PROebiz
NAR
Tobogan
Templates
Coloring
Katalog BASE
Profily zadavatelů
FSA
Construction (9)
Transport infrastructure construction
Plumbing materials and work
Painting work and painting personnel
Building materials
Construction work, renovation and registration
Construction equipment
Repair of pipelines and gas pipelines
Water supply network construction
Other
Food and Beverages (7)
Bread, pastry and bakery products
Meat and meat products
Milk and dairy products
Beverages
Fruit and vegetables
Fish and fish products
Other
Machinery, equipment, tools (22)
Pumps and compressors
Conveyor belts, crushing machines
Hydraulic equipment, tools and accessories
Bearings, oil seals
Handling equipment, forklift trucks
Measuring Instruments
Spare parts
Tools and instruments
Oils and lubricants
Repair and maintenance
Pneumatic equipment, machinery and rollers
Industrial automation, technology solutions and innovation
Industrial machinery
Control and automation systems
General fasteners
Welding materials and services
Gaskets, valves
Lifts, escalators and platforms
Ventilation, air-conditioning
Security equipment, fire extinguishers and fire-fighting equipment
Agricultural machinery
Other
Computers, IT and telecommunications services (6)
Computer hardware & peripherals
IT and Internet
Computer services
Software & Information systems
Telecommunications services and equipment
Other
Office (5)
Office accessories
Office printing and printing solutions
Furniture
Paper
Other
Metallurgical materials, metals and alloys (8)
Metal production and metal finishing
Metals, stainless steel, alloys and castings
Sheet metal
Flanges, elbows
Tubes and pipes
Chains
Rods and wires
Other
Transport services, cars/vehicles and accessories (9)
Commercial passenger vehicles and services
Courier services
Commercial goods vehicles
Company cars
Tyres
Service, repair, spare parts and accessories
Road transport
Railway transport
Other
Electrical and Electronic equipment (9)
Batteries, accumulators and motors
Electrical installation work
High voltage electrical equipment, masts, pylons
Insulators and other electronic equipment
Repairs and Spares
Lighting
Transformers
Wires, cables and switchgear
Other
Health (6)
Medicaments and pharmaceuticals
Instruments and equipment
Health Services
Medical material
Medical furniture
Other
Energy, fuel (5)
Electricity
Fuel
Gas
Boilers, boiler rooms, heat exchangers, heat pumps, solar panels
Other
Cleaning, cleaning services (6)
Cleaning and hygiene equipment
Industrial and chemical cleaning
Road management and maintenance
Cleaning services
Cleaning equipment
Other
Chemistry (7)
Paints, thinners and varnishes
Chemicals
Chemical equipment
Calibration mixtures
Laboratory equipment, accessories, furniture and appliances
Technical gases
Other
Waste Management (5)
Secondary raw materials
Communal waste
Disposal of hazardous waste
Scrap and scrap metal
Other
Packages (5)
Wooden containers and pallets
Cardboard boxes
Plastic containers and foils
Metal packaging
Other
Marketing, Advertising and Printing (3)
Advertising, promotional items
Printing, printing services
Other
Financial services, insurance (5)
Financial Services
Insurance
Accounting
Legal services
Other
Other services (11)
Security and patrol services
Health and safety at work services
Environmental management and services
Fire prevention, fire-fighting materials and services
Translation and interpretation services
Real Estate and warehouse Services
Inspection of electrical machinery and gas appliances
Services recruitment agencies
Education and Conference
Books, magazines, educational material
Other
Personal protective equipment (2)
Personal protective equipment
Safety ropes and accessories
Civil engineering (5)
Geological and geodetic work
Design and approval documentation for energy projects
Project and approval documentation
Expert and auditing services
Other
Other (10)
Wood, wood products
Electronics
Kitchen utensils and equipment
Plastics and plastic products
Glass and glass products
Test category
Textiles
Accommodation, food services and leisure activities
Animals and Veterinary Services
Other
Selling categories (9)
Financial claims (debts)
Real estate
Scrap, scrap metal, stainless steel and castings
Secondary raw materials
Motor vehicles
Computer hardware and office equipment
Plastics
Machinery and accessories
Other
Name of tenderpromoterDeadlinedocumentation
1.Non-PROEBIZ public tender Devítimístný minibus pro přepravu žáků se zdravotním postižením******06.11.2028 11:00Detail
2.Non-PROEBIZ public tender Dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství II (DNS)******24.04.2021 00:00Detail
3.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky běžné výpočetní techniky******31.12.2020 23:59Detail
4.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na dodávky originálních a dodávky alternativních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje na období let 2017-2020******31.12.2020 00:00Detail
5.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky tonerů a dalšího spotřebního materiálu pro laserové tiskárny******31.12.2020 00:00Detail
6.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na prostředky ICT pro rok 2017-2020******31.12.2020 00:00Detail
7.Non-PROEBIZ public tender Nákup nábytku******14.12.2020 16:00Detail
8.Non-PROEBIZ public tender Likvidace klestu (DNS)******15.11.2020 00:00Detail
9.Non-PROEBIZ public tender Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství******16.09.2020 23:59Detail
10.Non-PROEBIZ public tender Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství******16.09.2020 23:59Detail
11.Non-PROEBIZ public tender 2168: Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství (otevřené řízení, dodávky )******16.09.2020 23:59Detail
12.Non-PROEBIZ public tender Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2017, III. etapa******01.09.2020 09:00Detail
13.Non-PROEBIZ public tender Zhotovení publikace k 80. výročí Baťova kanálu******14.08.2020 09:00Detail
14.Non-PROEBIZ public tender Dodávky terénních automobilů včetně pick-up******31.05.2020 00:00Detail
15.Non-PROEBIZ public tender Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce******16.03.2020 00:00Detail
16.Non-PROEBIZ public tender Nákup reklamních a propagačních předmětů k zajištění obchodních aktivit ČP OZ ICTs******29.02.2020 00:00Detail
17.PROEBIZ Projekční práce a inženýrské služby - kvalifikační řízení******31.12.2019 10:00Request
Detail
18.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na centrální dodávky kancelářských potřeb pro roky 2016-2019******31.12.2019 00:00Detail
19.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na centrální dodávky mobilních telefonů pro roky 2016-2019******31.12.2019 00:00Detail
20.Non-PROEBIZ public tender Dodávky multifunkčních zařízení******18.11.2019 00:00Detail
21.Non-PROEBIZ public tender Dodávky tištěných propagačních a informačních materiálů a knihařských a kartonážských služeb pro reklamní a propagační účely - zavedení NS******30.10.2019 17:00Detail
22.Non-PROEBIZ public tender Nákup serverových technologií k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit******28.10.2019 00:00Detail
23.Non-PROEBIZ public tender Nákup zařízení pro ukládání a archivaci dat k zajištění interních potřeb a obchodních aktivit******28.10.2019 00:00Detail
24.Non-PROEBIZ public tender DNS na tiskařské služby pro UHK******02.08.2019 00:00Detail
25.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky AV pro UHK******22.06.2019 00:00Detail
26.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky IT pro UHK******20.06.2019 00:00Detail
27.Non-PROEBIZ public tender Dodávky mobilních telefonů a příslušenství (DNS) – II. zadání******15.06.2019 00:00Detail
28.Non-PROEBIZ public tender Odchovna jalovic******06.06.2019 10:00Detail
29.Non-PROEBIZ public tender Asanace lesních pozemků kontaminovaných pyrotechnickým materiálem – lokalita Boří les******07.05.2019 00:00Detail
30.Non-PROEBIZ public tender Dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství (DNS)******21.04.2019 00:00Detail
31.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******06.04.2019 00:00Detail
32.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******06.04.2019 00:00Detail
33.Non-PROEBIZ public tender DNS na dodávky laboratorních přístrojů pro UHK******31.03.2019 00:00Detail
34.Non-PROEBIZ public tender Tiskařské služby******16.03.2019 00:00Detail
35.Non-PROEBIZ public tender Laboratorní nábytek******06.03.2019 14:00Detail
36.Non-PROEBIZ public tender Školní nábytek******06.03.2019 10:30Detail
37.Non-PROEBIZ public tender Kancelářský nábytek******06.03.2019 08:00Detail
38.Non-PROEBIZ public tender Kancelářský nábytek******06.03.2019 00:00Detail
39.Non-PROEBIZ public tender Školní nábytek******06.03.2019 00:00Detail
40.Non-PROEBIZ public tender Laboratorní nábytek******06.03.2019 00:00Detail
41.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí******02.03.2019 00:00Detail
42.Non-PROEBIZ public tender Dodávky zámečnického materiálu 2017 - 2018******28.02.2019 00:00Detail
43.Non-PROEBIZ public tender Propagační předměty******16.01.2019 00:00Detail
44.Non-PROEBIZ public tender Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje******12.12.2018 10:00Detail
45.Non-PROEBIZ public tender SPORTaS – údržba elektro******05.12.2018 10:00Detail
46.Non-PROEBIZ public tender Dodávky radionuklidového generátoru 99Mo/99mTc******04.12.2018 11:00Detail
47.Non-PROEBIZ public tender Hygienické a mycí prostředky 308-17******06.11.2018 12:00Detail
48.PROEBIZ Usługa przeglądu Systemu Sygnalizacji Pożaru Schrack SECONET******08.10.2018 11:00Request
Detail
49.Non-PROEBIZ public tender Diskové pole Synology******02.10.2018 14:00Detail
50.Non-PROEBIZ public tender Z předlohy: síťová karta pro UPS EATON 5P******12.09.2018 09:00Detail
51.Non-PROEBIZ public tender Těžební činnosti - přibližování dříví traktorem (rámcová dohoda) - LZ Židlochovice 2018******01.09.2018 15:00Detail
52.Non-PROEBIZ public tender EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov – zateplení objektu/ opakované řízení******01.09.2018 10:00Detail
53.Non-PROEBIZ public tender III/17719 Dožice - Mladý Smolivec******23.08.2018 08:30Detail
54.Non-PROEBIZ public tender Rampa a plošina OACB******14.08.2018 13:00Detail
55.Non-PROEBIZ public tender Opravy opěrných zdí - PD******07.08.2018 09:30Detail
56.Non-PROEBIZ public tender Komunikace k bytovým domům******03.08.2018 11:00Detail
57.Non-PROEBIZ public tender Krnov - Rozšíření MKDS o mobilní kameru******12.07.2018 10:00Detail
58.Non-PROEBIZ public tender Nákup plynového grilu 204-17******11.07.2018 08:00Detail
59.Non-PROEBIZ public tender Výměna vodoměrů v bytových domech v majetku města Krnova******06.06.2018 10:00Detail
60.Non-PROEBIZ public tender Huštěnovický potok, km 0,000-2,040 odstranění nánosů - projektová dokumentace******06.06.2018 09:00Detail
61.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******26.05.2018 00:00Detail
62.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******26.05.2018 00:00Detail
63.Non-PROEBIZ public tender Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a UNI Hobby, Zlín – Louky******23.05.2018 13:00Detail
64.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí******23.05.2018 00:00Detail
65.Non-PROEBIZ public tender EOÚ - MŠ Žešov, Prostějov******11.05.2018 09:00Detail
66.Non-PROEBIZ public tender Tiskopisy:F-TN-997 Žádanka o vyprání prádla******04.05.2018 08:00Detail
67.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace******04.05.2018 00:00Detail
68.Non-PROEBIZ public tender Pojízdná lehátka******03.05.2018 10:00Detail
69.Non-PROEBIZ public tender Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2017 - 2018******30.04.2018 09:00Detail
70.Non-PROEBIZ public tender 029_LS_Dynamický nákupní systém pro standardní tiskařské služby******29.04.2018 00:00Detail
71.Non-PROEBIZ public tender MŠ Čechovice – rekonstrukce, zvýšení kapacity******21.04.2018 09:00Detail
72.Non-PROEBIZ public tender Soutěž o návrh řešení pěší zóny Trutnov******12.04.2018 12:00Detail
73.Non-PROEBIZ public tender Označení vozidel, poboček a ostatních prostředků České pošty, s.p.******12.04.2018 10:00Detail
74.Non-PROEBIZ public tender Soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích******09.03.2018 10:00Detail
75.Non-PROEBIZ public tender Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému pro ZZSPK 2017******08.03.2018 10:00Detail
76.Non-PROEBIZ public tender Adventní program a vánoční trhy v Šumperku 2018******01.03.2018 10:00Detail
77.Non-PROEBIZ public tender Výstavba lávky pro pěší přes řeku Libochůvku řkm 0,057 v obci Dolní Loučky******28.02.2018 14:00Detail
78.Non-PROEBIZ public tender Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace a propustků Kadlín******28.02.2018 14:00Detail
79.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Nádrže LPH 2 x 5000 m3_ Etapa I******28.02.2018 13:00Detail
80.Non-PROEBIZ public tender Oděv pro osádky vrtulníků******27.02.2018 10:00Detail
81.Non-PROEBIZ public tender Oděvy a oděvní součásti 2018 - 2021******26.02.2018 10:00Detail
82.Non-PROEBIZ public tender Dvorecký most ******16.02.2018 12:00Detail
83.Non-PROEBIZ public tender Dvorecký most******16.02.2018 12:00Detail
84.Non-PROEBIZ public tender Dvorecký most******16.02.2018 12:00Detail
85.PROEBIZ Opravy nátěrů zařízení v roce 2018******05.02.2018 10:00Request
Detail
86.Non-PROEBIZ public tender DMS - Document Management System******05.02.2018 10:00Detail
87.Non-PROEBIZ public tender Vývoj automatizovaného nástroje pro predikci místa výskytu hledaných nebo pohřešovaných osob (pachatelů)******01.02.2018 10:00Detail
88.Non-PROEBIZ public tender Bunda 2012 pro VP******31.01.2018 10:00Detail
89.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností******31.01.2018 10:00Detail
90.Non-PROEBIZ public tender Propagační předměty******31.01.2018 00:00Detail
91.Non-PROEBIZ public tender PD - Zasypání montážních kanálů DPO II******30.01.2018 12:00Detail
92.Non-PROEBIZ public tender Rating golfových hřišť******30.01.2018 10:00Detail
93.Non-PROEBIZ public tender Výstavba opravárenské haly Maloměřice******30.01.2018 10:00Detail
94.Non-PROEBIZ public tender Vybudování systému pro zpracování dokumentů ve VZP ČR******30.01.2018 10:00Detail
95.PROEBIZ Skrývkové práce v kamenolomech společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.******30.01.2018 08:00Request
Detail
96.Non-PROEBIZ public tender Kulturak 2 - Neratovice******29.01.2018 12:00Detail
97.Non-PROEBIZ public tender Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech******29.01.2018 09:45Detail
98.Non-PROEBIZ public tender Elektronické odbavování cestujících – fáze 1: Modernizace odbavovacích zařízení v regionálních autobusech******29.01.2018 09:45Detail
99.Non-PROEBIZ public tender Kulturák 2- Neratovice******29.01.2018 00:00Detail
100.PROEBIZ Centrum Jasna - výber GP a HIP******26.01.2018 18:00Request
Detail
101.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž_Inteligentné elektromery s pokročilou funkcionalitou******26.01.2018 12:00Request
Detail
102.Non-PROEBIZ public tender Komunikační propoj ulic Pod Valy, Jana Švermy a Svatopluka Čecha, Uherský Brod ******26.01.2018 10:00Detail
103.PROEBIZ Orientační sloupky.******26.01.2018 09:00Request
Detail
104.Non-PROEBIZ public tender Specifické agendové informační systémy - Evidence majetku ******25.01.2018 10:00Detail
105.Non-PROEBIZ public tender Implementace komunikační a dopravní platformy******25.01.2018 10:00Detail
106.Non-PROEBIZ public tender Implementace komunikační a dopravní platformy******25.01.2018 10:00Detail
107.Non-PROEBIZ public tender Specifické agendové informační systémy - Evidence dotací ******25.01.2018 09:00Detail
108.Non-PROEBIZ public tender Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém ******24.01.2018 14:00Detail
109.Non-PROEBIZ public tender Sekání travnatých ploch******24.01.2018 11:00Detail
110.Non-PROEBIZ public tender LF UPOL – vysokokapacitní stolní sekvenátor******24.01.2018 10:00Detail
111.Non-PROEBIZ public tender Pořízení Dynamického chodníku pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie******24.01.2018 09:00Detail
112.Non-PROEBIZ public tender LF UPOL – mikrofluidní systém pro zpracování a analýzu knihoven******23.01.2018 11:30Detail
113.Non-PROEBIZ public tender Nákup osobních automobilů v rámci Centrálního nákupu státu ******23.01.2018 10:00Detail
114.Non-PROEBIZ public tender VŠCHT Praha – Rekonstrukce vnější fasády budovy B******23.01.2018 10:00Detail
115.Non-PROEBIZ public tender Stejnokrojové doplňky kovové******23.01.2018 10:00Detail
116.Non-PROEBIZ public tender Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou******23.01.2018 10:00Detail
117.Non-PROEBIZ public tender LF UPOL – hlubokomrazící box******23.01.2018 10:00Detail
118.Non-PROEBIZ public tender Stejnokrojové doplňky kovové******23.01.2018 10:00Detail
119.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce vnitrobloku Chválenická-U Školky-Nepomucká-Nám. M. Horákové******23.01.2018 00:00Detail
120.Non-PROEBIZ public tender KD Šeříková -stavební práce V. etapa - přístavba******23.01.2018 00:00Detail
121.Non-PROEBIZ public tender Nový pavilon intenzivní medicíny v nemocnici Jablonec nad Nisou******23.01.2018 00:00Detail
122.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce vnitrobloku Chválenická-U Školky-Nepomucká-Nám. M. Horákové******23.01.2018 00:00Detail
123.Non-PROEBIZ public tender KD Šeříková -stavební práce V. etapa - přístavba******23.01.2018 00:00Detail
124.PROEBIZ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN“******22.01.2018 12:00Request
Detail
125.Non-PROEBIZ public tender PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN******22.01.2018 12:00Detail
126.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a montáž výstražných světele a bezpečnostního polepu na služební vozidla organizace******22.01.2018 12:00Detail
127.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách******22.01.2018 10:30Detail
128.Non-PROEBIZ public tender Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění bezpečnostních služeb – vrátnice v sídle HSHMP******22.01.2018 10:00Detail
129.Non-PROEBIZ public tender UP Olomouc – povýšení rychlosti a kapacity lokálních diskových polí******22.01.2018 10:00Detail
130.Non-PROEBIZ public tender Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění úklidových služeb pro sídlo a pobočky HSHMP******22.01.2018 09:00Detail
131.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Rekonstrukce haly 3 - opakování******22.01.2018 08:00Detail
132.Non-PROEBIZ public tender PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ „DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ HODONÍN******22.01.2018 00:00Detail
133.Non-PROEBIZ public tender KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA HODONÍNA NA OBDOBÍ OD 30.4.2018 - 29.4.2020******22.01.2018 00:00Detail
134.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace ulice Františka Křížka******19.01.2018 14:00Detail
135.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a přístavba budovy odbytu a expedice******19.01.2018 13:00Detail
136.PROEBIZ Opravy izolací technologie na těžebních zařízeních MND a.s. v roce 2018 ******19.01.2018 12:30Request
Detail
137.Non-PROEBIZ public tender Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu******19.01.2018 12:00Detail
138.Non-PROEBIZ public tender Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na pojišťovací služby ******19.01.2018 12:00Detail
139.Non-PROEBIZ public tender ČB - Nákup čistících prostředků a jiného drogistického zboží******19.01.2018 11:00Detail
140.Non-PROEBIZ public tender Výroba elektrod alkalických akumulátorů- projektová dokumentace******19.01.2018 10:00Detail
141.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka – stavební práce II******19.01.2018 10:00Detail
142.PROEBIZ VŘ Letní údržba, čistění parkovišť, denní služba******19.01.2018 09:00Request
Detail
143.Non-PROEBIZ public tender LF - Endoskopický simulátor******18.01.2018 14:30Detail
144.PROEBIZ Mražené potraviny pro FNOL - měsíční poptávka 2018******18.01.2018 14:00Request
Detail
145.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce (DÚR+IČ)_IV.******18.01.2018 13:00Detail
146.Non-PROEBIZ public tender LF - Oční optický koherentní tomograf******18.01.2018 13:00Detail
147.PROEBIZ Pečivo pro FNOL - měsíční poptávka 2018******18.01.2018 12:00Request
Detail
148.Non-PROEBIZ public tender LF – Funkční model magnetické rezonance (MR)******18.01.2018 11:30Detail
149.PROEBIZ Uzeniny pro FNOL - měsíční poptávka 2018******18.01.2018 11:00Request
Detail
150.Non-PROEBIZ public tender Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2018 a 2019******18.01.2018 10:00Detail
151.Non-PROEBIZ public tender ČZU – Revitalizace Auly******18.01.2018 10:00Detail
152.Non-PROEBIZ public tender 2. část: Podpora a rozvoj SIS část CENTRÁL******18.01.2018 10:00Detail
153.Non-PROEBIZ public tender Podpora a rozvoj SIS******18.01.2018 10:00Detail
154.Non-PROEBIZ public tender ČZU - Revitalizace Auly******18.01.2018 10:00Detail
155.Non-PROEBIZ public tender Stejnokroj 97 pro muže a ženy******18.01.2018 10:00Detail
156.Non-PROEBIZ public tender 3. část: Podpora a rozvoj SIS část SMS******18.01.2018 10:00Detail
157.Non-PROEBIZ public tender 1. část: Podpora a rozvoj SIS část AGP******18.01.2018 10:00Detail
158.Non-PROEBIZ public tender I/19 Chýnov******18.01.2018 10:00Detail
159.PROEBIZ Mléčné výrobky pro FNOL - měsíční poptávka 2018******18.01.2018 10:00Request
Detail
160.Non-PROEBIZ public tender Stejnokroj 97 pro muže a ženy******18.01.2018 10:00Detail
161.Non-PROEBIZ public tender 4. část: Podpora a rozvoj SIS část VDB******18.01.2018 10:00Detail
162.Non-PROEBIZ public tender D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice******18.01.2018 10:00Detail
163.Non-PROEBIZ public tender D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice******18.01.2018 10:00Detail
164.Non-PROEBIZ public tender I/19 Chýnov******18.01.2018 10:00Detail
165.Non-PROEBIZ public tender LF - Ultrazvukový simulátor s příslušenstvím******18.01.2018 10:00Detail
166.Non-PROEBIZ public tender UK SBZ – REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC e. č. zakázky EDS 133D21E00-0034******17.01.2018 14:00Detail
167.Non-PROEBIZ public tender CHASSIS TMX 150 II******17.01.2018 13:00Detail
168.Non-PROEBIZ public tender LF – Funkční model CT (Computed Tomography)******17.01.2018 13:00Detail
169.Non-PROEBIZ public tender BOZP sídliště Příbramská mikulášská******17.01.2018 12:00Detail
170.Non-PROEBIZ public tender TDI sídliště Příbramská mikulášská******17.01.2018 12:00Detail
171.Non-PROEBIZ public tender BOZP Parkoviště Mírová******17.01.2018 12:00Detail
172.Non-PROEBIZ public tender LF - Holterovské systémy******17.01.2018 11:30Detail
173.Non-PROEBIZ public tender Stavební opravy budovy KS ČSÚ v Hradci Králové******17.01.2018 10:00Detail
174.Non-PROEBIZ public tender COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - technologie******17.01.2018 10:00Detail
175.Non-PROEBIZ public tender LF - Spirometr s kapnometrií******17.01.2018 10:00Detail
176.Non-PROEBIZ public tender ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCÍ A OSTATNÍCH AKCÍ******17.01.2018 10:00Detail
177.Non-PROEBIZ public tender Lesní stezka "Dachovské koupaliště"******17.01.2018 09:00Detail
178.Non-PROEBIZ public tender Demolice domu č.p. 1203 - 1206******17.01.2018 09:00Detail
179.Non-PROEBIZ public tender Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova ******16.01.2018 14:00Detail
180.Non-PROEBIZ public tender Zajištění dodavatele překladatelských služeb pro potřeby interních projektů Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest******16.01.2018 13:00Detail
181.Non-PROEBIZ public tender Imunostimulancia ******16.01.2018 10:00Detail
182.Non-PROEBIZ public tender Gymnázium Litoměřická, P 9 - rekonstrukce zdravotní instalace a topení ******16.01.2018 10:00Detail
183.Non-PROEBIZ public tender Leptací zařízení pro anizotropní iontové leptání využívající plasmu******16.01.2018 10:00Detail
184.Non-PROEBIZ public tender Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben- opakování******16.01.2018 10:00Detail
185.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKY TRASOVACÍCH KOMPLETŮ******16.01.2018 10:00Detail
186.Non-PROEBIZ public tender Náhradní díly pro nákladní automobily zn. TATRA a Mercedes-Benz pro SÚSPK (2018)******16.01.2018 10:00Detail
187.Non-PROEBIZ public tender Gymnázium Litoměřická, P 9 - rekonstrukce zdravotní instalace a topení******16.01.2018 10:00Detail
188.Non-PROEBIZ public tender Rokytka, ř. km 7,100 – 8,625, Lukov u Moravských Budějovic, Moravské Budějovice, oprava koryta******16.01.2018 09:30Detail
189.Non-PROEBIZ public tender Pneumatiky pro vozidla LRD a UAZ******16.01.2018 09:00Detail
190.Non-PROEBIZ public tender Most ev.č. 55-027 přes trať ČD Přerov - Břeclav******16.01.2018 09:00Detail
191.Non-PROEBIZ public tender Rámcová smlouva na poskytování zemních prací******16.01.2018 08:00Detail
192.Non-PROEBIZ public tender Čisticí a úklidové prostředky******16.01.2018 00:00Detail
193.Non-PROEBIZ public tender Oprava chodníku u MŠ Beruška ve Zlatých Horách******15.01.2018 16:00Detail
194.Non-PROEBIZ public tender Oprava chodníku u MŠ Beruška ve Zlatých Horách******15.01.2018 16:00Detail
195.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce vstupního prostoru hřbitova ve Zlatých Horách".******15.01.2018 16:00Detail
196.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce vstupního prostoru hřbitova ve Zlatých Horách".******15.01.2018 16:00Detail
197.Non-PROEBIZ public tender Parkoviště u Zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých Horách******15.01.2018 15:00Detail
198.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce přípojky NN k rozhledně na Biskupské kupě******15.01.2018 14:00Detail
199.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce přípojky NN k rozhledně na Biskupské kupě******15.01.2018 14:00Detail
200.Non-PROEBIZ public tender Poskytování protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina******15.01.2018 14:00Detail
201.Non-PROEBIZ public tender Modernizace úpravny vody Švařec******15.01.2018 14:00Detail
202.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV******15.01.2018 13:00Detail
203.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor, část 3 – Docházkový systém******15.01.2018 13:00Detail
204.Non-PROEBIZ public tender Lůžka polohovací vč. příslušenství******15.01.2018 13:00Detail
205.PROEBIZ Dávkovací jednotka úpravy chladící věže na cirkulační vodárně Pryskyřice******15.01.2018 13:00Request
Detail
206.Non-PROEBIZ public tender Lůžka resuscitační vč. příslušenství******15.01.2018 13:00Detail
207.Non-PROEBIZ public tender LF - Audiometr******15.01.2018 13:00Detail
208.Non-PROEBIZ public tender Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6******15.01.2018 12:00Detail
209.PROEBIZ Prodej hmotné nemovité věci ve vlastnictví města Cheb - pozemku parcelní číslo 30/1, v katastrálním území Starý Hrozňatov******15.01.2018 12:00Request
Detail
210.Non-PROEBIZ public tender PD - Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové******15.01.2018 12:00Detail
211.Non-PROEBIZ public tender LF - Digitální Snellenův optotyp******15.01.2018 11:30Detail
212.Non-PROEBIZ public tender Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Bílovecko******15.01.2018 11:00Detail
213.Non-PROEBIZ public tender Průběžné dodávky – poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím VFN ******15.01.2018 11:00Detail
214.PROEBIZ Licitatie F289 Husi,Calea Basarabiei 103,tip 1300******15.01.2018 11:00Request
Detail
215.Non-PROEBIZ public tender Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Vítkovsko******15.01.2018 11:00Detail
216.Non-PROEBIZ public tender Průběžné dodávky – poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím VFN******15.01.2018 11:00Detail
217.Non-PROEBIZ public tender REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO, ZŠ A MŠ CIHELNÍ A ZŠ A MŠ ŠKOLSKÁ V KARVINÉ - DODÁVKY******15.01.2018 11:00Detail
218.Non-PROEBIZ public tender III/39613 Drnholec průhat - studie, DSP/PDPS, AD, SP, IČ******15.01.2018 10:00Detail
219.Non-PROEBIZ public tender Operativní leasing dvou osobních automobilů pro služební účely OPF v Karviné******15.01.2018 10:00Detail
220.Non-PROEBIZ public tender LF - Monitor vitálních funkcí******15.01.2018 10:00Detail
221.Non-PROEBIZ public tender Rukavice kožené******15.01.2018 10:00Detail
222.Non-PROEBIZ public tender Habrovice - rekonstrukce panelové cesty - PD******15.01.2018 10:00Detail
223.Non-PROEBIZ public tender Nástavba budovy CKJ v rámci projektu "Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator" II******15.01.2018 10:00Detail
224.Non-PROEBIZ public tender Zdravotnické přístroje******15.01.2018 10:00Detail
225.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – robotický systém (chirurgický telemanipulátor)******15.01.2018 10:00Detail
226.Non-PROEBIZ public tender Rukavice kožené******15.01.2018 10:00Detail
227.Non-PROEBIZ public tender TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV******15.01.2018 10:00Detail
228.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – robotický systém (chirurgický telemanipulátor)******15.01.2018 09:00Detail
229.Non-PROEBIZ public tender REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ PRAMENY, ZŠ A MŠ U LESA A ZŠ A MŠ U STUDNY V KARVINÉ - DODÁVKY******15.01.2018 09:00Detail
230.Non-PROEBIZ public tender II/408 VALTROVICE, PRŮTAH – AKTUALIZACE DSP/PDPS, SP, IČ, AD******15.01.2018 09:00Detail
231.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 10 sad hydraulického vyprošťovacího zařízení******15.01.2018 07:00Detail
232.Non-PROEBIZ public tender Nákup kontejnerového nosiče******15.01.2018 07:00Detail
233.Non-PROEBIZ public tender Parkoviště u Zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých Horách******15.01.2018 00:00Detail
234.Non-PROEBIZ public tender Macharovo náměstí ve Střešovicích, Praha 6******15.01.2018 00:00Detail
235.Non-PROEBIZ public tender Dodávky atraktant hmyzu (rámcová dohoda)******12.01.2018 13:00Detail
236.Non-PROEBIZ public tender Obráběcí centra pro opracování dílů vysokotlakého ventilu (Ventilgehause)******12.01.2018 12:00Detail
237.Non-PROEBIZ public tender REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BOROVSKÉHO, ZŠ A MŠ CIHELNÍ A ZŠ A MŠ ŠKOLSKÁ V KARVINÉ – STAVEBNÍ PRÁCE******12.01.2018 11:00Detail
238.Non-PROEBIZ public tender Návrh a realizace uměleckého díla do ul. Úzká a Příčná ******12.01.2018 10:00Detail
239.Non-PROEBIZ public tender Opravy účelových komunikací 2018******12.01.2018 10:00Detail
240.Non-PROEBIZ public tender Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP******12.01.2018 10:00Detail
241.Non-PROEBIZ public tender Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP******12.01.2018 10:00Detail
242.Non-PROEBIZ public tender KS Praha – oprava zasedací místnosti č. 301 v budově D - realizace******12.01.2018 10:00Detail
243.Non-PROEBIZ public tender Aktualizace studie krajinného rázu v Krkonoších, pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma******12.01.2018 10:00Detail
244.Non-PROEBIZ public tender PřF - Fluorescenční zobrazovací systém******12.01.2018 10:00Detail
245.Non-PROEBIZ public tender Výměna výpní otvorů a oprava fasády ulice Mlýnská 456, Frýdlant******12.01.2018 10:00Detail
246.Non-PROEBIZ public tender Úspora a zpětné využití tepelné energie ve výrobním areálu NELI property, a.s.******12.01.2018 10:00Detail
247.Non-PROEBIZ public tender II/152 Modřice, protihluková stěna – aktualizace stávající DSP na DÚR/DSP,IČ, zpracování PDPS, SP, AD******12.01.2018 09:00Detail
248.Non-PROEBIZ public tender Dodávky insekticidních sítí a odchytových souprav (rámcová dohoda)******12.01.2018 09:00Detail
249.Non-PROEBIZ public tender Obnova a stavební úpravy parku Stromovka v Humpolci******12.01.2018 09:00Detail
250.Non-PROEBIZ public tender REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ PRAMENY, ZŠ A MŠ U LESA A ZŠ A MŠ U STUDNY V KARVINÉ - STAVEBNÍ PRÁCE******12.01.2018 09:00Detail
251.Non-PROEBIZ public tender Vozidlo pro svoz komunálního odpadu - Mariánské Lázně******12.01.2018 00:00Detail
252.PROEBIZ Dodávka stolárskych výrobkov******11.01.2018 17:00Request
Detail
253.Non-PROEBIZ public tender Výpalky z otěruvzdorných plechů******11.01.2018 13:00Detail
254.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Dodávky zakázkových rouškovacích setů pro Dětské kardiocentrum******11.01.2018 13:00Detail
255.Non-PROEBIZ public tender Výpalky z otěruvzdorných plechů******11.01.2018 13:00Detail
256.PROEBIZ Ovoce a zelenina pro FNOL - týdenní poptávka 2018******11.01.2018 13:00Request
Detail
257.PROEBIZ Drůbeží maso pro FNOL - týdenní poptávka 2018******11.01.2018 13:00Request
Detail
258.Non-PROEBIZ public tender Podpora a úpravy AIS SE******11.01.2018 13:00Detail
259.Non-PROEBIZ public tender Nové Město na Moravě-oprava a rekonstrukce částí ulic Smetanova, Tyršova, Školní a Vratislavova náměstí******11.01.2018 12:00Detail
260.Non-PROEBIZ public tender Kybernetická bezpečnost******11.01.2018 11:00Detail
261.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 20******11.01.2018 11:00Detail
262.Non-PROEBIZ public tender III/220 4 MODERNIZACE SILNICE - PRŮTAH ODEŘ******11.01.2018 11:00Detail
263.Non-PROEBIZ public tender Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP******11.01.2018 10:00Detail
264.Non-PROEBIZ public tender Dodávky cartridgí a tonerů pro Ostravskou univerzitu******11.01.2018 10:00Detail
265.Non-PROEBIZ public tender Technologie pro dlouhodobé strategické skladování hmotných rezerv (obilovin, luštěnin)******11.01.2018 10:00Detail
266.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 19******11.01.2018 10:00Detail
267.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce terminálové farmy******11.01.2018 10:00Detail
268.Non-PROEBIZ public tender Koupaliště Litvínov - oprava technologie úpravy vody******11.01.2018 10:00Detail
269.Non-PROEBIZ public tender Stodská nemocnice, a.s.- modernizace návazné péče - endoskopické vybavení******11.01.2018 10:00Detail
270.Non-PROEBIZ public tender OIP Ústí nad Labem – stavební úpravy budovy******11.01.2018 10:00Detail
271.Non-PROEBIZ public tender Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 a infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc - Holice – koordinátor BOZP******11.01.2018 10:00Detail
272.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje (km 23,000 - 24,100)******11.01.2018 10:00Detail
273.Non-PROEBIZ public tender Dodávky cartridgí a tonerů pro Ostravskou univerzitu******11.01.2018 10:00Detail
274.Non-PROEBIZ public tender II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD******11.01.2018 09:00Detail
275.Non-PROEBIZ public tender Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - laboratorní chladničky a mrazák******11.01.2018 09:00Detail
276.Non-PROEBIZ public tender OS Vsetín - stavební úpravy toalet a výtahové šachty******11.01.2018 09:00Detail
277.Non-PROEBIZ public tender Nákup vlajky se žerdí a ochranným obalem******11.01.2018 09:00Detail
278.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň - zpracování generelu a koncepční rozvojové studie ******11.01.2018 09:00Detail
279.Non-PROEBIZ public tender Přístavba základní školy******10.01.2018 17:00Detail
280.PROEBIZ Vyložené potrubí PTFE od E-808******10.01.2018 14:00Request
Detail
281.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Zakázkový angiografický set pro Kliniku zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol******10.01.2018 13:30Detail
282.Non-PROEBIZ public tender FF UPOL – software pro profesionální OCR, ICR a OMR automatické vytěžování ručně vyplňovaných papírových formulářů******10.01.2018 13:30Detail
283.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nosiče 4x4 se sypací nástavbou s radlicí a seřezávačem krajnic******10.01.2018 13:00Detail
284.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření kapacity stávajícího datového centra - dodávky HW, SW a dieselagregátu“ ******10.01.2018 13:00Detail
285.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření kapacity stávajícího datového centra - dodávky HW, SW a dieselagregátu******10.01.2018 13:00Detail
286.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření kapacity stávajícího datového centra - dodávky HW, SW a dieselagregátu.******10.01.2018 13:00Detail
287.Non-PROEBIZ public tender FF UPOL – software pro profesionální OCR, ICR a OMR automatické vytěžování ručně vyplňovaných papírových formulářů******10.01.2018 12:30Detail
288.Non-PROEBIZ public tender Izotermální titrační mikrokalorimetr s příslušenstvím******10.01.2018 12:00Detail
289.Non-PROEBIZ public tender Izotermální titrační mikrokalorimetr s příslušenstvím******10.01.2018 12:00Detail
290.Non-PROEBIZ public tender Hrad Valdštejn - obnova terasy nad biliárním sálem a obnova střechy a krovu vstupní brány******10.01.2018 12:00Detail
291.Non-PROEBIZ public tender FF UPOL - digitální kamera s vysokým rozlišením******10.01.2018 12:00Detail
292.Non-PROEBIZ public tender FF UPOL – digitální kamera s vysokým rozlišením******10.01.2018 12:00Detail
293.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na opravu komunikací 2018-2022******10.01.2018 12:00Detail
294.Non-PROEBIZ public tender Tábor, Klokoty - výstavba speciálního skladu - PD******10.01.2018 11:00Detail
295.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 18******10.01.2018 11:00Detail
296.Non-PROEBIZ public tender Údržba veřejné zeleně v České Lípě******10.01.2018 11:00Detail
297.Non-PROEBIZ public tender Údržba veřejné zeleně v České Lípě******10.01.2018 11:00Detail
298.Non-PROEBIZ public tender Dodávka pneumatik pro rok 2018******10.01.2018 11:00Detail
299.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části******10.01.2018 10:00Detail
300.Non-PROEBIZ public tender Odvoz odpadu z KB, odvoz LAPOL******10.01.2018 10:00Detail
301.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce ulice Nádražní – Smiřice – 1. etapa (severní část)******10.01.2018 10:00Detail
302.Non-PROEBIZ public tender IdM - Identity Management******10.01.2018 10:00Detail
303.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace mokřadů - zpracování odborné části ******10.01.2018 10:00Detail
304.Non-PROEBIZ public tender NMR 400 MHz pro analýzu katalytických procesů******10.01.2018 10:00Detail
305.Non-PROEBIZ public tender II/380 Hovorany - Mutěnice - DSP/PDPS, SP, IČ, AD******10.01.2018 10:00Detail
306.Non-PROEBIZ public tender Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy******10.01.2018 10:00Detail
307.Non-PROEBIZ public tender Zajištění marketingových služeb pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt Specializované vouchery******10.01.2018 10:00Detail
308.Non-PROEBIZ public tender Komunikační služby OP Rybářství 2014 - 2020******10.01.2018 10:00Detail
309.Non-PROEBIZ public tender IdM – Identity Management******10.01.2018 10:00Detail
310.Non-PROEBIZ public tender KANALIZACE PŘIBYSLAV, MÍSTNÍ ČÁSTI DOBRÁ - KEŘKOV******10.01.2018 10:00Detail
311.Non-PROEBIZ public tender NMR 400 MHz pro analýzu katalytických procesů******10.01.2018 10:00Detail
312.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávky polokošil a funkčních triček pro příslušníky CS ČR******10.01.2018 10:00Detail
313.Non-PROEBIZ public tender Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci čp. 73 Horská, Trutnov******10.01.2018 10:00Detail
314.Non-PROEBIZ public tender Služby produkce tiskových dokumentů******10.01.2018 10:00Detail
315.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie******10.01.2018 10:00Detail
316.Non-PROEBIZ public tender Služby produkce tiskových dokumentů******10.01.2018 10:00Detail
317.Non-PROEBIZ public tender Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla******10.01.2018 10:00Detail
318.Non-PROEBIZ public tender Zajištění marketingových služeb pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt Specializované vouchery ******10.01.2018 10:00Detail
319.Non-PROEBIZ public tender Stacionář Ústí nad Orlicí******10.01.2018 10:00Detail
320.Non-PROEBIZ public tender Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla******10.01.2018 10:00Detail
321.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda - Informační a propagační kampaň na podporu kvalitních potravin pro roky 2018-2020******10.01.2018 10:00Detail
322.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 17******10.01.2018 10:00Detail
323.Non-PROEBIZ public tender DNS na ICT pro FNUSA******10.01.2018 10:00Detail
324.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie******10.01.2018 10:00Detail
325.Non-PROEBIZ public tender Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce penzionu pro seniory v ul.PKH č.p.1591******10.01.2018 09:45Detail
326.Non-PROEBIZ public tender 17-046.2 Okna, Pačejov - výměna vrat a dveří******10.01.2018 09:30Detail
327.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s.******10.01.2018 09:00Detail
328.Non-PROEBIZ public tender Nákup zařízení pro úsekové měření rychlosti******10.01.2018 09:00Detail
329.Non-PROEBIZ public tender Nákup zařízení pro úsekové měření rychlosti******10.01.2018 09:00Detail
330.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště******10.01.2018 09:00Detail
331.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště******10.01.2018 09:00Detail
332.Non-PROEBIZ public tender Diagnostika pro stanovení kostních a nádorových markerů a ACTH - OID - 2017******10.01.2018 09:00Detail
333.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace - Rouškování a pláště******10.01.2018 09:00Detail
334.Non-PROEBIZ public tender Zahradní altán a rozšíření zpevněných ploch v Domově Cesmína******10.01.2018 09:00Detail
335.Non-PROEBIZ public tender Pronájem a nákup motorových vozidel******10.01.2018 09:00Detail
336.Non-PROEBIZ public tender FF UPOL – dokumentový skener******09.01.2018 13:30Detail
337.Non-PROEBIZ public tender FF UPOL - dokumentový skener******09.01.2018 13:30Detail
338.Non-PROEBIZ public tender Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Londýn pro potřeby interního projektu Agetury pro podporu ponikání a invetic CzechInvest******09.01.2018 13:00Detail
339.PROEBIZ Opravy náhradných dielov ŽKV - dvojkolie******09.01.2018 13:00Request
Detail
340.Non-PROEBIZ public tender Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Londýn pro potřeby interního projektu Agetury pro podporu ponikání a invetic CzechInvest******09.01.2018 13:00Detail
341.Non-PROEBIZ public tender Ultrazvukové přístroje pro odd. RDG******09.01.2018 13:00Detail
342.Non-PROEBIZ public tender Ultrazvukový přístroj pro interní oddělení******09.01.2018 13:00Detail
343.Non-PROEBIZ public tender Úklid objektů Letiště Ostrava******09.01.2018 13:00Detail
344.Non-PROEBIZ public tender Ultrazvukový přístroj pro interní oddělení******09.01.2018 13:00Detail
345.Non-PROEBIZ public tender FF UPOL – 3D tiskárna******09.01.2018 12:00Detail
346.Non-PROEBIZ public tender Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina******09.01.2018 12:00Detail
347.Non-PROEBIZ public tender FF UPOL - 3D tiskárna******09.01.2018 12:00Detail
348.Non-PROEBIZ public tender Dodávka "Charpyho kladivo pro zkoušky rázové houževnatosti, Univerzální zkušební trhací stroj******09.01.2018 11:00Detail
349.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce úpravny vod Porubská brána******09.01.2018 11:00Detail
350.Non-PROEBIZ public tender Komunikace k objektům č. 061 a č. 001 - projekt******09.01.2018 10:00Detail
351.Non-PROEBIZ public tender Nákup 2 ks požárních automobilů AP s příslušenstvím******09.01.2018 10:00Detail
352.Non-PROEBIZ public tender Dodávka montážní linky E-Baukasten******09.01.2018 10:00Detail
353.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Afatinib******09.01.2018 10:00Detail
354.Non-PROEBIZ public tender Ubytovací zařízení s vybaveností pro sportovce - projektová činnost******09.01.2018 10:00Detail
355.Non-PROEBIZ public tender Technologické centrum vývojových aktivit - CNC obráběcí centrum******09.01.2018 10:00Detail
356.Non-PROEBIZ public tender Zdravotnická záchranná služba OK - Nákup nových sanitních vozidel, transportních nosítek a transportních defibrilátorů******09.01.2018 10:00Detail
357.Non-PROEBIZ public tender Inhibitory kalcineurinu******09.01.2018 10:00Detail
358.Non-PROEBIZ public tender UK – ICT, přístroj a zařízení 2017, 3/1 - Seahorse XFe24 Analyzer******09.01.2018 10:00Detail
359.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 25******09.01.2018 10:00Detail
360.Non-PROEBIZ public tender Nákup 2 ks požárních automobilů AP s příslušenstvím******09.01.2018 10:00Detail
361.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Afatinib******09.01.2018 10:00Detail
362.Non-PROEBIZ public tender Víceúčelová sportovní hala Modřice******09.01.2018 10:00Detail
363.Non-PROEBIZ public tender Technologické centrum vývojových aktivit - CNC obráběcí centrum ******09.01.2018 10:00Detail
364.Non-PROEBIZ public tender Přístavba a stavební úpravy ZÚŠ Velešín******09.01.2018 10:00Detail
365.Non-PROEBIZ public tender Program vojenského plesu - únor 2018******09.01.2018 10:00Detail
366.Non-PROEBIZ public tender Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Slatiňany******09.01.2018 10:00Detail
367.Non-PROEBIZ public tender Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta******09.01.2018 10:00Detail
368.Non-PROEBIZ public tender Zhotovení PD na opravy chodníků ve FNOL******09.01.2018 10:00Detail
369.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 25******09.01.2018 10:00Detail
370.Non-PROEBIZ public tender UK — ICT, přístroj a zařízení 2017, 3/1 - Seahorse XFe24 Analyzer******09.01.2018 10:00Detail
371.Non-PROEBIZ public tender Adaptace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení******09.01.2018 09:45Detail
372.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka RTG digitálního skiagrafického přístroje******09.01.2018 09:00Detail
373.Non-PROEBIZ public tender II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD******09.01.2018 09:00Detail
374.PROEBIZ Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – šikmá střecha S1 a ploché střechy S2-S4******09.01.2018 09:00Request
Detail
375.Non-PROEBIZ public tender LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V LETECH 2018 – 2022******09.01.2018 09:00Detail
376.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka RTG digitálního skiagrafického přístroje******09.01.2018 09:00Detail
377.Non-PROEBIZ public tender Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Kladruby nad Labem******09.01.2018 09:00Detail
378.Non-PROEBIZ public tender Srdeční chlopně a ringy 2017 ******09.01.2018 09:00Detail
379.Non-PROEBIZ public tender Podkovářské služby na rok 2018-2019 - hřebčín Kladruby nad Labem******09.01.2018 09:00Detail
380.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole******09.01.2018 09:00Detail
381.Non-PROEBIZ public tender Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno ve čtyřech etapách – operační světla a operační stoly******09.01.2018 09:00Detail
382.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole******09.01.2018 09:00Detail
383.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – šikmá střecha S1 a ploché střechy S2-S4******09.01.2018 09:00Detail
384.Non-PROEBIZ public tender Sanace podlahy centrální sterilizace******09.01.2018 09:00Detail
385.Non-PROEBIZ public tender Rozvoj informačních systémů města Hořovice******09.01.2018 09:00Detail
386.Non-PROEBIZ public tender Praní a chemické čištění prádla a výstroje******09.01.2018 08:00Detail
387.Non-PROEBIZ public tender Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody II.******08.01.2018 18:00Detail
388.Non-PROEBIZ public tender Údržba zeleně - sekání travnatých ploch za území MO Plzeň 1 (2018-2020)******08.01.2018 16:00Detail
389.Non-PROEBIZ public tender Údržba zeleně - sekání travnatých ploch na území MO Plzeň 1 (2018-2020)******08.01.2018 16:00Detail
390.Non-PROEBIZ public tender Modernizace expozice Městského muzea Zlaté Hory******08.01.2018 15:00Detail
391.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a montáž 19 ks parkovacích automatů******08.01.2018 14:00Detail
392.Non-PROEBIZ public tender OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. - vzdělávání zaměstnanců******08.01.2018 14:00Detail
393.Non-PROEBIZ public tender Výzkum složení ovzduší při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů******08.01.2018 13:30Detail
394.PROEBIZ DODÁVKA DOMÉNOVÉHO SERVERU PRO MĚSTO HODONÍN******08.01.2018 13:00Request
Detail
395.Non-PROEBIZ public tender Městské koupaliště – oprava dlažby v jednotlivých bazénech******08.01.2018 13:00Detail
396.Non-PROEBIZ public tender Hmotnostní spektrometr pro CEITEC MU******08.01.2018 13:00Detail
397.Non-PROEBIZ public tender Chodník v ul. Dvořákova, Děčín II-Nové Město******08.01.2018 13:00Detail
398.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Centrální žilní katétry******08.01.2018 13:00Detail
399.Non-PROEBIZ public tender Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů******08.01.2018 13:00Detail
400.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKA DOMÉNOVÉHO SERVERU PRO MĚSTO HODONÍN******08.01.2018 13:00Detail
401.Non-PROEBIZ public tender Hmotnostní spektrometr pro CEITEC MU******08.01.2018 13:00Detail
402.Non-PROEBIZ public tender PřF - Stolní chlazená centrifuga II.******08.01.2018 13:00Detail
403.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Centrální žilní katétry******08.01.2018 13:00Detail
404.Non-PROEBIZ public tender Navýšení kapacit MŠ Beruška – vybavení kuchyně******08.01.2018 12:30Detail
405.Non-PROEBIZ public tender Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení******08.01.2018 12:30Detail
406.Non-PROEBIZ public tender Navýšení kapacit MŠ Beruška – vybavení kuchyně******08.01.2018 12:30Detail
407.Non-PROEBIZ public tender Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení******08.01.2018 12:30Detail
408.Non-PROEBIZ public tender Zajištění prodloužení a dodávky softwarových licencí dle podmínek Microsoft Enterprise Agrement včetně poskytování služeb podpory technologiím Microsoft******08.01.2018 12:00Detail
409.PROEBIZ Kancelárske potreby******08.01.2018 12:00Request
Detail
410.PROEBIZ MS LICENCE******08.01.2018 12:00Request
Detail
411.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektových dokumentací pro realizaci dopravních staveb******08.01.2018 12:00Detail
412.Non-PROEBIZ public tender Dokončení rozestavěné stavby "Těšínské divadlo - Malá scéna******08.01.2018 11:45Detail
413.Non-PROEBIZ public tender FTIR spektrometr s homogenním svazkem******08.01.2018 11:15Detail
414.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKY ČEPŮ, OK A TŘMENŮ PRO VEDENÍ VVN******08.01.2018 11:00Detail
415.Non-PROEBIZ public tender ATR IR spektrofotometr******08.01.2018 11:00Detail
416.Non-PROEBIZ public tender Bolometer 1.6K pro elipsometrii******08.01.2018 11:00Detail
417.Non-PROEBIZ public tender Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Golimumab******08.01.2018 11:00Detail
418.Non-PROEBIZ public tender Visací zámky******08.01.2018 11:00Detail
419.Non-PROEBIZ public tender Dodávky plynu pro Město Rudolfov******08.01.2018 10:58Detail
420.Non-PROEBIZ public tender MŠ Krnovská“ (zateplení + výměna oken + střecha)******08.01.2018 10:00Detail
421.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Hrudní drenážní systémy******08.01.2018 10:00Detail
422.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů******08.01.2018 10:00Detail
423.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně); Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna******08.01.2018 10:00Detail
424.Non-PROEBIZ public tender Přístroje pro laboratoře molekulární biologie a histologie, praktikárnu anatomie, praktikárnu fyziologie******08.01.2018 10:00Detail
425.Non-PROEBIZ public tender Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci******08.01.2018 10:00Detail
426.Non-PROEBIZ public tender VD Lučina – provozní a obytný objekt hrázného - vnitřní vybavení******08.01.2018 10:00Detail
427.Non-PROEBIZ public tender VD Pilská (u Žďáru nad Sázavou) – rekonstrukce technologie spodních výpustí******08.01.2018 10:00Detail
428.Non-PROEBIZ public tender Komplexní dodávka těžebních prací v roce 2018 v celkovém objemu 21 000 m3 ve Zlatých Horách******08.01.2018 10:00Detail
429.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém – Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro mikroregion Mikroregion Ostrožsko - Veselsko******08.01.2018 10:00Detail
430.Non-PROEBIZ public tender NOVÁ PLNÍCÍ TECHNOLOGIE DO VÝROBY******08.01.2018 10:00Detail
431.Non-PROEBIZ public tender Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Písek a jeho společností a organizací******08.01.2018 10:00Detail
432.Non-PROEBIZ public tender SVK Ústí n. L. – vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie - dodávka******08.01.2018 10:00Detail
433.Non-PROEBIZ public tender 101TM - Dodávka chemikálií******08.01.2018 10:00Detail
434.Non-PROEBIZ public tender Mobilní analytické přístroje - opakované vyhlášení III.******08.01.2018 10:00Detail
435.Non-PROEBIZ public tender Služební vozidlo pro Pečovatelskou službu G-centra Tábor******08.01.2018 10:00Detail
436.Non-PROEBIZ public tender Sběrný dvůr Třinec******08.01.2018 10:00Detail
437.Non-PROEBIZ public tender SOU Svitavy - dodávka strojního vybavení******08.01.2018 10:00Detail
438.Non-PROEBIZ public tender Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Cetuximab******08.01.2018 10:00Detail
439.Non-PROEBIZ public tender Zajištění stravování v Kroměříži 2018 – 2020******08.01.2018 10:00Detail
440.Non-PROEBIZ public tender Datové sklady******08.01.2018 10:00Detail
441.Non-PROEBIZ public tender Inhibitory proteinkináz II.******08.01.2018 10:00Detail
442.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – hrudní drenážní systémy******08.01.2018 10:00Detail
443.Non-PROEBIZ public tender Přístroje pro laboratoře molekulární biologie a histologie, praktikárnu anatomie, praktikárnu fyziologie******08.01.2018 10:00Detail
444.Non-PROEBIZ public tender Náhradní zásobování medicinálním vzduchem******08.01.2018 10:00Detail
445.Non-PROEBIZ public tender Služebna Městské policie Doubravka******08.01.2018 10:00Detail
446.Non-PROEBIZ public tender SOU Svitavy - dodávka zařízení pro výrobu a zpracování plastů******08.01.2018 10:00Detail
447.Non-PROEBIZ public tender Zajištění úklidových prací pro LDN Rybitví******08.01.2018 10:00Detail
448.Non-PROEBIZ public tender Komplexní dodávka těžebních prací v roce 2018 v celkovém objemu 21 000 m3 ve Zlatých Horách******08.01.2018 10:00Detail
449.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ ; „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna******08.01.2018 10:00Detail
450.Non-PROEBIZ public tender Tiskopisy pro poštovní provoz******08.01.2018 10:00Detail
451.Non-PROEBIZ public tender SVK Ústí n. L. – vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie - dodávka******08.01.2018 10:00Detail
452.Non-PROEBIZ public tender PřF - Stolní chlazená centrifuga I.******08.01.2018 09:30Detail
453.Non-PROEBIZ public tender Vnitřní úklid prostor železničních stanic a zastávek******08.01.2018 09:00Detail
454.Non-PROEBIZ public tender Vnitřní úklid prostor železničních stanic a zastávek******08.01.2018 09:00Detail
455.Non-PROEBIZ public tender Zpracování PD na stavební úpravy domu Rožnovská 1181, Frenštát p. R******08.01.2018 09:00Detail
456.Non-PROEBIZ public tender VŘ II.kategorie "Stavební úpravy bytu č. 39 na ulici Dolní 428, Frenštát p. R."******08.01.2018 09:00Detail
457.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Doplnění GSM-R v úseku Lysá nad Labem - Milovice******08.01.2018 09:00Detail
458.Non-PROEBIZ public tender Nákup kyseliny sírové do AKB******08.01.2018 08:00Detail
459.Non-PROEBIZ public tender Obytný soubor Pod strání, Albrechtice nad Orlicí - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z3******08.01.2018 07:52Detail
460.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKA DOMÉNOVÉHO SERVERU PRO MĚSTO HODONÍN******08.01.2018 00:00Detail
461.Non-PROEBIZ public tender Nákup materiálu pro ošetření techniky v roce 2018******05.01.2018 17:00Detail
462.Non-PROEBIZ public tender Léčivé přípravky s obsahem nintedanibu, afatinibu, gefitinibu******05.01.2018 14:30Detail
463.Non-PROEBIZ public tender Obnova divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha******05.01.2018 14:00Detail
464.Non-PROEBIZ public tender Modernizace vybavení intenzivní péče v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.******05.01.2018 13:00Detail
465.Non-PROEBIZ public tender Zásobování vodou obce Horní Bečva Modernizace vodohospodářských objektů Mečůvka, zhotovitel******05.01.2018 13:00Detail
466.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře******05.01.2018 13:00Detail
467.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře******05.01.2018 13:00Detail
468.Non-PROEBIZ public tender Výroba a dodávka ocelových příhradových celošroubovaných stožárových konstrukcí pro venkovní vedení 400kV******05.01.2018 12:00Detail
469.Non-PROEBIZ public tender Eptacogum alfa, Harvoni, Mycafunginum, Viekirax, Exviera******05.01.2018 11:00Detail
470.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace zeleně Žďár nad Sázavou******05.01.2018 11:00Detail
471.Non-PROEBIZ public tender III/379 37 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost – II******05.01.2018 11:00Detail
472.Non-PROEBIZ public tender Eptacogum alfa, Harvoni, Mycafunginum, Viekirax, Exviera******05.01.2018 11:00Detail
473.Non-PROEBIZ public tender Magnetometr s vibrujícím vzorkem******05.01.2018 11:00Detail
474.Non-PROEBIZ public tender Magnetometr s vibrujícím vzorkem******05.01.2018 11:00Detail
475.Non-PROEBIZ public tender 191_Ve_RVI_Systém pro snímání a měření objektů v pásmu IR záření******05.01.2018 10:00Detail
476.Non-PROEBIZ public tender Denní stacionář v Bruntále – část. 4 - dodávka IT******05.01.2018 10:00Detail
477.Non-PROEBIZ public tender Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – TDS a BOZP******05.01.2018 10:00Detail
478.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávky stentů pro oddělení RDG Nemocnice Na Homolce******05.01.2018 10:00Detail
479.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10******05.01.2018 10:00Detail
480.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - II.část******05.01.2018 10:00Detail
481.Non-PROEBIZ public tender Zajištění systémové, technické podpory aplikací PROLAND, DMT Atlas a metodické podpory VFP******05.01.2018 10:00Detail
482.Non-PROEBIZ public tender Operativní leasing vozidel******05.01.2018 10:00Detail
483.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově******05.01.2018 10:00Detail
484.Non-PROEBIZ public tender 191_Ve_RVI_Systém pro snímání a měření objektů v pásmu IR záření******05.01.2018 10:00Detail
485.Non-PROEBIZ public tender Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – TDS a BOZP******05.01.2018 10:00Detail
486.Non-PROEBIZ public tender Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.******05.01.2018 10:00Detail
487.Non-PROEBIZ public tender U Městských domů - rekonstrukce komunikace - PD******05.01.2018 10:00Detail
488.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávky tkáňových lepidel pro Nemocnici Na Homolce******05.01.2018 10:00Detail
489.Non-PROEBIZ public tender VZ 116.17 Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, Ostrava - Výškovice******05.01.2018 10:00Detail
490.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na provádění kontrol provozuschopnosti, údržby/servis poruchové služby na přívodním vedení plynu a regulační stanici plynu v areálu NNH******05.01.2018 10:00Detail
491.Non-PROEBIZ public tender Dodávky náplní do tiskáren******05.01.2018 10:00Detail
492.Non-PROEBIZ public tender Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP - II.******05.01.2018 10:00Detail
493.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) - Most (mimo)******05.01.2018 10:00Detail
494.Non-PROEBIZ public tender Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce******05.01.2018 10:00Detail
495.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola Tůmy******05.01.2018 10:00Detail
496.Non-PROEBIZ public tender Zajištění činnosti projektového manažera a technického dozoru investora pro akci revitalizace Náprstkova muzea******05.01.2018 10:00Detail
497.Non-PROEBIZ public tender Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ – ÚPS Praha******05.01.2018 10:00Detail
498.Non-PROEBIZ public tender Praha, MO Valy - rekonstrukce objektu č. 10 - PD******05.01.2018 09:30Detail
499.Non-PROEBIZ public tender Stavebně historický a restaurátorský průzkum areálu Klementina******05.01.2018 09:00Detail
500.Non-PROEBIZ public tender Pešinova ulice – rekonstrukce stoky BXVII******05.01.2018 09:00Detail
501.Non-PROEBIZ public tender Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - fetální monitory******05.01.2018 09:00Detail
502.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) - Chabařovice (včetně)******05.01.2018 09:00Detail
503.Non-PROEBIZ public tender Laboratorní služby v oblasti molekulární mikrobiologie a genetiky.******05.01.2018 09:00Detail
504.Non-PROEBIZ public tender Denní stacionář v Bruntále - část. 3 - vybavení elektrospotřebiči******05.01.2018 09:00Detail
505.Non-PROEBIZ public tender Automobil zdravotní silniční******05.01.2018 09:00Detail
506.Non-PROEBIZ public tender Květná - objekty 1, 3, 4 - rekonstrukce - PD******05.01.2018 09:00Detail
507.Non-PROEBIZ public tender Oplocení na dálnici D5 v úseku 41,1 km až 60,4 km - Projektová dokumentace******05.01.2018 09:00Detail
508.Non-PROEBIZ public tender Denní stacionář v Bruntále - část. 3 - vybavení elektrospotřebiči******05.01.2018 09:00Detail
509.Non-PROEBIZ public tender Digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů******05.01.2018 00:00Detail
510.Non-PROEBIZ public tender Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Zábřeh s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028******05.01.2018 00:00Detail
511.Non-PROEBIZ public tender Vstupní a rozdílová analýza GDPR a Zajištění služby externího pověřence******04.01.2018 14:00Detail
512.Non-PROEBIZ public tender Dodávky osiv zemědělských plodin (DNS)******04.01.2018 13:00Detail
513.Non-PROEBIZ public tender Praha - MO Valy, vnitřní prostory budovy č. 10 - rekonstrukce******04.01.2018 13:00Detail
514.Non-PROEBIZ public tender Stoly operační vč. příslušenství******04.01.2018 13:00Detail
515.Non-PROEBIZ public tender Silniční nákladní doprava******04.01.2018 13:00Detail
516.Non-PROEBIZ public tender Silniční nákladní doprava******04.01.2018 13:00Detail
517.Non-PROEBIZ public tender Výstavba nové smuteční síně v Litvínově - projektová dokumentace******04.01.2018 13:00Detail
518.Non-PROEBIZ public tender 17-131 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA /generátorové soustrojí - 4 ks******04.01.2018 13:00Detail
519.Non-PROEBIZ public tender Stoly operační vč. příslušenství******04.01.2018 13:00Detail
520.Non-PROEBIZ public tender Sportovní hala - Sokolovna Svinov******04.01.2018 13:00Detail
521.Non-PROEBIZ public tender Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 180 Plzeň hl. n.-Nýřany a 170 Rokycany-Plzeň******04.01.2018 13:00Detail
522.Non-PROEBIZ public tender Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s.******04.01.2018 13:00Detail
523.Non-PROEBIZ public tender Zavedení dynamického nakupního systému pro zabezpečení tiskařských služeb a polygrafické výroby pro rezort MO******04.01.2018 13:00Detail
524.Non-PROEBIZ public tender 17-131 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA /generátorové soustrojí - 4 ks******04.01.2018 13:00Detail
525.Non-PROEBIZ public tender ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY KVĚTIN PRO AGENDY: ŽIVOTNÍ JUBILEA, VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, SVATEBNÍ OBŘADY A MIMOŘÁDNÉ SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI******04.01.2018 12:00Detail
526.Non-PROEBIZ public tender Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad, restaurátorské práce III******04.01.2018 12:00Detail
527.Non-PROEBIZ public tender Restaurování mobiliáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi******04.01.2018 12:00Detail
528.PROEBIZ MONITORING MÉDIÍ PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN******04.01.2018 12:00Request
Detail
529.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti budovy městského úřadu Český Krumlov ******04.01.2018 11:30Detail
530.Non-PROEBIZ public tender Enterální výživa******04.01.2018 11:30Detail
531.Non-PROEBIZ public tender Dodávky radionuklidového generátoru 99Mo/99mTc******04.01.2018 11:00Detail
532.Non-PROEBIZ public tender Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka - dodávka nábytku III ******04.01.2018 11:00Detail
533.Non-PROEBIZ public tender Přístavba, nástavba a stavební úpravy Mateřské školy Za Nádražím č.p. 223, Český Krumlov ******04.01.2018 11:00Detail
534.Non-PROEBIZ public tender Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - SW a HW vybavení učeben******04.01.2018 10:45Detail
535.Non-PROEBIZ public tender Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení******04.01.2018 10:30Detail
536.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb agentury práce pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt Specializované vouchery******04.01.2018 10:30Detail
537.Non-PROEBIZ public tender Generel zásobování vodou města Klatovy******04.01.2018 10:30Detail
538.Non-PROEBIZ public tender Výzva k podání nabídek - podlimitní VZ na dodávky "DpS Klatovy - oprava nouzového, signalizačního a komunikačního systému"******04.01.2018 10:15Detail
539.Non-PROEBIZ public tender Odborné učebny ITI - I.etapa - realizace - vybavení mobiliářem******04.01.2018 10:15Detail
540.Non-PROEBIZ public tender Údržba zeleně, úklid venkovních ploch, přesun odpadků do sběrných nádob a údržba stromů v areálech kolejí VUT******04.01.2018 10:00Detail
541.Non-PROEBIZ public tender Externí administrátor pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt Specializované vouchery******04.01.2018 10:00Detail
542.Non-PROEBIZ public tender Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava******04.01.2018 10:00Detail
543.Non-PROEBIZ public tender Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část II. – Služební terénní stejnokroj******04.01.2018 10:00Detail
544.Non-PROEBIZ public tender Vápenný hydrát******04.01.2018 10:00Detail
545.Non-PROEBIZ public tender Zřízení onkologického stacionáře, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.******04.01.2018 10:00Detail
546.Non-PROEBIZ public tender Pořízení automobilu pro výkon sociálních služeb seniorům a občanům se ZP ve městě Moravský Beroun******04.01.2018 10:00Detail
547.Non-PROEBIZ public tender Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu******04.01.2018 10:00Detail
548.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR******04.01.2018 10:00Detail
549.Non-PROEBIZ public tender Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení******04.01.2018 10:00Detail
550.Non-PROEBIZ public tender ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA MLÁDEŽE TĚPEŘSKÁ 581 V ŽELEZNÉM BRODĚ******04.01.2018 10:00Detail
551.Non-PROEBIZ public tender KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 2 - endoskopie******04.01.2018 10:00Detail
552.Non-PROEBIZ public tender KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 2 - endoskopie******04.01.2018 10:00Detail
553.Non-PROEBIZ public tender D6 LS Pavlov-Velká Dobrá- oprava komunikace******04.01.2018 10:00Detail
554.Non-PROEBIZ public tender Zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 340 v úseku Brno hl. n. - Slavkov u Brna, Brno-Židenice - Brno-Slatina******04.01.2018 10:00Detail
555.Non-PROEBIZ public tender R1 514 Lahovice –Slivenec PHS podél větve SO 131 MUK Slivenec******04.01.2018 10:00Detail
556.Non-PROEBIZ public tender II/426 SYROVÍN - TĚMICE– DSP/PDPS,IČ,SP,AD******04.01.2018 10:00Detail
557.Non-PROEBIZ public tender Sanace a podřezávka části budovy „B“ Jedličkův ústav Liberec, příspěvková organizace******04.01.2018 10:00Detail
558.Non-PROEBIZ public tender Dodávka soustav mechanických a hydraulických stojanových zvedáků******04.01.2018 10:00Detail
559.Non-PROEBIZ public tender Certifikace Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací******04.01.2018 10:00Detail
560.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR******04.01.2018 10:00Detail
561.Non-PROEBIZ public tender D6 LS Pavlov-Velká Dobrá- oprava komunikace******04.01.2018 10:00Detail
562.Non-PROEBIZ public tender Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část III. – Služební stejnokroj na lov, lesnické činnosti a obuv******04.01.2018 10:00Detail
563.Non-PROEBIZ public tender Dovybavení učebny CNC na SPŠ Klatovy******04.01.2018 10:00Detail
564.Non-PROEBIZ public tender Servis speciálních vozidel Mercedes-Benz ATEGO******04.01.2018 10:00Detail
565.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávky obuvi pro HZS ĆR******04.01.2018 10:00Detail
566.Non-PROEBIZ public tender Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení******04.01.2018 10:00Detail
567.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě******04.01.2018 10:00Detail
568.Non-PROEBIZ public tender Údržba zeleně, úklid venkovních ploch, přesun odpadků do sběrných nádob a údržba stromů v areálech kolejí VUT******04.01.2018 10:00Detail
569.Non-PROEBIZ public tender Úpravna vody Želivka – likvidace kalů z usazovací nádrže Rýzmburk******04.01.2018 10:00Detail
570.Non-PROEBIZ public tender II/426 Syrovín-Těmice-DSP/PDPS,IČ,SP,AD******04.01.2018 10:00Detail
571.Non-PROEBIZ public tender 190_Ve_ERDF_Asistenční průmyslový robot s mobilním systémem******04.01.2018 10:00Detail
572.Non-PROEBIZ public tender Modernizace a provoz tiskového, produkčního a kompletačního centra******04.01.2018 10:00Detail
573.Non-PROEBIZ public tender Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 ******04.01.2018 10:00Detail
574.Non-PROEBIZ public tender Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku******04.01.2018 10:00Detail
575.Non-PROEBIZ public tender Dodávky topného oleje extra lehkého (TOEL-N)******04.01.2018 10:00Detail
576.Non-PROEBIZ public tender Stejnokrojové součásti a OOPP pro zaměstnance Správy NP Šumava - Část I. – „Osobní ochranné pracovní pomůcky******04.01.2018 10:00Detail
577.Non-PROEBIZ public tender Nákup kapalného dusíku a pronájem kryogenního zásobníku******04.01.2018 10:00Detail
578.Non-PROEBIZ public tender Externí administrátor pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt Specializované vouchery******04.01.2018 10:00Detail
579.Non-PROEBIZ public tender Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka nábytku III******04.01.2018 10:00Detail
580.Non-PROEBIZ public tender Jiná imunosupresiva******04.01.2018 10:00Detail
581.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb agentury práce pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt Specializované vouchery******04.01.2018 10:00Detail
582.Non-PROEBIZ public tender Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita (aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol)******04.01.2018 09:45Detail
583.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)******04.01.2018 09:30Detail
584.Non-PROEBIZ public tender Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž******04.01.2018 09:15Detail
585.Non-PROEBIZ public tender Dodávka plovoucího zařízení s nástavbou pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy - 81117 ******04.01.2018 09:00Detail
586.Non-PROEBIZ public tender Analýza účinnosti zákona o státní službě.******04.01.2018 09:00Detail
587.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šarovy******04.01.2018 09:00Detail
588.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava B" - Monitoring životních funkcí a monitoring telemetrie******04.01.2018 09:00Detail
589.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce interiérů budovy státního podniku Povodí Moravy – architektonické a projekční práce******04.01.2018 09:00Detail
590.Non-PROEBIZ public tender Tuzemské ozdravné pobyty dětí v roce 2018******04.01.2018 09:00Detail
591.Non-PROEBIZ public tender Praha - Petřín - Na Baště - rekonstrukce vojenských objektů č. 1, 4, 12******04.01.2018 09:00Detail
592.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava B" - Monitoring životních funkcí a monitoring telemetrie******04.01.2018 09:00Detail
593.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na software (III.)******04.01.2018 09:00Detail
594.PROEBIZ Opravy ND ŽKV nárazníkov******04.01.2018 09:00Request
Detail
595.Non-PROEBIZ public tender Výměna měřičů tepla a bytových vodoměrů v bytových domech na ulici Podlesí IV č. p. 5348, č. p. 5349, č. p. 5375 a č. p. 5376 ve Zlíně ******04.01.2018 09:00Detail
596.Non-PROEBIZ public tender Dodávka plovoucího zařízení s nástavbou pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy - 81117******04.01.2018 09:00Detail
597.Non-PROEBIZ public tender II/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní křižovatka – studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD******04.01.2018 09:00Detail
598.Non-PROEBIZ public tender II/408, II/415, III/4157 Hevlín, okružní křižovatka – studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD******04.01.2018 09:00Detail
599.Non-PROEBIZ public tender Zajištění komplexního servisu prádla******04.01.2018 09:00Detail
600.Non-PROEBIZ public tender Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských, Havlíčkův Brod******04.01.2018 08:00Detail
601.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce s prodloužením vodovodního řadu Hnojník - Novákovice******03.01.2018 16:00Detail
602.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření kvalifikace v oblasti SAP******03.01.2018 14:00Detail
603.Non-PROEBIZ public tender Interiérové vybvení v objektu Silesia, VLL Jeseník******03.01.2018 14:00Detail
604.Non-PROEBIZ public tender Dodávky jednorázových vyšetřovacích rukavic******03.01.2018 14:00Detail
605.Non-PROEBIZ public tender 29098/2017 Interiérové vybavení v objektu Silesia, VLL Jeseník******03.01.2018 14:00Detail
606.Non-PROEBIZ public tender Kino Oko - interiér******03.01.2018 14:00Detail
607.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 46******03.01.2018 13:30Detail
608.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 46******03.01.2018 13:30Detail
609.Non-PROEBIZ public tender Materiální vybavení stomatologických ambulancí - II******03.01.2018 13:30Detail
610.Non-PROEBIZ public tender Materiální vybavení stomatologických ambulancí - II******03.01.2018 13:30Detail
611.Non-PROEBIZ public tender Zpracování Plánu udržitelné městské mobility Karlovy Vary******03.01.2018 13:30Detail
612.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice Jihlava - SPECT/CT******03.01.2018 13:00Detail
613.Non-PROEBIZ public tender Dodávky ZP-IVD - Originální EIA reagencie pro analyzátor ALEGRIA******03.01.2018 13:00Detail
614.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 45******03.01.2018 13:00Detail
615.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice Jihlava - SPECT/CT******03.01.2018 13:00Detail
616.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 45******03.01.2018 13:00Detail
617.Non-PROEBIZ public tender FSv - Dodávky výpočetní techniky na období 2018/2019******03.01.2018 13:00Detail
618.Non-PROEBIZ public tender Expanze společnosti LN GROUP s.r.o. na zahraničních trzích******03.01.2018 13:00Detail
619.Non-PROEBIZ public tender FSv - Dodávky výpočetní techniky 2018/19******03.01.2018 13:00Detail
620.Non-PROEBIZ public tender Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2018-2021 a poskytování neauditorských služeb******03.01.2018 13:00Detail
621.Non-PROEBIZ public tender Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2018-2021 a poskytování neauditorských služeb******03.01.2018 13:00Detail
622.Non-PROEBIZ public tender Likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu v pražských objektech Úřadu vlády ČR******03.01.2018 13:00Detail
623.Non-PROEBIZ public tender ŘEMENICE******03.01.2018 13:00Detail
624.Non-PROEBIZ public tender 17-052.2 Soběslav – servisní oprava 15 vozidel T-815******03.01.2018 13:00Detail
625.Non-PROEBIZ public tender Dodávky ZP-IVD - Originální EIA reagencie pro analyzátor ALEGRIA******03.01.2018 13:00Detail
626.Non-PROEBIZ public tender Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů 1******03.01.2018 12:00Detail
627.Non-PROEBIZ public tender Rehabilitačně rekondiční aktivity 2018-2021 v rámci zdravotnických preventivních programů 1******03.01.2018 12:00Detail
628.Non-PROEBIZ public tender Úklidové služby EVD******03.01.2018 12:00Detail
629.Non-PROEBIZ public tender Nákup kytic a věnců pro pietní akty******03.01.2018 12:00Detail
630.Non-PROEBIZ public tender ČSSZ - Rámcová dohoda na zajištění penetračních testů a bezpečnostních prověrek integrovaného informačního systému ČSSZ******03.01.2018 12:00Detail
631.Non-PROEBIZ public tender Inovace výroby kompozitových hřídelí_hybridní kompozit_ML TUNING, spol. s r.o._část 3, 4******03.01.2018 12:00Detail
632.Non-PROEBIZ public tender Upgrade výpočetní techniky******03.01.2018 12:00Detail
633.Non-PROEBIZ public tender Dodávka technologického nábytku v rámci projektu „Elektrolaboratoře******03.01.2018 11:30Detail
634.Non-PROEBIZ public tender Dodávky vodičů venkovního elektrického vedení – lana typů AL1/ST1A (AlFe) a AL3******03.01.2018 11:00Detail
635.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2017-2******03.01.2018 11:00Detail
636.Non-PROEBIZ public tender Pořízení strojního vybavení pro společnost K - INTERIER Morava s.r.o.******03.01.2018 11:00Detail
637.Non-PROEBIZ public tender Zajištění chodu systému pro ukládání dat VMAX 40 v prostředí ČP******03.01.2018 11:00Detail
638.Non-PROEBIZ public tender Mgr16 - nábytek do laboratoří II******03.01.2018 11:00Detail
639.Non-PROEBIZ public tender POŘÍZENÍ ZAMETACÍCH STROJŮ – MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8******03.01.2018 11:00Detail
640.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávku technických a laboratorních plynů na rok 2018.******03.01.2018 11:00Detail
641.Non-PROEBIZ public tender Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – oddělení následné péče Zahražany******03.01.2018 11:00Detail
642.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2017-1******03.01.2018 11:00Detail
643.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 42******03.01.2018 10:30Detail
644.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 42******03.01.2018 10:30Detail
645.Non-PROEBIZ public tender Kapilární dialyzátory******03.01.2018 10:30Detail
646.Non-PROEBIZ public tender Dodávka GC-Q-TOF instrumentace******03.01.2018 10:00Detail
647.Non-PROEBIZ public tender Ořezy, kácení a výsadby dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2018 - 2019******03.01.2018 10:00Detail
648.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy podkroví 2. ZŠ Rakovník******03.01.2018 10:00Detail
649.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a instalace 64vrstvého výpočetního tomografu (CT) včetně jeho příslušenství a poskytnutí výkonů souvisejících******03.01.2018 10:00Detail
650.Non-PROEBIZ public tender Výroba a montáž modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích KrP Brno (pokladny)******03.01.2018 10:00Detail
651.Non-PROEBIZ public tender Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detail
652.Non-PROEBIZ public tender D1 Modernizace – úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085******03.01.2018 10:00Detail
653.Non-PROEBIZ public tender D1 Modernizace – úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085******03.01.2018 10:00Detail
654.Non-PROEBIZ public tender VŠE - SÚZ Stavební práce - profese******03.01.2018 10:00Detail
655.Non-PROEBIZ public tender Běžná údržba místních komunikací 2018 - 2020 ( odstraňování havarijních míst, oprava dešťové kanalizace )******03.01.2018 10:00Detail
656.Non-PROEBIZ public tender Výměna rozdělovače a sběrače chladu v objektu 07 _ strojovna 7c a napojení nového CT na rozvody systému centrálního chlazení`******03.01.2018 10:00Detail
657.Non-PROEBIZ public tender Dodávka multikanálového DWDM řešení******03.01.2018 10:00Detail
658.Non-PROEBIZ public tender REKONSTRUKCE NAPÁJECÍCH STANIC BLOKŮ 57 A 68******03.01.2018 10:00Detail
659.Non-PROEBIZ public tender Přestupní terminál Český Krumlov******03.01.2018 10:00Detail
660.Non-PROEBIZ public tender "Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice - stavební část"******03.01.2018 10:00Detail
661.Non-PROEBIZ public tender Provádění pěstebních činností – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detail
662.Non-PROEBIZ public tender Provádění pěstebních činností – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detail
663.Non-PROEBIZ public tender Ořezy, kácení a výsadby dřevin v městském obvodě Ostrava - Jih v letech 2018 - 2019******03.01.2018 10:00Detail
664.Non-PROEBIZ public tender Teleskopická tribuna do SVČ Rýmařov******03.01.2018 10:00Detail
665.Non-PROEBIZ public tender Kancelářský materiál******03.01.2018 10:00Detail
666.Non-PROEBIZ public tender Vývoj brusky na broušení dlouhých otvorů – dodávka stojanu včetně lineárního vedení a kuličkových šroubů a řídícího systému******03.01.2018 10:00Detail
667.Non-PROEBIZ public tender Zpracování marketingové strategie a komunikačního plánu inovačního prostředí v Libereckém kraji******03.01.2018 10:00Detail
668.Non-PROEBIZ public tender Nákup sekačky na trávu******03.01.2018 10:00Detail
669.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část******03.01.2018 10:00Detail
670.Non-PROEBIZ public tender Dodávka GC-Q-TOF instrumentace******03.01.2018 10:00Detail
671.Non-PROEBIZ public tender Služby podpory provozu a rozvoje CA Service Desk Manager MPSV******03.01.2018 10:00Detail
672.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb odpadového hospodářství******03.01.2018 10:00Detail
673.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 16******03.01.2018 10:00Detail
674.Non-PROEBIZ public tender Inhibitory proteinkináz I. 2017******03.01.2018 10:00Detail
675.Non-PROEBIZ public tender Dodávka horizontálního obráběcího centra******03.01.2018 10:00Detail
676.Non-PROEBIZ public tender Pronájem (operativní leasing) a plný servis linkových autobusů pro regionální dopravu v oblasti Ústecko na dobu 5 let******03.01.2018 10:00Detail
677.Non-PROEBIZ public tender Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detail
678.Non-PROEBIZ public tender Kancelářský materiál******03.01.2018 10:00Detail
679.Non-PROEBIZ public tender Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detail
680.Non-PROEBIZ public tender Prostějov - dodávka hnědého uhlí 2018******03.01.2018 10:00Detail
681.Non-PROEBIZ public tender Technopark Kralupy II – Klimatická komora******03.01.2018 10:00Detail
682.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 16******03.01.2018 10:00Detail
683.Non-PROEBIZ public tender D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Měřín - příprava území pro oplocení******03.01.2018 10:00Detail
684.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb odpadového hospodářství******03.01.2018 10:00Detail
685.Non-PROEBIZ public tender REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH BYTŮ ČP. 315, 316, 329 ŽELEZNÝ BROD******03.01.2018 10:00Detail
686.Non-PROEBIZ public tender VŠE - SÚZ Stavební práce******03.01.2018 10:00Detail
687.Non-PROEBIZ public tender Poskytování služeb rekonstrukcí, úprav, oprav a budování strukturovaných kabeláží******03.01.2018 10:00Detail
688.Non-PROEBIZ public tender Inovace produktového portfolia AQ, s.r.o.******03.01.2018 10:00Detail
689.Non-PROEBIZ public tender Zpracování PD, Úprava dopravního režimu - Na Dolíkách, Slaný******03.01.2018 10:00Detail
690.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava - Měkké manažerské dovednosti******03.01.2018 10:00Detail
691.Non-PROEBIZ public tender PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území******03.01.2018 10:00Detail
692.Non-PROEBIZ public tender Inhibitory proteinkináz I. 2017******03.01.2018 10:00Detail
693.Non-PROEBIZ public tender Zabezpečení Základního programu v rámci projektu Zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji (Se sousedy II)******03.01.2018 10:00Detail
694.Non-PROEBIZ public tender Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – březen 2018+******03.01.2018 10:00Detail
695.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 11B******03.01.2018 09:30Detail
696.Non-PROEBIZ public tender Ivanovický p., ř. km 7,075 - 7,951, Tuřany, Holásky, oprava koryta******03.01.2018 09:30Detail
697.Non-PROEBIZ public tender Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 11B******03.01.2018 09:30Detail
698.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku (III.)******03.01.2018 09:30Detail
699.Non-PROEBIZ public tender Obnova větrolamu VS11 v k.ú. Velký Karlov******03.01.2018 09:00Detail
700.Non-PROEBIZ public tender JMK - Poradenský program Profesní seniorita® 2018 – 2022******03.01.2018 09:00Detail
701.Non-PROEBIZ public tender ETCS Přerov - Česká Třebová******03.01.2018 09:00Detail
702.Non-PROEBIZ public tender UKT s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví 2017******03.01.2018 09:00Detail
703.Non-PROEBIZ public tender Dodávky chemikálií pro ústřední sklad VŠCHT Praha pro rok 2018-2019******03.01.2018 09:00Detail
704.Non-PROEBIZ public tender Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání ? legislativa******03.01.2018 09:00Detail
705.Non-PROEBIZ public tender Veřejná zakázka - měření rychlosti vozidel******03.01.2018 09:00Detail
706.Non-PROEBIZ public tender POŘÍZENÍ VELKOKAPACITNÍ CAS PRO MĚSTO ŠENOV******03.01.2018 09:00Detail
707.Non-PROEBIZ public tender III/28526 Borová – Česká Čermná******03.01.2018 09:00Detail
708.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy šaten - 2. ZŠ Husitská - II. zadání******03.01.2018 09:00Detail
709.Non-PROEBIZ public tender ETCS Přerov - Česká Třebová******03.01.2018 09:00Detail
710.Non-PROEBIZ public tender Servisní stání služebních plavidel na VD Nové Mlýny a Vranov - projektová dokumentace******03.01.2018 09:00Detail
711.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek (II.)******03.01.2018 09:00Detail
712.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa“ - EDS 113D313003102******03.01.2018 09:00Detail
713.Non-PROEBIZ public tender Pořízení lesní techniky - SLUŽBY LIŠOV, s.r.o.******03.01.2018 09:00Detail
714.Non-PROEBIZ public tender Dodávky nízké taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy 90817******03.01.2018 09:00Detail
715.Non-PROEBIZ public tender Hasičská zbrojnice – Hradiště na Písku******03.01.2018 09:00Detail
716.Non-PROEBIZ public tender Dodávky nízké taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy 90817******03.01.2018 09:00Detail
717.Non-PROEBIZ public tender Zvyšování kompetencí zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání – legislativa ******03.01.2018 09:00Detail
718.Non-PROEBIZ public tender Dodávky nízké taktické obuvi pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy 90817 ******03.01.2018 09:00Detail
719.Non-PROEBIZ public tender III/28526 Borová - Česká Čermná******03.01.2018 09:00Detail
720.Non-PROEBIZ public tender III/3049 Žernov - Červená Hora vjezdové brány******03.01.2018 08:30Detail
721.PROEBIZ Dodávka LTO do Košťálova ******03.01.2018 08:30Request
Detail
722.Non-PROEBIZ public tender III/3049 Žernov – Červená Hora vjezdové brány******03.01.2018 08:30Detail
723.Non-PROEBIZ public tender KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova******03.01.2018 08:00Detail
724.Non-PROEBIZ public tender III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn******03.01.2018 08:00Detail
725.Non-PROEBIZ public tender Zařízení na údržbu čalounění a techniky a ruční zametač na údržbu ploch******03.01.2018 08:00Detail
726.Non-PROEBIZ public tender III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn******03.01.2018 08:00Detail
727.Non-PROEBIZ public tender Pneu - hydraulický lis******03.01.2018 08:00Detail
728.Non-PROEBIZ public tender VZMR/098/2/2017 – Soustružení dílů DAPPER II******03.01.2018 01:00Detail
729.Non-PROEBIZ public tender Oprava TK Veleliby - Křinec******03.01.2018 00:00Detail
730.Non-PROEBIZ public tender REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH BYTŮ ČP. 315, 316, 329 ŽELEZNÝ BROD******03.01.2018 00:00Detail
731.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy šaten - 2. ZŠ Husitská - II. zadání******03.01.2018 00:00Detail
732.Non-PROEBIZ public tender Nákup výrobních technologií******02.01.2018 16:00Detail
733.Non-PROEBIZ public tender Vysekávací lis******02.01.2018 16:00Detail
734.Non-PROEBIZ public tender Pořízení nomexových střeleckých rukavic.******02.01.2018 15:00Detail
735.Non-PROEBIZ public tender Pořízení oboustranných kalhot a bund.******02.01.2018 15:00Detail
736.Non-PROEBIZ public tender NPMK - ošetření krovů od biologických škůdců a protipožární nátěr******02.01.2018 14:00Detail
737.PROEBIZ Vodovodní baterie******02.01.2018 14:00Request
Detail
738.Non-PROEBIZ public tender Pořízení turniketu ke stabilizaci zlomeniny pánve a k zástavě krvácení.******02.01.2018 14:00Detail
739.Non-PROEBIZ public tender Echokardiografický přístroj******02.01.2018 14:00Detail
740.Non-PROEBIZ public tender Dodávka krevních vaků včetně zápůjčky lisů na zpracování odebrané krve******02.01.2018 13:00Detail
741.Non-PROEBIZ public tender Akademie - Sociálně psychologický výcvik******02.01.2018 13:00Detail
742.Non-PROEBIZ public tender Centrum polytechnické výchovy, Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79******02.01.2018 13:00Detail
743.Non-PROEBIZ public tender Dodávka krevních vaků včetně zápůjčky lisů na zpracování odebrané krve******02.01.2018 13:00Detail
744.Non-PROEBIZ public tender Praní prádla v roce 2018 - Rámcová dohoda.******02.01.2018 13:00Detail
745.Non-PROEBIZ public tender Nákup meteostanice.******02.01.2018 12:00Detail
746.Non-PROEBIZ public tender Strojní a technické vybavení Centra technologií pro udržitelné systémy******02.01.2018 12:00Detail
747.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKA OSOBNÍHO AUTOMOBILU PRO PŘEPRAVU VOZÍČKÁŘŮ******02.01.2018 12:00Detail
748.Non-PROEBIZ public tender Výměna PO dveří v dopravním koridoru FN Brno, PMDV******02.01.2018 11:00Detail
749.Non-PROEBIZ public tender Nákup kávovaru, rychlovarné konvice a autochladniček.******02.01.2018 11:00Detail
750.Non-PROEBIZ public tender Zvyšování efektivnosti veřejné správy města Kraslice******02.01.2018 11:00Detail
751.Non-PROEBIZ public tender Invertovaný mikroskop s LED osvětlením******02.01.2018 11:00Detail
752.Non-PROEBIZ public tender III/0507 Bučovice, most 0507-1 DSP/PDPS, IČ, AD, SP******02.01.2018 10:30Detail
753.Non-PROEBIZ public tender III/0507 Bučovice, most 0507-1 – DSP/PDPS, IČ, SP, AD******02.01.2018 10:30Detail
754.Non-PROEBIZ public tender Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb******02.01.2018 10:30Detail
755.Non-PROEBIZ public tender Exp. a porad. činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harm. složek prostř. a rozvoje biodiverzity les. ekosyst. jakož i osvěta a inf. kampaň pro vlastníky a náj. lesa i držitele a už. honiteb******02.01.2018 10:30Detail
756.Non-PROEBIZ public tender Rotační reometr umožňující měření v režimu dynamicko-mechanické analýzy******02.01.2018 10:30Detail
757.Non-PROEBIZ public tender Vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky 2019 - 2022******02.01.2018 10:00Detail
758.Non-PROEBIZ public tender Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2018-2021******02.01.2018 10:00Detail
759.Non-PROEBIZ public tender ETE - VÝMĚNA SEPARÁTORŮ SPP 1000 MW TG1(2)******02.01.2018 10:00Detail
760.Non-PROEBIZ public tender Zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel (VZ/2017/4/110/01)******02.01.2018 10:00Detail
761.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – vybavení zubních techniků II - OPAKOVÁNÍ******02.01.2018 10:00Detail
762.Non-PROEBIZ public tender III/3773 Lomnice - Brumov DSP,PDPS,SP,IČ,AD******02.01.2018 10:00Detail
763.Non-PROEBIZ public tender Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – vybavení zubních techniků II - OPAKOVÁNÍ******02.01.2018 10:00Detail
764.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKY NELETECKÝCH POHONNÝCH HMOT******02.01.2018 10:00Detail
765.Non-PROEBIZ public tender Služby pneuservisu v roce 2018 - Rámcová dohoda******02.01.2018 10:00Detail
766.Non-PROEBIZ public tender Projekt Re:publika – služby produkční agentury******02.01.2018 10:00Detail
767.Non-PROEBIZ public tender III/3773 Lomnice - Brumov- DSP/PDPS, SP,IČ,AD******02.01.2018 10:00Detail
768.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory – měkké a ekonomicko-právní kurzy******02.01.2018 10:00Detail
769.Non-PROEBIZ public tender Technickobezpečnostní dohled nad VD ve správě PM, s.p. v letech 2018-2021******02.01.2018 10:00Detail
770.Non-PROEBIZ public tender Výměna sklokeramických desek ve VUZ Čáslav******02.01.2018 10:00Detail
771.Non-PROEBIZ public tender PS 0518 - Oprava betonových podlah, ploch a nájezdů, 6440-0518-2017-056******02.01.2018 10:00Detail
772.Non-PROEBIZ public tender Vytvoření nového technického a grafického pojetí výstavní expozice pro roky 2019 - 2022******02.01.2018 10:00Detail
773.Non-PROEBIZ public tender Dodání kancelářských a hygienických potřeb******02.01.2018 10:00Detail
774.Non-PROEBIZ public tender Dodávky kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství******02.01.2018 10:00Detail
775.Non-PROEBIZ public tender Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem "G", Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - projektové práce******02.01.2018 10:00Detail
776.Non-PROEBIZ public tender Elektrobusy pro KAD Vrchlabí******02.01.2018 10:00Detail
777.Non-PROEBIZ public tender Elektrobusy pro KAD Vrchlabí******02.01.2018 10:00Detail
778.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKY NELETECKÝCH POHONNÝCH HMOT******02.01.2018 10:00Detail
779.Non-PROEBIZ public tender Zajištění Lesní ochranné služby v letech 2018-2021******02.01.2018 10:00Detail
780.Non-PROEBIZ public tender Zajištění Lesní ochranné služby v letech 2018 – 2021******02.01.2018 10:00Detail
781.Non-PROEBIZ public tender VŘ v rámci projektu: „Výzkum vysoce přesných měřicích metod a vývoj přístrojů pro vyhodnocování jaderně-fyzikálních veličin a bezpečné řízení kritických procesů“, Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0******02.01.2018 09:00Detail
782.Non-PROEBIZ public tender Nákup 2 ks motocyklů v policejním provedení******02.01.2018 09:00Detail
783.Non-PROEBIZ public tender DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18******02.01.2018 09:00Detail
784.Non-PROEBIZ public tender Nákup laboratorního vybavení pro ČIŽP******02.01.2018 09:00Detail
785.Non-PROEBIZ public tender Výroba a dodávka přípravků pro výrobu dílů na stavbu nového letounu L-39NG******02.01.2018 09:00Detail
786.Non-PROEBIZ public tender Prodloužení a dodávka softwarových licencí dle podmínek Microsoft Enterprise Agreement včetně poskytování služeb podpory technologiím Microsoft******02.01.2018 09:00Detail
787.Non-PROEBIZ public tender Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice - budovy A, B, C******02.01.2018 09:00Detail
788.Non-PROEBIZ public tender Novoveská - zajištění stability komunikace - geologický průzkum******02.01.2018 09:00Detail
789.Non-PROEBIZ public tender Nákup krmiva pro psy - rámcová dohoda******02.01.2018 08:00Detail
790.Non-PROEBIZ public tender DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV******02.01.2018 08:00Detail
791.Non-PROEBIZ public tender Výměna příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Jihlava******02.01.2018 00:00Detail
792.Non-PROEBIZ public tender Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny******01.01.2018 10:00Detail
793.Non-PROEBIZ public tender Dodávka datového trezoru - replikace produkčních dat (výzva 28)******31.12.2017 00:00Detail
794.Non-PROEBIZ public tender Oprava parkoviště Vojanova 1-7******31.12.2017 00:00Detail
795.Non-PROEBIZ public tender Dodávka systému pro monitorování výkonnosti aplikací a infrastruktury (výzva 28)******31.12.2017 00:00Detail
796.Non-PROEBIZ public tender Dodávky motorové nafty v roce 2017******31.12.2017 00:00Detail
797.Non-PROEBIZ public tender Výběrové řízení na dodavatele zkušebních strojů pro zkoušky tečení******31.12.2017 00:00Detail
798.Non-PROEBIZ public tender Technologický park DRONET – 1. etapa******31.12.2017 00:00Detail
799.Non-PROEBIZ public tender Oprava parkoviště Vojanova 1-7******31.12.2017 00:00Detail
800.Non-PROEBIZ public tender GO kremační pece******31.12.2017 00:00Detail
801.Non-PROEBIZ public tender Revize a opravy tepelných čerpadel a plynových spotřebičů******30.12.2017 10:00Detail
802.Non-PROEBIZ public tender ČVUT - CIIRC: Výpočetní cluster******29.12.2017 23:59Detail
803.Non-PROEBIZ public tender Výroba knihovních skříní a výstavních vitrín pro vybavení historické knihovny******29.12.2017 16:00Detail
804.Non-PROEBIZ public tender Užitkový elektromobil******29.12.2017 15:00Detail
805.Non-PROEBIZ public tender RD-servisní údržba, běžné opravy kopírovacích a skartovacích strojů na roky 2018-2019******29.12.2017 12:00Detail
806.Non-PROEBIZ public tender Pilníkov - kanalizace a ČOV******29.12.2017 12:00Detail
807.Non-PROEBIZ public tender Odborný anglický jazyk pro chemický průmysl a strojírenství******29.12.2017 11:00Detail
808.Non-PROEBIZ public tender RD Servis a opravy BUS SOR C-12******29.12.2017 10:00Detail
809.Non-PROEBIZ public tender Cytostatika k perorálnímu podání 2017******29.12.2017 10:00Detail
810.Non-PROEBIZ public tender Pořízení technologie společnosti KOVO ROPÁK s.r.o.******29.12.2017 10:00Detail
811.Non-PROEBIZ public tender Cytostatika k perorálnímu podání 2017******29.12.2017 10:00Detail
812.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín******29.12.2017 09:00Detail
813.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín******29.12.2017 09:00Detail
814.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy Baarovy ulice - II. etapa******29.12.2017 00:00Detail
815.Non-PROEBIZ public tender Vybudování objektu šaten a hygienického zázemí ve Škodalandu******29.12.2017 00:00Detail
816.Non-PROEBIZ public tender HUres group s.r.o. – Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady – nové vyhlášení******28.12.2017 14:25Detail
817.Non-PROEBIZ public tender Poskytnutí střednědobého úvěru na financování investiční akce - obnova vozového parku autobusů Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (inv. akce ID208 - 17xBUS CNG)" ******28.12.2017 14:00Detail
818.Non-PROEBIZ public tender Poskytnutí střednědobého úvěru na financování investiční akce - obnova vozového parku autobusů Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (inv. akce ID208 - 17xBUS CNG)"******28.12.2017 14:00Detail
819.Non-PROEBIZ public tender Dopravní přestupní terminál Hlinsko******28.12.2017 14:00Detail
820.Non-PROEBIZ public tender Dopravní přestupní terminál Hlinsko******28.12.2017 14:00Detail
821.Non-PROEBIZ public tender Rozvoj, úpravy a implementace nové funkcionality modulů ISMP-POVS******28.12.2017 12:00Detail
822.Non-PROEBIZ public tender Vinařice-oprava ochozů strážních věží č. 4, 5, 6 a 9******28.12.2017 12:00Detail
823.Non-PROEBIZ public tender VS Praha Výměna technologie ve varně a výdeji jídel******28.12.2017 12:00Detail
824.Non-PROEBIZ public tender Vinařice-oprava oken v kancelářích zaměstnanců ub.K******28.12.2017 12:00Detail
825.Non-PROEBIZ public tender VS PRAHA – Výměna technologie ve varně a výdeji jídel******28.12.2017 12:00Detail
826.Non-PROEBIZ public tender Rozvoj, úpravy a implementace nové funkcionality modulů ISMP-POVS ******28.12.2017 12:00Detail
827.Non-PROEBIZ public tender Jiná periferně působící myorelaxancia 2017******28.12.2017 10:00Detail
828.Non-PROEBIZ public tender ČOV Rýmařov - odvodnění kalu******28.12.2017 10:00Detail
829.Non-PROEBIZ public tender Vybudování radioskopického pracoviště v Ústředním depozitáři******28.12.2017 10:00Detail
830.Non-PROEBIZ public tender Nákup elektrické energie 2018 - 2020******28.12.2017 10:00Detail
831.Non-PROEBIZ public tender NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE 2018 - 2020******28.12.2017 10:00Detail
832.Non-PROEBIZ public tender Multifunkční zařízení A3 color******28.12.2017 10:00Detail
833.Non-PROEBIZ public tender Jiná periferně působící myorelaxancia 2017******28.12.2017 10:00Detail
834.Non-PROEBIZ public tender Úspory energie RACE CONTROL s.r.o.******28.12.2017 10:00Detail
835.Non-PROEBIZ public tender Velká Úpa - Parkovací dům******28.12.2017 10:00Detail
836.Non-PROEBIZ public tender BodyFood******28.12.2017 09:00Detail
837.Non-PROEBIZ public tender Oprava dlažby, schodišť a květníku u Nového krematoria - Střekov******28.12.2017 09:00Detail
838.Non-PROEBIZ public tender FN Brno - Domácí umělá plicní ventilace 2017******28.12.2017 09:00Detail
839.Non-PROEBIZ public tender FN Brno - Domácí umělá plicní ventilace 2017******28.12.2017 09:00Detail
840.PROEBIZ Kovové, bezšroubové regály pro KARIM, TRAUMA a NCHIR******28.12.2017 08:00Request
Detail
841.Non-PROEBIZ public tender Dodávka diskových polí pro IS SZIF a související služby******28.12.2017 00:00Detail
842.Non-PROEBIZ public tender ČVUT-CIIRC: Přijímač DGPS/RTK / CTU-CIIRC: DGPS/RTK receiver******27.12.2017 23:59Detail
843.Non-PROEBIZ public tender Poskytování servisu vzduchotechniky (31484/2017-VLRZ/VKP/ZR-VP) - viz.příloha******27.12.2017 16:00Detail
844.Non-PROEBIZ public tender Podnikové vzdělávání BioAktiv s.r.o. II******27.12.2017 14:00Detail
845.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště v Česticích******27.12.2017 13:41Detail
846.Non-PROEBIZ public tender NEMOCNICE NA BULOVCE - NÁDOBY NA KONTAMINOVANÝ ODPAD******27.12.2017 13:00Detail
847.Non-PROEBIZ public tender Pořízení trubkové závlahy firmou Bramko******27.12.2017 12:00Detail
848.Non-PROEBIZ public tender Pořízení trubkové závlahy******27.12.2017 12:00Detail
849.Non-PROEBIZ public tender Pořízení trubkové závlahy firmou Bramko******27.12.2017 12:00Detail
850.Non-PROEBIZ public tender "Masarykův domov mládeže a Školní jídelna - Repase oken a skleněných dveří v učebnách, zrcadlovém sále, vestibulu, suterénu, ředitelství a v bytové jednotce"******27.12.2017 12:00Detail
851.PROEBIZ Dostawa 33% kwasu solnego spożywczego******27.12.2017 11:00Request
Detail
852.Non-PROEBIZ public tender Technická podpora informačních a komunikačních technologií (ICT) ÚSKVBL******27.12.2017 11:00Detail
853.Non-PROEBIZ public tender Oprava fasády a výměna střešní krytiny 1. ZŠ Rakovník******27.12.2017 11:00Detail
854.Non-PROEBIZ public tender Technická podpora informačních a komunikačních technologií (ICT) ÚSKVBL******27.12.2017 11:00Detail
855.Non-PROEBIZ public tender RD opravy audržování vozů Volkswagen Transporter 2018-2021******27.12.2017 10:30Detail
856.Non-PROEBIZ public tender RD servis a opravy osobních automobilů 2018-2021******27.12.2017 10:00Detail
857.Non-PROEBIZ public tender Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce******27.12.2017 10:00Detail
858.Non-PROEBIZ public tender Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – zajištění konektivity******27.12.2017 10:00Detail
859.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vysokotlakého zamrazovacího systému a rychlého vitrifikátoru s příslušenstvím******27.12.2017 10:00Detail
860.Non-PROEBIZ public tender Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – zajištění konektivity******27.12.2017 10:00Detail
861.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vysokotlakého zamrazovacího systému a rychlého vitrifikátoru s příslušenstvím******27.12.2017 10:00Detail
862.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na dodávky psycholeptik pro Nemocnici Na Homolce******27.12.2017 10:00Detail
863.Non-PROEBIZ public tender Podpora společnosti J 4 s.r.o. na zahraničních trzích II******27.12.2017 10:00Detail
864.Non-PROEBIZ public tender Filtrační plachetky pro NDS ML a NDS 10 2018******27.12.2017 09:00Detail
865.PROEBIZ Chladničky a mrazák pro kožní, kchir a plicní - VZ-2017-000872******27.12.2017 09:00Request
Detail
866.Non-PROEBIZ public tender Smoothie mixér******27.12.2017 08:00Detail
867.Non-PROEBIZ public tender Skartovačka******27.12.2017 08:00Detail
868.Non-PROEBIZ public tender Kurz motivace a sebeprezentace******26.12.2017 11:00Detail
869.Non-PROEBIZ public tender Oprava místní komunikace - Zásmuky ul. Družstevní******23.12.2017 14:11Detail
870.Non-PROEBIZ public tender Supervize sanace DS PHM Nový Bohumín včetně koordinátora BOZP******22.12.2017 23:59Detail
871.Non-PROEBIZ public tender OS Nový Jičín - Servisní smlouva na náhrávací zařízení CS0900N1******22.12.2017 17:00Detail
872.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti výrobních prostor společnosti Nevšímal, a.s.******22.12.2017 16:00Detail
873.Non-PROEBIZ public tender Výstavba vývojového a zkušebního centra lehkých obvodových plášťů a výplní stavebních otvorů v areálu společnosti Nevšímal, a.s.******22.12.2017 16:00Detail
874.Non-PROEBIZ public tender Skartovačka******22.12.2017 15:00Detail
875.Non-PROEBIZ public tender Aktivní antidekubitní matrace nejvyšší kategorie******22.12.2017 14:30Detail
876.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.******22.12.2017 14:00Detail
877.Non-PROEBIZ public tender Ochranné pracovní pomůcky – rámcová dohoda II******22.12.2017 14:00Detail
878.Non-PROEBIZ public tender Laboratorní váha******22.12.2017 14:00Detail
879.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.******22.12.2017 14:00Detail
880.Non-PROEBIZ public tender Servisní smlouva XEROX 4127******22.12.2017 14:00Detail
881.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten – dodávka vybavení šaten******22.12.2017 14:00Detail
882.Non-PROEBIZ public tender Válec do Xeroxu******22.12.2017 14:00Detail
883.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten - stavba******22.12.2017 13:30Detail
884.Non-PROEBIZ public tender Domácí potřeby******22.12.2017 13:00Detail
885.Non-PROEBIZ public tender Pevnolátkový laser******22.12.2017 13:00Detail
886.Non-PROEBIZ public tender Tisk časopisu STRIP 2018 - 2021******22.12.2017 12:00Detail
887.Non-PROEBIZ public tender Hotelová kosmetika******22.12.2017 12:00Detail
888.Non-PROEBIZ public tender Drogerie******22.12.2017 12:00Detail
889.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR, DSP a DPS pro přípravu plochy Žihla – Pod Písečnou (Plocha Z 69) na zástavbu rodinnými domy******22.12.2017 12:00Detail
890.Non-PROEBIZ public tender Koordinátor ICT projektu a analytické činnosti ve vztahu k IS SPU 2018-2019******22.12.2017 12:00Detail
891.PROEBIZ Dodávky drogistického zboží******22.12.2017 12:00Request
Detail
892.Non-PROEBIZ public tender Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa******22.12.2017 12:00Detail
893.Non-PROEBIZ public tender Výběr dodavatele na Dodávku technologií pro zpracování a dokončování vyčiněných kůží II******22.12.2017 12:00Detail
894.Non-PROEBIZ public tender Dodávky drogistického zboží******22.12.2017 12:00Detail
895.Non-PROEBIZ public tender Procesní audity - podpora procesů vedoucích k sociálnímu začlenění******22.12.2017 12:00Detail
896.Non-PROEBIZ public tender Nákup krmiva pro psy v roce 2018******22.12.2017 12:00Detail
897.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 v ul. Partyzánská – Domov Sluneční Dvůr, p. o.******22.12.2017 11:30Detail
898.Non-PROEBIZ public tender Kuchyňské nádobí - porcelán,sklo a ostatní******22.12.2017 11:00Detail
899.Non-PROEBIZ public tender Dětský kusový koberec******22.12.2017 11:00Detail
900.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce pracoviště CT - zdravotnická technika******22.12.2017 11:00Detail
901.Non-PROEBIZ public tender Zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti Biomedica spol. s r.o.******22.12.2017 11:00Detail
902.Non-PROEBIZ public tender Dětská žíněnka rozkládací******22.12.2017 11:00Detail
903.Non-PROEBIZ public tender Pevné hlasové služby MZe 2018******22.12.2017 10:00Detail
904.Non-PROEBIZ public tender Novostavba základní školy Srubec******22.12.2017 10:00Detail
905.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření výrobní kapacity******22.12.2017 10:00Detail
906.Non-PROEBIZ public tender Úklidové prostředky 12/2017******22.12.2017 10:00Detail
907.Non-PROEBIZ public tender Provádění pěstebních činností (DNS)******22.12.2017 10:00Detail
908.PROEBIZ Výroba a dodávka tlukadel******22.12.2017 10:00Request
Detail
909.Non-PROEBIZ public tender Stroje pro rostlinnou výrobu - Zemědělské družstvo Popelín******22.12.2017 10:00Detail
910.Non-PROEBIZ public tender CNC hydraulický ohraňovací lis******22.12.2017 10:00Detail
911.Non-PROEBIZ public tender Kolejové sněhové frézy - nová vozidla******22.12.2017 10:00Detail
912.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření Avid Media Central******22.12.2017 10:00Detail
913.Non-PROEBIZ public tender Brno, Chodská 17 A-1 – oprava podlahových krytin v 36 pokojích a předsíňkách******22.12.2017 10:00Detail
914.Non-PROEBIZ public tender Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč******22.12.2017 10:00Detail
915.Non-PROEBIZ public tender COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - stavební práce******22.12.2017 10:00Detail
916.Non-PROEBIZ public tender Vybavení výrobní haly a výzkumného centra společnosti API CZ s.r.o.******22.12.2017 10:00Detail
917.Non-PROEBIZ public tender Ortopedické implantáty******22.12.2017 10:00Detail
918.Non-PROEBIZ public tender Podnikové vzdělávání zaměstnanců - DITON s.r.o.******22.12.2017 10:00Detail
919.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy pavilonu akutní medicíny******22.12.2017 10:00Detail
920.Non-PROEBIZ public tender Nákup propagačních materiálů VI. - OP VVV******22.12.2017 10:00Detail
921.Non-PROEBIZ public tender Dodávka handheld datových terminálů******22.12.2017 10:00Detail
922.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávací služby pro členy CAFIN II******22.12.2017 10:00Detail
923.Non-PROEBIZ public tender Greenway Jizera - posouzení vlivu na životní prostředí******22.12.2017 10:00Detail
924.Non-PROEBIZ public tender Čistící prostředky 12/2017******22.12.2017 10:00Detail
925.Non-PROEBIZ public tender PS 0507 - Oprava vnější omítky, Oprava vodovodu a vchodových dveří do b.č. 2, Výměna oplocení, branky a bran TP-1, 6440-0507-2017-42******22.12.2017 10:00Detail
926.Non-PROEBIZ public tender Pečovatelská služba Rumburk na rok 2018******22.12.2017 10:00Detail
927.Non-PROEBIZ public tender Podpora produktů Software602******22.12.2017 09:00Detail
928.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 3255 - Lipník nad Bečvou)******22.12.2017 09:00Detail
929.Non-PROEBIZ public tender Chladničky 12 2017******22.12.2017 09:00Detail
930.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vláknových laserů a ohraňovacího lisu******22.12.2017 09:00Detail
931.Non-PROEBIZ public tender Interaktivní modul pro detekci IZ, Gama skener pro kontrolu RAO******22.12.2017 09:00Detail
932.PROEBIZ Nožové kotouče******22.12.2017 09:00Request
Detail
933.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 2427 - Náměšť nad Oslavou)******22.12.2017 09:00Detail
934.Non-PROEBIZ public tender Skladování sena – Vratislav Kříž******22.12.2017 09:00Detail
935.Non-PROEBIZ public tender Interaktivní modul pro detekci IZ a Gama skener pro kontrolu RAO******22.12.2017 09:00Detail
936.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 2266 - Liberec)******22.12.2017 09:00Detail
937.Non-PROEBIZ public tender Hypoxická stanice II******22.12.2017 09:00Detail
938.Non-PROEBIZ public tender Nákup zdravotnických přístrojů******22.12.2017 09:00Detail
939.Non-PROEBIZ public tender Obuv sálová antistatická******22.12.2017 09:00Detail
940.PROEBIZ Zásobníky na jednorázové rukavice******22.12.2017 09:00Request
Detail
941.Non-PROEBIZ public tender COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – stavební práce******22.12.2017 08:30Detail
942.Non-PROEBIZ public tender Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna******22.12.2017 08:30Detail
943.Non-PROEBIZ public tender Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce opěrné zdi******22.12.2017 08:00Detail
944.Non-PROEBIZ public tender ČVUT-CIIRC Velodyne 3D scanner / CTU-CIIRC Velodyne 3D scanner******21.12.2017 23:59Detail
945.Non-PROEBIZ public tender Přenosný ultrazvukový diagnostický přístroj******21.12.2017 17:00Detail
946.PROEBIZ Odlučovač kapek H2SO4 za chlorovým kompresorem 2******21.12.2017 17:00Request
Detail
947.Non-PROEBIZ public tender Regionální muzeum v Teplicích, p. o. – Sobědruhy – slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)******21.12.2017 16:00Detail
948.Non-PROEBIZ public tender Nákup PHM prostřednictvím odběrových karet v roce 2018******21.12.2017 16:00Detail
949.PROEBIZ OOPP - Štucne (návleky) proti premočeniu nohavíc******21.12.2017 15:00Request
Detail
950.Non-PROEBIZ public tender LUSK - Lužánecký skleník, environmentální a polytechnické výukové centrum, Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce******21.12.2017 15:00Detail
951.Non-PROEBIZ public tender Nákup zdravotnických přístrojů a výrobků******21.12.2017 15:00Detail
952.Non-PROEBIZ public tender Opravy a údržba osobních vozidel kategorie M1******21.12.2017 15:00Detail
953.Non-PROEBIZ public tender VZMR Dodávky kancelářských potřeb v režimu náhradního plnění******21.12.2017 14:00Detail
954.Non-PROEBIZ public tender Bělušice - oprava ohradní zdi č.3, 4, 5******21.12.2017 14:00Detail
955.Non-PROEBIZ public tender CO2 inkubátory******21.12.2017 14:00Detail
956.Non-PROEBIZ public tender CO2 inkubátory******21.12.2017 14:00Detail
957.Non-PROEBIZ public tender Zajištění administrace zadávacích řízení a dalších zadavatelských činností v souvislosti s vybudováním a provozem laserových center ELI a HiLASE******21.12.2017 14:00Detail
958.Non-PROEBIZ public tender Bipolární resektoskop******21.12.2017 14:00Detail
959.PROEBIZ Maso chlazené pro FNOL - kvartální poptávka 2018******21.12.2017 13:00Request
Detail
960.Non-PROEBIZ public tender Přístroj pro stanovení velikosti nano až mikročástic suchou cestou******21.12.2017 13:00Detail
961.Non-PROEBIZ public tender Vstřikovací lis******21.12.2017 13:00Detail
962.PROEBIZ Vejce pro FNOL - kvartální poptávka 2018******21.12.2017 13:00Request
Detail
963.Non-PROEBIZ public tender VZMR/100/2/2017 – Zhotovení dílů Querverbindung******21.12.2017 13:00Detail
964.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Normální lidský imunoglobulin pro intravenózní podání******21.12.2017 13:00Detail
965.Non-PROEBIZ public tender Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály******21.12.2017 13:00Detail
966.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Normální lidský imunoglobulin pro intravenózní podání******21.12.2017 13:00Detail
967.Non-PROEBIZ public tender Investice do zemědělských podniků - Josef Čapek******21.12.2017 13:00Detail
968.Non-PROEBIZ public tender Nákup myčky******21.12.2017 13:00Detail
969.Non-PROEBIZ public tender RÚ Kladruby - nákup robotického vybavení******21.12.2017 13:00Detail
970.Non-PROEBIZ public tender Drogerie******21.12.2017 13:00Detail
971.Non-PROEBIZ public tender Nákup serverů 2017******21.12.2017 12:00Detail
972.Non-PROEBIZ public tender TopGis - servery a datová pole******21.12.2017 12:00Detail
973.PROEBIZ Provozování kantýny - kompresní stanice Břeclav, Kralice, Veselí******21.12.2017 12:00Request
Detail
974.Non-PROEBIZ public tender Firemní vzdělávání zaměstnanců společnosti Apatyka servis s.r.o.******21.12.2017 12:00Detail
975.Non-PROEBIZ public tender Elektro a příslušenství******21.12.2017 12:00Detail
976.Non-PROEBIZ public tender Servisní podpora DMZ******21.12.2017 12:00Detail
977.PROEBIZ Licitatie rame Profita Acum Food Presenter******21.12.2017 12:00Request
Detail
978.Non-PROEBIZ public tender Udržovací práce – oprava propustku******21.12.2017 12:00Detail
979.PROEBIZ Building materials_Gravel aggregate,Cement _Transbet_2018******21.12.2017 12:00Request
Detail
980.PROEBIZ Mlynské výrobky, puding, ryža******21.12.2017 12:00Request
Detail
981.PROEBIZ Koloniál pro FNOL - kvartální poptávka 2018******21.12.2017 12:00Request
Detail
982.Non-PROEBIZ public tender Dodávka 1 ks sanitního vozidla typu RENDES-VOUS******21.12.2017 12:00Detail
983.PROEBIZ ND cestné motorové vozidlá ******21.12.2017 12:00Request
Detail
984.Non-PROEBIZ public tender II/152 Hrotovice - Dukovany, PD******21.12.2017 12:00Detail
985.Non-PROEBIZ public tender Specializovaný výcvik hasičů pro zásahy v podzemní infrastruktuře******21.12.2017 11:30Detail
986.Non-PROEBIZ public tender Skenovací elektrochemický mikroskop******21.12.2017 11:30Detail
987.Non-PROEBIZ public tender Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV Radostice******21.12.2017 11:00Detail
988.PROEBIZ Mražené potraviny na I.Q.2018 ******21.12.2017 11:00Request
Detail
989.PROEBIZ Dodávky lečivých přípravků - AMOXICILIN A ENZYMOVÝ INHIBITOR 1,2G INJ (J01CR02)******21.12.2017 11:00Request
Detail
990.Non-PROEBIZ public tender Mobilní telefony_XXI******21.12.2017 11:00Detail
991.Non-PROEBIZ public tender Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II.******21.12.2017 11:00Detail
992.Non-PROEBIZ public tender Oprava balkónů - nám. Plukovníka Vlčka******21.12.2017 11:00Detail
993.Non-PROEBIZ public tender RD:Přeprava osob minibus******21.12.2017 11:00Detail
994.PROEBIZ Potraviny, nápoje a skladovateľné produkty******21.12.2017 11:00Request
Detail
995.Non-PROEBIZ public tender Bronchoskopická věž******21.12.2017 11:00Detail
996.PROEBIZ Čerstvé ovocie a zelenina******21.12.2017 11:00Request
Detail
997.Non-PROEBIZ public tender Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV II******21.12.2017 11:00Detail
998.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služby zabezpečení mobilních toalet, umýváren v roce 2018******21.12.2017 11:00Detail
999.PROEBIZ Mlieko a mliečne výrobky******21.12.2017 10:30Request
Detail
1000.Non-PROEBIZ public tender Licence antivirového systému Symantec na rok 2018 (2. kolo)******21.12.2017 10:30Detail
1001.PROEBIZ Hlboko zmrazené výrobky vrátane hydiny, zeleniny a rýb******21.12.2017 10:30Request
Detail
1002.Non-PROEBIZ public tender Restaurování nástěnných maleb, Říčany ******21.12.2017 10:00Detail
1003.Non-PROEBIZ public tender Úklidové služby pro Českou televizi******21.12.2017 10:00Detail
1004.Non-PROEBIZ public tender PS 0503 - Revize elektroinstalace, 6440-0503-2017-47******21.12.2017 10:00Detail
1005.Non-PROEBIZ public tender Traktor a vyvážecí vlek pro soustřeďování dříví******21.12.2017 10:00Detail
1006.Non-PROEBIZ public tender Dodávka shrnovačů a obracečů píce******21.12.2017 10:00Detail
1007.Non-PROEBIZ public tender Komplexní audit – dosažení souladu s GDPR - pro školy a školská zařízení zřizovaná HMP včetně navržení opatření k realizaci******21.12.2017 10:00Detail
1008.Non-PROEBIZ public tender EMS - 3, repase podavače a elektroniky******21.12.2017 10:00Detail
1009.Non-PROEBIZ public tender Sanitní automobily******21.12.2017 10:00Detail
1010.Non-PROEBIZ public tender Sanitní automobily******21.12.2017 10:00Detail
1011.Non-PROEBIZ public tender Penzion IV., ul. Hálkova – záchranný archeologický výzkum******21.12.2017 10:00Detail
1012.Non-PROEBIZ public tender 185_Ve_ERDF_Mobilní bezdrátový měřící systém rozložení tlaků pro biomechanickou analýzu pohybu******21.12.2017 10:00Detail
1013.PROEBIZ Tyč kruhová pr. 35 mm,11500.0 ******21.12.2017 10:00Request
Detail
1014.Non-PROEBIZ public tender PS 0630 - Oprava vnitřních omítek obj.č. 6 a 9 VMS Dobronín, 6440-0630-2017-055******21.12.2017 10:00Detail
1015.Non-PROEBIZ public tender FSv – rozšíření kapacity rychlého diskového pole******21.12.2017 10:00Detail
1016.Non-PROEBIZ public tender Úklidové služby pro Českou televizi******21.12.2017 10:00Detail
1017.Non-PROEBIZ public tender Nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů******21.12.2017 10:00Detail
1018.Non-PROEBIZ public tender Nákup 3 ks kolových pěstebních traktorů******21.12.2017 10:00Detail
1019.Non-PROEBIZ public tender PS 0514 - Nátěr pláště vč. střechy, opr. podezdívky- budovy č. 38, sklady HTS Ústí nad Orlicí, 6440-0514-2017-21******21.12.2017 10:00Detail
1020.Non-PROEBIZ public tender Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž – nové vyhlášení******21.12.2017 10:00Detail
1021.Non-PROEBIZ public tender Traktor a vyvážecí vlek pro soustřeďování dříví******21.12.2017 10:00Detail
1022.Non-PROEBIZ public tender Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie******21.12.2017 10:00Detail
1023.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vakuového lisu a sušičky plastů******21.12.2017 10:00Detail
1024.Non-PROEBIZ public tender Údržba veřejné zeleně v areálu ÚVN******21.12.2017 10:00Detail
1025.Non-PROEBIZ public tender Výzkum a vývoj ve společnosti Appec Group - komponenty******21.12.2017 10:00Detail
1026.Non-PROEBIZ public tender Zajištění úklidu v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně******21.12.2017 10:00Detail
1027.PROEBIZ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01 (skratki) i 19 08 02 (zawartość piaskowników) ******21.12.2017 10:00Request
Detail
1028.Non-PROEBIZ public tender Nové Sedlo – oprava komunikací v areálu objektu Drahonice******21.12.2017 10:00Detail
1029.Non-PROEBIZ public tender Elektro materiál******21.12.2017 10:00Detail
1030.Non-PROEBIZ public tender I/38 Starý Kolín – Malín, oprava vozovky******21.12.2017 10:00Detail
1031.Non-PROEBIZ public tender Technická podpora redakčního systému OCTOPUS 2018 - 2020******21.12.2017 10:00Detail
1032.PROEBIZ Dodávky lečivých přípravků - OXACILIN 1G INJ (J01CF04)******21.12.2017 10:00Request
Detail
1033.Non-PROEBIZ public tender Neproduktivní investice v lesích u VLS ČR, s.p., divize Plumlov******21.12.2017 10:00Detail
1034.Non-PROEBIZ public tender I/38 Starý Kolín – Malín, oprava vozovky******21.12.2017 10:00Detail
1035.Non-PROEBIZ public tender PřF – Konfokální mikroskop pro analýzu a měření technických materiálů******21.12.2017 10:00Detail
1036.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vybavení školní kuchyně" ******21.12.2017 10:00Detail
1037.Non-PROEBIZ public tender Návrh a realizace výstavní expozice na veletrhu LIGHT&BUILDING ve Frankfurtu nad Mohanem 2018******21.12.2017 09:55Detail
1038.PROEBIZ Vajcia******21.12.2017 09:30Request
Detail
1039.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň – obnova a modernizace mobilních RTG******21.12.2017 09:00Detail
1040.Non-PROEBIZ public tender RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa******21.12.2017 09:00Detail
1041.PROEBIZ Ovoce, zelenina - FNO******21.12.2017 09:00Request
Detail
1042.Non-PROEBIZ public tender Odstranění biologicky rozložitelných odpadů v letech 2018 - 2019 včetně dopravy******21.12.2017 09:00Detail
1043.Non-PROEBIZ public tender Dolní Kounice - kanalizace v ulici Trboušanské******21.12.2017 09:00Detail
1044.PROEBIZ Dodávky lečivých přípravků - AMPICILIN 1G INJ, 0,5G INJ (J01CA01)******21.12.2017 09:00Request
Detail
1045.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy bytů - BD Kardašovská******21.12.2017 09:00Detail
1046.Non-PROEBIZ public tender Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů, LP-PP******21.12.2017 09:00Detail
1047.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň – obnova a modernizace mobilních RTG******21.12.2017 09:00Detail
1048.Non-PROEBIZ public tender Dodávky medicinálních a technických plynů a kapaliny pro jihočeské nemocnice******21.12.2017 09:00Detail
1049.Non-PROEBIZ public tender Dodávka materiálu k sestavení prototypu sbíjecího automatu na výrobu palet.******21.12.2017 09:00Detail
1050.Non-PROEBIZ public tender Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna******21.12.2017 09:00Detail
1051.Non-PROEBIZ public tender Výměna osvětlovací soustavy – MŠ Větrná a ZŠ Vojnovičova (obj. Paprsek)******21.12.2017 09:00Detail
1052.Non-PROEBIZ public tender Výpočetní technika_Prosinec_01******21.12.2017 09:00Detail
1053.Non-PROEBIZ public tender "Rekonstrukce ul. Žižkova“ – II. etapa******21.12.2017 09:00Detail
1054.Non-PROEBIZ public tender Licence******21.12.2017 09:00Detail
1055.Non-PROEBIZ public tender KS Praha OI – Rozšíření nástroje pro dohled nad účty******21.12.2017 09:00Detail
1056.Non-PROEBIZ public tender ,,RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa"******21.12.2017 09:00Detail
1057.Non-PROEBIZ public tender RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa"******21.12.2017 09:00Detail
1058.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce Dominikánského náměstí******21.12.2017 09:00Detail
1059.PROEBIZ Polotovary chlazené pro FNOL - kvartální poptávka 2018******21.12.2017 09:00Request
Detail
1060.Non-PROEBIZ public tender Nákup diskového pole NAS******21.12.2017 09:00Detail
1061.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zemědělských strojů pro pěstování cukrové řepy******21.12.2017 09:00Detail
1062.PROEBIZ Ovocie a zelenina******21.12.2017 08:30Request
Detail
1063.Non-PROEBIZ public tender Oprava koupelen v BD Zálešná I. 4057 ve Zlíně – 39 BJ“ ******21.12.2017 08:30Detail
1064.PROEBIZ Olej, korenie, cestoviny, cukor, sladkosti, výrobky v konzerve, čaj, víno a im podobné výrobky******21.12.2017 08:00Request
Detail
1065.PROEBIZ Dodávky lečivých přípravků - CIPROFLOXACIN 2MG/ML INF (J01MA02)******21.12.2017 08:00Request
Detail
1066.Non-PROEBIZ public tender RD - Odvoz a odstraňování ostatních odpadů******21.12.2017 08:00Detail
1067.Non-PROEBIZ public tender Dodávka zařízení na úpravu volné povrchové energie III******21.12.2017 08:00Detail
1068.PROEBIZ Mlieko a mliečne výrobky******21.12.2017 08:00Request
Detail
1069.Non-PROEBIZ public tender OS Jablonec nad Nisou – Oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494******21.12.2017 07:30Detail
1070.PROEBIZ Hydina******21.12.2017 07:00Request
Detail
1071.PROEBIZ Skladovateľné potraviny (1 kópie)******21.12.2017 07:00Request
Detail
1072.Non-PROEBIZ public tender Licence antivirového systému Symantec na rok 2018 (2. kolo)******21.12.2017 00:00Detail
1073.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu Chlumec nad Cidlinou - Trutnov v km 35,774 a 36,284 a 36,548******21.12.2017 00:00Detail
1074.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město******21.12.2017 00:00Detail
1075.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město“******21.12.2017 00:00Detail
1076.Non-PROEBIZ public tender Vinařice - oprava předávací stanice PS 1******21.12.2017 00:00Detail
1077.Non-PROEBIZ public tender VZMR/101/3/2017 Nákup serveru******21.12.2017 00:00Detail
1078.Non-PROEBIZ public tender Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD" ******20.12.2017 23:59Detail
1079.Non-PROEBIZ public tender Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD******20.12.2017 23:59Detail
1080.Non-PROEBIZ public tender PC + Notebook + skenery + Monitory + další******20.12.2017 17:00Detail
1081.Non-PROEBIZ public tender Dodávka internetového portálu pro vzdělávání úředníků města Hranic'' - e.č. 497/2017******20.12.2017 16:00Detail
1082.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda Zabezpečení praní a chemického čištění prádla a vojenské výstroje pro VZ 551231 Týniště nad Orlicí v roce 2018 až 2019******20.12.2017 15:00Detail
1083.Non-PROEBIZ public tender Letní výcvikové kurzy PF JU******20.12.2017 14:30Detail
1084.PROEBIZ Mäso a mäsové výrobky******20.12.2017 14:15Request
Detail
1085.PROEBIZ Diétne výrobky(bezlepková diéta)******20.12.2017 14:00Request
Detail
1086.Non-PROEBIZ public tender Nákup tiskáren 2017/I******20.12.2017 14:00Detail
1087.Non-PROEBIZ public tender Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích******20.12.2017 14:00Detail
1088.Non-PROEBIZ public tender Sequential injection chromatography II******20.12.2017 14:00Detail
1089.PROEBIZ 6234 – Rekonstrukce plynovodu DN700 Hospozín - Drahelčice******20.12.2017 14:00Request
Detail
1090.Non-PROEBIZ public tender Oprava IVECO TRAKKER 4x4 po havárii******20.12.2017 14:00Detail
1091.Non-PROEBIZ public tender Bezdrátové VoIP telefony******20.12.2017 14:00Detail
1092.Non-PROEBIZ public tender Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích******20.12.2017 14:00Detail
1093.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: POSKYTOVÁNÍ AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB A DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VOZIDLA ZNAČKY ŠKODA A VOLKSWAGEN******20.12.2017 14:00Detail
1094.Non-PROEBIZ public tender Chodník ulice Ostravská - Čs. armády******20.12.2017 14:00Detail
1095.Non-PROEBIZ public tender Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích******20.12.2017 14:00Detail
1096.Non-PROEBIZ public tender tendr IT 261******20.12.2017 14:00Detail
1097.PROEBIZ Spracovaná zelenina a ovocie******20.12.2017 13:45Request
Detail
1098.Non-PROEBIZ public tender Dodávky sterilního krytí******20.12.2017 13:00Detail
1099.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření a modernizace IS města Mimoň******20.12.2017 13:00Detail
1100.Non-PROEBIZ public tender RD Technické a medicinální plyny pro rok 2018******20.12.2017 13:00Detail
1101.Non-PROEBIZ public tender Multifunkční laserové zařízení HP LaserJet Pro M227sdn******20.12.2017 13:00Detail
1102.Non-PROEBIZ public tender Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – Výstavba garáže a skladu******20.12.2017 13:00Detail
1103.Non-PROEBIZ public tender VZMR/096/3/2017 Zhotovení a dodání trubek pro projekt EVO II******20.12.2017 13:00Detail
1104.Non-PROEBIZ public tender Oprava mostu ev.č. 1911-4 za Chrástem******20.12.2017 13:00Detail
1105.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186******20.12.2017 13:00Detail
1106.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno“ - PD, IČ, AD******20.12.2017 13:00Detail
1107.Non-PROEBIZ public tender Restaurování orební garnitury zn. Fowler II******20.12.2017 13:00Detail
1108.Non-PROEBIZ public tender Restaurování orební garnitury zn. Fowler II.******20.12.2017 13:00Detail
1109.PROEBIZ Nákup hasiacich prístrojov******20.12.2017 13:00Request
Detail
1110.Non-PROEBIZ public tender Procesní analýza centrálních operačních sálů společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.******20.12.2017 13:00Detail
1111.Non-PROEBIZ public tender VZMR/102/3/2017 Destilační zařízení******20.12.2017 13:00Detail
1112.PROEBIZ Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky******20.12.2017 12:45Request
Detail
1113.PROEBIZ Hlboko zmrazené výrobky******20.12.2017 12:30Request
Detail
1114.PROEBIZ Chlieb a pekárenske výrobky******20.12.2017 12:30Request
Detail
1115.PROEBIZ Maso pro FNKV na měsíc leden 2018******20.12.2017 12:30Request
Detail
1116.PROEBIZ Ovocie a zelenina******20.12.2017 12:30Request
Detail
1117.PROEBIZ Mlynské výrobky,strukoviny, dochucovadlá a iné potraviny******20.12.2017 12:30Request
Detail
1118.PROEBIZ Mlieko a mliečne výrobky******20.12.2017 12:15Request
Detail
1119.Non-PROEBIZ public tender Zajištění vozového parku – dodávka služebních vozidel formou operativního leasingu pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s.******20.12.2017 12:00Detail
1120.Non-PROEBIZ public tender Stavebně-montážní pojištění výstavby a montáže technologií mezinárodního výzkumného centra ELI – dokončení montáže technologií ******20.12.2017 12:00Detail
1121.Non-PROEBIZ public tender Vinařice-oprava oken výrobní hala 1******20.12.2017 12:00Detail
1122.Non-PROEBIZ public tender rychlovarné konvice******20.12.2017 12:00Detail
1123.PROEBIZ Obnova radiovybavení organizačních složek ČD Cargo, a.s.******20.12.2017 12:00Request
Detail
1124.PROEBIZ Chlieb, pečivo, pekárske a cukrárske výrobky******20.12.2017 12:00Request
Detail
1125.PROEBIZ Mrazené rybacie výrobky******20.12.2017 12:00Request
Detail
1126.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a instalace telefonní ústředny. ******20.12.2017 12:00Detail
1127.Non-PROEBIZ public tender Veřejné prostranství Prusy - oprava chodníku, sch******20.12.2017 12:00Detail
1128.PROEBIZ PAPÍR INDIKÁTOROVÝ PHAN PH 0-12******20.12.2017 12:00Request
Detail
1129.PROEBIZ Mrazené výrobky******20.12.2017 12:00Request
Detail
1130.Non-PROEBIZ public tender Shrnovací dveře interiérové******20.12.2017 12:00Detail
1131.Non-PROEBIZ public tender Dodávka technologie výroby a destrukce ozonu o výkonu 10kg/hod******20.12.2017 12:00Detail
1132.PROEBIZ Mäso bravčové, hovňdzie a mrazená hydina******20.12.2017 12:00Request
Detail
1133.Non-PROEBIZ public tender Zhotovení interiéru kanceláře******20.12.2017 12:00Detail
1134.PROEBIZ Realizácia odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických zariadeniach******20.12.2017 12:00Request
Detail
1135.Non-PROEBIZ public tender Provedení pravidelné revize plynového zařízení ve Staré Boleslavi******20.12.2017 12:00Detail
1136.Non-PROEBIZ public tender Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec******20.12.2017 12:00Detail
1137.Non-PROEBIZ public tender Stráž pod Ralskem - oprava strážních věží******20.12.2017 12:00Detail
1138.PROEBIZ Mrazené výrobky******20.12.2017 11:30Request
Detail
1139.Non-PROEBIZ public tender Medicinální, technické a speciální plyny******20.12.2017 11:00Detail
1140.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace na demolici objektu ZŠ Kamenná na st. p. č. 6002/4, k. ú. Chomutov I******20.12.2017 11:00Detail
1141.Non-PROEBIZ public tender Medicinální, technické a speciální plyny ******20.12.2017 11:00Detail
1142.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávací portál města******20.12.2017 11:00Detail
1143.PROEBIZ Nákup PC stanic******20.12.2017 11:00Request
Detail
1144.PROEBIZ Koření ******20.12.2017 11:00Request
Detail
1145.Non-PROEBIZ public tender Pořízení Disc Publisheru (robotické tiskárny) včetně příslušenství******20.12.2017 11:00Detail
1146.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce administrativní budovy KSSLK p. o. v ulici České mládeže v Liberci******20.12.2017 11:00Detail
1147.Non-PROEBIZ public tender SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim - dodávka gastrotechniky ******20.12.2017 11:00Detail
1148.Non-PROEBIZ public tender SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – dodávka gastrotechniky******20.12.2017 11:00Detail
1149.PROEBIZ Spracované ovocie a zelenina******20.12.2017 11:00Request
Detail
1150.PROEBIZ Náhradní díly- ******20.12.2017 11:00Request
Detail
1151.Non-PROEBIZ public tender Nákup vybavení pro CAMP******20.12.2017 11:00Detail
1152.Non-PROEBIZ public tender Provedení autorizovaného měření emisí v kasárnách Ruzyně, Praha 6******20.12.2017 10:30Detail
1153.Non-PROEBIZ public tender SOŠ a SOU Polička - dodávka vybavení technologiemi pro výuku oboru řezník-uzenář ******20.12.2017 10:15Detail
1154.PROEBIZ TR 110/22kV Boršice u Blatnice - dodávka na klíč******20.12.2017 10:00Request
Detail
1155.Non-PROEBIZ public tender FSv – Laboratorní spektrometr******20.12.2017 10:00Detail
1156.Non-PROEBIZ public tender Realizace lokálního biokoridoru LBK 642 v k. ú. Slatina******20.12.2017 10:00Detail
1157.Non-PROEBIZ public tender Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích******20.12.2017 10:00Detail
1158.PROEBIZ Maso, uzeniny a masné výrobky ******20.12.2017 10:00Request
Detail
1159.Non-PROEBIZ public tender Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna******20.12.2017 10:00Detail
1160.Non-PROEBIZ public tender Údržba veřejné městské zeleně v Doksech a přidružených obcích******20.12.2017 10:00Detail
1161.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy a nadstavba části výrobní haly "A******20.12.2017 10:00Detail
1162.Non-PROEBIZ public tender VD Hněvkovice - zabezpečení VD před účinky velkých vod - DPS - II.******20.12.2017 10:00Detail
1163.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu v ZŠ Chomutov, Hornická 4387, Chomutov******20.12.2017 10:00Detail
1164.Non-PROEBIZ public tender Snížení energetické náročnosti průmyslového objektu společnosti rt steel s.r.o.******20.12.2017 10:00Detail
1165.Non-PROEBIZ public tender Milník č. 2 - Stavební práce: „Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem******20.12.2017 10:00Detail
1166.Non-PROEBIZ public tender SOŠ a SOU Polička – dodávka nábytku a zařízení******20.12.2017 10:00Detail
1167.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 6624 - Bechyně)******20.12.2017 10:00Detail
1168.Non-PROEBIZ public tender CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.******20.12.2017 10:00Detail
1169.Non-PROEBIZ public tender Servis koncových zařízení IS v letech 2018 a 2019******20.12.2017 10:00Detail
1170.Non-PROEBIZ public tender Dodávka multifrekvenčního širokopásmového echolokačního systému******20.12.2017 10:00Detail
1171.Non-PROEBIZ public tender Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA******20.12.2017 10:00Detail
1172.Non-PROEBIZ public tender PS 0401 - Revize el. zařízení a hromosvodů v posádce Liberec a Chotyně, 6440-0401-2017-107******20.12.2017 10:00Detail
1173.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace na „Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka******20.12.2017 10:00Detail
1174.Non-PROEBIZ public tender Dodávky hygienických a čistících prostředků pro Ostravskou univerzitu******20.12.2017 10:00Detail
1175.Non-PROEBIZ public tender Zajištění dodávek tiskáren******20.12.2017 10:00Detail
1176.PROEBIZ Mléčné výrobky******20.12.2017 10:00Request
Detail
1177.Non-PROEBIZ public tender Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Etapa 2 Účelová komunikační infrastruktura******20.12.2017 10:00Detail
1178.Non-PROEBIZ public tender Inhibitory interleukinu 2017******20.12.2017 10:00Detail
1179.Non-PROEBIZ public tender Výměna redukčního ventilu páry Spirax Sarco, Praha 6******20.12.2017 10:00Detail
1180.Non-PROEBIZ public tender Servis koncových zařízení IS v letech 2018 a 2019******20.12.2017 10:00Detail
1181.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 6069 - Jindřichův Hradec)******20.12.2017 10:00Detail
1182.Non-PROEBIZ public tender Nákup papírenského zboží a potřeb pro Arte, 2. pokus.******20.12.2017 10:00Detail
1183.Non-PROEBIZ public tender Služby TDI v průběhu realizace stavby – Rozšíření CTR v Nelahozevsi o skladovací nádrž PS 601 H13******20.12.2017 10:00Detail
1184.Non-PROEBIZ public tender Nové Sedlo - oprava oplocení vnitřního sledu ostrahového pásma-Drahonice******20.12.2017 10:00Detail
1185.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 1837 - Chrudim)******20.12.2017 10:00Detail
1186.Non-PROEBIZ public tender Inhibitory interleukinu 2017******20.12.2017 10:00Detail
1187.PROEBIZ Vajcia******20.12.2017 10:00Request
Detail
1188.Non-PROEBIZ public tender Zajištění úklidu v areálu ELI a HiLASE******20.12.2017 10:00Detail
1189.Non-PROEBIZ public tender Komplexní pozemkové úpravy Stanovice u Kuksu******20.12.2017 10:00Detail
1190.Non-PROEBIZ public tender Dodávka zařízení pro mikrovlnný rozklad vzorků******20.12.2017 10:00Detail
1191.Non-PROEBIZ public tender Dodávka školení pro zaměstnance ZAPA beton a.s.******20.12.2017 10:00Detail
1192.Non-PROEBIZ public tender Nákup technického vybavení pro Pražské kreativní centrum******20.12.2017 10:00Detail
1193.Non-PROEBIZ public tender CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.******20.12.2017 10:00Detail
1194.Non-PROEBIZ public tender Nákup tonerů******20.12.2017 10:00Detail
1195.Non-PROEBIZ public tender VÝSTAVBA KANALIZACE VAJGLOV******20.12.2017 10:00Detail
1196.Non-PROEBIZ public tender REKONSTRUKCE ÚRAO RICHARD- 1. ETAPA******20.12.2017 10:00Detail
1197.Non-PROEBIZ public tender Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu v ZŠ Chomutov, Hornická 4387, Chomutov******20.12.2017 10:00Detail
1198.Non-PROEBIZ public tender Nákup kytic a věnců pro pietní akty******20.12.2017 10:00Detail
1199.Non-PROEBIZ public tender KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče 1. - část 1 - zdravotnická technika pro více odborností******20.12.2017 10:00Detail
1200.Non-PROEBIZ public tender FSv - Přístrojové dovybavení infrastruktury laboratoře pro výuku vodního hospodářství v krajině******20.12.2017 10:00Detail
1201.Non-PROEBIZ public tender Vyhřívaná vodní lázeň******20.12.2017 10:00Detail
1202.Non-PROEBIZ public tender P-Pankrác - Oprava výtahu na nemocnici******20.12.2017 10:00Detail
1203.Non-PROEBIZ public tender Kuřim - výměna přívodních rozvodových skříní na objektech věznice******20.12.2017 10:00Detail
1204.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 7214 - Čáslav)******20.12.2017 10:00Detail
1205.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice******20.12.2017 10:00Detail
1206.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce regulační stanice plynu******20.12.2017 10:00Detail
1207.Non-PROEBIZ public tender Dodávky hygienických a čistících prostředků pro Ostravskou univerzitu******20.12.2017 10:00Detail
1208.Non-PROEBIZ public tender KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 1 - zdravotnická technika pro více odborností******20.12.2017 10:00Detail
1209.Non-PROEBIZ public tender PS 0529 - Oprava ionexovýxh kolon a pískové filtrace na bud.č.11 kasárna L. Bohdaneč, 6440-0529-2017-157******20.12.2017 10:00Detail
1210.Non-PROEBIZ public tender SOŠ a SOU Polička - dodávka nábytku a zařízení ******20.12.2017 10:00Detail
1211.Non-PROEBIZ public tender Dodávka přenosných počítačů II******20.12.2017 10:00Detail
1212.Non-PROEBIZ public tender PS 0401 - Oprava stavebních částí budovy kasárna Chotyně, 6440-0401-2017-77******20.12.2017 10:00Detail
1213.Non-PROEBIZ public tender PS 0401 - Oprava podlahových krytin, dveří a omítek, kasárna 6.října Liberec,obj.č.004, 6440-0401-2017-81******20.12.2017 10:00Detail
1214.Non-PROEBIZ public tender KS Praha OI – Prodloužení podpory MyQ a nákup embadded terminálů******20.12.2017 10:00Detail
1215.Non-PROEBIZ public tender VZ 111.17 Zpracování projektové dokumentace na "Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka" ORG 1134******20.12.2017 10:00Detail
1216.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání pro zaměstnance společnosti Erdrich Umformtechnik s.r.o. technik řízení jakosti ve strojírenství******20.12.2017 10:00Detail
1217.Non-PROEBIZ public tender Dodávka elektromobilu s homologací M1 – osobní automobil pro Odbor vnitřní správy MMZ“******20.12.2017 10:00Detail
1218.Non-PROEBIZ public tender BP Malá Bystřice km 1,260-1,400******20.12.2017 09:30Detail
1219.Non-PROEBIZ public tender LS Hanušovice 251 - stavební úpravy******20.12.2017 09:30Detail
1220.PROEBIZ Mrazená zelenina******20.12.2017 09:30Request
Detail
1221.PROEBIZ Hovädzie, bravčové mäso a mäsové výrobky******20.12.2017 09:30Request
Detail
1222.PROEBIZ Nákup 10 000 lt motorové nafty třídy F (dle ČSN EN 590) - dodání 21. 12. 2017******20.12.2017 09:30Request
Detail
1223.Non-PROEBIZ public tender Energetické úspory v areálu LUX interiér s.r.o.******20.12.2017 09:30Detail
1224.Non-PROEBIZ public tender Energetické úspory v areálu LUX interiér s.r.o. ******20.12.2017 09:30Detail
1225.Non-PROEBIZ public tender Malířské centrum – poskytovatel TDI a koordinátor BOZP******20.12.2017 09:00Detail
1226.Non-PROEBIZ public tender Přelivný objekt, spodní výpust a MVE Nové Mlýny - rekonstrukce zabezpečení ovládání technologického zařízení******20.12.2017 09:00Detail
1227.Non-PROEBIZ public tender Smlouva o poskytování úklidových služeb******20.12.2017 09:00Detail
1228.Non-PROEBIZ public tender KS Praha OI – Redukce, kabely USB, napájecí, UTP******20.12.2017 09:00Detail
1229.Non-PROEBIZ public tender Dodávka spektrofotometru******20.12.2017 09:00Detail
1230.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání pro zaměstnance společnosti Erdrich Umformtechnik s.r.o. – technik řízení jakosti ve strojírenství ******20.12.2017 09:00Detail
1231.Non-PROEBIZ public tender Nákup SW vybavení k informačnímu systému HR VEMA******20.12.2017 09:00Detail
1232.PROEBIZ ND na dýchací přístroje SATURN******20.12.2017 09:00Request
Detail
1233.Non-PROEBIZ public tender Výstavba a obnova polní cesty VPC 7 v k. ú. Žichov******20.12.2017 09:00Detail
1234.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce objektu bývalého internátu – TDS a BOZP******20.12.2017 09:00Detail
1235.Non-PROEBIZ public tender Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov – TDS a BOZP******20.12.2017 09:00Detail
1236.Non-PROEBIZ public tender Výzkumná infrastruktura pro vzdělávací účely FROV JU, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002614 - Technologie venkovních recirkulací dánského typu******20.12.2017 09:00Detail
1237.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – dodávka tvarovaného prádla******20.12.2017 09:00Detail
1238.Non-PROEBIZ public tender PS 0014 DS Servis záložního zdroje UPS GŠ AČR, Praha 6******20.12.2017 09:00Detail
1239.Non-PROEBIZ public tender Smlouva o poskytování úklidových služeb******20.12.2017 09:00Detail
1240.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Dodávka tvarovaného prádla******20.12.2017 09:00Detail
1241.Non-PROEBIZ public tender Evakuační výtah******20.12.2017 09:00Detail
1242.Non-PROEBIZ public tender Městský stadion - oprava objektu šaten atletů******20.12.2017 09:00Detail
1243.PROEBIZ Oprava a údržba plynových kotlov Leblanc GVS v objekte nocľahárne RD Bratislava východ staré depo******20.12.2017 09:00Request
Detail
1244.PROEBIZ Nápoje a sterilované potraviny ******20.12.2017 09:00Request
Detail
1245.Non-PROEBIZ public tender Servis manažerského informačního systému******20.12.2017 09:00Detail
1246.PROEBIZ TreBuChet-Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície (sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu), výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby******20.12.2017 09:00Request
Detail
1247.Non-PROEBIZ public tender GEODETICKÉ SLUŽBY 2018 – RÁMCOVÁ DOHODA******20.12.2017 09:00Detail
1248.Non-PROEBIZ public tender Dům čp. 1345m ul. Míru - rekonstrukce části domu II.******20.12.2017 09:00Detail
1249.Non-PROEBIZ public tender VN Sedmihoří******20.12.2017 09:00Detail
1250.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – Pořízení dopravního automobilu – pro JSDH Česká Skalice******20.12.2017 08:30Detail
1251.Non-PROEBIZ public tender LC Přehradní I - rekonstrukce******20.12.2017 08:30Detail
1252.Non-PROEBIZ public tender Provádění TK+ME vozidel nad 3,5t v roce 2018 - Rámcová dohoda******20.12.2017 08:30Detail
1253.Non-PROEBIZ public tender Výměna oken a dveří******20.12.2017 08:30Detail
1254.PROEBIZ Mrazené výrobky******20.12.2017 08:00Request
Detail
1255.Non-PROEBIZ public tender SÚIP - zajištění servisu a oprav motorových vozidel Škoda a Hyundai******20.12.2017 08:00Detail
1256.PROEBIZ Laboratorní potřeby - nálevky, rotametry******20.12.2017 08:00Request
Detail
1257.PROEBIZ Koreniny a chuťové prísady******20.12.2017 08:00Request
Detail
1258.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Dodávka brusek pro povrchovou úpravu a dodávka pracovních stolů s příslušenstvím******20.12.2017 08:00Detail
1259.PROEBIZ Mrazené ryby, mrazená zelenina a ryby v konzerve******20.12.2017 08:00Request
Detail
1260.Non-PROEBIZ public tender Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek******20.12.2017 08:00Detail
1261.PROEBIZ Pekárske výrobky ******20.12.2017 08:00Request
Detail
1262.Non-PROEBIZ public tender Optický koherentní tomograf******20.12.2017 08:00Detail
1263.Non-PROEBIZ public tender Provádění TK+ME vozidel do 3,5t v roce 2018 - rámcová dohoda******20.12.2017 08:00Detail
1264.PROEBIZ Dodávka filtračních kapes do kamenolomu LITICE******20.12.2017 08:00Request
Detail
1265.PROEBIZ Pekársky tovar******20.12.2017 07:30Request
Detail
1266.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a montáž 1 ks kompresorové stanice******20.12.2017 07:00Detail
1267.Non-PROEBIZ public tender Údržba a čištění kolejišť, přilehlých ploch a podchodů na železniční infrastruktuře v Jihomoravském kraji******20.12.2017 00:00Detail
1268.Non-PROEBIZ public tender Výstavba bytových domů na pozemcích MČ Praha 6 (Předběžná tržní konzultace) ******20.12.2017 00:00Detail
1269.Non-PROEBIZ public tender Údržba a čištění kolejišť, přilehlých ploch a podchodů na železniční infrastruktuře v kraji Vysočina******20.12.2017 00:00Detail
1270.Non-PROEBIZ public tender Údržba kolejových mechanismů SEE******20.12.2017 00:00Detail
1271.Non-PROEBIZ public tender Nákup učebnic - ZŠ Verdunská******20.12.2017 00:00Detail
1272.Non-PROEBIZ public tender tendr IT 260******19.12.2017 16:00Detail
1273.PROEBIZ Múka obilná alebo rastlinná,výrobky z nej,cestoviny,cukor a jemu príbuzné výrobky******19.12.2017 14:30Request
Detail
1274.Non-PROEBIZ public tender Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií******19.12.2017 14:00Detail
1275.Non-PROEBIZ public tender PS 0547 - Revize elektroinstalací a hromosvodů, 6440-0547-2017-115******19.12.2017 13:00Detail
1276.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – implantabilní neurostimulační systém pro léčbu bolestivých stavů-MRI kompatibilní******19.12.2017 13:00Detail
1277.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka urodynamického přístroje******19.12.2017 13:00Detail
1278.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka urodynamického přístroje******19.12.2017 13:00Detail
1279.Non-PROEBIZ public tender 052/3/2017 Motorová nafta******19.12.2017 13:00Detail
1280.PROEBIZ Koloniální zboží II.část na I.Q.2018******19.12.2017 12:40Request
Detail
1281.PROEBIZ Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky******19.12.2017 12:30Request
Detail
1282.PROEBIZ Mrazená hydina******19.12.2017 12:30Request
Detail
1283.Non-PROEBIZ public tender Vybudování kontaktního centra v budově MHMP******19.12.2017 12:30Detail
1284.PROEBIZ Mlieko a mliečne výrobky******19.12.2017 12:00Request
Detail
1285.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tonerů do tiskáren******19.12.2017 12:00Detail
1286.PROEBIZ Armatury******19.12.2017 12:00Request
Detail
1287.PROEBIZ VDMA Válec******19.12.2017 12:00Request
Detail
1288.Non-PROEBIZ public tender Zajištění pronájmu vhodných prostor pro vzdělávací aktivity a individuální pohovory v rámci projektu Šance vrátit se do aktivního života******19.12.2017 12:00Detail
1289.Non-PROEBIZ public tender RD: Provádění technické prohlídky a měření emisí vozidel nad 3,5 t a technické prohlídky přípojných vozidel kategorie O2, O3 a O4 – AKIS 2018******19.12.2017 12:00Detail
1290.PROEBIZ Mrazená zelenina, sterilizovaná zelenina, kompóty, ovocné pyré, strukoviny, suché hríby, koncentrované šťavy a im podobné výrobky******19.12.2017 12:00Request
Detail
1291.PROEBIZ Transformátor******19.12.2017 12:00Request
Detail
1292.Non-PROEBIZ public tender 17-058 Vinařice - rekonstrukce a výstavba sociálního zařízení******19.12.2017 12:00Detail
1293.Non-PROEBIZ public tender Podlahové vysavače******19.12.2017 12:00Detail
1294.Non-PROEBIZ public tender RD: Provádění zákonné kontroly, údržby a opravy přenosných a pojízdných hasících přístrojů v roce 2018******19.12.2017 12:00Detail
1295.PROEBIZ Ovocie, zelenina a zemiaky******19.12.2017 12:00Request
Detail
1296.Non-PROEBIZ public tender Liberec - Oprava stropu tělocvičny******19.12.2017 12:00Detail
1297.PROEBIZ PZ-2976 Przełożenie istniejącej linii kablowej 220kV do nowego pola w rozdzielnicy GIS 220kV******19.12.2017 12:00Request
Detail
1298.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tepelné energie a provoz kotelny - Domov pro seniory Velké Březno******19.12.2017 12:00Detail
1299.Non-PROEBIZ public tender Demontáž půdní vestavby a vyklizení půdního prostoru budovy Hrádku v Kutné Hoře******19.12.2017 11:00Detail
1300.Non-PROEBIZ public tender Pronájem vozidla pro svoz odpadů 024/2017/MK******19.12.2017 11:00Detail
1301.Non-PROEBIZ public tender Technické zázemí pro Projekt vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu - úložiště a archivace dat******19.12.2017 11:00Detail
1302.Non-PROEBIZ public tender Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13 - KONEKTIVITA******19.12.2017 11:00Detail
1303.Non-PROEBIZ public tender PC a monitory******19.12.2017 11:00Detail
1304.Non-PROEBIZ public tender FNUSA-ICRC Projektová dokumentace pro vybudování kryobanky ve FNUSA-ICRC ******19.12.2017 11:00Detail
1305.Non-PROEBIZ public tender DODÁVKA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ PRO SERVEROVNY******19.12.2017 11:00Detail
1306.Non-PROEBIZ public tender Generel veřejného osvětlení ve městě Bílovci******19.12.2017 11:00Detail
1307.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka přístrojové techniky******19.12.2017 11:00Detail
1308.PROEBIZ Pekárenský tovar,čerstvé pečivo a cukrárske výrobky******19.12.2017 11:00Request
Detail
1309.Non-PROEBIZ public tender Síťové uložiště a komponenty******19.12.2017 11:00Detail
1310.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka přístrojové techniky******19.12.2017 11:00Detail
1311.Non-PROEBIZ public tender Nákup SW podpor produktů Innovaphone, Citrix, Nintex, HP MSM******19.12.2017 11:00Detail
1312.Non-PROEBIZ public tender Nářadí pro montáž zatěžovacího rámu - II******19.12.2017 10:30Detail
1313.Non-PROEBIZ public tender Generel dopravy ve městě Bílovci******19.12.2017 10:30Detail
1314.Non-PROEBIZ public tender Mírov - oprava SLP kabeláže obj.č. 11 a 13******19.12.2017 10:30Detail
1315.PROEBIZ Ovocie a zelenina******19.12.2017 10:15Request
Detail
1316.Non-PROEBIZ public tender Demontáž a ekologická likvidace RTG simulátoru******19.12.2017 10:00Detail
1317.Non-PROEBIZ public tender Elektrorevize******19.12.2017 10:00Detail
1318.Non-PROEBIZ public tender PŘETRUBKOVÁNÍ KONDENZÁTORU TG4 - 110 MW******19.12.2017 10:00Detail
1319.Non-PROEBIZ public tender OPRAVA NP 814.209/014.005/814.210 PO MU******19.12.2017 10:00Detail
1320.Non-PROEBIZ public tender Nákup sklápěčkového nákladního automobilu nad 12 t (rok 2017)******19.12.2017 10:00Detail
1321.Non-PROEBIZ public tender Pronájem 27 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb pro volbu prezidenta a pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR ******19.12.2017 10:00Detail
1322.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců ČD ? Informační Systémy, a.s. v oblasti SAP******19.12.2017 10:00Detail
1323.Non-PROEBIZ public tender Pronájem 27 ks výpočetní techniky pro zabezpečení zpracování výsledků voleb pro volbu prezidenta a pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR******19.12.2017 10:00Detail
1324.Non-PROEBIZ public tender Měkké manažerské dovednosti IPH Servis Morava s.r.o.******19.12.2017 10:00Detail
1325.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení******19.12.2017 10:00Detail
1326.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbální páteře po úrazu******19.12.2017 10:00Detail
1327.Non-PROEBIZ public tender Automatický krizový a svolávací systém ÚVN******19.12.2017 10:00Detail
1328.PROEBIZ Generální oprava 4 ks čerpadel SIGMA 50 GFHU-105-70-LN-001, 230V, 7A, 2840 ot./min., 1,5 kW******19.12.2017 10:00Request
Detail
1329.Non-PROEBIZ public tender Vývoj metod detoxikace a komplexní degradace nebezpečných chemických látek a biologických agens po identifikaci nálezů neznámých látek******19.12.2017 10:00Detail
1330.Non-PROEBIZ public tender Notebook a tablety******19.12.2017 10:00Detail
1331.Non-PROEBIZ public tender Zajištění domovnických prací budovy Ministerstva zemědělství na adrese...******19.12.2017 10:00Detail
1332.Non-PROEBIZ public tender Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost ERLEN s.r.o.******19.12.2017 10:00Detail
1333.Non-PROEBIZ public tender Dokončené přibližování vyvážecím traktorem na OM na území KRNAP jeho OP******19.12.2017 10:00Detail
1334.PROEBIZ Dostawa zestawu składającego się z 8 UPS-ów, 2 szt. obudów, klawiatury i myszki******19.12.2017 10:00Request
Detail
1335.Non-PROEBIZ public tender Nákup Notebooků, počítačů, tiskáren******19.12.2017 10:00Detail
1336.Non-PROEBIZ public tender Technická a servisní podpora IS VIRTUOS******19.12.2017 10:00Detail
1337.Non-PROEBIZ public tender Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace Budovy Fakulty zdravotnických studií NFZS – 2017/0092******19.12.2017 10:00Detail
1338.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení******19.12.2017 10:00Detail
1339.Non-PROEBIZ public tender ICT pro Plzeňský kraj 2018******19.12.2017 10:00Detail
1340.PROEBIZ Wykonywanie badań laboratoryjnych wody i ścieków w 2018 roku******19.12.2017 10:00Request
Detail
1341.Non-PROEBIZ public tender Modernizace výtahu č. 19 v budově F - Chirurgie, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z******19.12.2017 10:00Detail
1342.Non-PROEBIZ public tender Vliv pracovního média JE VVER na životnost základních konstrukčních materiálů a jejich svarových spojů******19.12.2017 10:00Detail
1343.Non-PROEBIZ public tender Podpora databáze INFORMIX pro ÚVN-VFN 2018******19.12.2017 10:00Detail
1344.Non-PROEBIZ public tender Podnikové vzdělávání BioAktiv CZ s.r.o.******19.12.2017 10:00Detail
1345.PROEBIZ ND pro rypadlo E 2,5******19.12.2017 10:00Request
Detail
1346.Non-PROEBIZ public tender Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň - technický dozor investora******19.12.2017 10:00Detail
1347.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců ČD – Informační Systémy, a.s. v oblasti SAP ******19.12.2017 10:00Detail
1348.Non-PROEBIZ public tender Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň - technický dozor investora ******19.12.2017 10:00Detail
1349.Non-PROEBIZ public tender Navýšení operační paměti virtualizační farmy******19.12.2017 10:00Detail
1350.Non-PROEBIZ public tender Rozvoj zaměstnanců RPG Služby, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání******19.12.2017 10:00Detail
1351.Non-PROEBIZ public tender Dodávka osobního automobilu pro město Slavkov u Brna – městský úřad******19.12.2017 10:00Detail
1352.Non-PROEBIZ public tender VZ/2017/6/200/5 Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje******19.12.2017 10:00Detail
1353.Non-PROEBIZ public tender Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017******19.12.2017 10:00Detail
1354.Non-PROEBIZ public tender Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje******19.12.2017 10:00Detail
1355.Non-PROEBIZ public tender Vybudování a provoz zařízení péče o děti v Příbrami******19.12.2017 10:00Detail
1356.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb autoservisu pro nákladní vozidla SSHMP******19.12.2017 10:00Detail
1357.Non-PROEBIZ public tender Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů******19.12.2017 10:00Detail
1358.Non-PROEBIZ public tender Přístroje pro laboratorní přípravnu vzorků - rozděleno na části******19.12.2017 10:00Detail
1359.Non-PROEBIZ public tender Elektrické a motorové zařízení a nářadí II.******19.12.2017 10:00Detail
1360.Non-PROEBIZ public tender Mírov - oprava střechy objektu č. 52 - střelnice******19.12.2017 10:00Detail
1361.Non-PROEBIZ public tender Software pro vizualizaci a komplexní analýzu obrazových dat******19.12.2017 10:00Detail
1362.Non-PROEBIZ public tender Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění činností v oblasti BOZP a PO pro HSHMP******19.12.2017 10:00Detail
1363.Non-PROEBIZ public tender Videolaryngoskop - Vybavení pro operativu - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín******19.12.2017 10:00Detail
1364.Non-PROEBIZ public tender Podnikové vzdělávání v Hope Global Europe******19.12.2017 10:00Detail
1365.Non-PROEBIZ public tender Inovace kompozitních materiálů společností GDP KORAL, s.r.o.******19.12.2017 10:00Detail
1366.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbální páteře po úrazu******19.12.2017 10:00Detail
1367.Non-PROEBIZ public tender VZ 117.17 "Vybudování 3 minihřišť na ul. Františka Formana, Milana Fialy a Aviatiků"******19.12.2017 10:00Detail
1368.Non-PROEBIZ public tender MR41/2017 - Nákladní přeprava včetně odborné manipulace pro Symfonický orchestr ČRo******19.12.2017 10:00Detail
1369.Non-PROEBIZ public tender Dodávka hotových pokrmů pro zaměstnance******19.12.2017 10:00Detail
1370.Non-PROEBIZ public tender PD - Parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka******19.12.2017 10:00Detail
1371.Non-PROEBIZ public tender Zpracování studie proveditelnosti investičního řešení pobytového zařízení sociálních služeb Brno – Tomešova******19.12.2017 10:00Detail
1372.Non-PROEBIZ public tender ÚJOP – Konzultační činnost, reporting - CIEE******19.12.2017 10:00Detail
1373.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání ve společnosti TART, s.r.o.******19.12.2017 10:00Detail
1374.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce výdejny jídel na správě podniku Povodí Odry, státní podnik******19.12.2017 10:00Detail
1375.Non-PROEBIZ public tender Prostředky a přístroje pro analýzu a detekci 2018 nákup******19.12.2017 10:00Detail
1376.Non-PROEBIZ public tender Nákup výpočetní techniky******19.12.2017 10:00Detail
1377.PROEBIZ Vejce pro FNKV - týdenní poptávka ******19.12.2017 10:00Request
Detail
1378.Non-PROEBIZ public tender Analyzátor aminokyselin******19.12.2017 09:45Detail
1379.Non-PROEBIZ public tender Mírov - oprava tísňových hlásičů obj.č. 11, 13, 14 a 16******19.12.2017 09:30Detail
1380.Non-PROEBIZ public tender Jez na Moravě, Hodonín – hloubkově stabilizované body******19.12.2017 09:30Detail
1381.PROEBIZ Mliečne výrobky a mlieko,smotana,čerstvý syr******19.12.2017 09:30Request
Detail
1382.Non-PROEBIZ public tender Pardubice - oprava střechy obj. č. 27 a 33******19.12.2017 09:30Detail
1383.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka intenzivních lůžek******19.12.2017 09:00Detail
1384.PROEBIZ Spojovací materiál nabídky do 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1385.Non-PROEBIZ public tender Hradec Králové - vycházkové komůrky vazební věznice******19.12.2017 09:00Detail
1386.PROEBIZ Hydraulika nabídky do 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1387.Non-PROEBIZ public tender Služby v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov v roce 2018******19.12.2017 09:00Detail
1388.Non-PROEBIZ public tender PD Vranča******19.12.2017 09:00Detail
1389.Non-PROEBIZ public tender Servis mobilních toalet v roce 2018******19.12.2017 09:00Detail
1390.PROEBIZ Náhradní díly kompresorů nabídky 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1391.Non-PROEBIZ public tender ČOV Lechovice******19.12.2017 09:00Detail
1392.Non-PROEBIZ public tender Havárie izolace zdí v suterénu hlavní budovy VOŠ a SZeŠ Benešov******19.12.2017 09:00Detail
1393.Non-PROEBIZ public tender Adalimumab III******19.12.2017 09:00Detail
1394.Non-PROEBIZ public tender Letní údržba 2016******19.12.2017 09:00Detail
1395.PROEBIZ Mléko a mléčné výrobky ******19.12.2017 09:00Request
Detail
1396.Non-PROEBIZ public tender Projekt požárního zabezpečení budovy N, VŠB – TU Ostrava******19.12.2017 09:00Detail
1397.Non-PROEBIZ public tender Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka intenzivních lůžek******19.12.2017 09:00Detail
1398.PROEBIZ BRAŠNA NA NÁŘADÍ ZE SYNTETICKÉ KŮŽE 58 PP nabídky do 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1399.PROEBIZ ODLITEK LIT.DESKY HASÍCÍHO VOZU 330-875 nabídky do 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1400.Non-PROEBIZ public tender Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a - oprava uličních fasád, zateplení dvorních fasád, modernizace výtahů******19.12.2017 09:00Detail
1401.Non-PROEBIZ public tender LED televizory******19.12.2017 09:00Detail
1402.PROEBIZ Náhradní díly čerpadel nabídky do 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1403.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tepla do vybraných bytových domů Statutárního města Kladna ******19.12.2017 09:00Detail
1404.PROEBIZ Dostawa 33 sztuk wysięgników jednoramiennych z rury stalowej okragłej, ocynkowanej ogniowo z przeznaczeniem na słupy betonowe typu OŻ i WZ wraz z kapturami osłaniającymi ocynkowanymi******19.12.2017 09:00Request
Detail
1405.Non-PROEBIZ public tender Adalimumab III******19.12.2017 09:00Detail
1406.Non-PROEBIZ public tender Rozšíření stávajícího software pro zabezpečení ochrany dat a monitoringu nežádoucích aktivit pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy - 1717******19.12.2017 09:00Detail
1407.Non-PROEBIZ public tender Automobily pro Plzeňský kraj 2018******19.12.2017 09:00Detail
1408.Non-PROEBIZ public tender Praní a čištění prádla a oděvů v roce 2018******19.12.2017 09:00Detail
1409.PROEBIZ RYCHLOSPOJKA ÚHLOVÁ OTOČNÁ SE ŠKRCENÍM 12-G1/21nabídky do 19.12.2017 ******19.12.2017 09:00Request
Detail
1410.Non-PROEBIZ public tender Nákup licencí MS DYNAMICS AX 2009******19.12.2017 09:00Detail
1411.PROEBIZ Náhradní díly převodovek nabídky do 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1412.PROEBIZ Elektromateriál + detektor plynu nabídky do 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1413.Non-PROEBIZ public tender Služby mobilního operátora pro resort MPO_2017-21******19.12.2017 09:00Detail
1414.Non-PROEBIZ public tender Navýšení kapacity a rozšíření typu analýz metodou NMR - dodávka******19.12.2017 09:00Detail
1415.PROEBIZ Hutní materiál nabídky do 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1416.Non-PROEBIZ public tender PFW-2017, Pořízení perimetrového firewallu******19.12.2017 09:00Detail
1417.PROEBIZ OBÁLKA BEZPEČNOSTNÍ SAFEBAG nabídky do 19.12.2017******19.12.2017 09:00Request
Detail
1418.PROEBIZ Ovocie a zelenina ******19.12.2017 09:00Request
Detail
1419.Non-PROEBIZ public tender Zajišťování stěhování vybavení pracovišť Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky - 2417.******19.12.2017 09:00Detail
1420.Non-PROEBIZ public tender Těžební činnost na rok 2018******19.12.2017 09:00Detail
1421.Non-PROEBIZ public tender Letní údržba 2016******19.12.2017 09:00Detail
1422.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 11******19.12.2017 08:30Detail
1423.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 18******19.12.2017 08:30Detail
1424.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 20******19.12.2017 08:30Detail
1425.Non-PROEBIZ public tender Výkon činnosti koordinátora BOZP a TDS - Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy, Příbram ******19.12.2017 08:30Detail
1426.Non-PROEBIZ public tender Bezbariérový přístup do knihovny Jana Drdy******19.12.2017 08:30Detail
1427.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 15******19.12.2017 08:30Detail
1428.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 12******19.12.2017 08:30Detail
1429.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 7******19.12.2017 08:30Detail
1430.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa******19.12.2017 08:30Detail
1431.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 4******19.12.2017 08:30Detail
1432.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 21******19.12.2017 08:30Detail
1433.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 16******19.12.2017 08:30Detail
1434.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 19******19.12.2017 08:30Detail
1435.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 13******19.12.2017 08:30Detail
1436.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 8******19.12.2017 08:30Detail
1437.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa******19.12.2017 08:30Detail
1438.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 5******19.12.2017 08:30Detail
1439.PROEBIZ Čerstvá zelenina******19.12.2017 08:30Request
Detail
1440.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 22******19.12.2017 08:30Detail
1441.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 17******19.12.2017 08:30Detail
1442.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 2******19.12.2017 08:30Detail
1443.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 14******19.12.2017 08:30Detail
1444.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 9******19.12.2017 08:30Detail
1445.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 10******19.12.2017 08:30Detail
1446.Non-PROEBIZ public tender Rekvalifikační a kvalifikační kurzy pro osoby pečující o děti do 15 let - 2. běh projektu******19.12.2017 08:30Detail
1447.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 6******19.12.2017 08:30Detail
1448.Non-PROEBIZ public tender Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa - část 3******19.12.2017 08:30Detail
1449.Non-PROEBIZ public tender Brigadýrky 15 PČR pro rok 2018******19.12.2017 08:15Detail
1450.PROEBIZ Ostatné potravinárske výrobky ******19.12.2017 08:00Request
Detail
1451.PROEBIZ Mäso a mäsové výrobky******19.12.2017 08:00Request
Detail
1452.Non-PROEBIZ public tender Tiskopisy:F-TN-363 Dokumentace- Pneumologická klinika JIP******19.12.2017 08:00Detail
1453.PROEBIZ Mlieko a mliečne výrobky******19.12.2017 08:00Request
Detail
1454.PROEBIZ Zemiaky, ovocie, zelenina******19.12.2017 08:00Request
Detail
1455.Non-PROEBIZ public tender Duální detektor min a IED******19.12.2017 08:00Detail
1456.PROEBIZ Ovocie a zelenina******19.12.2017 08:00Request
Detail
1457.PROEBIZ Ovocie a zelenina******19.12.2017 07:30Request
Detail
1458.Non-PROEBIZ public tender BP Bezděkovský potok ř.km 0,000 - 2,600******19.12.2017 07:30Detail
1459.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce ulice Smetanova******19.12.2017 00:00Detail
1460.Non-PROEBIZ public tender Domažlice - oprava venkovního schodiště******19.12.2017 00:00Detail
1461.Non-PROEBIZ public tender Oprava ovládání ÚO v žst. Doňov, K. Řečice, V. Ratmírov******19.12.2017 00:00Detail
1462.Non-PROEBIZ public tender Oprava podélného a příčného profilu kolejnic a odstranění vad kolejnic******19.12.2017 00:00Detail
1463.Non-PROEBIZ public tender Zajištění vzdělávání členů Age Management z.s.******18.12.2017 23:59Detail
1464.PROEBIZ Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu oraz automatycznego systemu kontroli dostępu do obiektów MPWiK sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul Fabrycznej 10 oraz przy ul. Sułkowskiego 3A w Mysłowicach.******18.12.2017 17:00Request
Detail
1465.PROEBIZ Licitatie F263 Iasi,Poitiers 6,tip 1300******18.12.2017 16:00Request
Detail
1466.PROEBIZ Oprava kondenzátorů KO11, KO12“******18.12.2017 14:29Request
Detail
1467.PROEBIZ Plech z nelegované jakostní konstrukční oceli o jakosti 11523 o rozměru 20 x2000 x 3000 ******18.12.2017 12:00Request
Detail
1468.PROEBIZ Obalový a prikrývací materiál******18.12.2017 12:00Request
Detail
1469.PROEBIZ Čep - ZD 24A ******18.12.2017 12:00Request
Detail
1470.PROEBIZ ND pro velkostroj KU 800 - Koreček 0-02-1969/Z******18.12.2017 12:00Request
Detail
1471.PROEBIZ Revize tlakových nádob stabilních******18.12.2017 12:00Request
Detail
1472.PROEBIZ Deska OSB 3/N 4-PD Kronospan 2500x625x12******18.12.2017 12:00Request
Detail
1473.PROEBIZ NAFTA******18.12.2017 11:00Request
Detail
1474.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Skrinky poistkové do 100A, plastové - do vonkajšieho prostredia******18.12.2017 11:00Request
Detail
1475.PROEBIZ Uhlíkové výrobky pre strojné zariadenia a zberače ŽKV******18.12.2017 10:00Request
Detail
1476.PROEBIZ Dodávky brzdového obložení pro autobusovou a trolejbusovou dopravu******18.12.2017 10:00Request
Detail
1477.PROEBIZ Síť do betonu 5,0X2000X3000 100X100******18.12.2017 09:30Request
Detail
1478.PROEBIZ Regulátor NOVAR 1214 KMB 230V AC******18.12.2017 09:00Request
Detail
1479.PROEBIZ RUČNÍK BAVLNĚNÝ FROTÉ 100X50CM nabídky do 18.12.2017 do 9 hodin******18.12.2017 09:00Request
Detail
1480.PROEBIZ Svorník H-TECH 120 kN 2000mm + podložky******18.12.2017 08:30Request
Detail
1481.PROEBIZ Projektová dokumentace pro výpočet a návrh trubkového výměníku -Chladič par fenolu E66/65******15.12.2017 15:00Request
Detail
1482.PROEBIZ Nová vodovodná prípojka, Poliklinika PROCARE MEDISSIMO v Bratislave.******15.12.2017 13:00Request
Detail
1483.PROEBIZ ND pro velkostroj KU 300 - Čočka výsuvu 4-RK-25321 (28 kopie)******15.12.2017 13:00Request
Detail
1484.PROEBIZ ND pro velkostroj KU 300 - dílly napínací kladky pojezdu - výkres sestavy 1-RK-04582/I******15.12.2017 12:00Request
Detail
1485.PROEBIZ ND pro převodovku TS 030411; i=50 - vstupní pastorek 31 zubů č.v. 458501/101D11******15.12.2017 11:00Request
Detail
1486.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž – Poistenie majetku VSD******15.12.2017 11:00Request
Detail
1487.PROEBIZ Těsnění KLINGER SIL C 4400******15.12.2017 10:45Request
Detail
1488.PROEBIZ Ložisko soud.2ř. 22230 EKW33J ZKL + upínací pouzdro******15.12.2017 10:30Request
Detail
1489.PROEBIZ Duotmel******15.12.2017 10:15Request
Detail
1490.PROEBIZ Komunikační karta Siemens ET 200S profibus DP 6ES7138-4HA00-0AB0******15.12.2017 10:00Request
Detail
1491.PROEBIZ Ložisko, upínací pouzdro******15.12.2017 10:00Request
Detail
1492.PROEBIZ Ložiska ZKL******15.12.2017 09:00Request
Detail
1493.PROEBIZ Šrouby závěsné M 24 x 130 s podložkou******15.12.2017 09:00Request
Detail
1494.PROEBIZ Vypracování PD pro provedení výměny parní sběrny 5-14 bar******15.12.2017 09:00Request
Detail
1495.PROEBIZ Elektro materiál******15.12.2017 08:30Request
Detail
1496.PROEBIZ Výměna nádob (plášťů) nízkotlakého ohříváku NTO 1 a NTO 2 TG-2******14.12.2017 12:03Request
Detail
1497.PROEBIZ Komunikace v EOP******14.12.2017 08:00Request
Detail
1498.PROEBIZ Pravidelné prehliadky a korektívne opravy zariadení na úpravu vody******13.12.2017 10:00Request
Detail
1499.PROEBIZ KYSELINA CITRONOVÁ MONOHYDRÁT, TECHNICKÁ******13.12.2017 10:00Request
Detail
1500.PROEBIZ Náhradné diely na čerpadlá_1000087647******13.12.2017 07:45Request
Detail
1501.PROEBIZ Výkon opráv výpočtovej techniky a komponentov simulátora******11.12.2017 13:30Request
Detail
1502.PROEBIZ Kovoobrábačske práce – výroba náhradných dielov a opravy pomocou strojného obrábania pre potreby závodu Elektrárne Vojany******11.12.2017 12:00Request
Detail
1503.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Výber mediálnej agentúry******11.12.2017 10:00Request
Detail
1504.PROEBIZ IPR EMO20400 Seizmické prehodnotenie EMO1,2 pre novú hodnotu seizmického zaťaženia, SO 584/1-03 Čerpacia stanica technickej vody dôležitej a požiarnej vody I.HVB******09.12.2017 04:30Request
Detail
1505.PROEBIZ IPR EMO20400 - Seizmické zodolnenie technologických systémov EMO12******08.12.2017 13:00Request
Detail
1506.PROEBIZ Periodické a opakované úradné skúšky na VTZ v lokalitách EMO, EBO, ENO, EVO, VET******08.12.2017 08:10Request
Detail
1507.PROEBIZ Webová služba kontroly geodetického zaměření sítí******29.11.2017 10:00Request
Detail
1508.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - LED produkty******29.11.2017 10:00Request
Detail
1509.PROEBIZ Oprava náteru oceľového potrubia 7GBK52BR100 v šachte č. 12******22.11.2017 14:00Request
Detail
1510.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž: Telefónia Centrálneho dispečingu a poruchovej linky VSD******13.11.2017 10:00Request
Detail
1511.PROEBIZ Ovoce a zelenina******08.11.2017 10:00Request
Detail
1512.PROEBIZ SD/14616 Rekonštrukcia kotolne PS Gánovce, výmena kotlov Ortas******31.10.2017 13:00Request
Detail
1513.PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro TN - rok 2017******15.06.2017 13:00Request
Detail
1514.PROEBIZ Chlazené drůbeží maso pro TN 2017******08.06.2017 11:00Request
Detail
1515.PROEBIZ Mléčné výrobky******13.01.2017 15:00Request
Detail
1516.PROEBIZ Drůbeží maso pro FNOL - týdenní poptávka 2017******12.01.2017 13:00Request
Detail
1517.PROEBIZ Ovoce a zelenina pro FNOL - týdenní poptávka 2017******12.01.2017 13:00Request
Detail
1518.PROEBIZ Maso, uzeniny a masné výrobky******09.01.2017 10:00Request
Detail
1519.PROEBIZ Montážní práce na VTL plynovodech - kvalifikace******13.02.2015 13:00Request
Detail
Construction (9)
Transport infrastructure construction
Plumbing materials and work
Painting work and painting personnel
Building materials
Construction work, renovation and registration
Construction equipment
Repair of pipelines and gas pipelines
Water supply network construction
Other
Food and Beverages (7)
Bread, pastry and bakery products
Meat and meat products
Milk and dairy products
Beverages
Fruit and vegetables
Fish and fish products
Other
Machinery, equipment, tools (22)
Pumps and compressors
Conveyor belts, crushing machines
Hydraulic equipment, tools and accessories
Bearings, oil seals
Handling equipment, forklift trucks
Measuring Instruments
Spare parts
Tools and instruments
Oils and lubricants
Repair and maintenance
Pneumatic equipment, machinery and rollers
Industrial automation, technology solutions and innovation
Industrial machinery
Control and automation systems
General fasteners
Welding materials and services
Gaskets, valves
Lifts, escalators and platforms
Ventilation, air-conditioning
Security equipment, fire extinguishers and fire-fighting equipment
Agricultural machinery
Other
Computers, IT and telecommunications services (6)
Computer hardware & peripherals
IT and Internet
Computer services
Software & Information systems
Telecommunications services and equipment
Other
Office (5)
Office accessories
Office printing and printing solutions
Furniture
Paper
Other
Metallurgical materials, metals and alloys (8)
Metal production and metal finishing
Metals, stainless steel, alloys and castings
Sheet metal
Flanges, elbows
Tubes and pipes
Chains
Rods and wires
Other
Transport services, cars/vehicles and accessories (9)
Commercial passenger vehicles and services
Courier services
Commercial goods vehicles
Company cars
Tyres
Service, repair, spare parts and accessories
Road transport
Railway transport
Other
Electrical and Electronic equipment (9)
Batteries, accumulators and motors
Electrical installation work
High voltage electrical equipment, masts, pylons
Insulators and other electronic equipment
Repairs and Spares
Lighting
Transformers
Wires, cables and switchgear
Other
Health (6)
Medicaments and pharmaceuticals
Instruments and equipment
Health Services
Medical material
Medical furniture
Other
Energy, fuel (5)
Electricity
Fuel
Gas
Boilers, boiler rooms, heat exchangers, heat pumps, solar panels
Other
Cleaning, cleaning services (6)
Cleaning and hygiene equipment
Industrial and chemical cleaning
Road management and maintenance
Cleaning services
Cleaning equipment
Other
Chemistry (7)
Paints, thinners and varnishes
Chemicals
Chemical equipment
Calibration mixtures
Laboratory equipment, accessories, furniture and appliances
Technical gases
Other
Waste Management (5)
Secondary raw materials
Communal waste
Disposal of hazardous waste
Scrap and scrap metal
Other
Packages (5)
Wooden containers and pallets
Cardboard boxes
Plastic containers and foils
Metal packaging
Other
Marketing, Advertising and Printing (3)
Advertising, promotional items
Printing, printing services
Other
Financial services, insurance (5)
Financial Services
Insurance
Accounting
Legal services
Other
Other services (11)
Security and patrol services
Health and safety at work services
Environmental management and services
Fire prevention, fire-fighting materials and services
Translation and interpretation services
Real Estate and warehouse Services
Inspection of electrical machinery and gas appliances
Services recruitment agencies
Education and Conference
Books, magazines, educational material
Other
Personal protective equipment (2)
Personal protective equipment
Safety ropes and accessories
Civil engineering (5)
Geological and geodetic work
Design and approval documentation for energy projects
Project and approval documentation
Expert and auditing services
Other
Other (10)
Wood, wood products
Electronics
Kitchen utensils and equipment
Plastics and plastic products
Glass and glass products
Test category
Textiles
Accommodation, food services and leisure activities
Animals and Veterinary Services
Other
Selling categories (9)
Financial claims (debts)
Real estate
Scrap, scrap metal, stainless steel and castings
Secondary raw materials
Motor vehicles
Computer hardware and office equipment
Plastics
Machinery and accessories
Other
Name of tenderpromoterEnd
1.Non-PROEBIZ public tender Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021******18.12.2017 17:00
2.Non-PROEBIZ public tender Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021******18.12.2017 17:00
3.Non-PROEBIZ public tender Defibrilátory pro zřízení VLRZ******18.12.2017 17:00
4.Non-PROEBIZ public tender Dodávka kancelářského papíru A4******18.12.2017 16:00
5.Non-PROEBIZ public tender Výzva č. 43 - Dopravní podnik města Děčína a.s.******18.12.2017 16:00
6.PROEBIZ Preprava sypkého oceľového materiálu - Taliansko -Slovensko (kontrakt 2018)******18.12.2017 15:30
7.Non-PROEBIZ public tender Centrální nákup elektrické energie******18.12.2017 15:00
8.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace rybníka na p.č. 321/6, k.ú. Brusy******18.12.2017 15:00
9.Non-PROEBIZ public tender Realizace lokálního biocentra LBC3 Brázdim******18.12.2017 15:00
10.Non-PROEBIZ public tender Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 - KONEKTIVITA******18.12.2017 15:00
11.Non-PROEBIZ public tender Kancelářské potřeby ČPZP – II******18.12.2017 14:30
12.Non-PROEBIZ public tender Kancelářské potřeby ČPZP – II******18.12.2017 14:30
13.Non-PROEBIZ public tender Zajištění technického dozoru stavebníka******18.12.2017 14:00
14.Non-PROEBIZ public tender Inovace výrobní linky pro míchání suchých cereálních směsí******18.12.2017 14:00
15.Non-PROEBIZ public tender Domácí potřeby******18.12.2017 14:00
16.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov ******18.12.2017 14:00
17.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov******18.12.2017 14:00
18.Non-PROEBIZ public tender Podpora licencí SIEM ArcSight ESM******18.12.2017 14:00
19.Non-PROEBIZ public tender Pořízení 1 ks služebního osobního vozu pro sociální odbor – SPOD na leasing z dotace MPSV IV.******18.12.2017 14:00
20.Non-PROEBIZ public tender Úspory energie Kovo Staněk II******18.12.2017 14:00
21.PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Midazolamum******18.12.2017 14:00
22.PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Piracetamum******18.12.2017 14:00
23.PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Ibuprofenum crm******18.12.2017 14:00
24.PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Propafenonum******18.12.2017 14:00
25.PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Doxycyclinum******18.12.2017 14:00
26.PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Clotrimazolum******18.12.2017 14:00
27.PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Calcium pantothenicum******18.12.2017 14:00
28.PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Atorvastatinum******18.12.2017 14:00
29.PROEBIZ Hovädzie mäso, mäsové výrobky******18.12.2017 13:50
30.PROEBIZ Hrubý tovar a konzervované potraviny******18.12.2017 13:50
31.PROEBIZ HHYDROXID SODNÝ TEKUTÝ - PRO OKK, PŘEP.100%******18.12.2017 13:30
32.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov******18.12.2017 13:30
33.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER******18.12.2017 13:30
34.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP******18.12.2017 13:30
35.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova******18.12.2017 13:30
36.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova******18.12.2017 13:30
37.PROEBIZ Mlieko a mliečne výrobky******18.12.2017 13:20
38.PROEBIZ Zelenina******18.12.2017 13:20
39.PROEBIZ Obnova kontraktov VMware lic. s podporou na 1 rok******18.12.2017 13:10
40.Non-PROEBIZ public tender Teoretické ústavy LF UP v Olomouci II. – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5******18.12.2017 13:00
41.Non-PROEBIZ public tender Teoretické ústavy LF UP v Olomouci II. – úpravy sekcí A1 - 4 a A1 - 5******18.12.2017 13:00
42.Non-PROEBIZ public tender Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019******18.12.2017 13:00
43.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov (BOZP)******18.12.2017 13:00
44.Non-PROEBIZ public tender Centrální nákup elektrické energie******18.12.2017 13:00
45.Non-PROEBIZ public tender Personální zajištění Call Centra NDIC******18.12.2017 13:00
46.Non-PROEBIZ public tender Zvýšení kapacity ZŠ Prace - přístavba a stavební úpravy******18.12.2017 13:00
47.PROEBIZ Koloniální zboží I.část na I.Q.2018******18.12.2017 13:00
48.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce objektu Brány borců******18.12.2017 13:00
49.Non-PROEBIZ public tender VZMR/097/3/2017 Magnetické separátory******18.12.2017 13:00
50.Non-PROEBIZ public tender Dodávka virtualizačních serverů pro IBA LF MU II******18.12.2017 13:00
51.Non-PROEBIZ public tender Autobusové zastávky Děčín Lesná a Folknářská ******18.12.2017 13:00
52.Non-PROEBIZ public tender Nákup mražených japonských křepelek******18.12.2017 13:00
53.Non-PROEBIZ public tender Nákup televizoru.******18.12.2017 13:00
54.Non-PROEBIZ public tender Podpora licencí Oracle Application Specific pro SyPP******18.12.2017 13:00
55.Non-PROEBIZ public tender Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019******18.12.2017 13:00
56.Non-PROEBIZ public tender Licence MS Office******18.12.2017 13:00
57.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nástrojů pro management ECU X******18.12.2017 13:00
58.Non-PROEBIZ public tender Autobusové zastávky Děčín Lesná a Folknářská******18.12.2017 13:00
59.Non-PROEBIZ public tender Změna napájení Zimního stadionu Ivana Hlinky, č.p. 1598, ul. S. K. Neumanna v Litvínově******18.12.2017 13:00
60.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Zakázkový angiografický set pro Kliniku zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol******18.12.2017 13:00
61.Non-PROEBIZ public tender VZ 128.17 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih******18.12.2017 13:00
62.PROEBIZ Mlieko a mliečne výrobky******18.12.2017 12:50
63.Non-PROEBIZ public tender Služby patentového zástupce VŠB-TUO pro rok 2018******18.12.2017 12:30
64.PROEBIZ Mäso a mäsové výrobky******18.12.2017 12:20
65.PROEBIZ Ovocie******18.12.2017 12:20
66.Non-PROEBIZ public tender Poskytnutí udržovacího poplatku pro licence sw LABVIEW******18.12.2017 12:05
67.Non-PROEBIZ public tender Zotavovna VS ČR Přední Labská - realizace stavební akce na budově B******18.12.2017 12:00
68.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy – Zateplení bytového domu Květná 1724/44 a 1725/46 v městě Bruntál******18.12.2017 12:00
69.Non-PROEBIZ public tender Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Rybnice******18.12.2017 12:00
70.Non-PROEBIZ public tender Servis a opravy světlotechniky letiště 2018 zabezpečení letového provozu******18.12.2017 12:00
71.Non-PROEBIZ public tender Zajištění služeb speciální ochranné deratizace, dezinfekce a dezinsekce v roce 2018******18.12.2017 12:00
72.Non-PROEBIZ public tender Příbram - Oprava střechy a klempířských prvků - objekt vnitřní režie STÚ******18.12.2017 12:00
73.Non-PROEBIZ public tender Dodávka mycího prostředku do myčky (000768/2017).******18.12.2017 12:00
74.Non-PROEBIZ public tender Vláknový laser pro řezání kovů******18.12.2017 12:00
75.Non-PROEBIZ public tender Výběrové řízení na omračovací zařízení a odštětinovač******18.12.2017 12:00
76.Non-PROEBIZ public tender Podnikové vzdělávání ve firmě PRO-DOMA,SE******18.12.2017 12:00
77.Non-PROEBIZ public tender OS Ostrava - nákup disků******18.12.2017 12:00
78.Non-PROEBIZ public tender Dodávka dávkovacího zařízení pro myčku nádobí (000779/2017).******18.12.2017 12:00
79.Non-PROEBIZ public tender Školení svářečů******18.12.2017 12:00
80.PROEBIZ Operativní leasingy 2018 ******18.12.2017 12:00
81.Non-PROEBIZ public tender Dodávka technologických komponent pro SOS******18.12.2017 12:00
82.PROEBIZ Dodávky ložního prádla a prádla pro pacienty s potiskem******18.12.2017 12:00
83.Non-PROEBIZ public tender Technologická zařízení pro výrobu stomatologických pomůcek******18.12.2017 12:00
84.Non-PROEBIZ public tender Dodávky ložního prádla a prádla pro pacienty s potiskem******18.12.2017 12:00
85.Non-PROEBIZ public tender Úprava bývalých prostor JIP na rehabilitační pracoviště II******18.12.2017 12:00
86.Non-PROEBIZ public tender Oprava elektroinstalace a stavební úpravy v 6. NP******18.12.2017 12:00
87.Non-PROEBIZ public tender Projektová dokumentace: Fotbalový stadion FK Postoloprty******18.12.2017 12:00
88.PROEBIZ Spracované a konzervované ryby******18.12.2017 11:50
89.PROEBIZ Oprava dvojkolí 4423.10.9260 /736******18.12.2017 11:10
90.PROEBIZ Forma R80/300******18.12.2017 11:00
91.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tiskového zařízení a zajištění souvisejících služeb******18.12.2017 11:00
92.Non-PROEBIZ public tender Dodávka tiskového zařízení a zajištění souvisejících služeb******18.12.2017 11:00
93.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda - Školkařská činnost v roce 2018******18.12.2017 11:00
94.Non-PROEBIZ public tender Opava - oprava rampy u haly obj. OL******18.12.2017 11:00
95.Non-PROEBIZ public tender Provedení revizí elektro na zařízení veřejného osvětlení a objektech TSmCH******18.12.2017 11:00
96.Non-PROEBIZ public tender Realizace výstavy "Založeno 1918 - Doteky státnosti******18.12.2017 11:00
97.Non-PROEBIZ public tender Nákup PH prostřednictvím odběrových karet v roce 2018******18.12.2017 11:00
98.Non-PROEBIZ public tender Realizace vzdělávacích kurzů zadávané ve ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle § 53 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)******18.12.2017 11:00
99.Non-PROEBIZ public tender Tonery******18.12.2017 11:00
100.Non-PROEBIZ public tender CP1718 Přístroj pro měření nepřímé kalorimetrie******18.12.2017 11:00
101.Non-PROEBIZ public tender Akademie vzdělávání pro zaměstnance TC servis, s.r.o.******18.12.2017 11:00
102.Non-PROEBIZ public tender Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A.Komenského a MŠ Přerov - Předmostí, Hranická 14******18.12.2017 11:00
103.PROEBIZ Rezací a štiepací automat na palivové drevo******18.12.2017 10:50
104.PROEBIZ Forma R100/300 DROLENKA - ZKF******18.12.2017 10:30
105.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Ivakaftor******18.12.2017 10:30
106.PROEBIZ Dodávky mražných výrobků******18.12.2017 10:30
107.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Ivakaftor******18.12.2017 10:30
108.PROEBIZ Prístroje elektrické******18.12.2017 10:25
109.PROEBIZ Živočíšne a rastlinné oleje a tuky******18.12.2017 10:20
110.PROEBIZ Polypektomické kličky******18.12.2017 10:20
111.PROEBIZ Mražené potraviny ******18.12.2017 10:15
112.PROEBIZ Těleso NT vstřikovacího ventilu Tp 059541******18.12.2017 10:10
113.Non-PROEBIZ public tender Technické vzdělávání – SOŠ Litvínov - Hamr******18.12.2017 10:00
114.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Léčiva používaná u hereditárního angioedému******18.12.2017 10:00
115.Non-PROEBIZ public tender Pomocné úklidové a čistící služby v objektech stravovacích provozů ČVUT v Praze – SÚZ******18.12.2017 10:00
116.Non-PROEBIZ public tender Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR na období 48 měsíců******18.12.2017 10:00
117.Non-PROEBIZ public tender Originální tonery a válce pro tiskárny Brother******18.12.2017 10:00
118.PROEBIZ Výpalky ******18.12.2017 10:00
119.Non-PROEBIZ public tender Praní a čištění prádla pro VŠZ Petříkov RS 2018******18.12.2017 10:00
120.Non-PROEBIZ public tender Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka - TDS a koordinátor BOZP******18.12.2017 10:00
121.Non-PROEBIZ public tender Vybavení pro efektivní provozování Light Sheet mikroskopie ******18.12.2017 10:00
122.PROEBIZ Obnovenie služieb podpory pre softvérové produkty VMware ******18.12.2017 10:00
123.PROEBIZ DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE A OPRAVY PRO ROK 2018 v HL Luže - Košumberk ******18.12.2017 10:00
124.Non-PROEBIZ public tender Servis a údržba výtahů 2018******18.12.2017 10:00
125.Non-PROEBIZ public tender Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik******18.12.2017 10:00
126.Non-PROEBIZ public tender MSp - Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant******18.12.2017 10:00
127.Non-PROEBIZ public tender MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení a orientačního systému******18.12.2017 10:00
128.Non-PROEBIZ public tender MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení a orientačního systému (část 1)******18.12.2017 10:00
129.Non-PROEBIZ public tender Nový systém důchodových agend******18.12.2017 10:00
130.Non-PROEBIZ public tender Pořízení špičkové tvářecí a obráběcí technologie pro společnost TriLine s.r.o.******18.12.2017 10:00
131.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Milady Horákové******18.12.2017 10:00
132.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové******18.12.2017 10:00
133.Non-PROEBIZ public tender Přestupní terminál Svitavy nádraží******18.12.2017 10:00
134.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště******18.12.2017 10:00
135.Non-PROEBIZ public tender Projektová dokumentace na cyklistickou stezku Rebešovice-Bobrava v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň******18.12.2017 10:00
136.Non-PROEBIZ public tender Poradenské služby v oblasti získávání dotací a dotačního managementu******18.12.2017 10:00
137.Non-PROEBIZ public tender Náložky hodnostní******18.12.2017 10:00
138.Non-PROEBIZ public tender Pomocné úklidové a čistící služby v objektech stravovacích provozů ČVUT v Praze – SÚZ******18.12.2017 10:00
139.PROEBIZ Náhradné diely na reťazový podávač surového paliva******18.12.2017 10:00
140.Non-PROEBIZ public tender Mobilní hlasové a datové služby******18.12.2017 10:00
141.Non-PROEBIZ public tender Pronájem prostor a občerstvení******18.12.2017 10:00
142.Non-PROEBIZ public tender MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení a orientačního systému******18.12.2017 10:00
143.Non-PROEBIZ public tender Rating golfových hřišť ******18.12.2017 10:00
144.Non-PROEBIZ public tender PS 0444 - Oprava omítky komínu b.č.1 ve VUZ Harrachov, 6440-0444-2017-47******18.12.2017 10:00
145.Non-PROEBIZ public tender Nové pracoviště magnetické rezonance, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z. - projektové práce******18.12.2017 10:00
146.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a stavební úpravy objektu č.p. 1852/25 ul. Komornická******18.12.2017 10:00
147.Non-PROEBIZ public tender Diagnostika pro vyšetření základního krevního obrazu******18.12.2017 10:00
148.Non-PROEBIZ public tender Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla******18.12.2017 10:00
149.Non-PROEBIZ public tender Dodávky autobaterií v roce 2018******18.12.2017 10:00
150.Non-PROEBIZ public tender Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2018******18.12.2017 10:00
151.PROEBIZ Round bar dia 90mm - S355J2+AR******18.12.2017 10:00
152.Non-PROEBIZ public tender Pořízení špičkové tvářecí a obráběcí technologie pro společnost TriLine s.r.o. ******18.12.2017 10:00
153.Non-PROEBIZ public tender Výměna okenních výplní******18.12.2017 10:00
154.Non-PROEBIZ public tender Nákup 10 ks 3D brýlí pro virtuální realitu******18.12.2017 10:00
155.Non-PROEBIZ public tender Zajištění servisních služeb serverovny ÚVN******18.12.2017 10:00
156.Non-PROEBIZ public tender Zefektivnění výrobního procesu společnosti Izolace Beran, s.r.o.******18.12.2017 10:00
157.Non-PROEBIZ public tender Těžba harvestorem s vyvážením na OM******18.12.2017 10:00
158.Non-PROEBIZ public tender I/20 Cihelny, most ev. č. 20-006******18.12.2017 10:00
159.Non-PROEBIZ public tender Nový systém důchodových agend******18.12.2017 10:00
160.Non-PROEBIZ public tender Obalový materiál OLVS******18.12.2017 10:00
161.Non-PROEBIZ public tender Podpora společnosti J 4 s.r.o. na zahraničních trzích******18.12.2017 10:00
162.Non-PROEBIZ public tender Papírová hygiena pro Plzeňský kraj 2018******18.12.2017 10:00
163.Non-PROEBIZ public tender Praní, chemické čištění, žehlení a drobné opravy prádla 2018 VU 4312******18.12.2017 10:00
164.PROEBIZ Nahrávací systém pre Cisco Packaged Call Center Enterprise******18.12.2017 10:00
165.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc – AV a přenosová technika******18.12.2017 10:00
166.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc –AV a přenosová technika******18.12.2017 10:00
167.Non-PROEBIZ public tender Transformace DOZP,DPH Žampach-Letohrad******18.12.2017 10:00
168.Non-PROEBIZ public tender CARent Praha s.r.o. vzdělává své zaměstnance!******18.12.2017 10:00
169.Non-PROEBIZ public tender Technické vzdělávání – SOŠ Litvínov - Hamr******18.12.2017 10:00
170.Non-PROEBIZ public tender Náložky hodnostní******18.12.2017 10:00
171.Non-PROEBIZ public tender Oprava Bítouchovské zvonice******18.12.2017 10:00
172.Non-PROEBIZ public tender DOZP Oleška - Kamenice - DOZP Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny******18.12.2017 10:00
173.Non-PROEBIZ public tender 196_Ve_RVI_Výpočetní server******18.12.2017 10:00
174.Non-PROEBIZ public tender Upgrade grafické tužky AKI PAINT 3******18.12.2017 10:00
175.Non-PROEBIZ public tender Aktivizační centrum - denní stacionář Centrum 83 – TDS + BOZP******18.12.2017 10:00
176.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Léčiva používaná u hereditárního angioedému******18.12.2017 10:00
177.Non-PROEBIZ public tender Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín******18.12.2017 10:00
178.Non-PROEBIZ public tender Jmenovky textilní******18.12.2017 10:00
179.Non-PROEBIZ public tender Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ Praha 5******18.12.2017 10:00
180.Non-PROEBIZ public tender I/20 Cihelny, most ev. č. 20-006******18.12.2017 10:00
181.Non-PROEBIZ public tender Dodávka kompaktoru******18.12.2017 10:00
182.Non-PROEBIZ public tender Revize a opravy tepelných čepadel a plynových spotřebičů******18.12.2017 10:00
183.Non-PROEBIZ public tender stavba č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov, etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část - objekt A, D******18.12.2017 10:00
184.Non-PROEBIZ public tender Jmenovky textilní******18.12.2017 10:00
185.Non-PROEBIZ public tender Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky******18.12.2017 10:00
186.Non-PROEBIZ public tender Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1******18.12.2017 10:00
187.Non-PROEBIZ public tender Komplexní praní prádla a ostatních textilií pro ON Příbram******18.12.2017 10:00
188.Non-PROEBIZ public tender Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka - TDS a koordinátor BOZP******18.12.2017 10:00
189.Non-PROEBIZ public tender Lomnička – vodovod a kanalizace******18.12.2017 10:00
190.Non-PROEBIZ public tender Nákup PC do učebny ICT 3 na SPŠ Loket, příspěvková organizace******18.12.2017 10:00
191.Non-PROEBIZ public tender Servisní prohlídka Škoda Fabia 342-17******18.12.2017 10:00
192.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Dodávky sáčků na psí exkrementy******18.12.2017 10:00
193.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Přestavba kontejnerů pro svoz odpadů******18.12.2017 10:00
194.Non-PROEBIZ public tender Bikesharing v Ostravě******18.12.2017 10:00
195.Non-PROEBIZ public tender V 00255B – Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín******18.12.2017 10:00
196.Non-PROEBIZ public tender Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny******18.12.2017 10:00
197.Non-PROEBIZ public tender Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla – TDS a technik BOZP******18.12.2017 10:00
198.PROEBIZ Ryby - opakovanie******18.12.2017 09:50
199.Non-PROEBIZ public tender II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA******18.12.2017 09:30
200.Non-PROEBIZ public tender II/305 Borohrádek – hranice okresu RK – PA******18.12.2017 09:30
201.PROEBIZ Prodej Opel Astra - znalecký posudek******18.12.2017 09:30
202.Non-PROEBIZ public tender TDI – Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu******18.12.2017 09:30
203.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Blinatumomab******18.12.2017 09:30
204.Non-PROEBIZ public tender FN Motol - Blinatumomab******18.12.2017 09:30
205.PROEBIZ Bravčové a hovädzie mäso, hydina, vnútornosti a mäsové výrobky******18.12.2017 09:20
206.PROEBIZ Mäso a mäsové výrobky******18.12.2017 09:20
207.PROEBIZ Mlieko a mliečne výrobky******18.12.2017 09:20
208.PROEBIZ Oprava a údržba motorových vozidiel ******18.12.2017 09:20
209.PROEBIZ Ryby a zvěřina******18.12.2017 09:15
210.Non-PROEBIZ public tender Křeslo přepravní******18.12.2017 09:00
211.Non-PROEBIZ public tender II/298 Ledce - Opočno, II. etapa******18.12.2017 09:00
212.Non-PROEBIZ public tender II/298 Ledce – Opočno, II. etapa******18.12.2017 09:00
213.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Glatiramer - Acetát******18.12.2017 09:00
214.Non-PROEBIZ public tender PS 0627 - Vypracování stavebně historického průzkumu zámecké zahrady v areálu kasáren Bystřice pod Hostýnem.******18.12.2017 09:00
215.Non-PROEBIZ public tender Modernizace strojovny ZSIH, č.p. 1598, ul. S. K. Neumanna v Litvínově******18.12.2017 09:00
216.Non-PROEBIZ public tender Dodání elektrod EKG******18.12.2017 09:00
217.Non-PROEBIZ public tender Dodání injekčního materiálu******18.12.2017 09:00
218.Non-PROEBIZ public tender Dodání ložního materiálu******18.12.2017 09:00
219.Non-PROEBIZ public tender Dodání materiálu pro dýchání******18.12.2017 09:00
220.Non-PROEBIZ public tender Dodání obvazového materiálu******18.12.2017 09:00
221.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy vstupu radnice č. p. 1 Mnichovo Hradiště******18.12.2017 09:00
222.Non-PROEBIZ public tender Dodání rukavic******18.12.2017 09:00
223.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati******18.12.2017 09:00
224.Non-PROEBIZ public tender Projektová dokumentace – Navýšení počtu parkovacích stání v ulici Mostecká, Chomutov******18.12.2017 09:00
225.Non-PROEBIZ public tender Revize regálů, žebříků a schůdků s plněním na 24 měsíců******18.12.2017 09:00
226.Non-PROEBIZ public tender Restaurování pískovcového sloupu s kopii sochy Panny Marie v Místku******18.12.2017 09:00
227.Non-PROEBIZ public tender Zajištění projekčních a souvisejících služeb pro stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří v 6.NP obj. B******18.12.2017 09:00
228.Non-PROEBIZ public tender VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu – výkon TDI******18.12.2017 09:00
229.Non-PROEBIZ public tender Kartička na psaní******18.12.2017 09:00
230.Non-PROEBIZ public tender Ruxolitinib II.******18.12.2017 09:00
231.Non-PROEBIZ public tender D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P včetně odpočívky Drahelčice******18.12.2017 09:00
232.Non-PROEBIZ public tender Dodavatel vzdělávání v anglickém jazyce pro AQUAPARK OLOMOUC a.s.******18.12.2017 09:00
233.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 4215, VÚ 1825 - Tábor)******18.12.2017 09:00
234.Non-PROEBIZ public tender Kurz anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 7935 - Jince)******18.12.2017 09:00
235.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 3493 , VÚ 6624 - Olomouc)******18.12.2017 09:00
236.Non-PROEBIZ public tender Kurzy anglického jazyka - SLP 1111 podle STANAG 6001 ed. 5 (VÚ 4312 - Strakonice)******18.12.2017 09:00
237.Non-PROEBIZ public tender Jazykové vzdělávání zaměstnanců – výuka AJ a NJ******18.12.2017 09:00
238.Non-PROEBIZ public tender D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P včetně odpočívky Drahelčice******18.12.2017 09:00
239.Non-PROEBIZ public tender Liberec - Oprava stropu tělocvičny******18.12.2017 09:00
240.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a montáž konvektomatů s příslušenstvím do pěti MŠ v Liberci******18.12.2017 09:00
241.Non-PROEBIZ public tender Liberec - Výměna WC a umyvadel za nerez antivandal na 10 celách vazby******18.12.2017 09:00
242.Non-PROEBIZ public tender Liberec - zastřešení části hospodářského dvora******18.12.2017 09:00
243.Non-PROEBIZ public tender Silniční přeprava osob - autobusy v roce 2018 - 2020******18.12.2017 09:00
244.Non-PROEBIZ public tender BOZP - Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu******18.12.2017 09:00
245.Non-PROEBIZ public tender DS 2018 Doplňková výživa, pamlsky a konzervy pro služební psy v roce 2018******18.12.2017 09:00
246.Non-PROEBIZ public tender DS Granulované krmivo pro služební psy v roce 2018******18.12.2017 09:00
247.Non-PROEBIZ public tender CP1715 Termokamera pro snímání povrchové teploty lidského těla******18.12.2017 09:00
248.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace Komenského ulice******18.12.2017 09:00
249.Non-PROEBIZ public tender Komplexní zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance pro Českou inspekci životního prostředí******18.12.2017 09:00
250.Non-PROEBIZ public tender Ruxolitinib II.******18.12.2017 09:00
251.Non-PROEBIZ public tender Liberec - Oprava podlah******18.12.2017 09:00
252.Non-PROEBIZ public tender Nákup dezinfekčních prostředků.******18.12.2017 09:00
253.Non-PROEBIZ public tender Nákup papírových hygienických potřeb.******18.12.2017 09:00
254.Non-PROEBIZ public tender Nákup úklidových a hygienických potřeb.******18.12.2017 09:00
255.Non-PROEBIZ public tender Telefonní ústředna******18.12.2017 09:00
256.Non-PROEBIZ public tender FN Motol – Glatiramer - Acetát******18.12.2017 09:00
257.PROEBIZ Tvrdý syr******18.12.2017 08:50
258.PROEBIZ Skladovateľné potraviny******18.12.2017 08:50
259.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova******18.12.2017 08:45
260.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí******18.12.2017 08:45
261.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára******18.12.2017 08:45
262.Non-PROEBIZ public tender Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny******18.12.2017 08:45
263.Non-PROEBIZ public tender III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín******18.12.2017 08:30
264.Non-PROEBIZ public tender III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny – Krčín******18.12.2017 08:30
265.Non-PROEBIZ public tender Podpora stávajících SW-LDN ÚMČ Prahy 1 ******18.12.2017 08:30
266.Non-PROEBIZ public tender Drogerie******18.12.2017 08:30
267.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy budov školy******18.12.2017 08:30
268.Non-PROEBIZ public tender Znalecký posudek ke stanovení ceny obvyklé - Lehké obrněné vozidlo S-LOV-CBRN a LOV-CBRN II******18.12.2017 08:00
269.Non-PROEBIZ public tender Originální spotřební materiál pro tiskárny pro Úřad práce ČR, KrP Hradec...******18.12.2017 08:00
270.Non-PROEBIZ public tender Praní a čištění prádla pro VŠZ Mladkov RS 2018******18.12.2017 08:00
271.Non-PROEBIZ public tender Praní a čištění prádla pro VÚ 7214 Čáslav RS******18.12.2017 08:00
272.Non-PROEBIZ public tender RD - praní prádla, pracovních oděvů a výstroje v roce 2018******18.12.2017 08:00
273.Non-PROEBIZ public tender Most ev.č. 3082-1 Svinary******18.12.2017 08:00
274.Non-PROEBIZ public tender Most ev.č. 3082-1 Svinary******18.12.2017 08:00
275.Non-PROEBIZ public tender Provádění TP a ME v roce 2018******18.12.2017 08:00
276.Non-PROEBIZ public tender Olomouc - oprava ohradní zdi******18.12.2017 08:00
277.Non-PROEBIZ public tender Dynamický nákupní systém na nábytek 2017 -2019******18.12.2017 08:00
278.Non-PROEBIZ public tender ČSSZ – Pořízení průmyslového skartovacího stroje technických nosičů...******18.12.2017 08:00
279.Non-PROEBIZ public tender RD na rok 2018 - Servis, opravy a údržba služebních vozidel II******18.12.2017 08:00
280.Non-PROEBIZ public tender Tiskopisy******18.12.2017 08:00
281.Non-PROEBIZ public tender Spotřební materiál r. 2018******18.12.2017 08:00
282.PROEBIZ Otěrové plechy kolesa pro velkostroj KU 800******18.12.2017 00:20
283.Non-PROEBIZ public tender Doplnění závor na přejezdech P6847 v km 6,640; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče******18.12.2017 00:00
284.Non-PROEBIZ public tender Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy- Žďárec u Skutče******18.12.2017 00:00
285.Non-PROEBIZ public tender Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín******18.12.2017 00:00
286.PROEBIZ EKZ trafo 500V/230V 250VA + 125VA******17.12.2017 13:00
287.Non-PROEBIZ public tender Oprava rozdělovače topné vody kotelna Komenského 147******17.12.2017 11:00
288.PROEBIZ Uhlík trakčního motoru 3-36-810625******17.12.2017 08:00
289.PROEBIZ Koloniální zboží II.část na I.Q.2017******16.12.2017 13:00
290.PROEBIZ Převodovka MRT 50A- 20-B/V6 + náhradní hřídel (7 kopie)******16.12.2017 11:20
291.Non-PROEBIZ public tender Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017******16.12.2017 10:00
292.Non-PROEBIZ public tender Těžba dřeva harvestorovou technologií Šternberk******16.12.2017 08:30
293.PROEBIZ Obálka_KK_MasterCard_World******16.12.2017 08:00
294.PROEBIZ Trafo 2,5kVA 3x500V/3x230V******16.12.2017 08:00
295.Non-PROEBIZ public tender Likvidace hydrogeologických vrtů ve společnosti Aircraft Industries, a.s.******15.12.2017 23:59
296.PROEBIZ  VUB_VK_ObserveIT (1 kópie) (2 kópie)******15.12.2017 18:24
297.PROEBIZ  VUB_VK_ObserveIT (1 kópie)******15.12.2017 17:11
298.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy čp.74 II.etapa******15.12.2017 17:00
299.PROEBIZ  VUB_VK_ObserveIT ******15.12.2017 16:51
300.PROEBIZ KLADIVO SBÍJECÍ SK 9-5 nabídky do 12.12.2017******15.12.2017 16:00
301.Non-PROEBIZ public tender Tahač letadel - nákup******15.12.2017 16:00
302.Non-PROEBIZ public tender Tahač letadel - nákup******15.12.2017 16:00
303.PROEBIZ Spojovací materiál nabídky do 12.12.2017******15.12.2017 16:00
304.PROEBIZ Náhradní díly čerpadla nabídky do 12.12.2017******15.12.2017 15:00
305.Non-PROEBIZ public tender Náchod – dodávka systému generálního klíče******15.12.2017 15:00
306.Non-PROEBIZ public tender Udržovací skříně******15.12.2017 15:00
307.PROEBIZ Elektromateriál nabídky do 12.12.2017******15.12.2017 15:00
308.PROEBIZ EMC SUPPORT PREMIUM EMC VNX5100 1ROK nabídky do 8.12.2017******15.12.2017 15:00
309.PROEBIZ Náhradní díly kompresorů nabídky do 12.12.2017******15.12.2017 15:00
310.PROEBIZ PLETIVA LISOV.NEREZ nabídky do 12.12.2017******15.12.2017 14:30
311.Non-PROEBIZ public tender Lokální anestetika******15.12.2017 14:30
312.Non-PROEBIZ public tender Nákup a montáž nového osobního výtahu v DD Český Dub******15.12.2017 14:30
313.PROEBIZ KAZETY BROTHER nabídky do 12.12.2017******15.12.2017 14:30
314.Non-PROEBIZ public tender Nákup kancelářských křesel******15.12.2017 14:00
315.Non-PROEBIZ public tender Ostrava - Nátěr nosných ocelových konstrukcí Fan-Block říms a těsnící oprava fasády a spár tvárnic Fan-Block******15.12.2017 14:00
316.Non-PROEBIZ public tender Ostrava - Oprava havarijního stavu plochých střech - II. etapa******15.12.2017 14:00
317.Non-PROEBIZ public tender Myčka do závodního stravování******15.12.2017 14:00
318.Non-PROEBIZ public tender Litoměřice - oprava podlah přízemí celová a technická část******15.12.2017 14:00
319.PROEBIZ Silně kyselý katex******15.12.2017 14:00
320.PROEBIZ SÍTA HARFOVÁ nabídky do 12.12.2017 ******15.12.2017 14:00
321.Non-PROEBIZ public tender 100TM - Dodání počítačového příslušenství******15.12.2017 14:00
322.Non-PROEBIZ public tender IT vybavení pro Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy******15.12.2017 14:00
323.Non-PROEBIZ public tender Nákup nábytku (14/000591)viz specifikace******15.12.2017 14:00
324.PROEBIZ Pečivo a pekárenské výrobky ******15.12.2017 13:20
325.PROEBIZ Technické zajištění Pivních slavností 2018******15.12.2017 13:15
326.PROEBIZ klínový řemen******15.12.2017 13:15
327.Non-PROEBIZ public tender Pořízení PHM prostřednictvím odběrových karet******15.12.2017 13:00
328.Non-PROEBIZ public tender Výstavba skladu sena a slámy - ZD Lnáře******15.12.2017 13:00
329.PROEBIZ Koloniální zboží I.část na I.Q.2017 ******15.12.2017 13:00
330.Non-PROEBIZ public tender Implementace ISO pro Město Benešov******15.12.2017 13:00
331.Non-PROEBIZ public tender Thomayerova nemocnice - laboratorní systém pro klinickou biochemii, hematologii a imunologii******15.12.2017 13:00
332.PROEBIZ Stožiare priehradové VVN -stavba: Velká Ida, VVN******15.12.2017 13:00
333.Non-PROEBIZ public tender Implementace ISO pro Město Benešov******15.12.2017 13:00
334.Non-PROEBIZ public tender Gradientový HPLC systém******15.12.2017 13:00
335.Non-PROEBIZ public tender Gradientový HPLC systém******15.12.2017 13:00
336.Non-PROEBIZ public tender Hygienické a čistící prostředky******15.12.2017 13:00
337.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání zaměstnanců Jitona a.s.******15.12.2017 13:00
338.Non-PROEBIZ public tender Dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství******15.12.2017 13:00
339.PROEBIZ Těsnění******15.12.2017 13:00
340.Non-PROEBIZ public tender Zajištění pobytových služeb včetně stravování******15.12.2017 13:00
341.PROEBIZ Vajcia******15.12.2017 12:50
342.PROEBIZ Nářadí******15.12.2017 12:45
343.PROEBIZ Trusess for Link (4 kopie)******15.12.2017 12:29
344.PROEBIZ Výmena sklených deliacich priečok na poschodiach školy.******15.12.2017 12:20
345.PROEBIZ Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky ******15.12.2017 12:20
346.PROEBIZ Radionuklidový generátor kryptonový******15.12.2017 12:20
347.PROEBIZ Mäsové výrobky******15.12.2017 12:20
348.Non-PROEBIZ public tender HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce******15.12.2017 12:00
349.Non-PROEBIZ public tender "Oráčov - Oprava vstupní chodby a mezipodesty admin. budovy - vedení věznice "******15.12.2017 12:00
350.Non-PROEBIZ public tender OS Ostrava - nákup NTBK******15.12.2017 12:00
351.Non-PROEBIZ public tender RD - Občerstvení pro vojenské lety pro rok 2018******15.12.2017 12:00
352.Non-PROEBIZ public tender "Oráčov - Oprava vchodových dveří 2ks, vstup do admin. budovy - vedení věznice"******15.12.2017 12:00
353.Non-PROEBIZ public tender Oráčov - Oprava vstupní chodby a mezipodesty admin. budovy - vedení věznice "******15.12.2017 12:00
354.PROEBIZ komunální nářadí - razidla******15.12.2017 12:00
355.Non-PROEBIZ public tender Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň******15.12.2017 12:00
356.PROEBIZ Plechy a ostatní ocel******15.12.2017 12:00
357.Non-PROEBIZ public tender Jiřice - oprava komunikace u OV******15.12.2017 12:00
358.Non-PROEBIZ public tender Výběrové řízení na nákup autoklávu******15.12.2017 12:00
359.Non-PROEBIZ public tender Výběrové řízení na nákup plnícího stroje******15.12.2017 12:00
360.Non-PROEBIZ public tender nákup monitorů******15.12.2017 12:00
361.PROEBIZ OCELOVÉ KONSTRUKCE ESKALÁTORU Link******15.12.2017 12:00
362.Non-PROEBIZ public tender Nákup lednice******15.12.2017 12:00
363.PROEBIZ Laboratorní pomůcky + redukční ventil******15.12.2017 12:00
364.PROEBIZ SLOVANIK******15.12.2017 12:00
365.Non-PROEBIZ public tender Všehrdy - Oprava venkovní omítky střelnice******15.12.2017 12:00
366.Non-PROEBIZ public tender Běžecký pás******15.12.2017 12:00
367.Non-PROEBIZ public tender Systém pro kvantitativní PCR******15.12.2017 12:00
368.Non-PROEBIZ public tender Systém pro kvantitativní PCR******15.12.2017 12:00
369.Non-PROEBIZ public tender IT technika******15.12.2017 12:00
370.Non-PROEBIZ public tender odpadkové koše na tříděný odpad 3x9 L******15.12.2017 11:30
371.PROEBIZ Mlieko a mliečne výrobky******15.12.2017 11:20
372.PROEBIZ Ozdravné pobyty pro žáky základní školy Kosmonautů 15 v roce 2018******15.12.2017 11:15
373.Non-PROEBIZ public tender RD na praní a chemické čištění voj.mater. do 31.12.2018******15.12.2017 11:00
374.Non-PROEBIZ public tender Výstroj bezpečnostních pracovníků a uklízeček******15.12.2017 11:00
375.Non-PROEBIZ public tender II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD******15.12.2017 11:00
376.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Study of Prague Airport RWY 06/24 Friction Surface Modification******15.12.2017 11:00
377.PROEBIZ NAFTA******15.12.2017 11:00
378.Non-PROEBIZ public tender Měření toků a rozlišovacích znaků zásilek v roce 2018******15.12.2017 11:00
379.Non-PROEBIZ public tender Transportní ventilátor pro angiolinku******15.12.2017 11:00
380.Non-PROEBIZ public tender Domov Ždírec-pracoviště Jihlava - projektová dokumentace******15.12.2017 11:00
381.Non-PROEBIZ public tender Dodávka a instalace audiovizuální techniky******15.12.2017 11:00
382.PROEBIZ Mrazená hydina,mrazené ryby,mrazená zelenina ******15.12.2017 10:50
383.PROEBIZ Elektroinstalační materiál******15.12.2017 10:30
384.PROEBIZ VSP - Technologické zariadenia - Zváračka na vysoko intenzívne zváranie oceľových konštrukcií******15.12.2017 10:25
385.PROEBIZ Čistiace a hygienické potreby - 1/2018 ******15.12.2017 10:20
386.PROEBIZ Radionuklidový generátor techneciový******15.12.2017 10:20
387.PROEBIZ Mäso******15.12.2017 10:20
388.Non-PROEBIZ public tender Opravy svářecí techniky******15.12.2017 10:00
389.Non-PROEBIZ public tender Oprava a ošetření krovů NMB Letovice II******15.12.2017 10:00
390.Non-PROEBIZ public tender Polštář žebrový******15.12.2017 10:00
391.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň, stavební úpravy lůžkových pokojů č. 6 a 7 (lůžka E) chirurgické kliniky ve 2. NP objektu č. 3 - III******15.12.2017 10:00
392.Non-PROEBIZ public tender Zdravotní vyšetření pokusných zvířat******15.12.2017 10:00
393.Non-PROEBIZ public tender Brno - Oprava koupelny odd. B1******15.12.2017 10:00
394.Non-PROEBIZ public tender Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci******15.12.2017 10:00
395.Non-PROEBIZ public tender Brno - Oprava koupelny odd. C2******15.12.2017 10:00
396.Non-PROEBIZ public tender Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci******15.12.2017 10:00
397.Non-PROEBIZ public tender Průtokový cytometr s podavačem vzorků na destičce (HTS) 2******15.12.2017 10:00
398.Non-PROEBIZ public tender Olešnický potok, ř. km 0,250 - 0,550 - BP******15.12.2017 10:00
399.Non-PROEBIZ public tender FN Plzeň, stavební úpravy lůžkových pokojů č. 6 a 7 (lůžka E) chirurgické kliniky ve 2. NP objektu č. 3 - III ******15.12.2017 10:00
400.Non-PROEBIZ public tender Stavební úpravy učebních hal - areál SPŠ Jedovnice******15.12.2017 10:00
401.Non-PROEBIZ public tender Vzdělávání ve společnosti THERMONT spol. s r.o.******15.12.2017 10:00
402.Non-PROEBIZ public tender Dodávka vstřikovacího stroje, formy a závěsné konstrukce******15.12.2017 10:00
403.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Dodávky obuvi pro vybrané organizační jednotky (BEK, OLE)******15.12.2017 10:00
404.Non-PROEBIZ public tender Část 2: Zajištění podpory provozu a rozvoje systému DMS spisové služby MZe 2017+******15.12.2017 10:00
405.Non-PROEBIZ public tender Část 2: Zajištění podpory provozu a rozvoje systému DMS spisové služby MZe 2017+******15.12.2017 10:00
406.Non-PROEBIZ public tender Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní******15.12.2017 10:00
407.Non-PROEBIZ public tender Mobiliář na Areál zdraví******15.12.2017 10:00
408.Non-PROEBIZ public tender Zajištění dodávek tonerů******15.12.2017 10:00
409.Non-PROEBIZ public tender PS 0112 - Servis vrat POSY, H3 a Myčky "G" na LZ Čáslav, 6440-0112-2017-111******15.12.2017 10:00
410.Non-PROEBIZ public tender Dodávka osobních automobilů pro resort ČÚZK******15.12.2017 10:00
411.Non-PROEBIZ public tender Oprava schodišť a chodeb ve VUZ Bechyně b.č. 5******15.12.2017 10:00
412.Non-PROEBIZ public tender POVEZ II Vzdělávání zaměstnanců HTS v oblasti IT******15.12.2017 10:00
413.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě na ulici Dlouhé č. 28******15.12.2017 10:00
414.Non-PROEBIZ public tender Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí******15.12.2017 10:00
415.Non-PROEBIZ public tender Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí******15.12.2017 10:00
416.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu******15.12.2017 10:00
417.Non-PROEBIZ public tender Brno - chladící skříně******15.12.2017 10:00
418.Non-PROEBIZ public tender Digitalizační pracoviště******15.12.2017 10:00
419.Non-PROEBIZ public tender Tonery a cartridge - originální náplně II******15.12.2017 10:00
420.Non-PROEBIZ public tender Sociodemografická analýza SO ORP Lovosice******15.12.2017 10:00
421.PROEBIZ Chemikálie - Stearyl methacrylate – 1 l******15.12.2017 10:00
422.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu******15.12.2017 10:00
423.Non-PROEBIZ public tender Dataprojektor pro KoP Pelhřimov - prosinec 2017******15.12.2017 10:00
424.Non-PROEBIZ public tender POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců HTS v oblasti IT ******15.12.2017 10:00
425.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP provozovaného na platformě GINIS Enterprise+******15.12.2017 10:00
426.PROEBIZ Hutní materiál pro rok 2018******15.12.2017 10:00
427.Non-PROEBIZ public tender MSp – Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem - projektant******15.12.2017 10:00
428.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce lékařského domu Pokratická, Litoměřice******15.12.2017 10:00
429.PROEBIZ Spojovací materiál pro r. 2018******15.12.2017 10:00
430.Non-PROEBIZ public tender Služba-poskytnutí webové aplikace s cloudovým uložištěm******15.12.2017 10:00
431.Non-PROEBIZ public tender PS 0401 - Oprava betonových podlah, světel a el. rozvodů, Kasárna 6. října Liberec stavební objekt č. 029, 6440-0401-2017-87******15.12.2017 10:00
432.Non-PROEBIZ public tender PS 0507 - Oprava střešní krytiny a klempířských prvků, 6440-0507-2017-34******15.12.2017 10:00
433.Non-PROEBIZ public tender Technické vzdělávání – SŠ řemesel a služeb Děčín******15.12.2017 10:00
434.Non-PROEBIZ public tender Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n.L. - Střekov******15.12.2017 10:00
435.PROEBIZ Oprava prístrojov SKR v EMO******15.12.2017 10:00
436.Non-PROEBIZ public tender Elektrorevize******15.12.2017 10:00
437.Non-PROEBIZ public tender VZ 129.17 Servis a opravy výtahů v bytových domech******15.12.2017 10:00
438.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních******15.12.2017 10:00
439.Non-PROEBIZ public tender Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin******15.12.2017 10:00
440.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda na zajištění služeb rozvoje programového vybavení HMP provozovaného na platformě GINIS Enterprise+******15.12.2017 10:00
441.Non-PROEBIZ public tender Brno - pronájem kantýny******15.12.2017 10:00
442.Non-PROEBIZ public tender Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu******15.12.2017 10:00
443.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Rekonstrukce nástupiště v železniční zastávce Konstantinovy Lázně******15.12.2017 10:00
444.Non-PROEBIZ public tender Datové linky na rok 2018******15.12.2017 10:00
445.Non-PROEBIZ public tender Dodávka nábytkového vybavení pro zařízení SKM v Lednici******15.12.2017 10:00
446.Non-PROEBIZ public tender Dolín, rekonstrukce místní komunikace v jižní části obce******15.12.2017 10:00
447.Non-PROEBIZ public tender Opravy a následná revize nouzového osvětlení ve VUZ******15.12.2017 10:00
448.Non-PROEBIZ public tender Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů – 2017/0026******15.12.2017 10:00
449.Non-PROEBIZ public tender Servisní služby pro vysokozdvižné vozíky DESTA******15.12.2017 10:00
450.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce sálů HDS v budově J2-II******15.12.2017 10:00
451.Non-PROEBIZ public tender Technické vzdělávání – SŠ řemesel a služeb Děčín******15.12.2017 10:00
452.PROEBIZ Rekonštrukcia, účelové zariadenie Martinské hole******15.12.2017 09:45
453.PROEBIZ Zastavení křížové cesty část.2******15.12.2017 09:30
454.Non-PROEBIZ public tender Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice - SO 02 Komunikace pro pěší******15.12.2017 09:30
455.Non-PROEBIZ public tender Pronájem licencí AutoCAD******15.12.2017 09:20
456.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo) a Rekonstrukce ŽST Kyjov******15.12.2017 09:20
457.Non-PROEBIZ public tender Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo) a Rekonstrukce ŽST Kyjov******15.12.2017 09:20
458.PROEBIZ PET bottles sale 51******15.12.2017 09:15
459.PROEBIZ Obchodná verejná súťaž -Spojky káblové 22 kV******15.12.2017 09:10
460.Non-PROEBIZ public tender Ověření měřidel******15.12.2017 09:00
461.Non-PROEBIZ public tender Studie proveditelnosti pro PPO na vodním toku Velička,Ludina a Bezejmenném potoce '' - e.č. 469/2017******15.12.2017 09:00
462.Non-PROEBIZ public tender Projektová dokumentace - Rekonstrukce ulice Komenského v Chomutově, k. ú. Chomutov II.******15.12.2017 09:00
463.Non-PROEBIZ public tender Ev. č. 17030030 Veřejné WC na Karlově náměstí, Třebíč******15.12.2017 09:00
464.Non-PROEBIZ public tender Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj******15.12.2017 09:00
465.Non-PROEBIZ public tender Tonery do tiskáren Canon (14)******15.12.2017 09:00
466.Non-PROEBIZ public tender Úklidové práce na rok 2018/2019 – Provozní středisko Vysoké Mýto******15.12.2017 09:00
467.Non-PROEBIZ public tender CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/15529 A DOSTAVBA KANALIZACE V K.Ú. PLAV******15.12.2017 09:00
468.Non-PROEBIZ public tender SILNICE II/437: RATIBOŘ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK******15.12.2017 09:00
469.Non-PROEBIZ public tender Novostavba chodníků a navýšení počtu parkovacích stání v ulicích Zengerova, A. Heyrovského, Hornická, Chomutov******15.12.2017 09:00
470.Non-PROEBIZ public tender II/397 Kotvrdovice – Senetářov – Podomí - DSP/PDPS, SP, IČ, AD******15.12.2017 09:00
471.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace zámeckých zahrad******15.12.2017 09:00
472.Non-PROEBIZ public tender Revitalizace zámeckých zahrad******15.12.2017 09:00
473.Non-PROEBIZ public tender Robotický operační systém (3. vyhlášení)******15.12.2017 09:00
474.Non-PROEBIZ public tender Dodávka VT******15.12.2017 09:00
475.Non-PROEBIZ public tender Centrální nákup kancelářského papíru 2018******15.12.2017 09:00
476.Non-PROEBIZ public tender Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 - Biologické hodnocení******15.12.2017 09:00
477.Non-PROEBIZ public tender II/379 Kotvrdovice - Senetářov - Podomí - DSP/PDPS, SP, IČ, AD******15.12.2017 09:00
478.Non-PROEBIZ public tender DS 2018-2019 Karty na odběr PHM v civilním sektoru na rok 2018 - 2019******15.12.2017 09:00
479.Non-PROEBIZ public tender Nákup ICT komodit (opakovaná VZ)******15.12.2017 09:00
480.Non-PROEBIZ public tender Zakázka: Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy - Domažlice******15.12.2017 09:00
481.Non-PROEBIZ public tender Přenosné paměťové disky******15.12.2017 08:30
482.Non-PROEBIZ public tender ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROJEKT CYKLOSTEZKA SVATÁ ZDISLAVA, ÚSEK CVIKOV - SVOR******15.12.2017 08:30
483.Non-PROEBIZ public tender ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROJEKT CYKLOSTEZKA SVATÁ ZDISLAVA, ÚSEK CVIKOV - SVOR******15.12.2017 08:30
484.PROEBIZ Chemikálie ******15.12.2017 08:30
485.Non-PROEBIZ public tender Notebooky******15.12.2017 08:00
486.Non-PROEBIZ public tender Zásobník na prospekty******15.12.2017 08:00
487.Non-PROEBIZ public tender Pračka na prádlo******15.12.2017 08:00
488.PROEBIZ Laboratorní potřeby ******15.12.2017 08:00
489.Non-PROEBIZ public tender Provozní podpora APV EXK a DAP - 2018******15.12.2017 08:00
490.Non-PROEBIZ public tender Průmyslová posypová sůl******15.12.2017 08:00
491.Non-PROEBIZ public tender RD - Provedení měření emisí motorových kolových vozidel a technických kontrol kolových vozidel pro VÚ 8660 Vyškov.******15.12.2017 08:00
492.Non-PROEBIZ public tender Zajištění provozu DB systému Oracle ČHMÚ******15.12.2017 08:00
493.Non-PROEBIZ public tender Kynšperk - praní ložního prádla pro odsouzené 2018******15.12.2017 08:00
494.Non-PROEBIZ public tender Stružná, ČOV - intenzifikace******15.12.2017 08:00
495.Non-PROEBIZ public tender Antimikrobiální závěsy******15.12.2017 08:00
496.Non-PROEBIZ public tender Mobilní telefon Samsung Galaxy S8 černý dle specifikace******15.12.2017 08:00
497.Non-PROEBIZ public tender Údržba a opravy telefonní sítě v objektech ČSSZ******15.12.2017 08:00
498.Non-PROEBIZ public tender Přeprava 25% čpavkové vody******15.12.2017 00:00