doppler Anemometry******23.10.2017 14:00Detail
1679.Non-PROEBIZ public tender Automatická pipeta******23.10.2017 13:50Detail
1680.Non-PROEBIZ public tender Laminovačka******23.10.2017 13:45Detail
1681.Non-PROEBIZ public tender Pomůcky do laboratoře******23.10.2017 13:40Detail
1682.Non-PROEBIZ public tender Chemikálie pro potřeby proteomických analýz******23.10.2017 13:20Detail
1683.Non-PROEBIZ public tender TDI – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o.******23.10.2017 13:10Detail
1684.Non-PROEBIZ public tender Oprava propojky pro pěší včetně odvodnění v ul. Na Stráni, Děčín VI-Letná******23.10.2017 13:00Detail
1685.Non-PROEBIZ public tender Pořízení nízkouhlíkové technologie pro společnost Steelage Czech Republic s.r.o. – základy a nakladače******23.10.2017 13:00Detail
1686.Non-PROEBIZ public tender Chladící zařízení******23.10.2017 13:00Detail
1687.Non-PROEBIZ public tender Údržba městské zeleně******23.10.2017 13:00Detail
1688.Non-PROEBIZ public tender Human TNF ALPHA ELISA set******23.10.2017 13:00Detail
1689.Non-PROEBIZ public tender Výměna frekvenčního měniče 30 kW ČOV" /TPCA Kolín/ ******23.10.2017 13:00Detail
1690.Non-PROEBIZ public tender ,,Výměna frekvenčního měniče 30 kW ČOV" /TPCA Kolín/******23.10.2017 13:00Detail
1691.Non-PROEBIZ public tender 17-202 Sušené mléko odtučněné - pořízení a ochraňování******23.10.2017 13:00Detail
1692.Non-PROEBIZ public tender Údržba městské zeleně******23.10.2017 13:00Detail
1693.Non-PROEBIZ public tender Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce bytových jader větracích jednotek******23.10.2017 13:00Detail
1694.Non-PROEBIZ public tender Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad******23.10.2017 13:00Detail
1695.Non-PROEBIZ public tender Nové hygienické zázemí v I. NP budovy B1, 28.října 1155/2, Děčín I.******23.10.2017 13:00Detail
1696.Non-PROEBIZ public tender SERVER******23.10.2017 13:00Detail
1697.PROEBIZ Trysky dávkovacie - mazanie okolesníkov******23.10.2017 13:00Request
Detail
1698.Non-PROEBIZ public tender Dodávky originálních tonerových náplní******23.10.2017 13:00Detail
1699.Non-PROEBIZ public tender Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna******23.10.2017 13:00Detail
1700.Non-PROEBIZ public tender Dodávka přístroje – centrální server******23.10.2017 13:00Detail
1701.Non-PROEBIZ public tender 17-202 Sušené mléko odtučněné - pořízení a ochraňování******23.10.2017 13:00Detail
1702.Non-PROEBIZ public tender Zpracování PD - stavební úpravy interiéru budovy A6 (býv. Městská knihovna)******23.10.2017 13:00Detail
1703.Non-PROEBIZ public tender BOZP – COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o.******23.10.2017 13:00Detail
1704.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY******23.10.2017 13:00Detail
1705.Non-PROEBIZ public tender Chemikálie DZRO ZHN******23.10.2017 12:30Detail
1706.Non-PROEBIZ public tender Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 7/2018-12/2021******23.10.2017 12:00Detail
1707.Non-PROEBIZ public tender Dodávka mrazicího boxu Schola Humanitas v Litvínově******23.10.2017 12:00Detail
1708.Non-PROEBIZ public tender Materiál pro zabezpečení ekologie******23.10.2017 12:00Detail
1709.Non-PROEBIZ public tender Anti-mTLR2 protilátka******23.10.2017 12:00Detail
1710.Non-PROEBIZ public tender Nákup dílenského nářadí******23.10.2017 12:00Detail
1711.Non-PROEBIZ public tender Vybudování stanovišť podzemních kontejnerů v Chebu - projektová dokumentace******23.10.2017 12:00Detail
1712.Non-PROEBIZ public tender Držáky na televize******23.10.2017 12:00Detail
1713.Non-PROEBIZ public tender Odpadkové koše na psí exkrementy******23.10.2017 12:00Detail
1714.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce sociálního zařízení – Kulisárna v Chomutově******23.10.2017 12:00Detail
1715.Non-PROEBIZ public tender Dopravní řídící ústředna Olomouc******23.10.2017 12:00Detail
1716.Non-PROEBIZ public tender Dopravní řídící ústředna Olomouc******23.10.2017 12:00Detail
1717.Non-PROEBIZ public tender Zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu Pelhřimov LHO I., 2019-2028******23.10.2017 12:00Detail
1718.Non-PROEBIZ public tender Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Horní Vltavy******23.10.2017 12:00Detail
1719.Non-PROEBIZ public tender Projektová dokumentace Fuchsovy kavárny - Ostrov Štvanice, objekt čp. 1125, Praha 7, k.ú. Holešovice******23.10.2017 12:00Detail
1720.Non-PROEBIZ public tender Nákup rozlišovacích rukávových znaků pro útvary VP******23.10.2017 12:00Detail
1721.Non-PROEBIZ public tender Analýza rizik plynoucí ze znečištění horninového prostředí a podzemních vod – jižní okraj města Slaný******23.10.2017 12:00Detail
1722.Non-PROEBIZ public tender Nákup prostředků ICT podzim 2017******23.10.2017 12:00Detail
1723.Non-PROEBIZ public tender Odpadové hospodářství města Ostrov******23.10.2017 12:00Detail
1724.Non-PROEBIZ public tender Odpadové hospodářství města Ostrov******23.10.2017 12:00Detail
1725.PROEBIZ Celokovové bezšroubové regály pro III,IK a kožní******23.10.2017 12:00Request
Detail
1726.Non-PROEBIZ public tender Zálohování dat krajské korporace******23.10.2017 11:45Detail
1727.Non-PROEBIZ public tender Dodávka obvazového a krycího materiálů******23.10.2017 11:30Detail
1728.Non-PROEBIZ public tender Dodávka inkontinenčních pomůcek******23.10.2017 11:15Detail
1729.Non-PROEBIZ public tender Systém pro magnetickou záchvatovou terapii******23.10.2017 11:00Detail
1730.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tonerů a inkoustových cartridge – 2. kolo******23.10.2017 11:00Detail
1731.Non-PROEBIZ public tender Bezpečnostní obalový materiál- vaky, plomby******23.10.2017 11:00Detail
1732.Non-PROEBIZ public tender Nákup měřících přístrojů******23.10.2017 11:00Detail
1733.Non-PROEBIZ public tender Výměna výtahů v domech 346, 1378 a 1379 ve Frenštátě p. R.******23.10.2017 11:00Detail
1734.Non-PROEBIZ public tender Nákup sněhových řetězů******23.10.2017 11:00Detail
1735.Non-PROEBIZ public tender Dodávka jednorázového zdravotnického materiálů******23.10.2017 11:00Detail
1736.Non-PROEBIZ public tender PS 0228 - Oprava dlažeb, sádrokartonu a bílení na velitelství, 6400-0228-2017-93******23.10.2017 11:00Detail
1737.Non-PROEBIZ public tender Czech-Biolmaging - laboratorní přístroje******23.10.2017 11:00Detail
1738.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tonerů a inkoustových cartridge – 2. kolo******23.10.2017 11:00Detail
1739.PROEBIZ Pranie a žehlenie pracovných odevov a ostatného sortimentu******23.10.2017 11:00Request
Detail
1740.Non-PROEBIZ public tender Bundy SNUGPAK pro instruktory výcviku.******23.10.2017 11:00Detail
1741.Non-PROEBIZ public tender Technický dozor investora a koordinátor BOZP při realizaci stavby Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných učeben a Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen******23.10.2017 11:00Detail
1742.Non-PROEBIZ public tender Akumulátorový vrtací systém chirurgický******23.10.2017 11:00Detail
1743.Non-PROEBIZ public tender Chlazená centrifuga******23.10.2017 11:00Detail
1744.Non-PROEBIZ public tender Dodávka stroje pro vrtání a závitování******23.10.2017 11:00Detail
1745.Non-PROEBIZ public tender Praní nemocničního prádla pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s.******23.10.2017 11:00Detail
1746.Non-PROEBIZ public tender Notebooky ASUS s příslušenstvím******23.10.2017 11:00Detail
1747.Non-PROEBIZ public tender Dodávka obvazového a krycího materiálů******23.10.2017 10:45Detail
1748.Non-PROEBIZ public tender Kancelářské a jiné potřeby******23.10.2017 10:30Detail
1749.Non-PROEBIZ public tender Dodávka inkontinenčních pomůcek******23.10.2017 10:30Detail
1750.Non-PROEBIZ public tender 052_MK_Dilatometr pro vysokoteplotní testování materiálů******23.10.2017 10:30Detail
1751.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – staplery a katry III.******23.10.2017 10:30Detail
1752.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf******23.10.2017 10:30Detail
1753.Non-PROEBIZ public tender Dodávka jednorázového zdravotnického materiálů******23.10.2017 10:15Detail
1754.Non-PROEBIZ public tender Spotřební zdravotnický materiál******23.10.2017 10:15Detail
1755.Non-PROEBIZ public tender RD - Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorech NKÚ******23.10.2017 10:00Detail
1756.Non-PROEBIZ public tender Sanace areálu bývalého státního vojenského statku Výmyslov******23.10.2017 10:00Detail
1757.PROEBIZ Protipožiarne dvere a dverné samozatvárače******23.10.2017 10:00Request
Detail
1758.Non-PROEBIZ public tender Technická podpora PKI 2018 a 2019******23.10.2017 10:00Detail
1759.Non-PROEBIZ public tender baterie alkalické do přístrojů******23.10.2017 10:00Detail
1760.Non-PROEBIZ public tender ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha, dodávka automatických dveří pro...******23.10.2017 10:00Detail
1761.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p. o.******23.10.2017 10:00Detail
1762.Non-PROEBIZ public tender Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021******23.10.2017 10:00Detail
1763.Non-PROEBIZ public tender Sportovní hala Chomutov, Mánesova 4980 - Rekonstrukce vzduchotechniky a výměníkové stanice******23.10.2017 10:00Detail
1764.Non-PROEBIZ public tender Projekt stavby – Modernizace vzdělávacího zařízení J.Palacha 932/20 v Karlových Varech******23.10.2017 10:00Detail
1765.PROEBIZ Silniční doprava - export Francie******23.10.2017 10:00Request
Detail
1766.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy venkovního bazénu v sauně ve Frenštátě p.R.******23.10.2017 10:00Detail
1767.Non-PROEBIZ public tender Bezpečnostní značka a označení ADR******23.10.2017 10:00Detail
1768.Non-PROEBIZ public tender "Stromořadí - Rybičků louka, Týn nad Vltavou"******23.10.2017 10:00Detail
1769.Non-PROEBIZ public tender 3D Sonické anemometry 2017******23.10.2017 10:00Detail
1770.Non-PROEBIZ public tender UK-FF – Velké posluchárny – Volný interiér******23.10.2017 10:00Detail
1771.Non-PROEBIZ public tender Dodávka příslušenství k centrálnímu vysavači (000606/2017).******23.10.2017 10:00Detail
1772.Non-PROEBIZ public tender Technická podpora PKI 2018 a 2019******23.10.2017 10:00Detail
1773.Non-PROEBIZ public tender Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí******23.10.2017 10:00Detail
1774.Non-PROEBIZ public tender Pořízení anesteziologického přístroje******23.10.2017 10:00Detail
1775.Non-PROEBIZ public tender Pořízení artroskopické sestavy******23.10.2017 10:00Detail
1776.Non-PROEBIZ public tender CP1721 Bioimpedanční analyzátor (InBody 770)******23.10.2017 10:00Detail
1777.Non-PROEBIZ public tender IgA protilátka******23.10.2017 10:00Detail
1778.Non-PROEBIZ public tender IgM protilátka******23.10.2017 10:00Detail
1779.Non-PROEBIZ public tender SŠ automobilní Holice – dodávka vybavení dílen odborného výcviku ******23.10.2017 10:00Detail
1780.Non-PROEBIZ public tender Odborné a konzultační služby v rámci výzvy č. 37 IROP Energetické úspory v bytových domech II******23.10.2017 10:00Detail
1781.Non-PROEBIZ public tender Dodávka trolejbusů s přídavným bateriovým pohonem v roce 2018******23.10.2017 10:00Detail
1782.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 1D čtecích zařízení čárových kódů******23.10.2017 10:00Detail
1783.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 1 ks lesního kolového traktoru******23.10.2017 10:00Detail
1784.Non-PROEBIZ public tender Projektová dokumentace: Městský úřad budova C - sanace zemní vlhkosti a zateplení objektu******23.10.2017 10:00Detail
1785.Non-PROEBIZ public tender PS 0210 - Odstranění revizních závad elektroinstalace a hromosvodů, 6440-0210-2017-106******23.10.2017 10:00Detail
1786.Non-PROEBIZ public tender Materiál pro výcvik služebních psů******23.10.2017 10:00Detail
1787.Non-PROEBIZ public tender Nákup 2 ks úklidových vozíků******23.10.2017 10:00Detail
1788.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace brownfieldového areálu ve Varnsdorfu – Elektroinstalace – Trafostanice******23.10.2017 10:00Detail
1789.Non-PROEBIZ public tender Zhotovení tůní ve zvláště chráněných územích - opětovné vyhlášení II.******23.10.2017 10:00Detail
1790.Non-PROEBIZ public tender Nákup chráničů sluchu******23.10.2017 10:00Detail
1791.Non-PROEBIZ public tender Podej síranu sodného bezvodého pro rok 2018******23.10.2017 10:00Detail
1792.PROEBIZ Pořízení anesteziologického přístroje******23.10.2017 10:00Request
Detail
1793.PROEBIZ Pořízení artroskopické sestavy******23.10.2017 10:00Request
Detail
1794.Non-PROEBIZ public tender Pořízení ND pro SANIJET C 921******23.10.2017 10:00Detail
1795.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávací pomůcky******23.10.2017 10:00Detail
1796.Non-PROEBIZ public tender FZV UP Olomouc – výukové modely a vybavení pro výuku II.******23.10.2017 10:00Detail
1797.Non-PROEBIZ public tender Zajištění úklidových služeb pro Stodskou nemocnici, a.s. v období od 1.1.2018 do 31.12.2021******23.10.2017 10:00Detail
1798.Non-PROEBIZ public tender Nákup notebooků HP - říjen******23.10.2017 10:00Detail
1799.Non-PROEBIZ public tender ZUŠ Zd. Buriana, Štramberská 294, Kopřivnice- výměna plynových kotlů ******23.10.2017 10:00Detail
1800.Non-PROEBIZ public tender Zajištění vzdělávání pro Volvo Group Czech Republic, s.r.o.******23.10.2017 10:00Detail
1801.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávací aktivita ? Normování - metoda REFA,MMT, MOST******23.10.2017 10:00Detail
1802.Non-PROEBIZ public tender Dodávky zimních bund pro příslušníky CS ČR******23.10.2017 10:00Detail
1803.Non-PROEBIZ public tender Dodávka terénních automobilů kategorie N1G******23.10.2017 10:00Detail
1804.Non-PROEBIZ public tender Nákup skenerů.******23.10.2017 10:00Detail
1805.Non-PROEBIZ public tender Dodávky zimních bund pro příslušníky CS ČR******23.10.2017 10:00Detail
1806.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy venkovního bazénu v sauně ve Frenštátě pod Radhoštěm******23.10.2017 10:00Detail
1807.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Dodávky spotřebního materiálu k hemodynamickým monitorům PICCO******23.10.2017 10:00Detail
1808.Non-PROEBIZ public tender Poskytování veřejně dostupných telekomunikačních služeb******23.10.2017 10:00Detail
1809.Non-PROEBIZ public tender 11402017. Dodávka a instalace zařízení do kuchyně MSSS v Mostě******23.10.2017 10:00Detail
1810.Non-PROEBIZ public tender PS 0112 - Oprava podlahových krytin SO č. 037 a 005 Letiště Čáslav, 6440-0112-2017-107******23.10.2017 10:00Detail
1811.PROEBIZ Rekonštrukcia predajne 107******23.10.2017 10:00Request
Detail
1812.Non-PROEBIZ public tender Drůbeží maso ******23.10.2017 10:00Detail
1813.Non-PROEBIZ public tender Veterinární péče******23.10.2017 10:00Detail
1814.Non-PROEBIZ public tender Grafická stanice pro vyhodnocování dat******23.10.2017 10:00Detail
1815.Non-PROEBIZ public tender RS - Dodávka náhradních dílů pro speciální sportovní kola******23.10.2017 10:00Detail
1816.Non-PROEBIZ public tender Oprava koleje Bezděz - Okna******23.10.2017 10:00Detail
1817.Non-PROEBIZ public tender Videoserver pro SK3******23.10.2017 10:00Detail
1818.Non-PROEBIZ public tender Kino Mír - oprava střechy "C" ******23.10.2017 10:00Detail
1819.Non-PROEBIZ public tender Fotografické práce pro oblast Corporate Identity******23.10.2017 10:00Detail
1820.Non-PROEBIZ public tender Centrální nákup xerografického papíru, obálek a poštovních tašek******23.10.2017 10:00Detail
1821.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace "Zřízení vjezdu k ZŠ Ostrava-Výškovice, s.r.o. a rekonstrukce MK - ul. 29. dubna******23.10.2017 10:00Detail
1822.Non-PROEBIZ public tender Lipník nad Bečvou – výstavba automobilní dílny-PD******23.10.2017 10:00Detail
1823.Non-PROEBIZ public tender Implementace ISO******23.10.2017 10:00Detail
1824.Non-PROEBIZ public tender Nákup nástěnných lékárniček******23.10.2017 10:00Detail
1825.Non-PROEBIZ public tender Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia******23.10.2017 10:00Detail
1826.Non-PROEBIZ public tender Nákup automobilu nákladního skříňového do 3,5t******23.10.2017 10:00Detail
1827.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 1 ks lesního kolového traktoru******23.10.2017 10:00Detail
1828.Non-PROEBIZ public tender Nákup sorpčního koberce a rohoží******23.10.2017 10:00Detail
1829.Non-PROEBIZ public tender Kino Mír - oprava střechy "C"******23.10.2017 10:00Detail
1830.Non-PROEBIZ public tender Nákup kancelářských židlí pro sídlo NKÚ******23.10.2017 10:00Detail
1831.Non-PROEBIZ public tender Direct B2B marketing M.I.C.E. potenciálu České republiky pro nákupčí služeb na trhu Spojené království Velké Británie a Severního Irska******23.10.2017 10:00Detail
1832.Non-PROEBIZ public tender Opravy nákladních vozidel T-815 v roce 2017-2018******23.10.2017 10:00Detail
1833.Non-PROEBIZ public tender SŠ automobilní Holice - dodávka vybavení dílen odborného výcviku******23.10.2017 10:00Detail
1834.Non-PROEBIZ public tender Projekt stavby – Modernizace vzdělávacího zařízení J. Palacha 932/20 v Karlových Varech******23.10.2017 10:00Detail
1835.Non-PROEBIZ public tender Územní studie pro nový územní plán hl. m. Prahy, lokalita Nová Harfa a část lokality U Rokytky II ******23.10.2017 09:50Detail
1836.Non-PROEBIZ public tender Elektrospotřebiče******23.10.2017 09:30Detail
1837.Non-PROEBIZ public tender BP Kaplický potok, ř. km 0,000 – 2,800******23.10.2017 09:30Detail
1838.Non-PROEBIZ public tender OS Klatovy - Úklidové prostředky******23.10.2017 09:30Detail
1839.PROEBIZ Výroba ruční formy UR234******23.10.2017 09:30Request
Detail
1840.PROEBIZ Náhrada disolveru na výrobu vodoředitelných typů******23.10.2017 09:30Request
Detail
1841.Non-PROEBIZ public tender Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)******23.10.2017 09:15Detail
1842.Non-PROEBIZ public tender TDI – COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p.o.******23.10.2017 09:15Detail
1843.PROEBIZ Maso čerstvé ******23.10.2017 09:00Request
Detail
1844.Non-PROEBIZ public tender VZ na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro SMO, práv.osoby zřízené a založené SMO, ...******23.10.2017 09:00Detail
1845.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje******23.10.2017 09:00Detail
1846.Non-PROEBIZ public tender Přístavba chladícího zařízení na ÚP České Žleby II.******23.10.2017 09:00Detail
1847.Non-PROEBIZ public tender Drogerie říjen 2017, OVW - 789/2017/ENU******23.10.2017 09:00Detail
1848.Non-PROEBIZ public tender Adalimumab II******23.10.2017 09:00Detail
1849.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření veřejného osvětlení - spojka mezi ulicemi Masarykova a Koněvova******23.10.2017 09:00Detail
1850.Non-PROEBIZ public tender Akademie - kalendáře a diáře na rok 2018******23.10.2017 09:00Detail
1851.Non-PROEBIZ public tender Bezpečnostní prvky LAN******23.10.2017 09:00Detail
1852.Non-PROEBIZ public tender Adalimumab II******23.10.2017 09:00Detail
1853.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje ******23.10.2017 09:00Detail
1854.Non-PROEBIZ public tender Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové II.******23.10.2017 09:00Detail
1855.Non-PROEBIZ public tender Fotoaparáty a příslušenství pro fotografování - více druhů a kusů******23.10.2017 09:00Detail
1856.Non-PROEBIZ public tender Oprava podlah, obkladů, dveří a maleb na b.č.2 v areálu kas.P.Bezruče Hlučín******23.10.2017 09:00Detail
1857.Non-PROEBIZ public tender Veřejná zakázka na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody******23.10.2017 09:00Detail
1858.Non-PROEBIZ public tender Konvice skleněná******23.10.2017 09:00Detail
1859.Non-PROEBIZ public tender Projektové práce - Zázemí fotbalového hřiště******23.10.2017 09:00Detail
1860.Non-PROEBIZ public tender Lezecké potřeby******23.10.2017 09:00Detail
1861.Non-PROEBIZ public tender OS Klatovy - Kancelářský materiál******23.10.2017 09:00Detail
1862.Non-PROEBIZ public tender RD: Zabezpečení mytí vozidel AKIS prostřednictvím platebních karet 2017-2018******23.10.2017 09:00Detail
1863.Non-PROEBIZ public tender Výměna oken č. p. 89 náměstí 1. máje v Chomutově ******23.10.2017 09:00Detail
1864.Non-PROEBIZ public tender Výměna výplní otvorů skladovací haly v areálu TSCHM, Chomutov******23.10.2017 09:00Detail
1865.Non-PROEBIZ public tender Geodetické práce v okrese České Budějovice 2017 - 2019******23.10.2017 09:00Detail
1866.Non-PROEBIZ public tender Kurz pro obsluhu a údržbu radiolokačního přistávacího systému RPL-2000******23.10.2017 09:00Detail
1867.Non-PROEBIZ public tender Poskytování servisních služeb******23.10.2017 09:00Detail
1868.Non-PROEBIZ public tender Bechyně – zavlažovací kluzné plochy autoškoly VP - výstavba******23.10.2017 09:00Detail
1869.Non-PROEBIZ public tender Dodávka OOPP pro zaměstnance ÚHÚL******23.10.2017 09:00Detail
1870.Non-PROEBIZ public tender Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II. etapa B (č. akce 60756) – záchranný archeologický výzkum******23.10.2017 09:00Detail
1871.Non-PROEBIZ public tender Požární hadice a stříkačky******23.10.2017 09:00Detail
1872.Non-PROEBIZ public tender Letovice, ul. Alšova - Oprava místní komunikace - část SO 101******23.10.2017 09:00Detail
1873.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce budovy (plochá střecha, střešní vikýře, fasáda) SCHKO Pálava******23.10.2017 09:00Detail
1874.Non-PROEBIZ public tender Úpravna vody Rychnov nad Kněžnou - náhradní zdroj elektrické energie******23.10.2017 09:00Detail
1875.Non-PROEBIZ public tender Dodávky jednorázových testů na přítomnost drog pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na čtyři roky. ******23.10.2017 09:00Detail
1876.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a instalace koupacího mola******23.10.2017 09:00Detail
1877.Non-PROEBIZ public tender Modernizace chlazení a chladiče mladiny******23.10.2017 09:00Detail
1878.Non-PROEBIZ public tender BOZP – COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p.o.******23.10.2017 09:00Detail
1879.Non-PROEBIZ public tender Výstroj a vybavení pro řidiče motocyklů******23.10.2017 09:00Detail
1880.Non-PROEBIZ public tender Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové II.******23.10.2017 09:00Detail
1881.Non-PROEBIZ public tender Nákup technického benzinu******23.10.2017 09:00Detail
1882.Non-PROEBIZ public tender Ohýbačka plechu 2017******23.10.2017 09:00Detail
1883.Non-PROEBIZ public tender Oprava a rekonstrukce LC Daněk******23.10.2017 09:00Detail
1884.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pozemková úprava v k.ú. Branka u Tachova******23.10.2017 09:00Detail
1885.Non-PROEBIZ public tender Staplery 2017 II******23.10.2017 09:00Detail
1886.Non-PROEBIZ public tender Podpora VNX 5300 na 1 rok******23.10.2017 09:00Detail
1887.PROEBIZ Krevní deriváty******23.10.2017 09:00Request
Detail
1888.Non-PROEBIZ public tender Provádění servisní údržby, oprav a revizí stomatologických souprav "UNIVERSAL" v roce 2017 - 2018******23.10.2017 08:45Detail
1889.Non-PROEBIZ public tender Nákup elektrických olejových mobilních radiátorů******23.10.2017 08:00Detail
1890.Non-PROEBIZ public tender RD - opravy a údržba velkokuchyňského zařízení******23.10.2017 08:00Detail
1891.Non-PROEBIZ public tender Bezpečnostní značení - piktogramy******23.10.2017 08:00Detail
1892.Non-PROEBIZ public tender Chladící vitrína pro VZ Měřín******23.10.2017 08:00Detail
1893.Non-PROEBIZ public tender Nákup prodlužovacích kabelů na bubnu******23.10.2017 08:00Detail
1894.Non-PROEBIZ public tender JN - Nákup nábytku do loděnice ASC DUKLA******23.10.2017 08:00Detail
1895.Non-PROEBIZ public tender Dekontaminační vozíky******23.10.2017 08:00Detail
1896.Non-PROEBIZ public tender laboratorní materiál - filtry membránové******23.10.2017 08:00Detail
1897.Non-PROEBIZ public tender laboratorní materiál - liner ke GC Agilent******23.10.2017 08:00Detail
1898.Non-PROEBIZ public tender Laboratorní spotřební materiál - testační tablety******23.10.2017 08:00Detail
1899.PROEBIZ znalecké posudky stavebníctvo odhad hodnoty nehnuteľností******23.10.2017 08:00Request
Detail
1900.Non-PROEBIZ public tender Servisní podpora Canon iPC6010 na rok 2018******23.10.2017 08:00Detail
1901.Non-PROEBIZ public tender Nákup 7 ks konferenčních židlí******23.10.2017 08:00Detail
1902.Non-PROEBIZ public tender Nákup držáků tel. a pokojové antény******23.10.2017 08:00Detail
1903.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu pro výrobu průkazů MO******23.10.2017 08:00Detail
1904.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu proti úniku ropných látek******23.10.2017 08:00Detail
1905.Non-PROEBIZ public tender Nákup plechové dvou-garáže******23.10.2017 08:00Detail
1906.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávací aktivita ? CATIA V5 - Pokročilá konstrukce forem******23.10.2017 08:00Detail
1907.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávací aktivita – Normování - metoda REFA,MMT, MOST ******23.10.2017 08:00Detail
1908.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávací aktivita – CATIA V5 - Pokročilá konstrukce forem ******23.10.2017 08:00Detail
1909.Non-PROEBIZ public tender Nákup velkokuchyňského zařízení******23.10.2017 08:00Detail
1910.PROEBIZ Změna užívání býv. KD Veselíčko, Veselíčko č.p.1, 59101 Žďár nad Sázavou******23.10.2017 08:00Request
Detail
1911.Non-PROEBIZ public tender Oprava propojovacích kabelů s koncovkami ke zvedákům terčů XV-4/ESTZ-56******23.10.2017 08:00Detail
1912.Non-PROEBIZ public tender Přeprava listů nosného rotoru (1)******23.10.2017 08:00Detail
1913.Non-PROEBIZ public tender PS 0203-Zimní údržba VA Kasárna Strakonice a ŽS Sousedovice******23.10.2017 08:00Detail
1914.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda Nákup pneumatik na osobní vozidla******23.10.2017 08:00Detail
1915.Non-PROEBIZ public tender Ekologický materiál******23.10.2017 08:00Detail
1916.Non-PROEBIZ public tender RD - Přezouvání pneumatik nákladních vozidel v roce 2017******23.10.2017 08:00Detail
1917.Non-PROEBIZ public tender Elektrický konvektor - přímotopy******23.10.2017 08:00Detail
1918.Non-PROEBIZ public tender Televizor a držáky******23.10.2017 08:00Detail
1919.Non-PROEBIZ public tender Nákup LCD LED televizorů a televizních stojanů na TV******23.10.2017 08:00Detail
1920.Non-PROEBIZ public tender Nákup ND na T815 a T148******23.10.2017 08:00Detail
1921.PROEBIZ Výroba a dodávka rámů pro polyuretanové SÍTA UNI-ADAPT rezonančního třídiče RT do Jakubčovic nad Odrou******23.10.2017 08:00Request
Detail
1922.Non-PROEBIZ public tender Polní lehátko s obalem******23.10.2017 08:00Detail
1923.PROEBIZ RFQ - Switch LUKOVA - POSTA******23.10.2017 07:00Request
Detail
1924.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy Husova čp. 206 - Masarykovo divadlo"******23.10.2017 00:00Detail
1925.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření kvalifikace řidičských oprávnění******23.10.2017 00:00Detail
1926.PROEBIZ Lampa s klipsou******22.10.2017 11:00Request
Detail
1927.Non-PROEBIZ public tender Dodání reprezentativního oblečení pro výpravu Kraje Vysočina na ZODM 2018******20.10.2017 23:59Detail
1928.PROEBIZ Kalendáře a diáře 2018******20.10.2017 20:00Request
Detail
1929.PROEBIZ Čerpadlo UNIQUA AQUA T60-56 VM 4", Hmax 100m, Qmax 56 l/min, 400V, 1,4kW******20.10.2017 17:00Request
Detail
1930.PROEBIZ Kontrola viazacích prostriedkov******20.10.2017 14:00Request
Detail
1931.PROEBIZ Laboratorní pomůcky a chemikálie******20.10.2017 13:00Request
Detail
1932.PROEBIZ Utahovák rázový GDS24 Professionál Bosch******20.10.2017 12:30Request
Detail
1933.PROEBIZ Oprava betonové podlahy v dílně elektro na lokalitě Vršany, v Mostě-Čepirozích******20.10.2017 12:00Request
Detail
1934.PROEBIZ Kontrola rebríkov******20.10.2017 12:00Request
Detail
1935.PROEBIZ Lepidlo ******20.10.2017 12:00Request
Detail
1936.PROEBIZ Hadice******20.10.2017 11:45Request
Detail
1937.PROEBIZ Instalatérský materiál******20.10.2017 10:45Request
Detail
1938.PROEBIZ Ložiska******20.10.2017 10:30Request
Detail
1939.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Preprava pračiek a doplnkového sortimentu******20.10.2017 10:00Request
Detail
1940.PROEBIZ Vypracovanie PD „BA, archív, odstránenie zatekania fasády“******20.10.2017 10:00Request
Detail
1941.PROEBIZ Brzdové klátiky pre železničné koľajové vozidlá******20.10.2017 10:00Request
Detail
1942.PROEBIZ Kontrola bezpečnostných postrojov******20.10.2017 10:00Request
Detail
1943.PROEBIZ ELEKTROMATERIÁL******20.10.2017 10:00Request
Detail